HITTAT PÅ NÄTET: Reportage i LA Times – coronaviruset kan gynna nationalismen

Ett reportage i Los Angeles Times varnar för att coronaviruset kan gynna nationalismen. I artikeln ”Nationalism could rear its head as Europe battles coronavirus” (19/3 2020) beskriver korrespondenterna Erik Kirschbaum, Laura King och Meg Bernhard hur pandemin har påverkat de politiska stämningarna i olika europeiska länder.

I reportaget beskrivs nationalismen som en ”smitta” (contaigion) som fruktas av många europeiska ledare. Två uttryck för denna ”smitta” är Ungerns Viktor Orban och Storbritanniens Brexit-rörelse.

Korrespondenterna beskriver oron för att de europeiska länderna, när väl pandemin är över, kommer att ha förändrats i nationalistisk riktning:

”But once the medical necessity of isolation passes, some question whether European states will emerge from the pandemic transformed — more insular, more tribal, more narrowly self-interested.”

En tysk statsvetare, Thomas Jaeger, citeras i reportaget. Han tror att krisen kommer att underminera EU:s legitimitet och stärka nationalismen: “The longer the crisis lasts, the more nationalism will return.”

Läs mer i LA Times

Redaktionen