MOHAMED OMAR: Lars Vilks visade att även icke-muslimer måste följa muslimernas lag

Det finns inget förbud mot att häda Muhammed i svensk lag. Inte heller fransk, tysk, eller amerikansk lag. Det finns inget sådant förbud i något västerländskt land.

Det är muslimernas lag, inte de otrogna västerlänningarnas. För oss icke-muslimer är Muhammed inte en profet. Han är inte helig.

Ändå följer vi muslimernas hädelselag. Inte för att vi tror på Koranen, utan för att vi är rädda för de muslimska massornas reaktion: våld, eld, kaos.

Detta förhållande kränker vår värdighet. Att under hot underkasta sig en religion som man inte tror på i sitt hjärta är förnedrande.

Det är en förnedring att miljontals upplysta, sekulära, utbildade och fria människor tvingas underkasta sig en religion som de varken tror på eller respekterar. En religion som de ser som vidskepelse, en kvarlämna från en mörkare tidsålder.

För många muslimska fanatiker är vår underkastelse en triumf: ett bevis för islams makt.

Lars Vilks visade oss hur det kan gå för de upproriska. Han visade att en stor grupp bland muslimerna anser att även icke-muslimer måste följa deras hädelselag.

Det är som om muslimer, i deras egna islamiska länder, inte skulle kunna slakta kor eftersom kor betraktas som heliga av hinduerna.

Om de slaktade kor skulle hinduer i hela världen göra upplopp, bränna och döda. Och de personer som var inblandade i slakten av de heliga korna skulle jagas av fanatiske yxmördare och tvingas gå under jorden. Flaggor skulle brännas på torg i New Delhi.

Skulle inte muslimer uppleva det som orättvist att de, som inte tror på hinduismen, ändå tvingades följa hinduismens lagar?

Jag vill ha friheten att välja min tro själv. Det är djupt orättvist, kränkande och förnedrande att tvingas lyda muslimernas hädelselag.

Samma bok som förkunnar att Muhammed av Mecka är en helig profet – grunden till islams hädelselag – förkunnar också andra bud och lagar.

Hur många av islams bud ska vi icke-troende tvingas följa? Kommer vi i framtiden inte att få dricka öl i vissa kvarter? Och kommer kvinnorna tvingas klä sig på ett visst sätt i dessa kvarter?

Var ska detta sluta?

Du kan visa din uppskattning för skribenten genom att donera via swish till 0760078008 eller bli månadsgivare på Patreon

Klicka här för att gilla min sida på Facebook.

Mohamed Omar