Gästkrönika BIRGITTA SPARF: Hur man misslyckas med integrationen – Örebro visar vägen

De elever som pytsades ut från det nedlagda högstadiet i Vivallaskolan i Örebro till fyra andra ”svenska” skolor fick kraftigt försämrade resultat. Från att ha uppnått 59 procents behörighet till gymnasiet mellan åren 2001–2018 var medelvärdet för Vivalla-eleverna 42 procent 2020. Det framgår i den nyligen publicerade rapporten EN SKOLA I INTEGRATION? Lärdomar från Örebro kommuns arbete med styrd skolintegration

En kraftig försämring för dem alltså. Medan resultaten för de svenska eleverna, tack och lov, inte påverkades alls utan låg kvar på samma nivå som tidigare.

I rapporten står att läsa:

”I fråga om integration synliggörs hur omorganiseringen skapat förutsättningar för nya möten och ökad samvaro mellan elever med olika bakgrund, men att dessa möten ofta försvåras eller villkoras av olika former av särskiljande och utestängande praktiker.”

Äh men vafan! Vill inte ungdomarna umgås med varandra, som en enda stor och lycklig familj? Gjorde de inte som politikerna hoppats?

Tog inte varje svenneunge en stackars socioekonomisk faktor från Vivalla under sina vingars beskydd och satte igång med integrationen?

Typiskt. Alla vill bara umgås med sina likar. Med de som har samma syn på livet och världen som de, med samma värderingar. Det är som förgjort!

”Analysen visar också hur problem med social oro, exkluderande normer och negativa föreställningar om Vivalla påverkat förutsättningarna för integration i negativ riktning.”

Eeh, OK? ”Negativa föreställningar om Vivalla”? Tror de att högstadieeleverna är helt dumma i huvudet?

Vivalla är av polisen klassat som ett särskilt utsatt område. Där förekommer rån, mord och det är ett islamist-fäste med starkt stöd för IS. Området har inneburit en ökad brottslighet för hela Örebro och eleverna där har helt kraschat sin egen skola.

Vad skulle det kunna innebära för ungdomarnas syn på Vivalla? Borde det ha gett dem positiva föreställningar?

Och eleverna från Vivalla, då. Klappade de i händerna och hoppade jämfota av förtjusning när de fick höra att de äntligen skulle få umgås med svennarna och bli precis som de? Hade de idel positiva föreställningar om att leva svenneliv? Brann de av längtan efter att få kasta av sig sina muslimska uppfattningar om kvinnor och män, rätt och fel? Bemöttes de svenska tjejerna utan hijab med tolerans och respekt?

Skulle inte tro det. Men jag har väl också bara negativa uppfattningar om Vivalla och är full av rasistiska fördomar.

Nej, jag säger inte att alla ungdomar i Vivalla är gängkriminella och farliga. Förhoppningsvis var det positivt för några av dem att få byta skola. Men för det stora flertalet av dem var det uppenbarligen inte så.

Jag ser ingen annan lösning på Örebros integrationsproblem än att samtliga lokal- och skolpolitiker som fattade det här beslutet byter bostad med en familj i Vivalla vardera, så att de permanent kan bosätta sig i Vivalla och genast upphöra med sina särskiljande och utestängande praktiker – och själva förbättra integrationen.

Birgitta Sparf är utbildad socionom. Hon har varit verksam i 22 år i olika utanförskapsområden i Storstockholm. Nu egenföretagare och konsult inom socialtjänsten.

Birgitta Sparf