MOHAMED OMAR: Denna gång ska Hypatia försvaras

OPINION Quora är en webbplats som funnits sedan 2010 där man kan ställa och besvara frågor. Inte många känner till att psykologen Jordan B. Petersons  bok 12 livsregler: ett motgift mot kaos började som svar han skrev på just denna webbplats.

För en vecka sedan, den 2 februari, postades en fråga på Quroa som väckte mitt intresse. Jag är ju ex-muslim. Frågeställaren undrar om Usama Hasan, en liberal brittisk-muslimsk tänkare, ska ses som avfälling, eftersom han erkänner evolutionsläran.

Diskussionen under denna postning verkar inte ha kommit igång än.

På den strängt sunnitiska sajten Islam Questions & Answers (Islam QA) kan muslimer ställa frågor till lärda män om vad som är rätt och fel, halal och haram. År 2015 listades den av Alexa som världens populäraste islamiska sajt.

Här är det alltså inte, som på Quora, andra användare som besvarar frågorna.

Jag tittade på en fråga som någon ställt om evolutionen. Var den sann eller inte? Som svar fick frågeställaren citat ur Koranen. Sanningen är det som man kan läsa i Koranen, inte det som vetenskapsmännen kommit fram till genom studier av naturen.

Den 5 januari 2013 deltog Usama Hasan i en debatt mot den amerikanske, fundamentalistiske predikanten Yasir Qadhi under rubriken ”Have Muslims Misunderstood Evolution?” Yasir Qadhi försökte inte ens bemöta evolutionsläran vetenskapligt. Hans argumentation gick enbart ut på att visa att den ”strider mot Koranen”. Det räckte tydligen som motargument. Något som ”strider mot Koranen” kan ju inte vara sant.

Ledande muslimska predikanter med miljontals följare på Twitter och Facebook förkastar evolutionsläran. Den saudiske predikanten Mohammad Al-Arifi, som, sist jag kollade, hade 21 miljoner följare på Facebook och 14 miljoner följare på Twitter, säger att Darwin har fel eftersom hans insikter strider mot Koranens skapelseberättelse. Koranen säger att Gud skapade människan som hon är, betonar han.

Mina vänner som är lärare i svenska skolor berättar att det framför allt – men inte bara – är elever med muslimsk bakgrund som ifrågasätter evolutionsläran. Vissa föräldrar upprörs över att deras barn får lära sig att människan inte har skapats som hon är utan har utvecklats från andra primater. De håller i stället fast vid myten om Adam och Eva. Skolan har ett ansvar att stå på sig.

Ja, berättelsen Adam och Eva finns i Koranen också.

Bamses vetenskapligt sinnade vän, uppfinnaren Skalman, har en skylt på väggen i sitt hem, och ibland på sin självgående skottkärra, med budskapet: ”Denna gång ska Hypatia försvaras!”

Vem var Hypatia? Hon var en grekisk filosof, matematiker och astronom, faktiskt världens första kända kvinnliga matematiker. Hypatia undervisade i Alexandria i Egypten, som då, i början av 400-talet e. Kr, var en romersk provins.

Hypatia dödades av fanatiska munkar i mars år 415. Den händelsen har blivit en symbol för konflikten mellan förnuft och blind tro, mellan hellenistisk filosofi och den framväxande medeltida dogmatismen. Den 15 mars högtidlighålls av vissa som Hypatia-dagen.

Men Hypatia var inte hatad av alla kristna. Det fanns dem som beundrade henne. I prästen och historikern Charles Kingsleys roman från 1853 möter vi Filemon, en munk som reser till Alexandria och blir den grekiska filosofens lärjunge.

”Jag har en mängd tvivel att stilla”, säger Filemon till henne, ”en mängd frågor att ställa om den stora, forntida värld, som jag inte vet någonting om – till vars hemligheter det sägs att du ensam äger nyckeln. Jag är kristen, men jag törstar efter kunskap.”

Filemon hade växt upp i ett kloster i öknen där han hade hållits borta från två onda ting: kvinnor och hedningarnas kunskap. Hypatia, som är både kvinna och hedning, blir hans lärare.

Han börjar ifrågasätta sin tidigare världsbild:

”Han hade hittills bara sett en sida. Tänk om det fanns två sidor? Hade han inte rätt att – var det inte klokt och riktigt att han skulle få se båda sidor och sedan döma?”

Ja, tänk om det finns två sidor? Jag känner igen detta från min tid som muslim. I moskén fick vi bara höra en sida och varnades för den andra. Kritiker var otrogna. I flera islamiska stater är det förbjudet att öppet kritisera till exempel Koranens gudomliga ursprung. Anledningen är förstås rädsla för att den som har tillgång till två sidor ska börja tvivla. Religionen riskerar att förlora sin makt.

Konflikten mellan religion och vetenskap är verklig – och farlig – inom islam. När Usama Hasan år 2011 stod upp i en moské i London och försvarade utvecklingsläran, blev han visserligen inte, som Hypatia, dödad. Men närapå.

Stämningen var mycket upphetsad. Hasan fick sedan en dödsfatwa på sig.

Enligt undersökningar som har gjorts är en majoritet av världens muslimer antingen okunniga om – eller förkastar – evolutionsläran. Kreationismen är det normala synsättet. Under tjugo års tid – sedan jag var sjutton år gammal – har jag besökt moskéer både i Sverige och utomlands. Jag har gått dit för att be och lyssna till predikningar och delta i korancirklar och annat. Jag har mött tusentals troende muslimer. Det har hänt att Darwin och evolutionen har kommit på tal. Jag har aldrig, ja, aldrig, hört någon troende muslim försvara evolutionsläran. Och då syftar jag inte på religiösa ledare och predikanter – bland dem råder så gott som total konsensus om att kreationismen är den riktiga uppfattningen – utan på lekmännen, moskéfolket, de vanliga muslimerna.

Min erfarenhet är att många moskémuslimer inte bara anser att evolutionsläran är felaktig utan att man dessutom tror att den är resultatet av någon slags sammansvärjning. Darwin framställs ofta som en illasinnad skurk, en mer eller mindre demonisk figur. Det finns massor av islamiska hemsidor på Internet som förkastar vetenskapen om människans utveckling och prånglar ut bisarra konspirationsteorier om Darwin. Inte sällan med antisemitiska inslag. En av de mest kända muslimska kreationisterna är turken Harun Yahya, som påstår att evolutionen är påhittad av ”det globala frimureriet”.

Varför är man så rädd för evolutionsläran? Helt enkelt därför att den är omöjlig att förena med en bokstavlig läsning av Koranen. När jag talar om islam med svenskar – både i verkligheten och i sociala medier – märker jag att många tror att muslimer är ungefär som kristna, det vill säga att det finns en grupp bokstavstrogna och en annan minst lika stor eller större grupp icke-bokstavstrogna. Så är inte fallet. Bokstavstron är det vanliga och normala.

I debatten om islamisk fundamentalism får man ofta höra att det behövs en annan teologi, en reform av lärorna. Men kanske bör man helt enkelt satsa på att sprida riktig vetenskap. Den som förstår och accepterar hur evolutionsläran fungerar kan inte längre läsa Koranen bokstavligt och det kommer i sin tur automatiskt att leda till ett nytt tänkande om Koranen.

BILD: Hypatias död. Målning av Charles William Mitchell (1885).

Klicka här för att gilla min sida på Facebook. Du kan visa din uppskattning genom att donera via swish till 0760078008 (Eddie)

Mohamed Omar