PATRIK ENGELLAU: Är coronapass en bra idé?

Sverige ska införa coronapass. Coronapasset är något slags dokument – kanske på papper, kanske något elektroniskt som ligger i telefonen – som utdelas efter vaccination. Passet är avsett att bevisa att bäraren inte smittar och därför efter passkontroll kan släppas in överallt där det finns coronarestriktioner, till exempel restauranger, flygplan och biografer. ”Målsättningen är att infrastrukturen för utfärdande av digitala vaccinationsintyg ska vara tillgänglig från och med den 1 juni 2021”, skriver socialminister Lena Hallengren.

Är ett coronapass en bra eller en dålig grej? Jag har frågat en i min kropp inneboende amatörepidemiolog (AE) om råd.

PE: På vad baserar du dina många åsikter i frågor som du egentligen inte begriper?

AE: När det gäller coronat är det knappt någon som vet något säkert. Jag trevar mig fram och tvingas lita på min manliga intuition, min erfarenhet och på åsikter hos folk som verkar sansade. Plus, i det här fallet som så ofta annars, på The Wall Street Journal.  

PE: Så vad med coronapass? Är det en bra eller dålig idé?

AE: Framför allt är det en komplicerad idé om man funderar lite längre än Lena Hallengren. Det är tänkt som ett sätt att behålla restriktioner och ändå gradvis släppa dem allteftersom fler människor blir vaccinerade och därmed undantagna från restriktionerna.

PE: Men i Sverige har vi ju knappt några restriktioner?

AE: Nej, och det gör Hallengrens avsikter mer svårtolkade. En läsart är att hon vill kunna införa hårdare restriktioner och samtidigt hitta en väg att ta sig ur dem, nämligen genom att folk vaccinerar sig.

PE: Men det skulle väl innebära att folk vore tvungna att vaccinera sig för att kunna besöka en restaurang eller en idrottsarena som belagts med restriktioner?

AE: Ja, det är ett ofta använt argumentet mot coronapass i den internationella debatten. Passen skulle funka som ett slags vaccintvång. Det går emot den hittillsvarande svenska politiken. På Folkhälsomyndighetens hemsida står detta alldeles tydligt: ”Alla vaccinationer är frivilliga i Sverige, så även vaccinationerna mot covid-19. Om du erbjuds vaccination mot covid-19 får du själv bestämma om du vill bli vaccinerad”. Den frivilligheten går inte ihop med idén om coronapass ifall man exempelvis vill gå på bio.

PE: Till exempel har man hittills kunnat åka tåg i Sverige utan andra restriktioner än vänliga råd från myndigheten. Kommer man från den första juni att tvingas visa ett coronapass?

AE: Det blir underligt. Om staten inför coronapass blir den tvungen att lägga på hårda restriktioner för att det ska vara någon mening med passen. Därmed blir det nog vaccintvång även för unga människor som inte behöver vaccineras för att de kanske redan haft en lindrig släng av coronat eller inte märkt något av en smitta.

PE: Det blir lite omvända världen om vaccin, som människor tar för att slippa dö i någon farlig sjukdom, inte längre betraktas som en rättighet utan som ett tvång. Ungefär som att alla egentligen ville dö och staten tvingade dem att leva vidare. Medborgarna skulle börja ifrågasätta sin tillit till myndigheterna eftersom myndigheterna uppenbarligen vill något annat än medborgarna själva. Hur går för övrigt diskussionerna i resten av världen?

AE: WHO gillar inte tanken på coronapass. Det beror framför allt på att vaccinerna visserligen skyddar den vaccinerade från att sjukdomen ska bryta ut i den egna kroppen men kanske inte hindrar den vaccinerade från att sprida smittan till andra.

PE: Du menar att vaccinet bara hindrar den vaccinerade från att få symtom, inte att han smittar andra? Det sänker väl hela idén med coronapass?

AE: Så har jag fattat det.

PE: Vet Lena Hallengren om det?

AE: Jag vet inte. I USA är det här en stor stridsfråga. Några delstater som Texas och Florida har liksom Sverige inte arbetat med hårda restriktioner. Nu säger de tvärnej till hela tanken på coronapass. Den republikanske guvernören Ron DeSantis i Florida (bilden) kallar passen för ”en förskräcklig idé”.

PE: Vad tycker du själv?

AE: Jag är rädd att hela samhället kommer att fastna i den eviga coronaskräckens garn. Till exempel vet vi inte hur länge vaccineringen ger skydd. ”Det är fortfarande okänt hur länge vaccinernas skyddseffekter varar”, skriver Folkhälsomyndigheten. ”Man ser ingen tendens till avtagande skydd upp till 12 veckor efter dos 1. Studier indikerar att det finns en trend mot bättre slutlig skyddseffekt efter dos 2.” Vad betyder det? Att skyddet varar några månader, kanske ett halvår? Vilken fasa att tänka att hela samhället ska coronavaccinera sig ett par gånger om året för att passen ska gälla! Då sitter vi verkligen fast i kontrollstatens klor.

PE: Kan det vara det som lockar Hallengren, tror du?

AE: Jag tror att hon och hennes medarbetare är djupt förvirrade och plågade av situationen. De vet inte vad de ska ta sig för och tror att de måste låtsas ha full koll på läget. De chansar eftersom de anar att det blodtörstiga folket bara längtar efter ytterligare en fadäs för att kunna sätta tänderna i de ansvariga politikerna.

Redaktionen