HITTAT PÅ NÄTET: Svensk seger i slaget vid Lode

DENNA DAG I SVENSK HISTORIA Slaget vid Lode var ett slag som ägde rum den 23 januari 1573 mellan svenska och ryska trupper, som en del av tjugofemårskriget mot Ryssland. Den svenska armén under Clas Åkesson Tott bestod av 700 svenska knektar och ett par hundra baltiska ryttare. Den ryska armén var många gånger större – den bestod av 16,000 man.

Nordiska tjugofemårskriget (även kallat tjugofemårskriget mot Ryssland) var ett krig som fördes mellan Ryssland och Sverige, samt Sveriges (från 1578 till 1582) allierade Polen under åren 1570–1595. Kriget startades av Ryssland som försökte erövra Sveriges besittningar i Estland. Kriget avslutades med en svensk seger i och med freden i Teusina 1595.

Utdrag ur Grimbergs Svenska folkets underbara öden. Om ryssarnas grymheter i Estland:

Men i december 1572 kom tsaren själv under vilda härjningar inbrytande i landet. Den fåtaliga besättningen på det svenska fästet Wittensten måste kapitulera. Befälhavaren, Hans Boije, och många av hans män blevo av ryssarne behandlade på ett omänskligt sätt: de bundos vid spett och stektes till döds. En fruktansvärd förödelse gick nu över det kringliggande landet, ty Johan var av sin ständiga penningbrist urståndsatt att skicka de sina någon kraftigare hjälp.

Fortsätt läsa här

BILD: Tsar Ivan IV, den förskräcklige.

Redaktionen