HITTAT PÅ NÄTET: Fox News – Joe Biden har ej kognitiv förmåga att leda landet

Fox News politiske kommentator Sean Hannity oroar sig i en monolog (10/3 2021) för att Bidens kognitiva förmåga och mentala hälsa gör honom oförmögen att vara president.

Som exempel anförs följande uppgifter, varav några dokumenterade i videoklipp, om USA:s president i Fox News:

– han sägs lägga sig klockan sju på kvällen för att kunna orka
– han minns inte namn, inte ens på sin sekreterare för försvarsfrågor
– han kan knappt läsa från en teleprompter
– han har i flera offentliga framträdanden sagt: ”What the hell am I doing here?”
– han utannonserar inte några presskonferenser, istället motas journalister bort
– en ny undersökning från den konservativa webbsiten Washington Examiner visar att bara en tredjedel av amerikanerna anser att Biden har den mentala hälsa som ämbetet kräver.

Redaktionen