Johanna 3

Johanna Andersson

Svenska Dagbladets kolumnist Jenny Nordberg har skrivit boken: De förklädda flickorna i Kabul (Albert Bonniers förlag, 2014). Nordberg skriver i boken om den afghanska företeelsen att låta en dotter växla identitet och bli en son, i brist på en ”riktig” son i familjen.