Krister

Krister Thelin

De återkommande rapporterna om allvarlig “gängbrottslighet” i våra storstadsområden riskerar att bli så många att vi trubbas av.

bild[31]

Krister Thelin

Vi lever inte bara i en postmodern utan också postrevolutionär tid, måhända även i en preapokalyptisk. Det nuvarande Sverige mår inte riktigt bra. En betydande delförklaring är de professionellas abdikation. Den högljudda delen av 40-talisterna som startade “ungdomsrevolten” 1968 sätter fortfarande förskräckande spår.