RICHARD SÖRMAN: Jörgen vandrar till Jerusalem för att stödja de kristna

IDÉ OCH KULTUR Jörgen K. Nilsson från Hässleholm vill göra något konkret för att uppmärksamma de kristnas alltmer utsatta situation i Israel och Palestina. Med syfte att samla in pengar och väcka opinion ska han därför fotvandra från Lund till Jerusalem. Han tar inte ställning i någon politisk konflikt utan fokuserar på att bistå människor som kommit i kläm. Men så är han också riddare av den militära och hospitala Sankt Lazarusorden av Jerusalem som har anor tillbaka till 1000-talet och vars ambition bland annat är att försvara den kristna tron och att bistå sjuka och utsatta.

Åtta miljoner steg på 282 dagar, eller tre-fyra mil om dagen med en vilodag var femte eller sjätte dag. Eller om man så vill: 800 mil från Lund till Jerusalem. Så långt ska Jörgen K. Nilsson från Hässleholm i Skåne vandra med start den 3 augusti. Han gör det för att väcka opinion för de kristnas allt svårare situation i Israel och Palestina. Steps for Christianity heter projektet och på dess hemsida finns all information man kan önska om vandringen och om de insamlingar till stöd för skolor, sjukhus och annat som vandringen syftar till att uppmärksamma.

Jörgen K. Nilsson är ordförande för Moderaterna i Västra Göinge. Han är medlem i Svenska kyrkan och aktiv som kyrkopolitiker. Han säger att han hittade sin tro i samband med konfirmationen och att den har varit ett stöd genom hela livet. Han är också riddare av den ekumeniska Sankt Lazarusorden som välkomnar såväl katolska som protestantiska och ortodoxa kristna. Sankt Lazarusorden har anor tillbaka till 1000-talet och har sedan begynnelsen haft som huvudsaklig ambition att hjälpa sjuka, att verka för kristen enhet och att försvara den kristna tron.

När jag pratar med Jörgen berättar han att allt började med en önskan om att göra en pilgrimsvandring till Santiago de Compostela i Spanien. Men så flyttade Sankt Lazarusorden sitt huvudkontor från Frankrike tillbaka till Jerusalem och då bestämde han sig för att svänga vänster istället och gå till just Jerusalem. Jörgen gjorde alltså en första vandring 2012/13. Men nu ska han göra en till och denna gång satsar han och hans medarbetare betydligt mer på marknadsföring.

Jag får en pratstund med Jörgen och ber honom berätta lite om de kristnas situation i Israel och Palestina.

– Det är en otroligt komplex situation. Vi har de tre abrahamitiska religionerna och vi måste hitta en balans mellan dem. Ingen kan stå och önska bort de andra. Problemet för de kristna idag är att de på grund av lagstiftning, hot, våld och trakasserier väljer att lämna det Heliga landet.

– Är det kristna palestinier vi talar om?

– Ja till stor del, men det finns kristna av många etniciteter. Innanför murarna i Jerusalem finns det 61 kristna kyrkor och stämningen just nu är att man hellre tar sina barn någon annanstans för att de ska få en trygg uppväxt.

– Varför har situationen för de kristna i Israel och Palestina försämrats?

– Till viss del hänger det ihop med konkreta politiska beslut. Men vi som arbetar med projektet är noggranna med att inte ta ställning i politiska frågor. Det får politiker göra. Vi fokuserar på att skapa förutsättningar för de kristna att kunna stanna kvar. Vi vill också visa att det finns människor utifrån som ser deras situation. Det handlar om att det ska finnas skolor för de kristna, möjligheter till en bra vård, att de ska ha tillgång till vatten.

Den tyske geografen Heinrich Bünting illustrerade världen symboliskt som ett treklöver med Jerusalem i mitten. Kartan trycktes år 1581:

– Hur ska vandringen gå till?

– Jag vandrar tre till fyra mil om dagen i fem eller sex dagar och sedan tar jag en vilodag innan jag börjar om. Det kommer att ta 282 dagar. Jag ger mig av den 3 augusti i år. Saker kan naturligtvis hända under vägen, men jag måste i princip vara framme 15 april.

– Du vill väcka opinion men också samla in pengar. Har ni något mål när det gäller hur mycket ni ska få in?

– Vi vill försöka få in en dollar per steg. Till Jerusalem blir det lite drygt åtta miljoner steg så ambitionen är åtta miljoner dollar.

– Och hur ska pengarna användas?

Pengarna går till våra samarbetspartners som i dagsläget är en humanitär hjälporganisation som heter Saint Lazare och till en syrisk hjälporganisation. Eftersom vi har personliga kopplingar till dessa organisationer vet vi vart pengarna tar vägen. Man kan läsa i detalj på projektets hemsida vilka konkreta projekt pengarna kommer gå till. Det handlar bland annat om en flickskola i Betania/El-Azariyah på gränsen mellan Israel och Västbanken där kristna nunnor från ryskortodoxa kyrkan driver en internatskola för kristna flickor. Byn ligger på palestinsk mark och de palestinska myndigheterna har dragit tillbaka sina polisstyrkor så det är tyvärr fritt fram för vapen- och droghandel strax intill skolan. Ett annat delprojekt är ett barnsjukhus som heter Saint Vincent som ligger på israeliskt territorium. Där vårdas barn med allvarliga sjukdomsbilder. Man får ett visst bidrag från israeliska staten, men eftersom nunnorna inte gör skillnad mellan muslimska, kristna och judiska barn får de inte tillräckligt.

– Hur hanterar du det faktum att Israel-Palestinakonflikten är så infekterad? Det finns starka känslor i omlopp även i Sverige. Är det här ett problem för projektet?

– Nej, det blir inte ett problem för jag tar inte ställning. Jag känner inte att jag har något mandat att kritisera vare sig israeler eller palestinier generellt. Jag kan fokusera på frågan hur de behandlar varandra och hur de kristna kommer i kläm. Men visst kan jag exempelvis se att den palestinska myndigheten har valt en väldigt tuff linje. De har säkert sina skäl att välja denna linje, men den får konsekvenser för människor.

– Vänder sig de palestinska myndigheterna på Västbanken mot de kristna som finns på deras eget territorium?

– De vänder sig i alla fall inte för. Jag känner människor från båda lägren och jag ser hur de kan leva tillsammans och möta varandra på gatorna utan att det uppstår problem. Men när politiska ledare vänder grupp mot grupp blossar gärna underliggande konflikter upp. Man skapar en yttre fiende för att hålla ihop det egna gänget. Jag kanske låter som en idealist när jag talar om individer och grupper, men jag är inte naiv. Jag ser problemen, men jag tror också på ett samhälle där människor respekterar varandra, vi måste tro på det.

– Vi har skrivit en del om kristendomens ställning i det samtida Sverige här på Det Goda Samhället. Kan du se några paralleller mellan vår situation och den situation du beskriver i Israel/Palestina?

– Den mest uppenbara parallellen är att kristendomen är trasig, den är splittrad. Just nu pågår det en konkurrensutsättning mellan islam och kristendomen och islam verkar hålla ihop bättre än kristendomen. Bland annat för att vi är fullständigt splittrade. Och tyvärr är det så att de kristna röster som hörs mest tenderar att vara extrema avarter av vad kristendomen är och kan vara.

– Hur skulle en positiv utveckling se ut?

– Jag tror kristendomen måste lägga ned mycket större resurser på ett ekumeniskt och samlande arbete. Splittringen försvagar oss. Svenska kyrkan behöver också fundera över sin ställning i Israel-Palestina frågan. Det går inte att säga att man varit en yttre opartisk part i konflikten. Jag förstår inte varför man deltar i den typen av splittring.

– Hur ser du på den här svåra paradoxen som vi har även i Sverige att kristendomen bjuder in till öppenhet och givmildhet mot främlingar samtidigt som andra religioner riskerar konkurrera ut kristendomen om den i någon mening inte står upp för sig själv? Finns det någon lösning på den här motsägelsen?

– Ja absolut. Vi som är troende måste klara av att hålla två tankar i huvudet samtidigt och se vad som är möjligt och realistiskt. Även om man vill vara den gode kristne som vår tro uppmanar oss att vara kan vi inte bortse från det sekulära samhällets verklighet. I vår del av världen har vi dessutom separerat det sekulära från det religiösa vilket gör att vi ska kunna fatta politiska beslut med hjälp av rationella överväganden och inte bara med religiös välvilja. Det är genom att verka med realism i den situation som faktiskt råder som vår tro hjälper oss att verkligen göra skillnad.

Vill du stödja Steps for Christianity eller kanske vandra några mil med Jörgen på den sträcka han ska gå i Sverige? Gå in på projektets hemsida och läs mer!

BILD: Heliga gravens kyrka i Jerusalem.

Richard Sörman