8-26-13_11971

Patrik Engellau

Det första man kommer att tänka på när man följer den hetsiga debatten om vårbudgeten är naturligtvis Erik Gustaf Geijers dikt Odalbonden, särskilt dessa betydelsedigra rader:

8-26-13_11971

Patrik Engellau

Om vi betraktar den framgångsrika svenska demokratiska välfärdsstaten fram till ungefär 1970, då den var färdigbyggd och nådde sin höjdpunkt, med den distans som ger möjlighet att endast iaktta de stora dragen, tror jag vi ser att politiken egentligen bara handlade om en sak, nämligen inkomstfördelningen.

8-26-13_11971

Patrik Engellau

Vi är med rätta bekymrade över att flyktingar drunknar i Medelhavet på sin väg till Europa. Idag, den 26 april 2015, ägnas Dagens Nyheter nästan helt och hållet åt denna fråga. Det synsätt som tidningen – och för övrigt nästan alla andra med rätta upprörda betraktare – anlägger är ungefär det här:

8-26-13_11971

Patrik Engellau

Här är några reflektioner med anledning av Widars senaste krönika (https://detgodasamhallet.com/2015/04/23/nya-moderater-vill-styra/), där han argumenterar att ”det vore väldigt bra för Sverige” om S och M började samarbeta mer,

8-26-13_11971

Patrik Engellau

Den 16 april 2015 skrev åtta psykforskare – fyra professorer och fyra övriga vetenskapsmän – en artikel på DN Debatt. De oroade sig över att ”sjukfallen i psykisk ohälsa ökar kraftigt” och förespråkade preventiva åtgärder ”redan nu”.

8-26-13_11971

Patrik Engellau

Häromdagen träffade jag en anglikansk präst, en engelsman, på en mottagning i ett diplomatiskt sammanhang. Vi smuttade på champagne i eleganta salar och talade om Jesus.

8-26-13_11971

Patrik Engellau

Som västerlänning, särskilt västerländsk man, verkar man av samtiden anses vara skyldig till praktiskt taget allt. Allt ont, alltså.

8-26-13_11971

Patrik Engellau

Ungefär samma sak som kommer här har jag skrivit tidigare, men lite från en annan vinkel. Förresten upprepar sig människor hela tiden, även stora filosofer och konstnärer, tänk på van Gogh och Beethoven, man känner alltid igen dem. Jag har

8-26-13_11971

Patrik Engellau

Brännpunkt, Svenska Dagbladet

Med anledning av debattartikeln av två folkpartister på Brännpunkt nyligen kräver Rumänska Tiggeritransportörers Branschförbund att detta genmäle snarast publiceras.

Demetri Glinda, ordförande RTB

Rosita Selimi, VD RTB