Gästskribent Fredric Morenius: Sverige – allemanslandet?

OPINION Den mest infekterade och fundamentalt avgörande debatt som försiggått i Sverige de senaste decennierna är den om svenskhet. Essensen av denna debatt är frågan om vilka som har mest rätt att göra anspråk på det territorium som idag kallas Sverige. Är det de etniska svenskarna, med månghundraåriga anor på territoriet, eller har nyanlända från avlägsna delar av världen lika stor rätt? Har de kanske rent av större rätt?

I så gott som hela övriga världen ses en sådan frågeställning som märklig, då den historiskt mänskliga ordningen är att anor ger anspråksrätt. I det moderna projektets Sverige vill tongivande krafter i samhället dock förpassa sådana uppfattat förlegade och primitiva ordningar till historien. I Sverige skall istället världen samlas och på kuppen tina upp samt assimilera den förlegade svensken in i ett föregångsterritorium där ingen har mer rätt till anspråk på det än någon annan.

Det är allt gott och väl med ett sådant projekt, problemet är bara implementationen av det. Det finns två huvudproblem att beakta: Först och främst vad territoriets nuvarande befolkning med anor och uppfattad anspråksrätt har att säga om projektet och hur det påverkar dem. Sedan har vi problemet med projektets implementation, så att det faktiskt fungerar och inte bryter ihop.

Huvudstrategin vad gäller det första har varit att uthålligt och brett påverka territoriets nuvarande befolkning till att acceptera projektet. Personer som inte låtit sig övertygas om dess förträfflighet har antingen ignorerats eller, om det inte räckt, straffats hårt socialt. Vad gäller det andra problemet har huvudstrategin varit tafflig och osofistikerad, nämligen att genomföra denna massiva samhällsförändring genom att inte ändra någonting väsentligt alls i det gamla systemets principer och uppbyggnad. Detta har föga förvånande lett till allvarliga problem vad gäller de flesta centrala samhällsaspekter.

En sådan aspekt är hur folk skall beaktas och benämnas när de anlänt ifrån världens alla hörn. Den hittillsvarande och osofistikerade strategin har varit att säga att alla är svenskar, oavsett ifall de har tusenåriga anor i landet eller om de anlände för tusen minuter sedan. Ett uppenbart problem med denna strategi är att termen ”svensk” i praktiken redan är reserverad för dem med långa anor i Sverige, varför det blir absurt att kalla en nyanländ afghan för svensk eller kanske till och med smålänning.

En annan aspekt är hur det nya projektet, med världen i Sverige, skall finansieras. Även här har man kört på och inte ändrat någonting, trots väsensskillnaden mellan det gamla systemet och det nya. Resultatet har varit givet, nämligen ett misslyckande. Det finns helt enkelt inte någon bärkraft i att låta svenskar med anor såväl finansiera resten av världens uppehälle i Sverige såväl som att ge bort väsentliga delar av landet i form av egendom av olika slag.

Ett beslut skulle nu alltså behöva tas: Antingen överger vi det nya projektet eller så etablerar vi nya och fungerande principer för det. Ett tungt argument för att överge det är att det är svårt att se vad som skulle vara dess nytta. Vad är mervärdet av att hela världen försöker samsas på en liten jordplätt i Norden? Givet de fundamentala skillnader i kultur och värdegrund (ja) som finns mellan världens olika folk blir resultatet goda portioner konflikt och osämja. Vilket vi redan ser på de flesta plan i det svenska samhället.

Argument för att fortsätta projektet är ärligt talat ganska svåra att identifiera. Visst finns argument som vissa intellektuella samverkansvinster samt breddning av oförargliga men livskvalitéhöjande aspekter genom ökat mat- och kulturutbud, men negativa sidoeffekter skulle obönhörligen komma på köpet. Vidare skulle breddningen kunna åstadkommas genom invandring långt mindre omfattande än den massinvandring som sedan 1980-talet varit norm. Ett annat argument för är givetvis det humanitära. Detta är dock så fundamentalt skadeskjutet vid det här laget att vi inte behöver lägga tid på att resonera kring det.

Vidare behöver projektets proponenter också förstå och acceptera att dess fortsättning, för att fungera, obevekligen skulle kräva en radikal omdaning av det svenska samhället. En omdaning så extrem att så gott som ingen, och allra minst de själva, skulle acceptera den.

Sammantaget landar vi därför föga förvånande i att projektet behöver överges och att vi istället återetablerar en stat av mer traditionellt och beprövat snitt. Det är alltså inget att vänta på. Skrid till verket och bidra till det du också.

Fredric Morenius är civilingenjör och teknologientreprenör. Han var tidigare migrationspolitisk talesperson för Medborgerlig samling. Sedan 2018 är han fristående debattör och opinionsbildare.

49 reaktioner på ”Gästskribent Fredric Morenius: Sverige – allemanslandet?

 1. Bo Adolfsson skriver:

  Mitt bidrag har vait att sedan 2010 i olika forum ställa frågan:
  Kan man ha fri invandring i en välfärdsstat?
  Beträffande en specifik ockupationsgrupp har jag sedan 2014 påstått:
  De s k ensamkommande flyktingbarnen är det största bedrägeri som Sverige har utsatts för. Ekonomiskt, socialt och kulturellt.
  Numera också säkerhetsmässigt.
  För detta har jag blivit utstött.
  Vad kan jag göra mera? Till DGS har jag donerat 3 000 kr för att de skulle undersöka islamiseringen i Sverige.
  Nej, nu går jag och badar!

  Hälsningar från ett soligt och varmt Sri Lanka
  Bo Adolfsson, Hjo och Bentota

  Gillad av 11 personer

   • Bo Adolfsson skriver:

    Jag bor inte här. Jag övervintrar bara här. Jag har så svårt för november, december och januari i Sverige.
    Det är dessutom intressant, att se hur det fungerar i ett land där den offentliga sektorn tar bara 13 % av BNP i anspråk.
    För att göra reklam för Sri Lanka. Det är ett fantastiskt turistland med sol , värme och långa stränder. Det har dessutom en kultur som är 2 500 år gammal med många sevärdheter både kulturellt och i naturen.
    En flygbiljett för 6 000 kr och helpension för 220 kr/d med AC och internet gör det väldigt prisvärt för långsemester,

    Gillad av 2 personer

  • Axel skriver:

   Att Sverige ser ut som det gör beror på fega och mesiga politiker och feminism. Samtidigt tror dessa att dom är bäst i världen, vill visa det med öppna gränser och omhändertagande av individer som mår dåligt.
   Nu säger regeringen att ryssen är farlig och kanske anfaller Sverige. Anfalla, puh! Det räcker med att dom tar en finlandsfärja och 50 hårdingar. Knallar in i Riksdagen och deklarerar. Vi tar över. Undrar om vi som inte gillar sosselikavärdesystemet får det sämre med Putin som boss?? Putin drogar nog ner Löfven och Morgan Johansson med god vodka, så dom blir samarbetsvilliga.Troligen enda möjligheten till förändring i Sverige.

   Gillad av 1 person

   • bejji skriver:

    I en Novus-undersökning från december förra året 2019, publicerad förra veckan, ser man att en majoritet, 55 procent av svenskarna INTE är rädda för Ryssland! Mest positivt inställda till Ryssland är väljare från S, V och SD ( i det senare fallet är 67 procent positiva till Ryssland; något att tänka på för SD:s partiledning!). Vad gäller M och KD är lika många för som emot Ryssland. Mest negativa/rädda gentemot Ryssland är väljare från Centern och Liberalerna med en tämligen stor majoritet, som är anti-Ryssland.
    Novus-chefen kommenterar och konstaterar att bara på några fåtal år har svängningen mot en betydligt mer positiv inställning till Ryssland ägt rum hos den svenska allmänheten. Det står ju i stor kontrast mot det politiska och mediala etablissemangets anti-ryska hållning, som blev särskilt tydlig idag på FoF:s konferens i Sälen.

    Gilla

  • Jan Bengtsson skriver:

   Lätt att instämma!

   AlleMANsrätt tycks vara ordet, sa Bull

   För att travestera till vår Alliansfrihet, som har tjänat oss väl…

   Hög tid att återgå till det som fungerade tillsammans med invandring!
   Återgå till assimilering, tillsammans med EFTERFRÅGAD KOMPETENS!
   Då är det positivt, när de ankommande vill dela VÅRA värderingar!

   Slopa Mångkulturen, idag dessvärre närmast en ensidig MÅNkultur!
   Islamiseringen pågår för fullt o ohejdat!

   Finns det minsta anledning att slänga 10 miljarder på försvaret,
   Putin kan nog inte vara ett dugg intresserad av dagens Sverige!

   Nu kan MAN bara promenera in över gränsen?
   För att bli försörjd på livstid, inklusive klanen…

   Ockupationen pågår redan, för fullt!

   Gilla

 2. Tritonen skriver:

  ”Ett uppenbart problem med denna strategi är att termen ”svensk” i praktiken redan är reserverad för dem med långa anor i Sverige, varför det blir absurt att kalla en nyanländ afghan för svensk eller kanske till och med smålänning.”
  När SD:s Gossen Ruda, Kent Ekeroth, påpekade detta i en tweet om flygkatastrofen i Iran, fick han skeppan full från ledande PK-ister och även från det egna partiet. Helt förutsägbart.
  Det förekommer i pressen på fullt allvar att asylsökare helt frankt kallas för ” nyanlända SVENSKAR…

  Gillad av 13 personer

  • Elisabeth G skriver:

   Det är märkligt när man hävdar att alla här är svenskar. Om jag, som är svensk, skulle flytta till Danmark skulle jag, även om jag blev dansk medborgare, fortfarande vara och kalla mig svensk. Dansk skulle jag aldrig kunna bli även om jag tog till mig kulturen och med glädje åt pölse, kransekage och rödgröd med piskeflöde. Nationaliteten sitter mycket djupare än vad PK-isterna förstår.

   Gillad av 12 personer

   • Rune skriver:

    Svenskar är namnet på dem som tillhör nationen Sverige. Dvs Andersson, Pettersson, Lundström och Jag. Nation kommer av Natio som betyder börd, härstamning, folkslag, släkte mm enligt mitt latinlexikon.
    Nationen Sverige (Dvs Svenskarna) är de som äger territoriet Sverige sedan urminnes tider. Sedan finns det ju andra nära oss som långvarigt levt samman med vår nation som t.ex. finnar och lappar som då har blivit associerade med oss.

    Gillad av 1 person

 3. Martin skriver:

  Tack för uppmaningen
  Kan meddela att jag redan ”skridit till verket”.
  Jag röstar SD. Jag låter sedan 10 år mig kallas rasist (alls inte utan stolthet) ogasad brunråtta var jag också när detta uttryck var poppis. Statsministern kallar mig brun och anser att jag har rötter i nazism. Löfven angriper personer, jag har respekt och känner sympati för, som privatpersoned då han anser dessa ”svartmålar Sverige utomlands” samtidigt som det importerade våldet växer exponentiellt.
  Jag talar sedan 10 år med alla jag möter om nödvändigheten av att A stoppa invandring B skapa återvandring C införa straffsķärpningar.
  Ja jag har ”medverkat” ett bra tag och har sett hur SD -stigman avtagit de senaste två åren.
  Nu MÅSTE alla som tänker någorlunda fritt kunna se följderna av våldsimporten,trots medias uppenbara försök att dölja orsak och t.o.m. verkan…. Vakna Sverige !!

  Gillad av 14 personer

 4. Aurora skriver:

  Utmärkande för en etnisk, kulturell och/eller nationell tillhörighet är känslan av lojalitet mot Sverige. Man är inte bara svensk när det gäller fördelar men som inte för skyldigheter. I dagarna hålls Folk och Försvars årliga konferens. Hur många ställer upp vid hot mot Sverige? Det är faktiskt också skillnad på att vara etnisk och svensk medborgare. Jag inga andra länder har problem med denna gränsdragning. Vad gäller finansiering av landet om alla ska få komma hit får väl bli som när Amerika bildades. Inga bidrag utan var och en fick klara sig själv.

  Gillad av 6 personer

 5. I det inre av Brasilien skriver:

  Ett av världens alla hörn utgörs av skogen i det inre av Brasilien. Där tränger den vite mannen undan en ursprungsbefolkning. Mångtusenårig tradition och hemortsrätt för indianerna väger lätt som en fjäder. Allt sopas undan i ett kort historiskt ögonblick. Samma typ av ögonblick drabbar nu befolkningen i ett annat hörn av världen. Nämligen i Sverige. En enda stor uppvisning i maktfullkomlighet. Men dock av en något annorlunda natur. Men resultatet blir detsamma. Det är i detta fall landets egen styrande elit som bjuder in till folklig utrotning. Man har gått några steg längre än i Brasilien. Och de som motsätter sig detta etniska utrotande av sig själva utses till en samhällelig fiende. Slår man upp ordet folkmord i Wikipedia kan man läsa; ”Folkmord, även kallat genocid, är avsiktliga och systematiska handlingar i syfte att helt eller delvis förinta en etnisk, religiös eller nationell grupp”. Kan det sägas tydligare?

  Gillad av 6 personer

  • Fredrik Östman skriver:

   Så de som kallas ”latinos” när de tränger undan den vite mannen i Nordamerika heter plötsligt ”den vite mannen” när de tränger undan indiander?

   Är det denna lögn som kallas intersektionalitet?

   Gilla

 6. ts skriver:

  Artikeln är barnsligt naiv för den bortser från att socialdemokratin och socialismen redan splittrat Sverige i parasiter och arbetare. Det finns inget vi, inget Sverige. Det finns istället de som arbetar varav många vill ta ansvar för och bevara det Sverige som var, sen finns en enorm grupp mer eller mindre parasitiska människor som helt enkelt ser Sverige som ett värddjur man kan suga blod från.

  I ett ekonomiskt framgångsrikt samhälle som det svenska så blir problemet med parasitism desto värre, eftersom ekonomisk effektivitet tillåter över hälften av de röstberättigade att leva som parasiter. I ett fattigare samhälle så går detta inte, och de är på så vis sundare.

  Parasitismen är idag överallt, som när en bonde bygger ett vindkraftverk (jag känner en, han skämdes för hur mycket pengar han fick i bidrag) till som idag: några mörkt klädda personer kom ut från en villa som jag trodde var sommarbostad. Det var albaner som nu bor där, ägaren hyr ut till migranter, för en fet peng. Hans permanentboende är ju annorstädes i Stockholm.

  Så alla vi som INTE köper upp sommarstugor och hyr ut, som hycklaren Bert Karlsson, vi blir rövrända (danska) på både gungor och karuseller.

  Så gruppen parasiter är helt enkelt för stor, hade vi insett för 30år sedan att parasiterna skulle massimportera till sina led så hade det gått att stoppa. Idag är det för sent den demokratiska vägen, möjligen kan det ökande våldet få folk att välja, men parasiter ser ju alltid till sig själva först.

  Gillad av 6 personer

  • Fredrik Östman skriver:

   Och många som inte längre erkänns som parasiter, som har överträffats i sin parasitism av andra arter, har under många årtionden röstat för mer parasitism — SAP och dess stödpartier — i förhoppningen att de själva skulle få ut mer blod. Det är så dags att börja klaga nu! Dessa personer har väl förtjänat de straff de har utmätt åt sig själva!

   Gillad av 1 person

   • Bo Adolfsson skriver:

    TS. Jag blev erbjuden en bugalow idag för 3000 kr/månad.
    Just nu föredrar jag mitt familjehotell, där jag har helpension för 220 kr/d. Tyvärr är vågorna nu efter monsunen alldeles för klena för surfing, men de är sköna att bada i.
    Dagens solnedgång var väldigt vacker.

    Gilla

  • pllay skriver:

   Parasiternas drivkraft är girigheten.
   Tidigare har avundsjuka och girighet tyglats med hjälp av religion, i Sverige kristendomen, i MÖ islam.
   Religionens återhållande verkan gällde hela samhället från rik till fattig, man och kvinna, laglig och brottslig, hög och låg.
   Vänsterrörelser har sedan Marx sett religion som ett hinder för sin maktutbredning och har därför motarbetat den, och lyckats mycket väl, kristendomen i Sverige är näst intill obefintlig förutom hos några få som fortfarande låter den styra personlig moral och handling.
   Socialismen har ersatt religionens begränsningar av makt, moral och omoral med sin egna regler vilka ger den mänskliga makten obegränsad frihet att exploatera människans inneboende ondska.
   När socialismen luckrat upp kristendomens grepp om människors kristna moral och ersatt den med den negativa avundsjukan, den fria sexualiteten, familjens upplösning och vänsterns speciella form av girighet kom så Milton Friedman med budskapet att girighet var det högsta goda för samhällets utveckling och välgång.
   Han gav därmed legitimitet för samhällets ekonomiska och intellektuella elit att frigöra sig från sina förpliktelser mot samhälle och land.
   Något som passade den nyliberala rörelsen perfekt, total och absolut frihet för individen, inga som helst förpliktelser mot någon annan än sig själv.
   Vänsterns girighet gick plötsligt armkrok med nyliberalernas girighet.
   Ohämmade möttes två rörelser som bägge hyllar friheten men leder till den totalitära diktaturen.
   Parasiternas kalas på samhällets tillgångar kommer fortsätta tills Sverige är tömt.
   Först då kan en väckelserörelse återinföra moraliska begränsningar av girigheten och ställa upp högre värden i livet än pengar, om det blir en kristen eller muslimsk väckelserörelse vet vi ännu inte.
   I den bästa av världar skulle sedan religionens makt balanseras av demokratins, med vetenskapen som ett av alla respekterat ramverk för det reella rummets begränsningar.
   Människors otyglade girighet är det som bryter ned och förstör samhället.

   Gillad av 1 person

 7. brrr skriver:

  Spelar ingen roll vad man TYCKER eller SÄGER; ett folk som inte kan hålla sin nations gränser eller försvara sitt territorium, kommer att förlora sitt territorium, sin nation, oavsett vad man TYCKER om den saken.
  Svenskarna är icke blott oförmögna att försvara sitt territorium; en majoritet t.o.m. VILL ge bort det, VILL beröva sina barn och barnbarn deras möjlighet till ett rimligt gott liv, en framtid.

  Gillad av 7 personer

 8. Elof H skriver:

  Ett fungerande system med fri invandring skulle innebära att den som kommer hit inte får ett enda bidrag eller någon som helst gratis samhällsservice. Systemet skulle dessutom straffa de som försöker försörja sig ohederligt stenhårt. Med ett sådant system skulle den typ av invandring som vi har idag i princip upphöra helt och väldigt många av de som kommit hit skulle lämna landet helt frivilligt.

  Gillad av 2 personer

  • Johan skriver:

   Precis, det skulle bli ett självreglerande system. Men – lyssna inte på vad de säger utan betrakta vad de gör. Att döma av deras handlingar är detta inte vad de vill uppnå. Tyvärr.

   Gillad av 1 person

  • olle reimers skriver:

   Fast det är fel. Allemansrätten är fantastisk för ett land som Sverige, men den passar inte överallt.

   Grundtanken är dock att den gemensamma skönheten inte kan beslagtas uteslutande för vissa personers räkning utan kan avnjutas av alla.

   Helt avgörande är dock att det rör sig om en frihet under ansvar. Annars förfelas idén totalt.

   Systemet har fungerat bra i ett Sverige som hade gemensamma värderingar. När den förutsättningen brister är systemet illa ute.

   Gilla

 9. Palle9 skriver:

  Några reflektioner med anledning av den intressanta krönikan.
  Det är förvånansvärt många medborgare i detta land, som har en mycket oklar bild av hur intäkter och kostnader hänger ihop i samhällsekonomin. De tycks tro att det finns något ymnighetshorn att ösa ur, att Sverige per automatik ”är ett rikt land” oavsett hur vi agerar. Ett par exempel:
  För några år sedan intervjuades Jimmie Åkesson i SvT:s nyhetsmorgon av programledaren Marianne Rundström (som hade svårt att dölja sin avsmak för SD-ledaren). Beträffande SD:s krav på en mer restriktiv invandringspolitik ställde hon frågan: Men de invandrare, som kommer hit – får de det inte mycket bättre här? När Jimmie svarade att jovisst, att de ekonomiskt fick bättre förhållanden var en ren självklarhet, då tappade hon hakan – man kunde se hur hon spärrade upp ögonen: se där, då är det väl inget problem? Att det hela blir en katastrof ekonomiskt och på andra sätt när det rör sig om icke integrerbara/assimilerbara utomeuropeiska invandrare, övergick hennes horisont.
  Lars Åberg, författaren till boken Malmö, framtidsstaden, berättade att när han reste runt i skolor kunde han uppleva en häpnadsväckande okunnighet – på frågan om varifrån pengar till barnbidrag kommer var det tydligen inte ovanligt att föreställningen var att dessa kom från … FN.
  I ett Uppdrag Granskning-program, som berörde den fallerande ekonomin i flera av landets kommuner (Filipstad var exemplet), kunde man bevittna hur de afrikanska invandrarkvinnorna med förvåning börjat förstå att pengarna till deras bidrag kom från svenska skattebetalare.
  Det finns ett enormt behov av grundläggande utbildning om elementära förhållanden inom samhällsekonomi, och en sak är klar: SvT och SR kommer inte frivilligt att lämna något bidrag i det avseendet.

  Gillad av 3 personer

 10. Leif Nilsson skriver:

  Helt rätt som du, Fredric Morenius, skriver; att ”den historiskt mänskliga ordningen är att anor ger anspråksrätt” och att ”de fundamentala skillnader i kultur och värdegrund (ja) som finns mellan världens olika folk”, leder till ”goda portioner konflikt och osämja”.

  Det börjar nu bli tämligen uppenbart för allt fler svenskar, att nyanlända från avlägsna delar av världen har större rätt och fler förmåner än ursprungsbefolkningen.
  ”Way of the World” beskriver tydligt detta absurda tillstånd, som nu tyvärr tycks prägla hela västvärlden, men han visar också på hur vi kan försvara vår rätt att fortleva som folk och nation!

  Gillad av 2 personer

 11. Bo Svensson skriver:

  Normalitetens återställande skall inbegripa en definitiv uppgörelse med de regler för migration som håller på att sänka USA och Europa ner till global normalstandard.

  Man skall vinna terräng på andras bekostnad i kraft av sina förtjänster och inte i kraft av sina tillkortakommanden.

  Folk som inte klarar att skapa fred och välstånd där de hör hemma och folk som skaffar omotiverat rikligt med avkomma, må be om hjälp från mera kompetenta och måttfulla men deras problem skall lösas hemmavid och inte tillåtas dra ner folk som förtjänat bättre i misär.

  Kriterium för legal resenär kan ju vara bevis på ekonomisk garant och det som garanteras är då att alla kostnader och förluster resenären orsakar skall bli täckta och kompenserade. – Konsekvenserna av att påträffas utan sådan garanti, får avstämmas på rätt nivå. – Då skulle den fria globala rörligheten kvarstå för den kategori vi unnar densamma.

  Avstämmas på rätt nivå får också vad våldsdåd skall kosta.

  Det är rättsordning som gör skillnad mellan människovärdig tillvaro och motsatsen och det är en pervers ordning när straffet för att ordna fred och välstånd blir att mista sitt livsrum till invaderande lycksökare.

  Gillad av 1 person

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.