HITTAT PÅ NÄTET: Revolutionen 1772 – Resningen i Kristianstad

DENNA DAG I SVENSK HISTORIA Gustaf III:s statskupp, äldre Gustaf III:s statsvälvning eller ursprungligen Revolutionen, var en statskupp som genomfördes av Sveriges kung Gustaf III i Stockholm, Kristianstad och Sveaborg den 19 augusti 1772, och ledde till införandet av 1772 års regeringsform. I korthet innebar detta att kungamakten stärktes, och en maktdelning mellan riksdag och konung kom till stånd igen efter Frihetstidens ständervälde.

I sin samtid kallades statskuppen för Revolutionen, vilket även var det namn som Gustaf III använde.

Revolutionärerna knöt en vit näsduk runt den vänstra armen. Denna armbindel blev sedan en del av den svenska officersuniformen, och användes fram till Gustaf IV Adolfs avsättande 1809.

Utdrag ur Carl Grimberg Svenska folkets underbara öden:

Den 12 augusti hade det skånska upproret brutit löst. Vederbörande hade nämligen räknat ut, att redan en vecka förut borde Sveaborg vara i de sammansvurnes våld. På kvällen den 11 augusti hade Hellichius samlat officernarne i Kristianstad hos sig i festligt lag. Dit kom även Toll, och i den glada stämning, som rådde, var det ingen svårighet att få gossarne med på en statskupp. Pokulerandet fortsatte till fram på morgonen, då det blev tid att gå till exercisplatsen. Där steg Hellichius framför fronten, drog sin värja och yttrade, att underrättelser från Stockholm gåvo till känna, att konungen ingenstädes vore säker om sitt liv. ”Han har varit vår chef” – sade han – , ”viljen I för honom våga liv och blod?” Ett enhälligt ”ja” blev truppens svar. Därefter bemäktigade sig Hellichius fästningen och staden, och ett manifest uppsattes, vari garnisonen uppsade ständerna tro och lydnad.

Läs hela kapitlet om Gustaf III:s revolution här

Redaktionen