MOHAMED OMAR: Fakta är inte ”koloniala föreställningar”

Rashid Musa var tidigare ordförande för den skattefinansierade organisationen Sveriges Unga Muslimer (SUM). Han har somalisk bakgrund. Jag har inte tagit reda på om han är född i Somalia eller i Sverige. Musa arbetar också på en islamisk skola i Akalla som sponsras av diktaturen Saudiarabien.

Efter att det kommit fram att flera av dem som dött av coronafebern i Sverige har somalisk bakgrund skriver nu Musa på webbtidningen Nyhetsbyrån Järva: “Pandemin är ett större problem för utsatta grupper” (25/3).

… nyheten om de sex svensksomalier som hade gått bort till följd av Coronaviruset sätter fingret på någonting helt annat. Det vill säga att pandemin faktiskt är ett större problem för vissa utsatta grupper. Dessa uttalanden förstärker bara den koloniala föreställningen om svensksomalier som analfabeter och obildade.

De flesta svensksomalier, en ny invandrargrupp, är födda i Somalia. Det är ett land med låg utbildning och utbredd analfabetism, särskilt bland kvinnor, läs till exempel här. Bildningsnivån i Somalia är betydligt lägre än i Sverige. Det skrivs och trycks extremt få böcker på somaliska. Allt detta borde vara självklart och har inget med ”koloniala föreställningar” att göra. Jämför bara antalet vetenskapsmän, uppfinnare, filosofer och författare från Somalia respektive Sverige. Det är bara att googla.

Vi vet absolut ingenting om offrens kunskaper kring Covid-19 och bör därför heller inte spekulera kring det. Det är dessutom naivt att tro att några översatta broschyrer om Coronaviruset på somaliska eller arabiska skulle ha förhindrat deras död.

Mig veterligen var det en företrädare för svensksomaliska läkarföreningen som först nämnde behovet av information på somaliska. Jag gissar att man tänkt att den skulle bekostas av de svenska skattebetalarna. Jag kan ha fel, kanske ska man göra en insamling i somaliska moskéer?

Jihan Mohamed från svensksomaliska läkarföreningen, sa så här till SVT Agenda: ”När det [coronaviruset] spreds till Sverige fanns det inte så mycket information på somaliska och många levde som vanligt”.

Samme Mohamed nämnde också att hälsan är sämre bland svensksomalier än bland majoritetsbefolkningen: ”Samtidigt vet vi också att folkhälsan generellt sett är sämre i utsatta områden som Järva”.

Wikipedia läser jag att medellivslängden i Somalia är 56 år, i Sverige är den 82 år.

Vad som istället borde diskuteras är hur det kommer sig att vi inte har en särskild beredskap som är anpassad till de grupper som är särskilt utsatta.

Musa föreslår att svenska skattebetalare ska bekosta ett särskilt förebyggande arbete riktat mot den utsatta gruppen svensksomalier.

I alla samhällen som är byggda på tydliga ojämlika rashierarkier och klasskillnader så kommer utfallet vara olika när en kris uppstår.

Rashierarkier? Jag tror Musa blandar ihop Sverige med det gamla slavsamhället Somalia där svarta med bantuursprung fortfarande betraktas som lägre stående och kallas ”adon”, som betyder slav. Äktenskap mellan somalier och bantufolk är extremt sällsynta, trots att båda är tillhör den breda kategorin ”svarta” som Musa använder. Läs mer om detta på Wikipedia.

Detta leder till att utsatta grupper måste förhålla sig till rekommendationer som egentligen är anpassade efter en vit medelklass. Det är inte alla som har möjlighet att jobba hemifrån från sin dator.

Vad har vit med saken att göra? Det är många vita som inte kan jobba hemifrån. Dessutom är en stor andel av svensksomalierna arbetslösa och går på bidrag, vilket gör det lättare för dem att gå i karantän än för majoritetsbefolkningen.

Jag tycker det verkar som att Musa lobbar för att ge privilegier till svarta. De ska få någon slags stöd som inte vita får. Men hans artikel är svårtolkad:

Förutsättningarna ser inte likadana ut för alla och därför måste staten förse de utsatta medborgarna en möjlighet att skydda sig för att hålla sig friska.

Massinvandring till Sverige från länder med låg utbildning, dålig hälsa och islamisk, vetenskapsfientlig kultur har inte varit bra för vårt samhälle.

Trots hög arbetslöshet, bidragsberoende, bostadsbrist, låg utbildning, islamisk fundamentalism och kriminalitet inom våra invandrargrupper från Afrika och Mellanöstern har vi fortsatt att ta in fler. Problemen har ständigt förvärrats och assimilationen blivit allt svårare. Man skulle för länge sedan ha infört en mycket sträng invandringspolitik kombinerat med en sträng assimilationspolitik. De ”humanitära” politikernas ansvarslöshet har lett till en eskalerande förslumning av stora delar av Sveriges städer, något som sannolikt kommer att försvåra coranakrisen.

När jag bodde i Mombasa i Kenya umgicks jag mycket med somalier. Jag minns med värme hur vi satt på hustaket på kvällen för att svalka oss. Mina somaliska vänner slaktade en get som vi kokade. Sedan åt vi köttet med mycket sky från stora fat. Vi åt tillsammans med händerna och med ett bröd som kallas ”muufo”. Så drack vi sött te med kardemumma. Det var väldigt trevligt. Några av mina somaliska vänner kunde recitera långa stycken arabisk poesi.

Somalisk kultur innehåller mycket värme, glädje och generositet. Tyvärr har kulturen lidit stor skada av den islamiska fundamentalistiska väckelsen som pågått sedan 1980-talet.

Klicka här för att gilla min sida på Facebook. Du kan visa din uppskattning genom att donera via swish till 0760078008 (Eddie)

Mohamed Omar