Gästskribent GABRIEL OXENSTIERNA: Grönland förblir ett island

Den senaste veckan har vi under några dagar fått höra att grönlandsisen rekordsmälter. Alla systemmedia med självaktning har rapporterat detta (och även alternativmedia som till exempel Bulletin). Det påstås att rekordsmältan är ett exempel på klimatförändringen. Den nionde augusti såg jag den här artikeln på SvT med ödesmättat poetiska beskrivningar: 

Vi vadar i smältvattnet längs den väldiga Russelglaciären och ser med egna ögon hur den väldiga inlandsisen smälter. Runtomkring oss hörs ljudet av vatten som forsar fram, under våra fötter porlar smältvattnet i sprickor i isen. Inlandsisen som är minst 100 000 år gammal rör sig, är veckad, sjunker ihop, spricker och blir lägre, den är grå av all sand och grus som tinar fram ur isarna. Den är som ett urtidsdjur som sakta håller på att tyna bort. 

Bortsett från systemmedias snyftreportage vid smältande glaciärer, hur är situationen egentligen på Grönland? Fakta visar att det är betydligt mer is på Grönland i år än normalt. Se det blå strecket i figuren. Vi har ca 16 procent större ackumulerad istillväxt i år än den långa trenden (gråa strecket jämfört med blå strecket. En mer detaljerad figur som visar förändringen dag för dag finns här).  

Ingen av de media som jag sett skriva om den rekordsmältning som skedde under några få dagar i månadsskiftet juli/augusti har bekvämat sig med att ta reda på det övergripande läget på Grönland, som alltså visar att vi har betydligt mer istillväxt i år än normalt. Eller så kanske de medvetet försummar att skriva om det?  

De senaste 30 åren har Grönlands totala istäcke smält en del, vilket gjort att havsytan höjts med cirka 1 centimeter. Hur mycket av Grönlands is är det som smält? Totalt sett är det inte mer än 0,12 procent av den totala isvolymen som smält bort under åren 1992 – 2018. Den årliga avsmältningen är bara 0,005 procent av Grönlands totala istäcke. I stort sett är alltså avsmältningen negligerbar. 

Min uppfattning är att systemmedia i detta fall systematiskt ägnar sig åt snedvriden klimatrapportering. Oavbrutet ger de oss selektiva fakta, nämligen de som passar det rådande narrativet om global uppvärmning och grön omställning. Det är propaganda vi utsätts för. Inte konstigt att hela 54 procent av svenskarna nu säger sig lida av klimatångest!  

Bästa boten mot ångest orsakad av propaganda är att själv lära sig så mycket man kan om klimatet. Systemmedia selekterar den information som vi ska matas med och därför får vi på andra vägar söka se helhetsbilden. Vi bör vara kritiska till det som sägs av alarmister, eftersom dessa generellt sett inte förstår att klimatet är ett i grunden stabilt, självreglerande system med långa periodiciteter. Vi bör också inse att den ångestskapande propagandan syftar till att bereda mark för politikerväldets allt mer kraftfulla ingripanden i syfte att ställa om samhället i grön riktning – bekostat av skattebetalarna och konsumenterna samt på bekostnad av vår frihet.  

Not: Figuren ovan är uppdaterad 8 augusti och är från danska Polar portal, som är en officiell datakälla. Figuren finns återgiven här under fliken ”Acc”. Acc. SMB betyder Accumulated Surface Mass Balance och anges i gigaton. Data finns tillgängliga här. En publicerad forskningsrapport finns här

Gabriel Oxenstierna är fil.dr. i nationalekonomi vid Stockholms universitet, författare till böcker för finansmarknaden, bland annat boken Placeringsrådgivning, (15 uppl. 2020). Delar av hans böcker handlar om etik, normer och regler. 

Gästskribent