I ett nytt avsnitt av podden Tankar från framtiden (inspelat 15 mars) pratar Mohamed Omar (Eddie) med den lutherske prästen och teologen Lars Borgström. För mer än fem hundra år sedan, den 9 mars 1508, tog Martin Luther sin kandidatexamen i bibelstudier. Innan han började studera Bibeln, så hade han läst juridik. Men en dramatisk händelse ledde till att han blev munk. I klostret upptäckte han saker i Bibeln som han ansåg att kyrkan hade glömt bort. Luthers predikan ledde så småningom till splittring, reformation och en ny kyrka. Europa delades upp i katolska och protestantiska länder. Vem var Luther och vad handlade hans konflikt med den katolska kyrkan om? Finns det fortfarande skillnader mellan luthersk och katolsk tro? Vad har Luther haft för betydelse för svensk kultur? Är Svenska kyrkan fortfarande luthersk? Lars Borgström hör till den gamla skolans lutheraner.

I ett nytt avsnitt av podden Tankar från framtiden (inspelat 13/3) pratar Mohamed Omar (Eddie) med deckarförfattaren Ramona Fransson. Hon skriver verklighetsbaserade och samhällskritiska deckare, men är inte vänster. Det gör henne speciell i ett Sverige där ordet ”samhällskritisk” blivit synonymt med vänster. I podden berättar hon om sin trilogi om kriminalkommissarie Leah Quiller som är baserad på Franssons research i verkliga svenska sexbrott. Fransson är född i Borås, men har polsk-judisk bakgrund. Hon har också skrivit en bok om sin släkt och förföljelsen under naziregimen.

I ett nytt avsnitt av podden Tankar från framtiden (inspelat 11/3) pratar Mohamed Omar (Eddie) med Mats Dagerlind från Samhällsnytt. För trettio år sedan, den 14 februari 1989, utfärdade Irans diktator Ayatollah Khomeini en dödsfatwa mot författaren Salman Rushdie. Med sin roman Satansverserna ansågs Rushdie ha kränkt islams profet Muhammed. Omar och Dagerlind diskuterar hur yttrandefriheten påverkas av massinvandringen och islamiseringen. Det är lätt att skoja om Jesus, men betydligt svårare att skoja om Muhammed. De politiskt korrekta hävdar att islam är en svensk religion och ramadan är en svensk högtid, men om det vore sant, så borde det gå att göra humor av dessa företeelser på samma sätt som vi kan göra humor av det traditionellt svenska, menar Dagerlind. Omar avslutar med nytt ordspråk han hittat på: Ett gott skratt kan förkorta livet – om du skrattar åt Muhammed.

I en ny YouTube-video tolkar Mohamed Omar (Eddie) de två första Terminator-filmerna från 1984 och 1991.

I den första filmen möter den unga kvinnan Sarah Connor som jobbar som servitris. Hennes tillvaro slås i spillror när hon upptäcker att hon är jagad av en mordmaskin från framtiden. Det är en cyborg, en robot med biologiskt hölje, som kommer från framtiden. År 2029 har nämligen jorden ödelagts i ett kärnvapenkrig. Maskinerna har tagit makten och människorna förvisats till underjorden där de desperat försöker göra motstånd.

I ett nytt avsnitt av podden ”Tankar från framtiden” (inspelat 4/3) pratar Mohamed Omar (Eddie) med Jan-Olof Sandgren om Elin Ersson som kapade ett flygplan i godhetens namn. Hennes syfte var att stoppa en utvisning till Afghanistan. Hon dömdes till mildast tänkbara straff, dagsböter på 3 000 kr medan skattebetalarna fick punga ut med Migrationsverkets omkostnader på en kvarts miljon, plus rättegångskostnader och advokatarvoden. Hur ska man förstå Elins agerande? Sandgren vill tolka beteendet som en form av infantil självcentrering, där en aggressiv attityd får kompensera bristen på ett genuin självkänsla.

I ett nytt avsnitt av podden Tankar från framtiden (inspelat 27/2) pratar Mohamed Omar (Eddie) med Richard Sörman, docent i romanska språk och tidigare forskare och lärare i franska vid Uppsala universitet. Sörman är även skribent här på Det Goda Samhället. I podden berättar han om sin syn på konservatismens återkomst. Vad är skillnaden mellan konservatism och liberalism? Har intresset för konservatism något med massinvandringen och mångkulturen att göra? Konservatismen, menar Sörman, betonar ”det givna”, det sammanhang vid föds in i som vår familj, vårt språk och vår kultur. Detta medan liberalismen betonar det möjliga, vad individen kan göra med sitt liv. En motsättning mellan konservatism och liberalism är dock inte nödvändig.

Islams heliga skrift Koranen är enligt muslimsk uppfattning baserad på profeten Muhammeds uppenbarelser under åren 610-632. De sägs ursprungligen ha kommit från Gud (Allah) och förmedlats till Muhammed av ängeln Gabriel. Skriften är indelad i 114 suror (kapitel), som i sin tur är indelade i verser. De två översättningar av Koranens arabiska text till svenska som jag studerar är gjorda av K. V. Zetterstéen (KVZ) år 1917 (ref. 1) och Mohammed Knut Bernström (MKB) år 2002 (ref. 2).

Följande text publicerades den 27 november i år som ledare i Jyllands-Posten. Texten har översatts från danskan och inskickats till detgodasamhallet.com av Ulf Hellbacken.

När ett lokalsamhälle plötsligt invaderas av 10 procent utvisade invandrare och i vissa fall kriminella utlänningar, måste det skapa problem.

Då Utresecentret Kærshovedgård etablerades i mars 2016, deklarerade invandrings- och integrationsminister Inger Støjberg att uppehållet skulle vara så ”tufft” som möjligt. Det skulle på intet sätt vara behagligt eftersom syftet med utresecentret var att övertyga de utvisade att välja ett något mindre obehagligt liv genom att återvända till sina hemländer.

Som du minns hade Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) i slutet av förra året beställt en förstudie om Muslimska brödraskapet i Sverige av islamforskaren Magnus Norell. Norell levererade en studie som så småningom offentliggjordes av MSB. Studien fick en hel del kritik som på ytan var vetenskaplig men i verkligheten troligen i huvudsak var politisk. MSB deklarerade då att man inte avsåg att genomföra den tidigare förutskickade huvudstudien i ärendet. I varje fall skulle inte Magnus Norell få göra det.

Svenska kyrkan är Sveriges största medlemsorganisation med sex miljoner betalande medlemmar. Den är världens tredje rikaste protestantiska kyrka och åtnjuter ett högt förtroende hos Sveriges befolkning. I ett av världens mest sekulariserade länder är Svenska kyrkan en maktfaktor i samhället. Vad den anser, vill och gör har betydelse.

Men vad är egentligen Svenska kyrkan, vad vill den – och vad bör den vara?