PATRIK ENGELLAU: En produktiv och intellektuell författare

I nästan sex år har jag på denna sida skrivit en krönika om dagen. Det blir nästan 3 000 krönikor motsvarande kanske 5 000 sidor boktext (om man skippar bilderna). Jag kanske tycker att det är en imponerande insats men då har jag inte tagit med Vladimir Iljitj Lenin med i beräkningen. Enligt Wikipedia skrev han under sitt liv 54 verk på i genomsnitt 650 sidor vilket ger totalt lite mer än 35 000 sidor, alltså sju gånger så mycket som jag jag.

Man vet förstås inte hur många år han höll på att skriva alla sina herostratiskt ryktbara verk såsom Kapitalismens utveckling i Ryssland, Ländernas rätt till självbestämmande, Imperialismen som kapitalismens högsta stadium, Vad bör göras? och Staten och revolutionen. Det må vara befogat att hata Lenin och allt han skrev men att han genom sitt plitande, för det var så han påverkade de stora massorna, fick avgörande betydelse för världshistorien går inte att förneka. Genom honom förvandlades marxismen till marxism-leninismen och blev därmed en mer vildsint och levande kraft.

Lenin levde mellan 1870 och 1924. År 1894 publicerade han sitt första verk. Revolutionen i Ryssland inträffade år 1917. Då blev Lenin det revolutionära Rysslands ledare och hade annat att tänka på än att skriva djupsinniga och inflytelserika skrifter om exempelvis att det första världskriget var resultatet av de europeiska imperialistiska nationernas kamp om kolonier för att hitta avsättning för den lageruppbyggnad som blev resultatet av att kapitalisterna inte gav arbetarna tillräcklig lön för att köpa resultatet av sitt arbete. (Be mig inte förklara denna eleganta men skruvade teori som inspirerat revolutionärt sinnade intellektuella i en hel värld under ungefär ett sekel. Varifrån tror du sådana som Mao Zedong, Ho Chi Minh, Frantz Fanon och Sven Lindqvist fick sina idéer? Vem har lagt den intellektuella grunden för kraven från Black Lives Matter om att de vita ska betala skadestånd för sina koloniala förbrytelser om inte just Vladimir Iljitj?)

Jag tror inte Lenin hade tid att skriva så mycket efter sitt maktövertagande 1917. Han skrev alltså 35 000 sidor på 23 år vilket betyder ungefär fyra sidor om dagen vilket är mer än dubbelt mot vad jag skriver. Han är min överman.

Men förtvinade då hans litterära och intellektuella ådra sedan han blivit statsledare? Inte alls. Den tog sig bara ny, koncentrerad form med fokus på kärnan i hans tänkande. Efter 1917 hade Lenin inte tid med filosofi utan inriktade sig helt på grundfrågorna. Till exempel fick Lenin problem med livsmedelsförsörjningen i Moskva och Petrograd när de driftiga och framgångsrika bönderna i kornboden Ukraina, som Lenin kallade kulaker, vägrade att gratis lämna ifrån sig sitt överskott till sovjetstaten. Då fick Lenin ånyo litterär inspiration och författade den 11 augusti 1918 ett telegram till sina partikamrater i Ukraina:

Kamrater! Upproret bland de fem kulak-distrikten måste slås ned utan förskoning. Det ligger i revolutionens intresse, då det sista avgörande slaget mot kulakerna pågår överallt. Vi måste statuera ett exempel.

1) Ni skall hänga (och häng dem så att folk ser det) minst hundra beryktade kulaker, rika och blodsugare.

2) Offentliggör deras namn.

3) Konfiskera all deras säd.

4) Avrätta gisslan i enlighet med gårdagens telegram.

Utför detta på sådant sätt att folk i en omkrets av hundratals mil kan se, darra, inse och skandera: låt oss kväva och strypa de blodtörstiga kulakerna.

Telegrafera att ni har mottagit anvisningarna och effektuerat dem.

Hälsningar, Lenin.

P.S. Använd era mest hårdföra män för detta.

Lenin var en hederlig intellektuell. När det knep blev han extra tydlig. Telegrammet är väl formulerat. Man förstår precis vad han menar.

Patrik Engellau