BIRGITTA SPARF: Jag har checkat ut

”Skolan och socialtjänsten”. Det är det mantra som våra ansvariga politiker ständigt upprepar. Gång på gång och hela tiden.

”Skolan och socialtjänsten måste få mer resurser. Skolan och socialtjänsten måste bli bättre på sitt förebyggande arbete”. Precis som om skola och socialtjänst skulle kunna vända den monumentala och katastrofala samhällsutveckling, som de själva har initierat, rätt igen.

Våra politiker på riksplanet har skapat ett så kallat mångkulturellt samhälle som nu är på väg mot total kollaps. Det nybyggda polishuset i Rinkeby är byggt enligt samma byggnadstekniska principer som Fort Knox. Totalt bomb- och attentatssäkert. Polisanställda måste få poliseskort till och från jobbet. Vilket de ansvariga ser som en stor framgång. De ”markerar sin närvaro”, precis som om det vore en rastplats för hundar.

Våra regerande politiker har skapat ett samhälle som i många avseenden liknar Libanon och Afghanistan. Ändå hävdar de och företrädare för våra myndigheter att det inte bara är skolan och socialtjänsten som ska rädda situationen. Nej, det är även ”civilsamhället”, vad det nu är. Misstänker att det är du och jag, som aldrig någonsin har bett om det här.

Jag har aldrig velat att mitt land skulle förvandlas till ett mångkulturellt helvete eller en failed state. Det är ni politiker, på riksplanet, som har skapat det här. Så kom inte och snacka med mig om att jag ska ta mitt ansvar.

Jag har röstat emot detta, i val efter val. Och ni har varje gång gått in i olika politiska koalitioner, den ena mer osannolik och obegriplig än den andra. Allt för att stoppa väljarnas röster, i demokratins namn.

Så kom inte till mig och snacka om att ta ansvar. Jag har redan tagit mitt ansvar. Jag har jobbat länge inom socialtjänsten och insåg redan för 20 år sedan att det är kört. Så tack, men jag har gjort mitt.

Nu har jag checkat ut, och det borde ni också göra. Det finns ett land därute, och det kallas Sverige!

Birgitta Sparf