HITTAT PÅ NÄTET: Svensk seger i slaget vid Narva

DENNA DAG I SVENSK HISTORIA Slaget vid Narva var ett fältslag som utkämpades vid staden Narva i nordöstra Estland den 20 november 1700 (enligt svenska stilen; 19 november enligt julianska kalendern och 30 november enligt gregorianska).

Det var ett av de största slagen under stora nordiska kriget mellan 1700 och 1721, och stod mellan en svensk armé under befäl av kung Karl XII och en rysk armé under befäl av fältmarskalk Charles Eugène de Croÿ.

Svenskarna dödade omkring 9000 ryska soldater och tillfångatog hela arméledningen. Till bytet hörde 177 kanoner.

Utdrag ur Carl Grimbergs Svenska folkets underbara öden:

Över hela Sverige firades segern vid Narva med en allmän tacksägelsedag. I Stockholm såg man på aftonen alla hus i staden och på malmarna illuminerade. Särskilt praktfullt var, berättar Nordberg, greve Bengt Oxenstiernas hus dekorerat. Hela framsidan var förvandlad till en amfiteater med tretton nischer, skilda åt genom pelare. I mellersta nischen såg man en bild av konungen, sittande som triumfator på sin tron. De andra nischerna voro prydda med bilder, föreställande hjältemodet, ”som arbetade att sätta en lindorm en ring i näsan”, tapperheten, som ”slår sin fiende till marken”, Nemesis, ”hållande i högra handen ett brinnande svärd, i den vänstra en blixt”, Astræa, med ”ett svärd i högra handen och i den vänstra en våg, varest uti den ena skålen 8,000 man övervogo 80,000, som lågo i den andra”, m. fl. symboliska figurer.

Fortsätt läsa Grimbergs berättelse här

BILD: Ryssarna kapitulerar inför Sveriges konung. Målning av Gustaf Cederström (1910).

Redaktionen