mohamed omar

Mohamed Omar

Måndag den 18 maj deltog jag i en debatt om litteraturkritikens liv eller död, anordnad av Uppsala författarsällskap. I panelen satt Åsa Beckman från Dagens Nyheter kultur och Gunnar Bergdahl, före detta kulturchef på Helsingborgs Dagblad. En forskare fanns också med, Lina Samuelsson, som hade siffror som tycktes visa att recensionerna blivit färre under åren.