70 procent av svenska folket tycker nu att invandringen är för stor

8-26-13_11971 Thomasgur1

Patrik Engellau & Thomas Gür 

På uppdrag av Stiftelsen Den Nya Välfärden har analysföretaget Demoskop åter undersökt allmänhetens uppfattningar om invandringen till Sverige. Hela rapporten finns att läsa här.

Den förra undersökningen gjordes 2015 och vi skrev en artikel om den här.

Eftersom Demoskop ställt samma frågor varje år sedan 2010 finns en unik möjlighet att följa utvecklingen i frågeställningen. Så här ser det ut i kort sammanfattning. Siffrorna anger procent.

Läs mer

Heidenstams ”Sverige…” – En analys

Thomasgur1

Thomas Gür

Denna dikt av Verner von Heidenstam är en av de mest kända, inte minst genom Stenhammars tonsättning. Den publicerades första gången 1899 i Svenska Dagbladet, därefter i samlingen ”Ett folk” 1902 och slutligen i ”Nya dikter 1915.

Sverige, Sverige, Sverige, fosterland,

vår längtans bygd, vårt hem på jorden!

Nu spela skällorna, där härar lysts av brand,

och dåd blev saga, men med hand vid hand

svär än ditt folk som förr de gamla trohetsorden.

 

Fall, julesnö, och susa, djupa mo!

Brinn, österstjärna, genom junikvällen!

Sverige, moder! Bliv vår strid, vår ro,

du land, där våra barn en gång få bo

och våra fäder sova under kyrkohällen.

Ändå är det så sällan den blir föremål för en genomblick – vad är det Heidenstam säger? Och säger det han säger oss något idag?

Läs mer

Och sedan vill de bli tagna på allvar

Thomasgur1

Thomas Gür

Det här med KU-anmälningarna med anledning av migrationspolitiken är onekligen intressant.

I grunden lät regeringen Reinfeldt Miljöpartiet diktera migrationspolitiken efter mars 2011 och Migrationspolitiska överenskommelsen, MÖK1.

I augusti 2014 anslöt sig Socialdemokraterna till MÖK1.

I grunden lät regeringen Löfven MP fortsätta att diktera migrationspolitiken efter valet september 2014.

Allt detta stadfästes i DÖ i december 2014.

Läs mer

Varför hör man aldrig någon säga ”min tanke går också till våldtäktsmannen, det är också en människa bakom det dådet…”?

Thomasgur1

Thomas Gür

Det här med resonemang som ”sedan kan jag inte låta bli att tänka på mannen som utförde mordet, det är också en människa bakom” etc… som man brukar höra då någon har mördat, alltså tagit livet av en människa… Hur kommer det sig att man aldrig hör detta om en våldtäkt?

Typ: ”Ja det var väldigt otäckt att hon blev våldtagen av fyra män och slagen och misshandlad och mina tankar går till henne och hennes familj och barn och deras lidande, men sedan kan jag inte låta bli att tänka på de män som genomförde våldtäkten, det är också människor bakom det dådet…”

Läs mer

Nya instruktioner från tavaritj Bortnikov

Thomasgur1

Thomas Gür

Kära kvalhemliga[1] dagbok,

Idag kom nya instruktioner från tavaritj Bortnikov. Över den säkra servern som GIA håller i Ulaanbaatar och som routas över Groznyj. Meddelandet löd: ”Dra den grönskande näsapan över tajgans tunga trapp.”

När jag avkodat meddelandet blev jag litet förvånad. Nu vill man att vi inriktar destabiliseringsåtgärderna mot Danderyds Nyheter – jag tror att det måste ha fallit bort något i översättningen…  men när jag förde ihop tidningens begynnelsebokstäver blev det tydligare med vilket mål som avsågs.

Läs mer

Vad som utmärker Väst är självkritiken, inte övergreppen

Thomasgur1

Thomas Gür

Den västerländska civilisationen så som den uppstod i Europa, är den första mänskliga civilisation som ifrågasatte det moraliska i vad som alla civilisationer och mänskliga samhällsbildningar ägnat sig åt genom historien: erövringskrig, plundring, förslavande, folkmord, våldtäkter och skändligheter.

Ingen annan civilisation har tidigare varit så systematiskt självkritisk. Den självkritik som under 1900-talet andra civilisationer började utveckla beträffande sina egna illdåd, kom att direkt inspireras från västerlandets föredöme.

Läs mer

Bristen på ledarskap

Thomasgur1

Thomas Gür

Här några rader om bristen på ledarskap i svensk politik i huvudfåran:

Det finns ett mönster i politisk historia som kan beskrivas som att på det sätt som en ledare har kommit till makten, brukar också den ledaren utöva sin makt.

(Blodiga revolutionärer blir blodiga envåldshärskare, och demokratins (men även arvkungadömens) stora förtjänst är att de funnit en metod för icke-våldsam maktsuccession. Ja, det finns givetvis undantag.)

Nåväl, detta sagt – ser man till det politiska ledarskapet i de två största partierna i riksdagen från detta perspektiv, bådar det tyvärr inte gott.

Läs mer

Familjen är en frivillig gemenskap

Thomasgur1

Thomas Gür

I måndags (22/6) framförde tre representanter för Liberala Ungdomsförbundet, LUF, Linda Nordlund, Josefine Temrell och Anton Wemander Grahm, i en intressant och signifikativ debattartikel på SVT Opinion, kravet på en helt individualiserad föräldraförsäkring, eftersom Folkpartiet som ”ett progressivt feministiskt parti behöver högre ambitioner”. Läs mer

Den olidliga lätthet med vilken Birgitta Ohlsson lägger livet till rätta

Thomasgur1

Thomas Gür

Efter att ha sett debatten i SVT Aktuellt (4/6) mellan Birgitta Ohlsson (FP) och Paula Bieler (SD), om föräldraförsäkringen och utvidgningen av de så kallade pappamånaderna från två till tre, kan jag inte annat än djupt imponeras över Birgitta Ohlssons insyn, insikter, förmåga, och kunskaper i att veta vad som är bäst för varje familj, vad som är bäst för det enskilda barnet, den enskilda modern och den enskilda fadern, och hennes lika stora insyn, insikter, förmåga och kunskaper i att veta hur dessa individer och hur familjen, så som den frivilliga gemenskap som de vuxna ingått, bör bäst hantera sin vardag, sina gemensamma göromål och åtaganden och inrätta sitt liv.

Denna insyn och förmåga, dessa insikter och kunskaper i att lägga livet till rätta, som Birgitta Ohlsson synes besitta, är onekligen oerhörda tillgångar för vårt land och vårt folkhushåll.Varför jag ogillar tiggeri

Thomasgur1

Thomas Gür

Beträffande det omfattande tiggeri som nu återfinns mer eller mindre i alla våra städer och tätorter, möter jag ofta argumentet att motståndet mot, oviljan angående och kravet på förbud skulle vara en fråga om åsynen av fattigdom, misär och tiggare. Att det alltså skulle handla om att inte vilja se och konfronteras med en företeelse, som likväl existerar och skulle fortsätta att existera – om inte här, så någon annanstans.

Läs mer

Demoskop-undersökning: Svenskarna anser att invandringen är för stor

8-26-13_11971Thomasgur1

Patrik Engellau, Thomas Gür

Demoskop har på uppdrag av Den Nya Välfärden sammanställt en serie opinionsundersökningar för åren 2010 till och med 2015 om den svenska befolkningens uppfattning om invandringen. Enligt denna serie har den svenska befolkningens uppfattning om invandringen blivit allt mer negativ.

Läs mer

Stockholms stad och den våldsbejakande extremismen

Thomasgur1

Thomas Gür

På sociala medier ser jag frågan ställas om Stockholms stads ”inkluderande insatser” för hemvändande ”från strider utomlands” kan tänkas omfatta dem som till exempel bistått kurdiska peshmergas i Irak i motståndet mot IS eller de bidragit med humanitära insatser för flyktingar i eller från Syrien och Irak. Läs mer

Fredde och Steffo förlorar marknadsandeler

Thomasgur1

Thomas Gür

På en etablerad marknad finns det sedan länge två stora företagskonstellationer. Det finns en koncern med en fyra delägare – Fredde & Partners AB, ofta omnämnda som Fredde & Co. Huvudkonkurrenten är en mer löst sammansatt företagsgruppering om tre bolag – Steffos sammansvetsade sötnosar AB, förkortat SSSAB.  Läs mer

Alliansens spel för gallerierna – Nollberga operasällskap hade varit tonsäkrare

Thomasgur1

Thomas Gür

Jag har här försökt göra begripligt vad det är för spel för gallerierna som den borgerliga alliansoppositionen genomför när det gäller omröstningen om regeringens vårbudget.

Det här är en av Decemberöverenskommelsens (DÖ) portalparagrafer:

”Förslaget till rambeslut samt riktlinjer för den ekonomiska politiken från den partikonstellation som är störst släpps fram vid budgetomröstning i kammaren. Om det finns en risk för att förslaget annars skulle falla avstår övriga partier som står bakom denna överenskommelse från att delta i omröstningen. Detsamma gäller även vid beslut om ändringsbudget och vårproposition (inklusive riktlinjer för den ekonomiska politiken).”

För att undvika en repris av det som hände i december 2014, att SD skulle rösta på alliansens budget och allianspartierna då skulle behöva lägga ned sina röster, när det blev dags att rösta för eller mot regeringens budget, lade de fyra allianspartierna fram var sitt budgetförslag, så att de kan bara kan rösta på sina respektive förslag.

Detta förfarande är en tämligen oslug förolämpning av väljarnas intelligens – en föreställning av Leoncavallos I Pagliacci av Nollberga operasällskap skulle vara tonsäkrare och skickligare genomförd.

Ty därmed har de borgerliga partierna säkrat sig om att förlora i omröstningen mot regeringens budget.

Inom ramen för DÖ har alliansen dessutom krävt att Vänsterpartiet skall ha ett avgörande inflytande över regeringens budget, eftersom regeringen plus V därmed blir ”den partikonstellation som är störst”.

Men om alliansen inte skulle gå fram med en gemensam budget utan lägga fram fyra partiegna budgetar, hade inte DÖ behövts. Regeringens budget hade ändå gått igenom utan V:s stöd.

Försvararna av DÖ brukar fråga vad som annars skulle vara alternativet till DÖ.

Ja, alliansen har ju själva genom sitt syltryggsagerande att inte riskera att stå med skammen genom nedlagda röster, visat vad som är det näst sämsta alternativet – en minoritetsregering S+MP som inte stöder sig på V och fyra borgerliga partier som, så som nu, lägger fram separata budgetar.

Det är inte en tingens ordning jag förordar.

Jag tycker att alliansen borde lägga fram en egen budget och ta konsekvenserna av att SD eventuellt röstar på det och tvingar regeringen Löfven att antingen fortsätta att regera med en budget som inte är dess egen eller att den avgår och en ny regering bildas eller att det blir ett extra val.

Men till och med den ofrivilligt komiska ordning som alliansen agerat enligt idag, minus den centrala roll som DÖ ger Vänsterpartiet, hade varit bättre.