HITTAT PÅ NÄTET: Lovisa, drottning av Sverige, dör den 30 mars 1871

DENNA DAG I SVENSK HISTORIA Lovisa, drottning av Sverige, dör den 30 mars 1871. Vilhelmina Fredrika Alexandra Anna Lovisa av Nederländerna (1828 i Haag-1871), var prinsessa av Nederländerna och drottning av Sverige och Norge som hustru till kung Karl XV. Hon var dotter till prins Fredrik av Nederländerna (1797–1881) och Luise av Preussen (1808–1870).

Lovisa valdes ut som en lämplig äktenskapspartner till den svenske tronföljaren sedan de ursprungliga planerna på ett äktenskap med en medlem av det preussiska kungahuset hade misslyckats. Att hon var släkt med det preussiska kungahuset genom modern var därför en fördel, då Oscar I ville skapa släktförbindelser mellan den nya dynastin Bernadotte och Europas gamla dynastier. Äktenskapet ansågs lämpligt på grund av Lovisas protestantiska tro, som var nödvändig efter två katolska drottningar, och hennes tilltrodda förmögenhet.

Utdrag ur boken Karl XV och hans tid av Erik Thyselius (1910):

Den 29 mars på eftermiddagen blef drottningens tillstånd hopplöst. Slemstockningen i lungorna tilltog allt mer och ett nytt kväfningsanfall intränade kl. 2. Krafterna sjönko därefter ytterligt, andningen påföljdes af slemrassel i luft- strupen, pulsen blef nästan okännbar och en stilla yrsel inträdde. Detta tillstånd fortfor fram emot kl. 10 f. m., då yrseln skulle ha upphört. Kl. 11 f. m. den 30 mars ut- andades drottning Lovisa sin sista suck.

Fortsätt läsa här

Redaktionen