Annika Borg

Annika Borg

I femton år har jag åkt land och rike runt med ett budskap, sammanfattat på följande sätt: ”Det är ingen fara, du är människa”. (Det blev också titeln på min bok med livsbetraktelser bok som kom ut 2006.) 

8-26-13_11971

Patrik Engellau

Den 16 april 2015 skrev åtta psykforskare – fyra professorer och fyra övriga vetenskapsmän – en artikel på DN Debatt. De oroade sig över att ”sjukfallen i psykisk ohälsa ökar kraftigt” och förespråkade preventiva åtgärder ”redan nu”.