8-26-13_11971

Patrik Engellau.

Det blir allt fler populära föreställningar i vår samtid som inte går att förstå. Det är lite otäckt när det offentliga samtalet i många stycken verkar ha slutat respektera elementära krav på intellektuell redlighet.

8-26-13_11971

Patrik Engellau

När Finansinspektionen lägger sig i och ska hjälpa oss stackars sparare är risken att det bara blir förvirrat eftersom man inte vet med vems mun banken talar. 

8-26-13_11971

Patrik Engellau

Vår kommun har kommit till vägs ände när det gäller skolan. Den här förfrågan till Dig är vår sista chans. Om detta inte slår väl ut kastar jag in handduken och erkänner mig slagen av skolvärlden.

8-26-13_11971

Patrik Engellau

För femton år sedan la Thomas Gür, Bijan Fahimi och jag fram ett förslag till ny invandringspolitik i boken Medborgarnas Offentliga Utredningar 2000:1 Sveriges två gränser. Där pekade vi på ett dilemma som fortfarande gäller och till och med årligen förvärras.

8-26-13_11971

Patrik Engellau

Jag tror att universiteten på det hela taget misslyckas i hela västvärlden om man med lyckas menar att stadigt leverera växande kohorter av välutbildade kandidater, magistrar och doktorer som skapar nytta och utveckling för nationerna och ett bra liv åt sig själva. Jag vet att universiteten misslyckas i Sverige.

8-26-13_11971

Patrik Engellau

Jag har som sagt varit statligt anställd framtidsforskare. Framtidsforskning är såklart båg eftersom det inte går att forska om någonting som ännu inte finns, men det är kul. Man kan till exempel göra scenarier, vilket betyder påhittade framtidsbilder. Det gemensamma för alla scenarier är att de inte slår in, men det händer att de pekar i någon sorts riktning som faktiskt förverkligas.

8-26-13_11971

Patrik Engellau

Förut trodde människor inte bara på Gud, utan också på Djävulen, en fallen ängel som spred Ondskans evangelium bland människorna i syfte att inrätta sitt eget imperium på jorden. Han var listig: han inspirerade människorna med förledande och tilltalande resonemang och synpunkter som ibland, för den enkla och oskolade församlingsmedlemmen, nästan kunde tas för Guds rena ord. Den vanliga människan fick därför alltid ta sig i akt och aldrig lita på sitt eget omdöme, utan i varje fråga sätta sin lit till prästen, kyrkan, överheten. Där fanns sann förståelse.

8-26-13_11971

Patrik Engellau

Jag har argumenterat en massa gånger för att huvudmotsättningen i Sverige idag inte står, som tidigare, mellan kapital och arbete, utan mellan det välfärdsindustriella komplexet och den strävsamma, dugliga medelklassen. Det kan låta teoretiskt och abstrakt, men betrakta hur denna intressemotsättning utspelas framför våra ögon.

8-26-13_11971

Patrik Engellau

Jag har fått en del kommentarer kring min krönika om att några ledande moderater vill förbjuda dem som ordnar tiggarresor från Rumänien till Sverige, men inte själva tiggeriet (https://detgodasamhallet.com/2015/04/30/arets-mest-forvirrade-politiska-forslag/#more-670). Jag tyckte det var en mycket dum idé, för med förslagsställarnas konstruktion skulle förslaget sannolikt leda till att fler romer kände sig uppmuntrade att komma hit och tigga. De menar nämligen att visserligen ska tiggericharterbolagen förbjudas, men när tiggarna kommer hit i alla fall ska kommunen ordna boende, helpension och ”dagverksamhet”, vilket verkar vara någon sorts terapicentrum för fritiden.

8-26-13_11971

Patrik Engellau

Det har bara gått fyra månader av året, men frågan är om vi inte redan nu, efter Valborgsmässoaftons artikel på DN Debatt av två ledande moderater, kan avsluta tävlingen om årets mest vimmelkantiga politikeridé och kora Tomas Tobé och Beatrice Ask till pristagare.

8-26-13_11971

Patrik Engellau

Jag har påtalat följande två företeelser tidigare, men de är tyvärr värda att nämnas igen. De har smugit sig över oss som om de handlade om småsaker medan de i själva verket representerar grundskott mot statsskicket.

8-26-13_11971

Patrik Engellau

Det första man kommer att tänka på när man följer den hetsiga debatten om vårbudgeten är naturligtvis Erik Gustaf Geijers dikt Odalbonden, särskilt dessa betydelsedigra rader:

8-26-13_11971

Patrik Engellau

Om vi betraktar den framgångsrika svenska demokratiska välfärdsstaten fram till ungefär 1970, då den var färdigbyggd och nådde sin höjdpunkt, med den distans som ger möjlighet att endast iaktta de stora dragen, tror jag vi ser att politiken egentligen bara handlade om en sak, nämligen inkomstfördelningen.

8-26-13_11971

Patrik Engellau

Vi är med rätta bekymrade över att flyktingar drunknar i Medelhavet på sin väg till Europa. Idag, den 26 april 2015, ägnas Dagens Nyheter nästan helt och hållet åt denna fråga. Det synsätt som tidningen – och för övrigt nästan alla andra med rätta upprörda betraktare – anlägger är ungefär det här:

8-26-13_11971

Patrik Engellau

Här är några reflektioner med anledning av Widars senaste krönika (https://detgodasamhallet.com/2015/04/23/nya-moderater-vill-styra/), där han argumenterar att ”det vore väldigt bra för Sverige” om S och M började samarbeta mer,

8-26-13_11971

Patrik Engellau

Den 16 april 2015 skrev åtta psykforskare – fyra professorer och fyra övriga vetenskapsmän – en artikel på DN Debatt. De oroade sig över att ”sjukfallen i psykisk ohälsa ökar kraftigt” och förespråkade preventiva åtgärder ”redan nu”.

8-26-13_11971

Patrik Engellau

Häromdagen träffade jag en anglikansk präst, en engelsman, på en mottagning i ett diplomatiskt sammanhang. Vi smuttade på champagne i eleganta salar och talade om Jesus.

8-26-13_11971

Patrik Engellau

Som västerlänning, särskilt västerländsk man, verkar man av samtiden anses vara skyldig till praktiskt taget allt. Allt ont, alltså.

8-26-13_11971

Patrik Engellau

Ungefär samma sak som kommer här har jag skrivit tidigare, men lite från en annan vinkel. Förresten upprepar sig människor hela tiden, även stora filosofer och konstnärer, tänk på van Gogh och Beethoven, man känner alltid igen dem. Jag har

8-26-13_11971

Patrik Engellau

Brännpunkt, Svenska Dagbladet

Med anledning av debattartikeln av två folkpartister på Brännpunkt nyligen kräver Rumänska Tiggeritransportörers Branschförbund att detta genmäle snarast publiceras.

Demetri Glinda, ordförande RTB

Rosita Selimi, VD RTB