MOHAMED OMAR: Usama bin Ladins tolkning av islam är rimlig

På sajten Doku (29/7 2021) läser jag att Anas Khalifa har lämnat salafismen. Anas Khalifa har länge varit en känd salafistisk predikant. Han har särskilt riktat sig till barn och ungdomar med ett budskap om jihad, heligt krig, mot väst. Flera av hans unga följare har anslutit till jihadterrorgrupper i Somalia, Syrien och Irak.

Under hela sitt vuxna liv har Anas Khalifa varit kontroversiell. Som hårdför salafistisk predikant föreläste han för barn om väpnad jihad, firade 9/11, sympatiserade med massakern mot Charlie Hebdo och såg vänner och anhängare ansluta sig till terrorgrupper. I dag är han den första avhopparen från Sveriges våldsbejakande islamistiska miljöer som talar ut offentligt. Anas Khalifa berättar öppenhjärtigt för Doku om sitt liv och sin resa. Och om den cancer som han numera kallar salafismen för.

I intervjun berättar han om sin kärlek till jihadterrorledaren Usama bin Ladin:

”Du vet, jag älskade bin Ladin, han var min hjälte.”

Anas Khalifa har lämnat en rörelse som i Dokuintervjun ibland kallas salafism, ibland extremism och ibland islamism. Han är fortfarande muslim.

Det gläder mig att Anas Khalifa inte längre tror på det heliga kriget, jihad, mot väst. Det är bra att han inte längre bejakar terror i syfte att upprätta en islamisk stat. Jag tror att han och hans barn kommer att må bättre nu.

Anas Khalifa i intervjun menar att det var en ny tolkning av islam som fick honom att lämna salafismen-extremismen-islamismen.

”Huvudorsaken till att jag lämnade radikaliseringen, extremismen och salafismen är faktiskt islam konstigt nog. Det var islam som drog in mig i det och det var islam som tog mig ur det.”

Självklart kan människor tolka texter hur som helst. Människan har begåvats med stor fantasi. Men vissa tolkningar rimligare än andra.

För en troende muslim, en som vill leva i profeten Muhammeds efterföljd, är det viktigt att anamma en tolkning som ligger så nära författarnas avsikt som möjligt. För muslimer med allvarlig tro står mycket på spel: himmel eller helvete.

Med författarna menar jag de som skrivit islams grundtexter, Koranen och berättelserna om Muhammed. Om man tittar på vad de dessa texter säger om det heliga kriget blir det uppenbart att Usama bin Ladins tolkning är rimligare, det vill säga ligger närmare författarnas ursprungliga avsikt, än de tolkningar som menar att Muhammed förespråkade fred och tolerans.

Profeten Muhammed förkunnade jihad, och hans lärjungar gick ut i jihad. De dödade Muhammeds fiender, erövrade städer, tog byte och slavar. I ett känt yttrande sade Muhammed: “Jag har blivit befalld att strida mot folken tills de erkänner att det inte finns någon gud förutom Gud”.

Om Muhammed hade förkunnat fred hade inte Egypten, Syrien, Persien med flera länder fallit för hans heliga krigare, och det hade inte, strax efter profetens död, uppstått ett islamiskt imperium.

Jag vill återigen betona att jag gläder mig åt Anas Khalifas avhopp. Om det hjälper honom att känna att hans nya världsåskådning har stöd i något sätt att tolka islam, så är det bra. Men för dem som vill förstå islam på ett sakligt sätt kan hans uttalanden vara vilseledande.

I intervjun säger han till exempel att en salafist inte får ifrågasätta, utan ska vara tyst och lyda:

”Salafisterna kidnappar din hjärna för att tänka åt dig. Du får inte tänka själv. Du får inte ifrågasätta. Du ska bara vara tyst, lyssna och lyda. Allt är svartvitt.”

Denna inställning kommer inte från den salafistiska rörelsen, utan från Koranen. I flera verser fastslås att en god muslim ska lyda Gud, det vill säga Koranens budskap. Läs till exempel första versen i det åttonde kapitlet som tar upp hur krigsbytet från de otrogna ska fördelas:

De frågar dig om krigsbyte. Säg: ”Allt krigsbyte tillhör Gud och [Hans] Sändebud.” Frukta Gud, gör upp era tvister i godo, se till att broderlig sämja råda mellan er, och lyd Gud och Hans Sändebud, om ni är [sanna] troende!

I åtskilliga verser inskärps att en muslim ska underkasta sig och lyda Gud och sändebudet, alltså Muhammed. Jag kan inte citera alla verser här, men hela Koranen finns utlagd på nätet på både engelska och svenska, så det är lätt att hitta dem.

Jag hoppas att Anas Khalifa ska lyckas övertyga minst lika många muslimska ungdomar om att islam betyder fred som han lyckades övertyga om att islam uppmanar till heligt krig. Men jag tvivlar på det eftersom det är så mycket enklare att övertyga muslimer som vill förstå vad Koranens Gud vill om en tolkning som ligger närmare både vad som faktiskt står i texten och hur islam har tillämpats genom historien.

Islam och muslimer är två olika saker. Att många muslimer i vår tid fördömer slaveri, stening och heligt krig beror inte på att de upptäckt någon tidigare okänd vers i Koranen. Det beror snarare på att de har påverkats av västerländska idéer.

Jag tänker så här: om islam förkunnade fred, borde då inte en muslimsk extremist vara extremt fredlig?

Du kan visa din uppskattning för skribenten genom att donera via swish till 0760078008 eller bli månadsgivare på Patreon

Mohamed Omar