LARS HÄSSLER: Hotet från Kina – det nya Tredje riket

OPINION Sverige och Europa hotas inte bara av Ryssland och ett eventuellt muslimskt europeiskt kalifat utan även av den nya stormakten Kina. Detta hot utövar Kina genom att:

– muta, påtrycka och spionera på politiker/beslutsfattare, s k ”Sharp power”,

– manipulera opinioner och stjäla intellektuell egendom, s k ”Soft power”,

– hota med militär makt som äventyrar världsfreden, s k ”Hard power”,

– infiltrera internationella organ som FN,

– hota jordens klimat genom att använda alltmer fossila bränslen,

– driva handel på ojämna villkor, styra inhemska statliga och privata företag samt bryta mot WTO-reglerna,

– styra/kontrollera världens logistiska flöden via De nya Sidenvägarna (Belt and Road Initiative) samt att
kränka mänskliga rättigheter genom kameraövervakning och fängslande av sin egen befolkning.

Sharp Power

”Sharp power” innebär till exempel att varje kines utanför Kina – studenter, forskare, FN-anställda, anställda i näringslivet – är potentiella spioner. Kina kan ställa dessa under enorm press (repressalier mot familj och släkt, framtida karriärmöjligheter) att vara kommunistiska partiet behjälpliga. Kinesiska studenter i Australien har begärt att få studera i klasser utan andra kineser av rädsla för angiveri av kinesiska klasskamrater. Kinas ”National Intelligence Law” från 2017 utgör ytterligare ett verktyg för att få kinesiska medborgare utomlands att lyda, eftersom lagen kan tvinga företag att dela med sig av information till kinesiska staten.

Soft Power

”Soft Power” utövas bland annat genom manipulering av väst via ca 500 Konfucius-institut i världen som skall ingjuta så kallat ”kinesiskt tänkande”. Kina har flest ambassader/konsulat i världen, 285 stycken, och är delägare i bland annat Filmstaden, Hollywood studios och biografkedjor och tidningar i väst. Genom dessa kan Kina styra, respektive blocka, filmer och artiklar som är känsliga för Kina, till exempel om Tibet.

Hard Power

Kina hävdar att Sydkinesiska sjön utgör kinesiskt territorium. Genom sin fräcka så kallade ”nine-dash line”, som omfattar 90 procent av området  har Kina byggt konstgjorda öar på rev i havet och där placerat militära anläggningar. USA hävdar att Sydkinesiska havet, enligt Havsrättskonventionen, utgör internationellt vatten och skickar regelbundet sina krigsfartyg och flygplan in i området. En konfrontation kan närsomhelst inträffa med enorma konsekvenser som följd. Internationella skiljedomstolen dömde 2016 till Filippinernas fördel när landet stämde Kina för hävdandet att sjön tillhör Kina, ett domslut som Kina negligerar. Kina hotar dessutom Taiwan regelbundet med krig om att invadera och införliva Taiwan med fastlandet.

Infiltrering av internationella organ som FN

Kina försöker förmå FN att ge uttryck för kinesisk politik. Landet har lyckats få ledande poster för sina diplomater i flera större internationella organisationer och även i vad många anser ”tråkiga” poster som de flesta inte bryr sig om. Men dessa poster ger byråkratisk makt och kan utgöra basen för tjänster och gentjänster. Mycket av det språk som kinesiska diplomater försöker få in i texter som ”win-win co-operation”, innebär egentligen ”håll händerna borta från Kina”. Landet har även vid flera tillfällen fått in positiva referenser i FN:s texter om De nya Sidenvägarna och lyckats övertyga FN:s Råd för mänskliga rättigheter om att anta Kinas begrepp ”promoting mutually beneficial co-operation” vilket betyder att avstå från kritik av Kina vad gäller mänskliga rättigheter.

Man har även lyckats minska bidrag till en utredning som skulle förmå alla FN:s organisationer att främja mänskliga rättigheter. En kinesisk FN-diplomat skröt i kinesisk TV att “we have to strongly defend the motherland’s interests”. Detta innebär att kinesiska diplomater och byråkrater sätter Kinas intresse framför det internationella samfundets.

Användande av fossila bränslen

Kina använder fossila bränslen till ca 70 procent av sin elproduktion och bygger 100-tals nya kolbaserade kraftanläggningar runtom i Asien. Hälften av världens kolkraftverk ligger i Kina och landet ”bränner” fem gånger mer kol än Indien och sex gånger mer än USA. Visserligen har Kina nästan 50 atomkraftverk, men dessa står bara för knappt fem procent av elproduktionen. Å andra sidan är Kina världens största producent av solenergi och bland de största i världen vad gäller vindkraft. Men faktum kvarstår, om man skall ta CO2 problematiken på allvar, att den kolossala ökningen av kolkraftenergi är skrämmande och kan komma att förvärra jordens klimat.

Handel sker inte på lika villkor

Europeiska (och andra västliga) företag diskrimineras kraftigt på den kinesiska marknaden. 2001 blev Kina medlem i WTO, World Trade Organisation, och fick fritt tillträde till USA:s och EU:s marknader. Men Kina har grovt brutit mot WTO-reglerna med högre tullar, subventionerad industri, manipulering av valutan, stölder av intellektuell egendom, dumping och krav på överförandet av tekniska hemligheter vid utländska företags etablering i Kina.

Kinesiska företag – privata med kopplingar till kommunistpartiet eller statliga – lägger överbud på europeiska ledande spetsföretag och kritisk infrastruktur, och underbud på vår upphandlingsmarknad. Dessa bud styrs inte alltid av affärsmässiga skäl, ofta ligger strategiska mål bakom. EU tar nu fram direktiv så att sådant kan stoppas i framtiden.

Detta innebär att handeln med Kina inte sker på rättvisa och jämlika villkor. Clinton-, Bush- och Obamaadministrationerna har vid flera tillfällen förgäves påpekat detta för de kinesiska ledarna men det är först Trumpadministrationen som satt ner foten och fått Beijing att agera.

Styra och kontrollera världens logistiska system

Genom De nya Sidenvägarna, ”Belt and Road Initiative”, lånar Kina ut stora belopp till mottagarländer i Asien, och även Europa, för att bygga infrastruktur: järnvägar, el-verk (ofta kolbaserade) och hamnar, till exempel Pireus och Palermo. Kan länderna inte betala räntorna tar Kina över tillgångarna vilket redan har skett med Sri Lankas Hambantota-hamn. En motiv för dessa projekt är att skapa nya marknader för Kinas överproduktion av stål, cement etc. Det nya Sidenvägsprojektet borde ses som en form av nykolonisation och/eller skuldfälla.

Ett nytt Tredje rike – digital övervakning

Det finns vissa likheter mellan Xi Jinpings världsvision och Tredje rikets, om man bortser från massmorden. Tredje riket och Folkrepubliken delar nämligen en stark rasism, som i Kina omnämns som “hanchauvinism”. Beijing försöker även att utrota religionerna i landet. Kristna och buddhister har blivit alltmer utsatta i Kina, för att inte tala om muslimer. I Xinkiang har närmare en miljon muslimer tvångsinternerats i så kallade omskolningsläger. Kinas härskare, Xi Jinping, en benhård kommunist, kräver att de fem erkända religionerna – officiellt erkännande är en kontrollmekanism – ska ”kinesifieras”. Brotten mot de mänskliga rättigheterna är många, den fängslade svensk-kinesiske bokhandlaren Gui Minhai är bara ett skrämmande exempel.

Kina övervakar sin befolkning med upp till 500 miljoner enheter med AI och avancerade ansiktsigenkänningsegenskaper. Då större delen av kinesernas betalningar för köp av varor och tjänster sker digitalt via ”appar” kan alla betalningar registreras. Allt detta, tillsammans med mobiluppkopplingar och kameraregistreringar, lagras i enorma servrar och ger regimen kontroll över medborgarna i realtid. Varje medborgare kommer att få 1000 poäng i ett så kallat socialt kreditsystem. Varje händelse som registreras ger plus- eller minuspoäng. Vid för många minuspoäng kan en kines bli nekad tåg- och flygbiljetter, bostad eller arbete. Ett samhälle som genom sin detaljerade kontroll med råge toppar vad Orwell förutsåg i sin roman 1984.

Slutsats

Bedömningarna ovan kan tyckas hårda och negativa om Kina och dess aspirationer. Det är i och för sig inte konstigt att ett land som Kina – som fram till 1800-talets början var världens största ekonomi – vill återta sin plats bland världens ledande nationer. Det är också naturligt att en uppåtgående nation som Kina kommer i konflikt med en regerande hegemon, i detta fall USA. Detta har hänt ett flertal gånger i världshistorien, till exempel i fallet Rom mot Kartago. Det är även självklart att Kina, som är största bidragsgivare till FN efter USA, strävar efter flera av toppositionerna i internationella organ.

Men vad som är diskutabelt är Kinas tillvägagångssätt för att bli kanske den rikaste och mäktigaste nationen på jorden. Att stjäla affärshemligheter, använda massiva subventioner, spionera, bryta mot WTO-reglerna, manipulera opinioner och internationella organ är metoder som vi i Väst absolut inte borde acceptera.

President Trumps ofta kritiserade slogans – ”Make America Great Again” och ”America First” – har exakt samma mening som president Xi Jinpings ”Made in China 2025” och ”The Chinese Dream”.

Sverige bör inse vad hotet från Kina innebär. Vi ska inte kunna säga att ”vi har varit naiva” eller att ”vi inte såg det komma”.

Lars Hässler