HITTAT PÅ NÄTET: Anders Celsius föds den 27 november 1701 – ”ett matematiskt underbarn”

DENNA DAG I SVENSK HISTORIA Anders Celsius, född 27 november 1701 i Uppsala, död 25 april 1744 i Uppsala, var vetenskapsman och astronom, i tjänst som professor i astronomi vid Uppsala universitet. Han är idag mest känd för Celsiusskalan, den hundragradiga termometerskalan. En enhet för temperatur är därför uppkallad efter honom och betecknas med ett stort C: °C.

Utdrag ur Carl Grimbergs Svenska folkets underbara öden:

Anders Celsius var ett matematiskt underbarn, som redan vid späd ålder roade sig med att rita upp allehanda geometriska figurer och grubbla över deras inbördes förhållanden. Han var ännu icke tolv år fyllda, när han för nöjes skull studerade den gängse läroboken i geometri. Den var allt annat än lättfattlig, men den unge Celsius ”hade”, som Höpken säger i sin levnadsteckning över honom, ”icke av nöden att länge grunda på de däruti anförde teoremata; de voro honom redan på utanskriften begriplige, icke mycket olik däruti den store Newton, vilken Euclides förekom för lätt och för tydelig”.

Fåfängt försökte hans anhöriga locka honom från matematiken över till juridikens mera inkomstbringande vetenskap. Sådana fåfängeliga ting som inkomster och befordran lågo inte för Anders Celsius att räkna med. ”De brukeliga konster att göra lycka voro obegripeligare för vår Celsius än quadratura circuli”*, säger Höpken. Matematiken var och förblev hans stora kärlek, och den förde honom över till astronomins studium. Inom denna vetenskap blev han professor i Uppsala år 1730 vid blott 29 års ålder.

* ”Cirkelns förvandling till kvadrat”: det faktiskt olösliga problemet att med användning av elementargeometrin framställa en kvadrat, vars yta är lika stor som en viss cirkels, har i årtusenden sysselsatt matematiskt intresserade.

Fortsätt läsa Grimbergs berättelse här

Redaktionen