IDÉ OCH KULTUR När debattören Mira Aksoy skrev på Twitter att en gift kvinna med barn är en fri kvinna lät reaktionerna inte vänta på sig. ”Frihet är få göra vad man vill!” ”Frihet är att kunna vara självständig!” Kanske har individualismen fått oss att tro att frihet alltid är frihet från andra. Vi ser inte att vissa former av frihet kommer av en befrielse som bara går att åstadkomma tillsammans med andra. Att gifta sig och skaffa barn befriar från både ensamhet och förgängelse.

IDÉ OCH KULTUR Richard Sörman samtalar med Katerina Janouch angående hennes nyutkomna spänningsroman ”Blodsådd”. Som i de flesta deckare handlar det om att hitta mönster och förklaringar bakom något till synes obegripligt. Enligt Katerina Janouch var det inte svårt att hitta material till en roman där människor i ett samtida Sverige försöker hantera och förstå en plötsligt uppdykande brottslighet. Men det handlar inte bara om att förstå utan också om att göra motstånd och inte minst om att finna sig tillrätta i en tillvaro där tryggheten inte längre kan tas för given.

IDÉ OCH KULTUR Så länge Socialdemokraterna hade monopol på arbetarnas röster talades det tyst om arbetarklassens konservatism. Nu är läget ett annat. Vi har fått ett socialkonservativt parti som talar om gemenskap och solidaritet, men också om nationalism och tradition. Den bildade medelklassen ser arbetarnas konservatism som ett resultat av deras rädsla: när världen förändras flyr resurssvaga människor till det gamla och trygga. Men är det inte ett faktum att de förändringsskeptiska arbetarna har fått rätt i en hel del?

IDÉ OCH KULTUR Många funderar över varför män överger den kvalificerade arbetsmarknaden. Läkare, jurister och politiker är allt oftare kvinnor och inte män. Kanske är det så att män alltid har sökt sig bort från den kvinnliga sfär som utgjort tillvarons centrum: kvinnor var inne, män var ute; kvinnor var hemma, män var borta. När kvinnor nu hittat ut i offentligheten tenderar män att överge den också. Det positiva är att de därmed tvingas grunda något nytt.

IDÉ OCH KULTUR Ska public service verkligen vara så oberoende som alla påstår? Public service arbetar väl ändå på uppdrag av svenska folket och de journalister som är verksamma där är rimligtvis skyldiga att iaktta saklighet och opartiskhet i sitt arbete. Vi får en hopplös situation när politiker som påpekar att public service missköter sitt uppdrag anklagas för att vilja politisera public service. Och vad tycker vi egentligen om skattefinansierade journalister som utifrån sina priviligierade positioner i offentlig media framställer sina egna preferenser som objektivt giltiga?

IDÉ OCH KULTUR Börjar vi inte tröttna på forskning och kunskap?

Vi tänker så gärna att kunskap är bra, att kunskap ska vi ha. Men det finns ett litet problem vi inte slipper undan så lätt: det kan vara svårt att skilja sann kunskap från falsk. Vad menas? tänker någon. Det finns väl ingen falsk kunskap? Jo det gör det. Det finns tankar och föreställningar som har status av kunskap fast de egentligen är felaktiga. Det finns också sann kunskap som få vill tro på och som därför aldrig får någon status av erkänd kunskap. Och det värsta av allt i denna soppa är att all kunskap som accepteras som sådan – även om den är felaktig – riskerar bli ett verktyg för makt och påverkan.

IDÉ OCH KULTUR Det pågår en intensiv debatt om de möjliga orsakerna till att just Sverige drabbats av en våldsam och samhällsfarlig gängkriminalitet. Trots att ingen längre förnekar kopplingen till invandringen vägrar man fortfarande se invandringen som den avgörande orsaken. Men vem bryr sig om specifika orsaker när det räcker att se de avgörande sambanden? Blott Sverige svensk invandring och svensk gängkriminalitet har.

IDÉ OCH KULTUR Sveriges kulturjournalister börjar känna sig marginaliserade. Recensionerna försvinner från kultursidorna samtidigt som idé- och samhällsdebatt tar över. Den digitala tekniken spelar roll eftersom den ger läsarna större makt över vad som ska skrivas: andra ämnen än konst och litteratur rör upp människors känslor i Sverige 2020. Men kulturjournalisterna måste också acceptera att konst och intellektualitet inte längre åtnjuter samma sociala status och att människor inte längre låter sig imponeras av märkvärdiggörande mystifikationer.

OPINION Det är både orimligt och oanständigt att avfärda svenska medborgares kritik mot vår inrikespolitiska utveckling som rysspropaganda. När regeringens egna opinionsbildare anklagar regeringens och den dominerande politikens kritiker för att springa främmande makts ärenden tror man sig befinna sig i en kommunistisk diktatur. Det kanske är sant att det ligger i ryssarnas intresse att motsättningarna i Sverige skärps. Men då finns det anledning att själv inte så split genom att associera debatt och kritik med förräderi.

IDÉ OCH KULTUR Vänsterns filosofer (strukturalister, ny-marxister, postmodernister) anses stå för sanningsrelativism, värdeupplösning och olycksbringande kaos. Och det är sant att den moderna filosofin beskriver verkligheten som en kaotisk tillvaro av ofullständighet och förvirring. Men vem kan påstå att den har fel? Den nya högern ska ta tillbaka 1900-talsfilosofin från vänstern för att visa vilket kaos vi tvingas leva i om vi inte gör motstånd med hjälp av ordning och kultur. Konservatismen är ett motgift mot kaos.

IDÉ OCH KULTUR Ibland ser man att vänsterkritiska opinionsbildare talar om ”vänsterns filosofer” samtidigt som man avfärdar dessa tänkare som en samling charlataner. Det är ett stort misstag. Den nya högern ska istället bemöda sig om att försöka förstå de ofta mycket subtila och inträngande analyser som gjorts inom 1900-talets kontinentala filosofi av hur människan fungerar som individ och i grupp. Vänstern gör misstaget att tro att psykoanalys, strukturalism och post-modernism visar vägen mot en annan verklighet än den verklighet detta tänkande analyserar. Så är det inte.

IDÉ OCH KULTUR I ett fungerande samhälle måste det manliga och det kvinnliga få samspela men ändå utgöra två skilda sfärer. Om män inte får existera som starka och autonoma gestalter utanför den kvinnliga sfären kommer varken pojkar eller flickor kunna befria sig från moderns inflytande och omsorg. I en andra del av ett längre samtal med Alexander Bard diskuteras manlighetens aktuella kris. Män ska inte integreras i den kvinnliga sfären, menar Alexander Bard. De ska hålla sig utanför och markera gränser. De ska blicka framåt och stå för visioner.

IDÉ OCH KULTUR Jörgen K. Nilsson från Hässleholm vill göra något konkret för att uppmärksamma de kristnas alltmer utsatta situation i Israel och Palestina. Med syfte att samla in pengar och väcka opinion ska han därför fotvandra från Lund till Jerusalem. Han tar inte ställning i någon politisk konflikt utan fokuserar på att bistå människor som kommit i kläm. Men så är han också riddare av den militära och hospitala Sankt Lazarusorden av Jerusalem som har anor tillbaka till 1000-talet och vars ambition bland annat är att försvara den kristna tron och att bistå sjuka och utsatta.

IDÉ OCH KULTUR Var finns det nya vetandet? Var produceras våra nya berättelser och sanningar? Var hittar man lättast information om slaget vid Hastings? (Och när ägde det rum?) Var kan man på fem sekunder hitta fram till en film som med autentiska bilder visar hur man opererar ett hjärta? Har vi förstått hur Internet kommer att revolutionera vårt förhållande till kunskap och utbildning? Har vi förstått hur Internet kommer att omfördela makten över sanningen? I ett samtal med Richard Sörman diskuterar Alexander Bard hur Internet och Youtube redan gör våra universitet irrelevanta.

IDÉ OCH KULTUR Den 19/1 ställde jag en fråga direkt till Jesus här på Det Goda Samhället.

Min fråga gällde om en handling av generositet eller förlåtelse mot någon annan verkligen kan ses som ”god” om den får negativa konsekvenser för tredje person (och särskilt då om det fanns skäl att tro att dessa konsekvenser skulle uppstå).

IDÉ OCH KULTUR ”Är det där en rasist? En riktig rasist? Håll fast honom för tusan. Ta fram honom i ljuset så alla får se. Peka ut honom! Avslöja honom! Han ska inte komma undan!”

”Vad ska vi göra med honom?”

”Han ska dö. Karaktärsmord krävs enligt värdegrundslagen. Ställ upp honom mot väggen så ska vi stena honom.”

”Vem kastar första stenen?”

”Va?”

”Vem kastar första stenen?”

IDÉ OCH KULTUR En intellektuell människas främsta uppgift är kanske att kunna skilja budskapet från budbäraren och från det sammanhang i vilket det framförs. Det är inte säkert att en text är lärorik eller betydelsefull bara för att den trycks i en statusfylld publikation. Snarare är det nog så att de som idag befinner sig i frontlinjen av vårt tänkande ser till att vara tillgängliga på nätet. För den som klarar av att urskilja kvalitet från skräp är Youtube idag en outsinlig källa till kunskap och visdom.

Richard Sörman

IDÉ OCH KULTUR Svenska män beklagar sig över att inte ha blivit sedda av sina fäder. Samtidigt står pappor överallt och leker med sina barn. De hämtar barnen på dagis, skjutsar dem till träningar och fotograferar dem på Kolmården och Legoland. Mäns gnäll över att inte ha blivit sedda av sina fäder är kanske snarare ett tecken på det kvinnliga tänkandets makt över vår samtid. Män behöver inte uppmärksamhet utan gemenskap och initiering.

Paula Ternström och Det Goda Samhället arrangerar just nu en seminarieserie om mansrollens aktuella status. Den första sammankomsten ägde rum i tisdags.

Richard Sörman

IDÉ OCH KULTUR Är vi inte trötta på att träna? Hur meningsfullt är det egentligen att springa för springandets skull? Hur manligt är det att stå på ett gym och göra marklyft och sedan spana in sina muskler i spegeln? Det Goda Samhället presenterar här en spaning inför 2020-talet: Människor kommer tröttna på att träna. De kommer vilja börja arbeta istället.

Under hela mitt liv har jag sprungit i elljusspår eller tränat på gym. Inte konstant, men i perioder. Utan att ha någon talang för det har också spelat en del innebandy. Men nu går det inte längre. Det känns bara löjligt. Ska jag, en vuxen man på 52 år, ägna min energi åt att springa runt i skogen för springandets skull? Ska jag stå på ett gym och lyfta vikter för lyftandets skull? För det är ju inte så att min träning syftar till att maximera någon potential som jägare eller krigare. Jag springer och lyfter för ingenting! Nu är jag trött på att träna. Jag vill jobba. Ge mig ett dike att gräva.

Richard Sörman

IDÉ OCH KULTUR När man försöker debattera med kristna intellektuella tillåter de sig oftast att inte svara (undantag finns). Det vore intressant att försöka fördjupa förståelsen kring den så omhuldade godheten. Är en gärning verkligen ”god” om den får negativa konsekvenser för tredje person och om det dessutom från början fanns anledning att tro att dessa konsekvenser skulle uppstå? Var det en god gärning att släppa in en främling till vårt land som tackade för vänligheten genom att lura till sig bidrag och våldta en ung kvinna? Eftersom de kristna aldrig svarar frågar jag Jesus direkt.

Ibland försöker jag utmana våra kristna intellektuella. Jag försöker få dem att erkänna att omsorgen om det egna är en omistlig del av det mänskliga livet. Jag försöker få dem att tänka att det här med nationalism inte är så farligt. Det kan väl knappast vara en synd att vilja vårda sitt land, sin (kristna) kultur, sin livsvärld? Måste verkligen det kristna budskapet om kärlek till sin nästa utesluta att vi sätter gränser mot det andra, de andra?

Richard Sörman

IDÉ OCH KULTUR Ironi är konsten att säga något på ett sådant sätt att det framgår att man egentligen menar precis tvärtom. En variant är att man ger röst åt sina åsiktsmotståndare, spelar med i deras argumentation och låter deras åsikter avslöja sin egen orimlighet. Man låter dem ohämmat löpa linan ut så att säga. Det fungerar även med känslor. Låt dem känna!

Det finns stunder i livet då allt faller på plats. Det är ögonblick av nåd. Hjärtat slår lite snabbare, man blir andfådd, det spritter till i hela kroppen av oanad livskraft.

Richard Sörman

IDÉ OCH KULTUR Vargens närvaro i Sverige väcker starka känslor. Många tycker att Sverige borde kunna hantera en begränsad men stabil vargpopulation, men hur kul är det att ha vargarna runt husknuten där man bor? Vargfrågan tycks utgöra ännu en variant av en frågeställning som dominerar hela vår samtid. Har människor rätt att försvara sin livsvärld, att vara herrar i sitt eget hus?

Just nu pågår en inventering av det svenska vargbeståndet. Viltskadecenter räknar antalet vargar bland annat genom DNA-analyser av spillning. Årets inventering började 1 oktober och kommer hålla på till 31 mars. Nu i mitten av januari är man uppe i 299 individer. Man har också koll på antalet revir. Vi har nu 24 vargrevir i Sverige med antingen hela familjer eller revirmarkerande par.

Richard Sörman

IDÉ OCH KULTUR Vi talar gärna om hur bra vi haft det i Sverige, om vår 200-åriga fred, om vårt samförstånd och vår trygghet. Sällan hör man någon tala om vår dramatiska samtidshistoria. Från 1986 och framåt har vi drabbats av en hel rad olyckor och kriser. En del kunde vi inte värja oss mot, men annat har varit självförvållat. Hur länge ska vi orka? Vi har ingen moralisk plikt att lida.

Kära läsare. Har du någon gång nåtts av den befriande insikten att du inte har någon moralisk plikt att lida? Du kanske har genomlevt ensamhet, sjukdomar och depressioner. Du kan ha varit utsatt för fysiska övergrepp eller för psykisk misshandel. Och allt finns kvar. Du kan inte komma över det. Men så en dag när du av någon anledning klarar av att se lite ljusare på tillvaron och du anar att en bättre framtid är möjlig får du plötsligt insikten att du har lidit så det räcker. Du har betalat din skuld (om du nu hade någon). Du orkar inte plågas mer och du inser att du inte har någon skyldighet att plågas mer. Du får vara lycklig. Du får ge dig själva det bästa du kan.

Richard Sörman

IDÉ OCH KULTUR Debatten om de så kallade incel-männen går varm just nu. Och med det också debatten om kvinnor och män och parbildning. Det sägs att männen halkar efter när det gäller utbildningsnivå och att de därför ratas av de numera så välutbildade kvinnorna. Men det handlar kanske inte bara om det. Unga män behöver förstå att ingen kommer älska dem för deras egen skull och att det inte duger att sitta hemma och passivt spela datorspel och titta på fotboll.

Förhållandet mellan män och kvinnor diskuteras livligt i dessa dagar. Även Det Goda samhället ska bidra till debatten genom ett antal seminarier om mansrollens aktuella status som Paula Ternström ska leda.

Richard Sörman

IDÉ OCH KULTUR En av den mänskliga historiens alla lärdomar är att människan i längden inte vill leva utan religion. Det finns ingen som helst anledning att tro att inte svenskar även i framtiden kommer behöva en tro. Frågan är bara vilken tro det blir. Svensk kristendom har allt intresse i världen att försöka göra sig relevant igen. Och i längden blir det ohållbart att bara satsa på självförnekelse och solidaritet. Vi behöver mer än så.

I det moderna Sverige finns det en utbredd skepsis mot kristendom. Vi är moderna människor som tror på förnuft och rationalitet. Religionen hör till det förgångna.

Richard Sörman

IDÉ OCH KULTUR Hur har vi det med vår livsmiljö i Sverige? Varför låter vi landsbygd och offentliga miljöer förfalla? Bryr vi oss inte längre om hur det ser ut där vi bor? Den moderna arkitekturen har äntligen börjat ifrågasättas, men vi måste också våga kritisera förfallet på landsbygden och nedskräpningen i städerna. Och måste våra vägar se ut som lapptäcken?

När jag är ute och åker bil på landsbygden i Uppland slås jag ofta av att miljöerna är så förfallna. Och då tänker jag inte bara på åkrar som ligger i träda eller på övergivna gamla lador som inte använts på femtio år utan även på bostadshus och till och med på hela byar och orter.

Richard Sörman

IDÉ OCH KULTUR

Herre!

Vi är många i Sverige som inte är vana att be.

I vårt övermod trodde vi oss aldrig mer behöva känna hopplöshet och förtvivlan. Våra framgångar fick oss att glömma både ödmjukhet och tacksamhet. Vi stod skyddade, trodde vi, mot oro och nöd.

”Ty människan känner icke sin tid”, säger Predikaren i Gamla Testamentet, ”lika litet som fiskarna, vilka fångas i olycksnätet, eller fåglarna, vilka fastna i snaran. Såsom dessa, så snärjas ock människors barn på olyckans tid, när ofärd plötsligt faller över dem.”

Richard Sörman

IDÉ OCH KULTUR ”Var inte rädda” är ett av Bibelns mest upprepade budskap. Det kanske också är ett av de budskap som bäst förklarar kristendomens enastående framgångar. Det handlar om att våga vila i större perspektiv, att våga lita på att man gör det rätta fast man hånas av de oförståndiga. Vi som idag står upp för ett Sverige där självkänsla och förnuft står över självförnekelse och hysteri ska söka styrka i de större sammanhang som skänker rättfärdighet åt vår strävan. Vi ska vila tryggt i förvissningen att alla folk har rätt att stå upp för sin kultur och identitet.

Richard Sörman

IDÉ OCH KULTUR Det är lätt att hävda att Sverige har gått vilse: Vilka är vi? Vart är vi på väg? Men faktum är att vi är många som inte alls har gått vilse och som ser hur tydligt som helst vad Sverige ska vara och vad Sverige behöver. Sveriges påstådda vilsenhet är vänsterns vilsenhet. Den kan de få behålla för sig själva. Vi andra vet vad vi vill och vart vi är på väg.

Man ska ha tålamod när man läser opinionsartiklar. Alla skribenters avsikt är inte att säga rakt ut vad de tänker. Om problemet A kräver en kontroversiell lösning som heter B väljer många skribenter att bara säga A utan att säga B. De kanske tänker B, men vågar inte uttala det.

Richard Sörman

IDÉ OCH KULTUR Det är lätt att beklaga sig över de låga förväntningarnas rasism: Genom att inte ställa krav på eleverna på skolor i invandrartäta förorter lär vi dem inte att ta ansvar! Men det finns också ett hyckleri i begreppet de låga förväntningarnas rasism. Detta blir bland annat uppenbart i de skolor där man vänt en negativ trend genom att införa en kadaverdisciplin som varken finns eller behövs i svenska skolor. Tvång och disciplin är nämligen också ett sätt att visa att normala förväntningar inte fungerar.

Debattören Hamid Zafar, som bland annat har arbetat som framgångsrik rektor i Biskopsgården i Göteborg, skrev 3 november en krönika i Expressen om effekterna av de låga förväntningarnas rasism när det kommer till skolor i invandrartäta förorter: Jag tänker ofta på det där med låga förväntningar och hur det sammanfaller med missriktad välvilja. De låga förväntningarnas rasism är ett fenomen där man utgår ifrån olika förväntningar på människor utifrån kultur och etnicitet.