På denna video syns Rasmus Paludan bränna koranen, en påstått helig bok bestående av spridda, förvirrade tankar om livet och tillvaron i stort. Denna bok anses som helig av lika förvirrade, över världen spridda människor, ofta med ursprung i illa fungerande, korrupta och våldsplågade länder, som blivit sådana därför att dessa människor gjort länderna just så vedervärdiga att de inte vill vistas i sina egna skapelser.  

Mycket spännande, underhållande och avslöjande framkommer när en individ tvingas jämföra sin självbild med den uppfattning andra kan ha om honom. Då avslöjas det som brukar kallas för livslögn.

Många romaner och andra konstnärliga verk sysselsätter sig med sådana uppgörelser.

Politiken i Europa har förändrats. De gamla partierna som själva, var och en för sig, eller i koalition med något annat parti kunde bilda stabila regeringar har försvunnit, eller så försvagats att de inte längre kan vara bas för stabila regimer.

I Godmorgon världen, som också i många andra avseenden blivit en högmässa för de utvalda, de troende, uppträdde Göran Rosenberg senast i full andlig ornat. Hans uppdrag var att tala de otrogna till rätta.    

Genom åren har jag varit upptagen, tvingad att vara upptagen av Ryssland, eftersom dess ledare hittar på så många hyss. Ett tag tänkte jag lära mig språket. Tyvärr blev det inte av. Turligt nog har min fru använt pandemin till att lära sig ryska. Hon rapporterar från ryska dissidenters inlägg på nätet, främst YouTube. På nätet avslöjas de stora skillnaderna mellan unga och äldre.  De unga tar inte information från de officiella TV-kanalerna, de tror inte på Putin och de är emot kriget mot Ukraina, även om de inte vågar använda ordet krig. 

blommorna sover i fönstret och lampan stirrar ljus 
och fönstret stirrar tanklöst ut i mörkret utanför 
tavlorna visar själlöst sitt anförtrodda innehåll 
och flugorna står stilla på väggarna och tänker 

Jag har nyligen läst Saknad – På spaning efter landet inom oss. Författarna är Katarina Barrling & Cecilia Garme. (Mondial, Stockholm 2022). 

Katarina Barrling känner jag väl till och har lärt mig att uppskatta genom åren. Cecilia Garme är en ny bekantskap. Jag tror hon har skrivit det inledande kapitlet Snillepanget. Det är en roande skildring av hur pensionatet Vanbo Herrgård i Bergslagen under några decennier blev mötesplatsen för sådana som Herbert Tingsten, Vilhelm Moberg, Martin Lamm, Alice Lyttkens och andra av den tidens inom politik och litteratur kända personer. Kapitlet är roande, innehållsrikt och kunde stått för sig självt. Nu är det introduktion till en vindlande diskussion om elit och folk, om värderingar och politik.   

Jag känner inte till mycket om Rasmus Paludan, även om han då och då dykt upp i media efter något av sina upptåg, Man kan avfärda honom som varande en clown. Må vara – men han är en effektiv clown. 

Allt oftare talar man om konspiration. Svenska statsmedias sätt att använda ordet påkallar en liten utredning. Konspiration kommer från latinet: conspīrātĭo, ōnis, f. [1. conspiro], prop. a blowing or breathing together.  

Allteftersom det avslöjas allt värre grymheter utövade mot barn, kvinnor, åldringar och andra försvarslösa i Ukrainas städer och byar, samtidigt som stödet i Ryssland stiger för Putin och hans politik, frågar sig allt fler: hur är detta möjligt? Får inte den ryska allmänheten veta någonting? Är de så avskurna från all information att de lever i en annan värld? 

I det franska valets första omgång fick Emmanuel Macron27,84, Marine Le Pen 23,15 och Jean-Luc Mélenchon21,9 procent av de avgivna rösterna. De två första går till andra omgången. 

Det är lätt att skaffa sig information om Putin. Den utförliga redogörelsen i  Wikipedia är imponerande. Han har fört ett mycket aktivt liv och åstadkommit mycket, också i akademiska sammanhang. Hans sportintresse är brett. Han sysslar med många idrotter och han har varit mycket framgångsrik i Judo. 

På söndag är det presidentval i Frankrike. Gapet mellan Emmanuel Macron och Marine Le Pen har stadigt minskat, samtidigt som stödet för de främsta kandidaterna på högerkantenEric Zemmour och Valérie Pécresse – har minskat. (Inalles ställer 12 kandidater upp). 

Jag har tidigare skrivit om Magdalena Andersson: ”Vad har vi alltså här? I bästa fall har vi en människa som aldrig lämnat trotsåldern. I värsta fall har vi en klassisk diktatorstyp: trångsynt, självtillräcklig och med behov av total kontroll. För mig vittnar hennes blick om detta. Den uttrycker alltså främst rädsla. Rädda människor är farliga människor – särskilt om de har makt.” 

Nationen och nationalism har länge varit begrepp utan positivt värde. Det mest positiva som sagts om dem har väl varit skämt som syftar på uppblåsta militärer och möpar – militärt överintresserade personer. Ofta har begreppen använts för att beskriva något negativt eller direkt farligt, något som inte hör hemma i ett modernt samhälle. 

Antalet genom skjutningar dödade år 2005 var under 10 (efter att åren före ha varierat upp och ner). I fjol var det 46. Det har alltså skett en femdubbling under mellanliggande år. Som framgår av diagrammet nedan har utvecklingen i Sverige avvikit från den genomsnittligt europeiska främst under dessa år. 

De särskilda operationerna i Ukraina lockar till engagemang. Det är, förstås, lättare för vissa än för andra att ta ställning. Oavsett vilken sida man till slut stödjer tjänar ändå alla på att man avstår från att smäda eller förlöjliga någon av parterna. Detta gäller särskilt Ryssland och dess president, Vladimir Putin. 

Några år in på tjugohundratalet anföll Ryssland Georgien. Eu och Väst i övrigt hytte med pekfingret.

Så skedde också efter rysk aggression mot östra Ukraina och mot Krim. Väst utsatte Ryssland för sanktioner. Man hötte lite mer energiskt med pekfingret, alltså.

Häromdagen såg jag filmen Seppan. Jag hade hört talas om den, googlade, hittade filmen och såg den. Senare har jag fått veta att den ursprungligen var två program på Tv från 1986. (De finns fortfarande på Öppet arkiv). 

Jag har aldrig sett något liknande. Seppan regisserades av Agneta Fagerström-Olsson. Hon har själv sagt att hon ville göra en film om sin barndom därför att hon aldrig sett något som kunde likna den. 

Fram till det andra världskriget hade Winston Churchill gjort det mesta fel. Men när han visat sig ha haft rätt om Hitlers och nazismens avsikter visade han sig också ha vad som krävdes av honom. 

Alltsedan antiken har vi fått berättelser om förhållandena mellan de bästa – eliten – och de andra, folket. När det varit problem i samhället har man skyllt på varandra. På vartdera hållet har man haft uppfattningen att det är de andra som har felat. Inom eliten har man varit enig, liksom bland folket. 

Ett par gånger under förra seklet, i början och i slutet, öppnade sig möjlighet för demokratin att etablera sig i Ryssland. Det misslyckades. Varför? 

Gång på gång har USA försökt få demokrati att avlösa olika diktaturer. Det har alltid misslyckats, direkt eller efter någon tid. 

Hårt håller hon i papperet som hon läser från, men ändå stakar hon sig, ee-ehar sig fram. Rak och stel står hon vid det lilla talarbordet. 

Utan papper vacklar hon mellan orden. Hon tvingas jumpa mellan dem eftersom de så glest flyter fram. Blicken flackar. 

Skolan debatteras ständigt. Antagligen sker det därför att så många är missnöjda. Det är litet svårare att göra klart missnöjets orsaker. Debatten är så yvig och osaklig. 

Friskolereformen genomfördes för exakt 30 år sedan. Målet var att ”öka variationen av skolor, skapa konkurrens mellan skolorna och skapa incitament för kostnadseffektivitet genom att ge elever och föräldrar möjlighet att välja skola och samtidigt ge de fristående skolorna samma resurser per elev som i de kommunala skolorna. Det var även ämnat att öka antalet skolor med särskild pedagogik eller med konfessionell inriktning. Nedläggningshotade glesbygdsskolor var menade att få en andra chans med ett nytt privat huvudmannaskap. Marknadskrafterna skulle också tvinga skolorna att ta större hänsyn till elevers och föräldrars behov.” (Wikipedia). 

Vladimir Putin kom, som premiärminister, till den högsta makten efter en välplanerad kampanj. Först lät han hemliga polisen, den organisation han länge tjänat, spränga två hyreshus i Moskva. Det ledde till hundratals döda. Dådet skyllde han sedan på tjetjenska separatister – trots att dessa tidigare tvingat Jeltsin och Ryssland till en för dem fördelaktig fred. Han fick på så sätt opinionen att svänga från motstånd mot krig till att bejaka och förorda ett nytt krig mot Tjetjenien. Det kunde inte den ryska armén vinna, men däremot en inhemsk helt skrupellös klan, som fick ta över kriget på entreprenad. 

Kommun efter kommun säger upp eller överväger att säga upp sitt vänortsavtal med ryska orter. Det påminner mig om en händelse 1961. 

Jag skulle med min Renault 4 – liten fyrkantig bil med en växel som en krycka – och tre passagerare åka från Stockholm till Uppsala. Vid krönet på första backen ut från Norrtull stod en likadan bil på vägrenen. Runt om stod tre personer och såg grubblande ut. Jag anade vilket – mycket vanligt – fel det kunde vara. Bensinpumpen brukade skaka loss så mycket att den slutade fungera. 

I onsdags ringde Rysslands president Putin upp Macron, sin franska motsvarighet för att under en och en halv timme hålla en monoton föreläsning och upprepa sina påståenden om avnazifiering och annat, med vilka han försöker påverka sin inhemska opinion. Han vet ju att man utanför Rysslands gränser skrattar åt hans befängdheter. (Nej, man skrattar inte. Man skakar bekymrat på huvudet). 

Coronakommissionen har kommit med sin rapport. Den säger det som för mig och andra var uppenbart redan från början, det vill säga sedan det var känt att pandemin var vitt utbredd i det norra Italien som samtidigt besöktes av många svenska skidturister. 

I svenska akademins ordbok återfinns ett numera sällan använt ord: världsåskådning. Det definieras så här: genomtänkt uppfattning om världen och det mänskliga livet, vanligen ett helt system. 

Svenska akademins ordbok har en vacker definition av nostalgi: vemodig men njutningsfylld längtan hem eller tillbaka till något förlorat särsk. om längtan till barn- och ungdomsmiljöer. 

När man använder ordet nostalgiker har det däremot en lätt nedsättande betydelse. Det betecknar då ofta en person som inte förstår nutiden och dess krav och därför försöker dölja sin förvirring genom att i sinnet framkalla något gammalt och välkänt.