MOHAMED OMAR: Coronaviruset kan bli ett uppvaknande

OPINION Flera förespråkare för globalism och så kallad ”öppenhet” oroas över coronavirusets spridning. Ett exempel är Philippe Legrain, grundaren av tankesmedjan Open Political Economy Network (OPEN), som skrev i tidningen Foreign Policy: ”The Coronavirus Is Killing Globalization as We Know It” (12/3).

Legrain är orolig för att coronaviruset kan bli en ”gåva” till nationalister och protektionister (a gift to nativist nationalists and protectionists) som kan ”döda globaliseringen så som vi känner den”.

Han menar att viruset kan vara slutet på globaliseringens era eftersom det kastat ljus på dess baksida. Epidemin riskerar vidare att stärka nationalismen i världen och minska det han kallar ”öppenhet”.

På sin hemsida beskriver tankesmedjan Open Political Economy Network (OPEN) sitt uppdrag så här:

”Our mission is to break down barriers. Barriers between countries and within them.”

Även om utbrottet är kortvarigt, varnar Legrain, kan dess effekt bli långvarig i form av minskad ”öppenhet”:

”Much of this disruption may be temporary. But the coronavirus crisis is likely to have a lasting impact, especially when it reinforces other trends that are already undermining globalization.”

I tidningen The Hill varnar en amerikansk ekonom för att coronaviruset riskerar att stärka nationalismen. Kimberly Clausing är en känd förespråkare för så kallade ”öppenhet”. Hon är lärare vid Reed College i Portland, Oregon och författare till boken Open: The Progressive Case for Free Trade, Immigration, and Global Capital.

I artikeln ”‘America First’ in the time of COVID-19” (14/3) skriver Clausing att spridningen av COVID-19-viruset ger nationalister en ny anledning att stänga gränser och skydda sina länder. Donald Trumps ”Amerika först”-politik riskerar att få ökat stöd, menar hon.

Förutom klimatkrisen, fortsätter hon, måste man nu även hantera en farlig våg av nationalism.

När de flesta vanliga människor oroar sig för sjukdomens spridning oroar sig globalismens förespråkare för att deras dröm om en värld utan gränser kan äventyras.

Jag tror att det som skrämmer globalismens förespråkare är att nationella regeringar visar musklerna. När nationella regeringar vidtar åtgärder som att stänga gränser ser medborgarna att de faktiskt kan ta kontrollen – om de vill.

De påminns om att nationalstaten fortfarande finns. Nationella regeringar finns. Globaliseringens förespråkare har velat intala oss att nationalstaten är passé.

Den så kallade ”öppenhetens” folk påstod mer eller mindre att migrationsströmmarna inte gick att kontrollera. Nu kan vem som helst se att de hade fel. Vi kan stänga gränser. Vi kan bestämma vilka vi släpper in i vårt land. Yes, we can! När pandemin är över kommer vi att minnas det.

Att vi har haft en sanslös massinvandring till Sverige beror inte på flyktingsituationen i världen. Flyktingar kommer alltid att finnas, oavsett hur många vi tar hit. Massinvandringen beror på att vi har tillåtit den. Vi skulle ha kunnat haft en rimlig och ansvarsfull invandring.

För många som blivit lurade av propagandan om att den så kallade ”öppenheten” är vårt öde, att vi inte kan göra något för att kontrollera våra gränser och att nationalstaten är passé, kan coronaviruset bli ett uppvaknande.

Det här viruset kommer förmodligen inte att döda mänskligheten, men kanske kan det döda, eller åtminstone dämpa, den globalistiska entusiasmen.

Klicka här för att gilla min sida på Facebook. Du kan visa din uppskattning genom att donera via swish till 0760078008 (Eddie)

Mohamed Omar