JAN-OLOF SANDGREN: Alla måste få göra sin egen riskbedömning

Tidigare M-politikern Sven-Otto Littorin skriver i ett Facebook-inlägg att ”Folk är inte kloka” som tackar nej till Astra Zenecas vaccin. Att dö av vaccinet är (enligt Littorin) lika osannolikt som att träffas av blixten, och risken att han som 55-åring ska dö i Covid hela ”800 gånger större”. Därför uppmanar han oss att sluta lyssna på ryska desinformationskampanjer. 

Vad Littorin menar med ryska desinformationskampanjer vet jag inte. Kanske tänker han på de rapporter som synts i media om Coronautbrott och förhöjda dödstal på äldreboenden, efter genomfört vaccinationsprogram (några exempel finns härhärhär och här). Det är alltid svårt att veta vad som är sant, men en mig närstående 79-åring fick Covid i april förra året, och ytterligare en släng av Covid efter första vaccinsprutan. Andra gången till och med värre än den första. Så tror inte enbart det rör sig om rysk propaganda. Jag blir heller inte särskilt lugnad av att Facebook med flera valt att ”skydda oss” mot negativa åsikter om vaccin.  

En företrädare för sjukvården uttryckte nyligen frustration över att människor gör sina egna riskbedömningar. Såna saker borde enligt henne överlåtas åt experter. Det som skaver lite grand i det resonemanget är att Astra Zeneca förra året förklarade sig ovilligt att ansvara för Covid-vaccinets långsiktiga effekter. Exakt vad som står i det svenska kontraktet är inte offentligt, men det är svårt att inte göra associationer till upphandlingen av Pandemrix 2009. Även politiker och administratörer har begränsat ansvar, i och med upphävandet av tjänstemannaansvaret. Den som i slutändan får ta konsekvenserna av vad vaccinerna gör med oss, är alltid den vaccinerade själv.  

I sin bok ”Varför det mesta du vet om Covid-19 är fel”, beskriver Sebastian Rushworth hur läkemedelsbranschen gärna använder statistiska manipulationer och ”trix” för att deras produkter ska framstå i bästa möjliga dager. Till exempel testades Astra Zenecas vaccin mot en kontrollgrupp som inte fick placebo, utan en annan typ av vaccin. Biverkningar som är gemensamma för bägge vaccinen kanske inte noteras. Vidare testades vaccinet mest på friska normalviktiga personer under 55 år, medan nästan alla som dör i Covid är överviktiga, multisjuka och/eller över 70. Troligtvis är det i den senare gruppen man finner de allvarligaste biverkningarna. 

Viruset upptäcktes på nyåret 2020, men den verkliga Coronaskräcken tog fart i mars när WHO kalkylerade dödligheten för dem som smittats till 3,4 procent. En skyhög siffra för en influensa och hela världen hamnade i chock. Kanske inte så konstigt om man satte sitt hopp till läkemedelsindustrin, och i väntan på att vaccinet skulle utvecklas såg Lock down som enda utvägen. 

Sju månader senare uppdaterade WHO sina beräkningar och nu hade dödligheten krympt till 0,14 procent. Antingen var den första kalkylen 24 gånger för hög, eller så gissade man bara. Vid det laget var snöbollen satt i rullning, och att stoppa en vaccinationskampanj som lovat att frälsa mänskligheten – inte bara från viruset, utan också från de katastrofala effekter en Lock down kunde föra med sig – är förstås ingen lätt uppgift.     

I mars 2021 kom ytterligare en forskarrapport som bekräftar den lägre siffran, och landar på en dödlighet runt 0,15 procent. Om Pfizers vaccin håller vad det lovar (och är effektivt till 90 procent), sänks alltså dödligheten till 0,015. Mina överlevnadschanser (om jag smittas) blir 99,85 procent utan vaccin, men 99,985 procent med. Ingen jättestor skillnad. Kanske riklig tillgång på syrgas hade gjort samma nytta.   

En annan sak som slog mig när jag läste Littorins inlägg är att dödsfall i Covid, och dödsfall på grund av vaccin, beräknas på helt olika grunder. Att det skulle vara 800 gånger säkrare att vaccinera sig, än att inte göra det, är därför omöjligt att veta.  

För att klassas som dödsfall i Covid-19 räcker det oftast med att man dör, och samtidigt har ett positivt PCR-test (mindre än en månad gammalt). PCR-testet är ett diagnosverktyg som ifrågasatts av många forskare, och felmarginalen kan snabbt rusa upp mot 90 procent om man kör tillräckligt många cykler. Det finns alltså en uppenbar risk för överdiagnosticering.  

När det gäller dödsfall efter vaccinering, är problemet möjligtvis det motsatta. Varje fall utreds noga och det krävs naturligtvis mer än en månadsgammal vaccinspruta för att klassas som biverkning. Mellan 14 december och 3 maj inrapporterades 4 178 misstänkta dödsfall till den amerikanska kontrollmyndigheten VAERS, och bara ett fåtal (rörande J&J/Janssens vaccin) kunde kopplas till vaccinet. 

En annan felkälla är inrapporteringen av biverkningar. En kvinna på Facebook, som säger sig jobba på ett svenskt sjukhus, beskriver hur många läkare inte ens känner till hur en sådan anmälan görs. Samma sak skulle kunna gälla äldreboenden, där dödsfall i olika åkommor tillhör vardagen och kanske inte alltid kopplas till en nyligen genomförd vaccinationskampanj. Mörkertalet kan vara stort. 

Efter att dödligheten i Covid justerats från 3,4 till 0,15 procent, flyttas fokus allt mer till smittspridningen. Risken för smittspridning har blivit det främsta argumentet, för att vi ska vaccinera oss, hålla avstånd, acceptera vaccinationspass och bära munskydd när vi åker buss. Men det handlar om en smittspridning som i de flesta fall är symptomfri, och till stora delar kan bero på brister i PCR-testningen.       

Ytterligare ett argument som används för vaccinering är risken för långtidscovid. Det är ett omtvistat ämne, men Sebastian Rushworth menar att ”långtidscovid” egentligen är samma typ av trötthetssyndrom som uppträder efter varje influensa, hos en del patienter. Jobbigt för dom som drabbas, men ingen ny sjukdom. Dessutom kan den bara diagnosticeras genom patientens egen berättelse, vilket placerar långtidscovid i samma svårbedömda kategori som amalgamförgiftning eller elöverkänslighet. Eller för den delen upplevda långtidseffekter av vaccin. 

Nej, Sven-Otto Littorin. Det finns fullt rationella skäl till varför många är skeptiska till Covidvaccinering. Det behöver varken bero på rysk propaganda eller på att ”folk är dumma”.