8-26-13_11971

Patrik Engellau

Det finns folk som hänger upp sig på att företag är vinstmaximerande och att de ibland faktiskt lyckas tjäna en massa pengar på sin verksamhet varpå ägarna tar ut vinsterna och stoppar i fickan. Till exempel har det blivit ett himla hallå om att friskolor ibland gör stora vinster som de delar ut till ägarna.

8-26-13_11971

Patrik Engellau

Ibland har jag en känsla av att många av nationens problem beror på att vi inte klarar av de grundläggande principerna för samhällelig organisation. Skolan är ett exempel. Ska den vara en av staten påtvingad skyldighet eller en av staten erbjuden rättighet?

8-26-13_11971

Patrik Engellau

De flesta av oss hamnar någon gång i den potentiellt förödande situationen att behöva fördela ett dödsbo mellan syskon. Det är upplagt för bråk. Jag talar inte om aktier och bostadsrätter och sådant, för där gäller det bara att sälja och dela lika, utan om kvarlåtenskapen i form av möbler, tavlor, silverstakar, väggur, smycken och sådant.

8-26-13_11971

Patrik Engellau

I Sverige behöver man inte tänka när man formulerar politik, för man har redan rätt svar. Rätt svar på nästan alla frågor är mer utbildning. Om man till exempel vill säkerställa hög sysselsättning i framtiden så ska man se till att så många ungdomar som möjligt får utbildning, ju högre desto bättre, eftersom vi lever i ett kunskapssamhälle.

8-26-13_11971

Patrik Engellau

Det blåste något så förskräckligt en morgon att jag inte kom på något annat att göra än att läsa olika grundlagar. (Ett stort och tacksamt erkännande till internet. En övning som denna, som numera nästan inte tar någon tid alls, hade tidigare troligen krävt en veckas ansträngning bara för att få in grundmaterialet. Snacka om produktivitetsutveckling.)

8-26-13_11971

Patrik Engellau

Jag betraktar en fluga som går runt på insidan av fönsterrutan. Den vill ut mot ljuset och friheten. Den vandrar oupphörligt än hit, än dit på spaning efter en utväg. Då och då hamnar den i mörkret vid sidan av fönstret och tycker sig då uppenbarligen vara på fel väg, för den återvänder genast till rutan. Ibland tar den en förtvivlad flygtur och landar på en annan ruta och fortsätter sitt utsiktslösa men intensiva letande.