HITTAT PÅ NÄTET: Axel Oxenstierna utnämns till Sveriges rikskansler

DENNA DAG I SVENSK HISTORIA Axel Oxenstierna (1583-1654) blev medlem av riksrådet 1609 och utsågs till rikskansler den 6 januari 1612. Han blev de facto regent 1632 då drottning Kristina var omyndig.

Utdrag ur Carl Grimbergs Svenska folkets underbara öden. Inledningen till kapitlet om Axel Oxenstierna:

Det är en dag under Gustav Adolfs polska krig. I sitt tält sitter konungen tillsammans med sin kansler, Axel Oxenstierna, inbegripen i viktiga överläggningar. De ha arbetat tillsammans hela dagen. Konungen har utkastat stora, snillrika tankar, djärva planer för krigets fortsättning. Men Oxenstierna har med skarp blick prövat dem, synat dem i sömmarna. Han vill aldrig råda till något, innan han tänkt sig in i hur det kommer att taga sig ut i verkligheten, ej blott i tanken och på papperet. Nu sitter han där orubbligt lugn, betänker och tvekar ännu. Då blir konungen till slut otålig och brister ut: ”Om inte min hetta satte liv i Eder köld, så skulle alltsammans stelna och stanna av.” Kanslern svarar helt lugnt: ”Om inte min köld svalkade Eders Majestäts hetta, så skulle Eders Majestät redan ha brunnit upp.” Konungen skrattar gott, och överläggningarna fortsättas. — Så brukade de bägge sitta tillsamman som två goda vänner och rådpläga om viktiga frågor. Besluten fattades endräktigt såsom av en; ty för bägge var målet detsamma: Sveriges bästa.

Fortsätt läsa kapitlet om Axel Oxenstierna här

Redaktionen