RICHARD SÖRMAN: Svenska Kulturstiftelsens Nationaldagspris

Stödföreningen för Svenska Kulturstiftelsen kommer 6 juni att dela ut ett första Nationaldagspris. Det går till en svensk kulturarbetare som i sin verksamhet bidrar till att stärka den svenska kulturens ställning i det svenska samhället. Vår svenska nationaldag bör i första hand ägnas åt att fira vår svenska kultur och identitet. Pristagarens namn avslöjas på nationaldagen då Riks sänder ett program med prisceremoni och intervjuer. Var med och bidra till priset! Var med och stöd arbetet för att skapa en Sverigepositiv kulturstiftelse!

Undertecknad är ordförande i Stödföreningen för Svenska Kulturstiftelsen. Svenska Kulturstiftelsen ska bli en fond som ger ekonomiska bidrag till kulturarbetare som i sin verksamhet bidrar till att stärka den svenska kulturens och det svenska språkets ställning i Sverige. Det svenska kulturlivet domineras av vänsterns syn på kultur och identitet. Kulturarbetare som vill värna det svenska, som vill stå upp för vår svenska identitet kan ha svårt att hitta finansiering för sin verksamhet. Svensk kultur får mycket pengar av det offentliga. Men samtidigt förväntas kulturarbetare ställa upp på etablissemangets kärlek till ”integration” och ”mångkultur”.

Stiftelsen har ännu inte bildats. Det är en fråga om organisering och finansiering. Det tar sin tid att bygga upp en trovärdig verksamhet och att hitta finansiärer. Men tjuvstartar nu verksamheten genom att dela ut ett första Nationaldagspris. Det ska bli en årlig tradition att dela ut Svenska Kulturstiftelsen Nationaldagspris till en eller flera kulturarbetare som verkar i en Sverigepositiv anda.

Vårt kulturliv har länge haft svårt med den balans som alltid måste finnas i en kultur mellan öppenhet och integritet. Självklart är en nationell kultur något som påverkas av intryck utifrån. Men en kultur måste också leva på sin egen kraft. Den måste grundas i en integritet och vilja till självhävdelse. En verkligt svensk kultur kan inte leva bara på att låta sig påverkas av allt som den inte är.

I svenska statens kulturpolitiska mål står det ingenting om att den specifikt svenska kulturen ska stärkas och utvecklas. Det står heller inget om att det specifikt svenska kulturarvet ska bevaras åt eftervärlden. Men vilket land på hela vår jord kan rimligtvis förväntas ta ansvar för vår svenska kultur om inte Sverige?

Sveriges nationaldag inrättades 1983 och blev helgdag 1996. Det säger något om vårt förhållande till oss själva att vi tidigare inte hade någon nationaldag. Vi har tagit vår svenskhet för självklar. Och vi firar fortfarande nationaldagen med viss tvekan. Ibland verkar vi fira att vi bor på en administrativ yta som råkar heta Sverige. Nationaldagen har kommit att handla mycket om mångkultur, om inkludering och om en alltmer konstlad sammanhållning.

Nationaldagen borde vara den dag då vi firar just vår svenska kultur och identitet. Midsommar tillägnas det magiska ljus som lyser upp vår tillvaro under sommarhalvåret. Jul handlar mer om att härda ut i mörkret genom att tända ljus i våra hem och blicka upp mot det kosmiska och kanske gudomliga ljus som blir så synligt när mörkret lagt sig över våra nordiska breddgrader. Nationaldagen borde bli den dag då vi uppmärksammar vår kultur, vår identitet, vårt sätt att leva och finnas.

Därför kommer Stödföreningen för Svenska Kulturstiftelsen nu 6 juni 2021 utse en första mottagare av Svenska Kulturstiftelsens Nationaldagspris. Pristagarens namn kommer att avslöjas på själva nationaldagen. Då kommer vi sända ett program på Riks YouTube-kanal med prisceremoni och intervju mer pristagaren. Vi är mycket stolta över den pristagare vi kommer kunna presentera. Personen i fråga är en av alla dessa kulturarbetare i Sverige som lite i skymundan av de stora scenerna uträttar stordåd för vår svenska kultur.

Vill du vara delaktig i det pris vi ska dela ut får du gärna stödja Svenska Kulturstiftelsen ekonomiskt. Och har du redan bidragit ska du känna att detta också är ditt pris. Swisha ett bidrag till +123 620 70 88 eller betala in en summa till bankgiro 5567-4410. Alla bidrag är välkomna. Prissumman är i år på blygsamma 20 000 kronor, men det är handlingen som räknas. Det är viktigt att vi fortsätter bedriva opinion, att vi påpekar de problem som finns och att vi försöker skapa förståelse för det som händer. Men det är också viktigt att vi agerar. Det finns så mycket vi kan göra även om det tar tid och kräver uthållighet och tålamod.

Missa inte vår prisutdelning 6 juni på Riks. Och stöd gärna Svenska Kulturstiftelsens arbete för vår älskade svenska kultur.

Richard Sörman