Gästskribent HÅKAN KARLBERG: Räddar invandrare sjukvården?

Uppfattningen att sjukvården skulle kollapsa utan invandrare framförs då och då av politiker, sjukvårdspersonal och i pressen. 

Socialminister Annika Strandhäll sa i debatt med Jimmie Åkesson i Agenda 2018-01-28 att 25 procent av dem som jobbar inom vård och omsorg är av annan etnisk bakgrund och utan dem skulle vi inte klara av att leverera vård och omsorg. Morgan Johansson har också i debatter påstått detta. Höga politiker som borde veta vad de pratar om. 

200 läkare vid Danderyds sjukhus har 2017 i Vårdfokus, medlemstidning för Vårdförbundet, skrivit i ett öppet brev ”att sjukvården skulle krascha fullständigt utan invandringen till Sverige och att många första och andra generationens invandrare arbetar inom vården som läkare, sjuksköterskor, undersköterskor och administratörer. Utan deras insatser skulle vården inte fungera alls. SD:s invandrarpolitik skadar oss alla inom vården, patienter såväl som anställda” 

I en nyligen publicerad ledare i Aftonbladet påstår Lina Stenberg att Sverige inte hade klarat corona utan invandrarna och konstaterar:  ”Frågan hur Sverige skulle klarat Corona utan invandrare vill varken Åkesson, Busch eller Kristersson svara på.”  

Anna Starbrink, hälso- och sjukvårdsregionråd och ansvarig för vården för fler än två miljoner människor i Stockholms län, svarade 2016 på en interpellation från Henrik Vinge (SD) att invandrare ”bär upp” stora delar av vården. ”Tankeexperimentet att alla dessa invandrare skulle försvinna visar att stora delar av samhället skulle sluta fungera. Utan invandrare vore systemkollapsen ett faktum. 

Hon redovisar fördelningen inrikes respektive utrikes födda för några yrkesområden. Läkare är 33 procent utrikesfödda. I Stockholms läns landsting är ungefär 25 procent av alla anställda invandrare.  

Men låt oss titta på de 200 läkarnas ”krasch” och Anna Starbrinks ”systemkollaps” samt hjälpa Åkesson, Busch och Kristersson med svar till Lina Stenberg. 

Rebecca Weidmo Uvell har i Välfärdsmyten med hjälp av SCB redovisat andel asylinvandrare inom sjukvården. 

För de olika yrkesgrupperna är andelen asylinvandrare från Asien och Afrika följande (2017): 

Läkare 11,2 procent 

Sjuksköterskor   4,4 procent 

Undersköterskor  12    procent 

Vårdbiträden 23,3 procent 

Starbrink gör ett grundfel: hon drar alla över en kam! Invandringsdebatten i Sverige gäller asylinvandrare, människor som enligt Starbrink av krig och förföljelse tvingats på flykt. Av Sveriges 33 procent utlandsfödda läkare är bara 11,2 procent asylinvandrare – de övriga är inom européer!  

Samma fördelningsrelation mellan asylinvandrare och inom européer som gäller för läkare gäller även för sjuksköterskor och undersköterskor. Endast vårdbiträden, asylinvandrarna utgör c:a 20 procent totalt av befolkningen, har en proportionerlig andel asylinvandrare. 

Annika Strandhälls m.fl. påstående att 25 procent av dem som jobbar inom vård och omsorg är av annan etnisk bakgrund är sant. Om man med annan etnisk bakgrund inräknar personer även från Norden och EU. Men detta är att försöka blanda bort korten! 

Det är anmärkningsvärt att högt uppsatta politiker inte kan skilja på äpplen och päron. Invandring av sjukvårdspersonal från EU-området är en stor tillgång och ingen som ifrågasätter. Henrik Vinges interpellation till SLL avsåg inte denna grupp.  

”Tankeexperimentet att alla dessa invandrare skulle försvinna visar att stora delar av samhället skulle sluta fungera”, påstår Anna Starbrink.  

Låt oss göra detta tankeexperiment!  

Enligt Weidmos data från SCB är asylinvandrares andel av vårdpersonalen ca 10 procent. Då asylinvandrardelen av vår totala befolkning är ca 20 procent är alltså denna grupp underrepresenterad bland vårdpersonalen. Asylinvandrare är dessutom av flera orsaker mer vårdbehövande, varför man kan konstatera att dessa är en belastning, inte en tillgång ”som bär upp” vården. Om man gör Starbrinks tankeexperimentet att alla dessa asylinvandrare skulle försvinna skulle inte sjukvården sluta att fungera utan resurser skulle frigöras! 

Hur hade Sverige klarat corona utan invandrarna, frågar Lina Stenberg. Svaret är att Sverige skulle ha klarat sig bättre. Att sjukvården skulle kollapsa utan invandrarna är en myt med stor spridning.  

I dagarna höjs röster för att vi skall begära hjälp med sjukvårdpersonal från våra grannländer! Länder med en betydligt mindre invandring än Sverige. 

Håkan Karlberg är pensionär, utbildad som bergsingenjör vid KTH med anställningar vid LKAB, ASEA, Gullfiber och Uddeholmsbolaget samt under 25 år konsult, huvudsakligen i egen firma. 

Gästskribent