HITTAT PÅ NÄTET: Utvandringen från Kalifornien

I denna video berättar youtubern Gary Buechler (19/10 2020) om sin flykt från Kalifornien. Buechlers kanal, som har fler än 300,000 prenumeranter, är framför allt ägnad åt filmkritik från ett högerperspektiv.

Delstaten Kalifornien i USA, som styrs av Demokraterna, upplever ett problem med utvandring. Det är framför allt den vita medelklassen som lämnar delstaten på grund av bland annat höga skatter, nedskräpning och kriminalitet.

Samtidigt är majoriteten av dem som invandrar till Kalifornien fattiga latinamerikaner. Vita europeiskättade amerikaner utgör nu en minoritet. År 1980 var 66,6 procent av invånarna i Kalifornien vita, år 2018 hade andelen sjunkit till 36,8 procent.

Kalifornien har ett stort problem med hemlöshet.

Dagens Nyheter skrev nyligen om utvandringen från Kalifornien, men undvek att nämna de verkliga orsakerna, utan pekade istället på klimatförändringar.

I en video den 16 september i år meddelade den konservative debattören Ben Shapiro att han lämnar Kalifornien och tar sina 75 anställda på mediebolaget Daily Wire med sig.

Kalifornien är inte en trygg miljö för hans barn att växa upp i, säger han. De hemlösa utför sina behov på gatorna och många av dem är dessutom våldsamma, sinnessjuka och berusade av narkotika.

Afroamerikaner är starkt överrepresenterade i denna grupp. De utgör 6,5 procent av Kaliforniens totala befolkning och 40 procent av de hemlösa.

Redaktionen