HITTAT PÅ NÄTET: Richard Dawkins fråntas pris – biologiska fakta strider mot ”humanistiska värderingar”

Den brittiske biologen och ateisten Richard Dawkins fråntas ett pris som han tilldelades år 1996 av The American Humanist Association. Organisationen menar att Dawkins inte längre är värdig priset eftersom hans försvar för biologiska fakta strider mot ”humanistiska värderingar”:

Regrettably, Richard Dawkins has over the past several years accumulated a history of making statements that use the guise of scientific discourse to demean marginalized groups, an approach antithetical to humanist values.

Richard Dawkins har på Twitter vid flera tillfällen försvarat vetenskapliga fakta mot dem som menar att vissa fakta inte bör yttras då de kan såra vissa känsliga människor:

Redaktionen