Jag har nyligen här på Det Goda Samhället skrivit om ”En stat i staten” och hur de politiskt korrekta nätverken Hilda och Ruben infiltrerat rättsapparaten i Sverige . Men det finns även andra nätverk och organisationer som kidnappat Sverige och utgör, som engelskan uttrycker det, ”The Deep State”. Dessa nätverk går in i varandra och dess medlemmar växlar mellan olika S-dominerade skattefinansierade organisationer, myndigheter, kyrkan och olika muslimska sammanslutningar. Johan Westerholm på www.ledarsidorna.se har skrivit mycket om detta här (bakom betalvägg).

Det finns mycket att oroa sig för i Sverige och Europa. Kärnvapenkrig, ett eventuellt ryskt anfall på de baltiska staterna (och då troligtvis även Gotland) eller ett alltmer aggressivt Kina som köper upp eller spionerar på svensk spetsteknologi och utkonkurrerar svenska företag med statliga (kinesiska) subventioner och gör Sverige och EU till halvkolonier. Ett ytterligare latent hot är att staterna i Västeuropa blir muslimska kalifat med sharialagar och en inhemsk befolkning som riskerar att bli en minoritet om ca 40 år.  

Sydkinesiska havet, ett av jordens så kallade bihav, är idag den näst mest använda sjövägen i världen . Av världens årliga handelstonnage passerar mer än hälften här och i regionen finns åtta av de tio största containerhamnarna i världen. Men här finns stora geopolitiska konflikter: dels tillgången till de resurser som finns i havet (fisket) och under havsbotten (olja, gas, mineraler), dels rätten till fri passage för civila och militära fartyg och flygplan. 

EU-parlamentarikerna i Bryssel älskar att hata Ungern och SvT:s Dokument utifrån ägnade nyligen ett helt reportage om Ungern. Här beskrivs hur landets premiärminister Viktor Orbán förvandlat Ungern till en auktoritär stat i hjärtat av Europa. SvT hävdar, kanske riktigt, att rättsväsendet har försvagats, pressfriheten minskats och korruptionen ökat. Vidare att coronapandemin har gjort att Orbáns parti Fidesz lyckats nedmontera demokratin inför ögonen på EU:s ledare.

Idag finns det ca 50 miljoner muslimer i Europa varav cirka hälften i Ryssland. Totalt för Europa kan den siffran komma att fördubblas till mer än 100 miljoner inom 20 – 25 år. Det som talar för det scenariot är dels demografin, dels den fortsatta invandringen av muslimer från Mellanöstern och Afrika.

Demografin har två delar, dels den inhemska europeiska befolkningens fertilitet (fruktsamhet), dels invandrarnas fertilitet och yngre åldrar. För att en befolkning skall upprätthålla en stabil befolkningsnivå (ersättningsnivå) krävs en fertilitet av 2,1 barn per kvinna. Fertiliteten för de västeuropeiska länderna är dock långt under 2,1: för Frankrike 1,8, Storbritannien 1,6, Grekland 1,3, Tyskland 1,3 och Italien 1,2. För EU:s 31 länder är fertiliteten 1,38. En tredjedel av alla europeiska barn kan komma att vara födda av muslimska föräldrar i slutet av detta decennium. Så här ser det ut idag i de större västeuropeiska länderna:

Under drygt 500 år, från slutet av 1400-talet till början av 1900-talet, lade europeiska stater under sig resten av världen (förutom Etiopien, Tonga, Thailand och Japan) och gjorde områdena till kolonier. Efter andra världskriget blev merparten av dessa självständiga med ett undantag: Sovjetunionens erövrade områden i Asien. I början av 1990-talet fick flera av dess så kallade kolonier också sin självständighet. (Som kuriosum hävdade dåvarande näringsministern Björn Rosengren 1999 att ”Norge var den sista Sovjetstaten.”)

Efter att ha läst boken Gangsterparadiset – Så blev Sverige arena för gängkriminalitet, skjutningar och sprängdåd av Lasse Wierup, blev jag, trots den cyniker jag är, ordentligt omskakad.

Sverige har blivit ett europeiskt undantag där polisen står maktlös när unga män skjuter med automatvapen och tonårspojkar kastar handgranater. Socialtjänsten och skolan är chanslösa mot personer som inte vill samarbeta. Polisen är numerärt underlägsen i förhållande till de kriminella nätverken. Om polisen får någon yngling fälld dömer domstolen till någon typ av vårdform som ofta provats och misslyckats.

Alltfler utropar klimatnödläge: Greta, kommuner, regeringen, EU och FN. Anledningen är den globala uppvärmningen som anses bero på människans användning av fossila bränslen. Lösningen är att gå över till förnybar energi. Men det finns även en annan lösning, nämligen fossilfri energi som innebär förnybar energi och kärnkraft. Sveriges elproduktion är idag till 98 procent fossilfri, lite över hälften kommer från förnybara energikällor som sol, vind, vattenkraft och biobränsle.

Det finns personer genom historien som har förändrat världen och hur vi människor lever och verkar. I modern tid har vi uppfinningar som ångmaskinen av James Watt, elektriciteten av Thomas Edison, bilen av Henry Ford, flyget av bröderna Wright, radion av Guglielmo Marconi och den personliga datorn av Bill Gates. Även Elon Musk, som nu förändrar bilindustrin, kommer nog att räknas hit. Men det finns en person som på ett avgörande sätt förändrat hur vi människor lever och agerar idag; nämligen Steve Jobs (1955-2011), den karismatiska pionjären, entreprenören och grundaren till bland annat Apple. På varje tunnelbana, flygplats, torg eller krog ser man människor djupt försjunkna i sina mobiler, många av dem iPhones. Och det är likadant över hela världen, i i-land som u-land.

Talet, från 2 oktober, är långt, mycket långt, 60 000 tecken. Jag har komprimerat det betydligt till ca 8 000 (med smärre ändringar). Översättningen, inklusive hela talet, har jag fått från Rebecca Uvells blogg. Talet skulle utan vidare kunna göras av den svenska regeringschefen.

”Mina damer och herrar ministrar, mina damer och herrar parlamentariker, etc etc …. mina damer och herrar.

President Trump var inte först att hävda ”America first”, andra är till exempel Kinas Xi Jinping och Turkiets Erdogan, om än med andra ord. Till denna kategori hör även Frankrikes f d president, tillika general, de Gaulle (1890-1970). När Hitlertyskland 1940 invaderade Frankrike flydde en frustrerad de Gaulle till England för att där leda kampen mot Tyskland. Belöningen kom 1944 när han i spetsen för de fria franska styrkorna kunde tåga in i Paris och befria Frankrike. Men snart dök en ny utmaning upp, Algerietkrisen.

Den amerikanska högsta domstolsledamoten Ruth Bader Ginsburg, född 1933, avled nyligen i Washington, 87 år gammal. Hon stöttades i sin domarkarriär av två presidenter, Carter som utnämnde henne till appellationsdomstolen i Washington (en av USA:s hovrätter) 1980 och Clinton, som utnämnde henne till USA:s högsta domstol, HD, 1993 med 96 röster mot 3 i Senaten (som måste godkänna alla nomineringar till HD). Ginsburg var inte bara den första judiska kvinnan som utnämnts till USA:s högsta domstol utan också den andra kvinnliga ledamoten i domstolens historia (Sandra Day O’Connor var den första).

Nyligen protesterade 39 nuvarande och f d medarbetare i Sveriges Radio i ett långt inlägg om strukturell rasism, diskriminering och vithetsnorm, bland annat med anledning av Black Lives Matter-protesterna.

SR har, enligt de 39, blottat allvarliga och djupgående problem som rör både arbetsmiljön inom företaget och själva journalistiken. ”Arbetsmiljön för oss underrepresenterade, rasifierade journalister, särskilt afrosvenskar, börjar bli ohållbar och har lett till att många har valt att lämna yrket eller funderar på att göra det. Det finns försvinnande få svarta anställda på företaget och även andra grupper med stora diasporor i Sverige är gravt underrepresenterade”.

Advokaten Henrik Stolare ondgör sig i Svenska Dagbladet över Migrationsverkets reducering av den ekonomiska ersättningen till biträden i asylärenden. Han anser att det har gått så långt att det är att anse som oförenligt med advokatetiken att fortsätta åta sig uppdrag. I detta är han starkt uppbackad av advokatsamfundets f d generalsekreterare Anne Ramberg som tweetar ”detta är en allvarlig utveckling för den som söker asyl”.

Just nu pågår ett av världens mest spännande projekt (efter Internationella rymdstationen), tillika jordens mest avancerade ingenjörsprojekt. Den 28 juli i år invigde den franske presidenten Macron en experimentell vätekraftsreaktor som har potential att lösa världens energiproblem. Macron förutsåg ”a promise for peace”. Kinas president Xi Jinping menar att projektet är ett av de viktigaste internationella vetenskapliga samarbetena för att utveckla fredlig fusionsenergi.

Jämställdhetsmyndigheten inrättades av regeringen Löfven i början av 2018 men lades ner då riksdagen samma år röstade igenom KD och M:s budget. Det ledde till stora protester från bland annat Genusforskarförbundet som startade ett upprop och en namninsamling. När det nya samarbetet mellan S, MP, L och C (JÖ), bildades 2019 meddelade Miljöpartiet att Jämställdhetsmyndigheten skulle fortsätta.

Myndigheten skulle se till att ”ett jämställdhetsperspektiv införlivas i allt beslutsfattande, på alla nivåer och i alla steg av processen”. Detta trots att omkring 60 myndigheter redan haft regeringens uppdrag att integrera könstänkandet i vardagen.

Sverige lär vara Europas mest amerikaniserade nation. När en ny amerikansk produkt eller tjänst skall säljas/marknadsföras i Europa lär man testa den först i Sverige. Hela vårt lands utblick riktar sig mot den anglosachsiska världen, inte mot det kontinentala Europa.

Trots detta verkar vi i Sverige ha glömt bort att det kontinentala Europa, framför allt den tysktalande germanska delen (Tyska riket bildades först 1871), har varit vårt primära intresse och föredöme under 100-tals år.

Hur de två supermakterna Kina och USA, det teknologiskt högtstående Singapore och den ”humanitära stormakten” Sverige väljer sina ledare visar på likheter och olikheter.

Om vi börjar med Kina så har alla ledare efter Mao gått den långa vägen. De är alla välutbildade akademiker, vanligtvis civilingenjörer, och har testats i flera olika ledande operativa befattningar som guvernörer, borgmästare (i någon av de fyra storstadsregionerna), eller som förste partisekreterare i någon provins (observera att en guvernör i Kina har mindre makt än provinsens partisekreterare).

OPINION Covid-19:s härjningar kan, trots alla extraordinära problem som nu tornar upp sig, ha något gott med sig, nämligen att baksidorna på globaliseringen synliggörs. Med globalisering menar jag den internationella kapitalistiska utvecklingen inom politik, ekonomi och handel, det vill säga att de nationella ekonomierna tvinnas samman och att en förskjutning av makten – från nationell nivå till över- och mellanstatliga organ typ EU och FN – sker.

OPINION Sverigedemokraterna föreslog nyligen att riksdagens kulturutskott skall kunna ”kalla in” cheferna för public service-bolagen för att svara på kritik om bristande opartiskhet i enskilda program. Detta har väckt ett ramaskri i media och bland vissa politiker, även M, och SVT:s VD Hanna Stjärne har sagt att ”en gräns har passerats”.

Nättidningen Kvartal har nyligen i sin veckopanel tagit upp ämnet med bland andra vänsterpartiets f d partiledare Lars Ohly och SD:s Europaparlamentariker Jessica Stegrud. Dessa två hade naturligtvis helt olika uppfattningar i sakfrågan.

KULTUR Häromdagen såg jag och sambon filmen Alice och borgmästaren på biografen Grand i Stockholm. Men vi var inte ensamma, Sveriges statsminister smög in, kollade filmen och smög ut innan slutet, troligtvis över gatan till Socialdemokraternas partihögkvarter på Sveavägen.

OPINION Sverige och Europa hotas inte bara av Ryssland och ett eventuellt muslimskt europeiskt kalifat utan även av den nya stormakten Kina. Detta hot utövar Kina genom att:

– muta, påtrycka och spionera på politiker/beslutsfattare, s k ”Sharp power”,

– manipulera opinioner och stjäla intellektuell egendom, s k ”Soft power”,

– hota med militär makt som äventyrar världsfreden, s k ”Hard power”,

Lars Hässler

OPINION Medieprofilen och feministen Cissi Wallin har dömts för grovt förtal (våldtäktsanklagelse) till villkorlig dom och 90 000 kronor i skadestånd till Aftonbladets före detta journalist Fredrik Virtanen.  

I samband med metoo-kampanjen hösten 2017 gjorde Wallin ett inlägg på Instagram där hon offentligt pekade ut Fredrik Virtanen som den man hon år 2011 anmälde för våldtäkt, som påstås ha inträffat år 2006. Polisutredningen lades dock ner på grund av brist på bevis. 

Lars Hässler

Om socialdemokraten Ardalan Shekarabi någon gång i framtiden blir statsminister kan det finnas skäl att titta på vem han är och vad han står för.

Shekarabi, föddes 1978 i England men växte upp i Iran. 1989 kom han tillsammans med sin mor till Sverige som politisk flykting. På grund av det s k Luciabeslutet 1989 (S-regeringens beslut att minska invandringen, endast de som ansågs ha flyktingskäl enligt FN:s definition beviljades asyl) fick de avslag på sin asylansökan (de var brittiska medborgare vid ankomsten till Sverige).

Lars Hässler

Av sommarens sommarpratare kom så turen till toppdiplomaten, tillika Sveriges FN-ambassadör, Olof Skoog. Jag har tidigare här på DGS kommenterat Advokatsamfundets f d generalsekreterare Anne Rambergs sommarprat.

Skoog berättar om sina spännande uppdrag, bland annat på Kuba, och möten med Castro och Trump. Vi får även höra om samarbetet med Hans Blix och förspelet till Irakkriget.

Lars Hässler

Årets sommarpratarprogram är över. Många personer har berättat sina historier, en av dem är advokaten, och snart före detta generalsekreteraren i Advokatsamfundet, Anne Ramberg.

Det finns två intressanta inlägg i hennes sommarprat, dels om den sydafrikanske apartheidmotståndaren och domaren Albie Sachs , dels om den amerikanska kvinnliga högsta domstolsledamoten Ruth Bader Ginsburg. Båda är förebilder för Ramberg. Hon fortsätter med att berätta om sin karriär och alla okvädningsord hon fått motta, som till exempel batikhäxa, godhetsknarkare, klassförrädare och kommunist i pärlhalsband på Östermalm.

Lars Hässler

I dessa dagar med klimatångest, flygskam och hot om jordens undergång borde det inte finnas mer att oroa sig över. Men så är det tyvärr inte. Kriminalitet, utanförskap, bidragsberoende och islamisk massinvandring lägger lök på laxen. Men EU:s och NATO:s upplösning är ytterligare ett potentiellt hot att förhålla sig till.

The Economist har ett scenario om detta i sin The World If-serie. Det börjar med att USA:s president Trump 2023 tweetar att om Europa inte köper amerikanska sojabönor, så får de inga amerikanska soldater. Han har tidigare hotat att lämna NATO om inte de europeiska medlemmarna betalar sin del, minst två procent av respektive lands BNP. Nu säger han, via sin nya utrikesminister tillika svärson Jared Kushner, upp försvarsavtalet.

Lars Hässler

Är man en världens mest kända 17-åringar är man värd massor i PR. Man kan till och med få lift över Atlanten i en av världens mest extrema segelbåtar, Malizia II. Nyheten om Gretas seglats citerades omedelbart i världens medier innan hon ens mönstrat på. Anledningen är att Greta, som är klimataktivist, vägrar att flyga på grund av de koldioxidutsläpp som flyg genererar.

Men hur miljövänligt är det att färdas med en avancerad segelfarkost som Malizia II? Båten kostar till att börja med ca 40 miljoner kronor.

Lars Hässler

Det finns kvinnor på vänsterkanten som kraftigt ogillar män, framförallt vita medelålders män. Annie Lööf raljerar över ”vita män”, Gudrun Schyman anser att alla män är talibaner, sångerskan Zara Larsson hatar vita män, Åsa Romson hävdar att all världens problem beror på vita medelålders män som äter kött, likaså Isabella Lövin. En skribent, Olga Lännevall, som kallar sig för ”vänsterfitta” och feministen Cissi Wallin har liknande tankegångar.

Det vore kanske dags för dessa ohistoriska och, i vissa fall, obildade kvinnor att betänka en sak. Nämligen att civilisationens framsteg, i princip, beror helt och hållet på just män.

Lars Hässler

För snart två år sedan skrev jag här på Det Goda Samhället: ”Tysk polis kapitulerar, och snart även svensk polis”.

Artikeln handlade om att den tyska polisen var mer eller mindre chanslös mot de muslimska klanernas kriminella aktiviteter. Klanerna kunde, med hjälp av sms och internetappar, snabbt få ihop hundratals personer som i varje givet ögonblick skulle kunna övermanna polisstyrkorna. Detta medgav vissa polischefer inofficiellt.