Anders Leion: En snöplig men lyckosam fred

Anders Leion

OPINION Kriget 1808–09 hade inte behövt sluta med nederlag, om det inte förts så oskickligt. Efter 700 år skiljdes den östra rikshalvan från den vänstra. Sverige avsatte Gustav IV Adolf och fick en Bernadotte, som försäkrade sig om sin egen framtid genom att inte utmana den ryske tsaren, Alexander I. 

Många har sörjt förlusten av Finland. Det gör de i en föreställning om att Sverige och Finland skulle ha kunnat fortsätta som förut, under gemensamt styre. Det är en illusion. I själva verket skall vi vara tacksamma. Finlands lossgörande från Sverige och dess tillblivelse som självständig provins under Ryssland var en lycka för de båda nya länderna, Sverige och Finland.  

Denna fred var ett resultat av en uppgörelse mellan den tidens elit som lika gärna kunde arbeta och göra karriär under ryskt styre, som i det gamla, nu upplösta riket. De som gjorde motstånd och de som var rädda för den nya ordningen var bönderna och annat enkelt folk. I östra Finland ville bönderna, rädda för den ryska livegenskapen, inte acceptera freden utan bedrev gerillakrig mot det nya styret. Tsaren var klok och lät Finland behålla lagarna från det gamla riket. Bönderna slapp livegenskapen. (Livegna bönder i tidigare till Ryssland avträdda områden återfick nu sin frihet när dessa områden återgick till Finland). (Uppgifterna ur: Anders Persson, 1808 Gerillakriget i Finland. Ordfront, Stockholm 1986).  

Senare under adertonhundratalet vaknade nationalismen, även i Finland. Den finsknationella rörelsen, ledd också av många svensktalande, strävade efter att hävda finska intressen mot den ryska statsmakten, och blev så småningom allt mer beslutsamt inriktad mot en frigörelse från Ryssland. 

Hade det gamla riket bestått skulle den finska frigörelsen istället ha strävat efter att frigöra sig från makten i Stockholm. Nu fick Ryssland ta smällen. 

Vad har detta att säga oss idag? Ingen undgår nationalismen. Det har också vår tids varsomhelstare fått lära sig. Folket, i betydelsen de som inte tillhör den internationellt orienterade eliten, behöver sin nation. De behöver den för den trygghet, den gemenskap och den förståelse av allas gemensamma villkor som den bygger på och uttrycker. 

Den som inte förstår detta råkar illa ut. Det har Brexit visat den arroganta engelska elit som var övertygad om att den lätt skulle vinna folkomröstningen. Det får nu alla de som inifrån velat förstöra den svenska nationen genom en ohämmad invandring också erfara. De anser nationen vara ett förlegat begrepp för en enligt dem icke-existerande företeelse. Vid varje opinionsmätning, vid varje kommande val kommer de att erfara hur fel de har haft. 

Visst, man kan vara inskränkt patriot och inte förstå vad som händer utanför gränserna. Det skadar inte någon annan. Man kan också vara inskränkt varsomhelstare utan behov av nationen och dess krav på gemensamt handlande. Då kan man, som under de senaste decennierna, förstöra nationen och därmed den gemenskap och samhälleliga miljö som de flesta behöver och vill ha.  

Ingen behöver vara rädd för att ett värnande av den egna nationen osynliggör världen utanför nationens gränser. Inte ens Kinas, Rysslands eller Saudi-Arabiens självhärskare förmår avskärma den egna befolkningen från skeendena utanför de egna gränserna, trots att de så gärna vill och så ihärdigt försöker. 

Uppgiften – problemet – är det motsatta: Att skydda nationen från alltför stora anspråk från omvärlden. Viktigast nu är att sätta stopp för invandringen. 

44 reaktioner på ”Anders Leion: En snöplig men lyckosam fred

 1. Bo Svensson skriver:

  Det är en liberalism för idioter som styr skeendet globalt. – Psykopatliberalismen har homo economicus som norm och ignorerar det faktum att vi är flockvarelser som vill tillhöra en flock med betryggande storlek för att vi skall kunna möta hot utifrån.

  Nationalism motiverad att hata, är den som drar statsgränser tvärs genom folk och den som vill tvinga fram en konstlad gemenskap mellan folk som hellre var för sig ville vara herre över sitt öde.

  Ju förr dess bättre måste vi inse, att idén ”ett land – ett folk” var ett koncept med begränsad tillämpbarhet och att den multietniska verkligheten hade krävt något mera genomtänkt vid imperiernas sammanbrott i Östeuropa.

  Hur skall vi t ex tänka om ungrarnas bekymmer med att de bor i fyra fem länder?

  Gilla

  • Bo Svensson skriver:

   Ungern delar nu ut medborgarskap åt ungrare i grannländerna. – Det kan ju bli en bra ordning med gränslösa nationer om alla agerade likadant.

   Gilla

 2. 12 JANUARI skriver:

  BRA CITAT UR LÄSVÄRD TEXT:

  ”Folket, i betydelsen de som inte tillhör den internationellt orienterade eliten, behöver sin nation. De behöver den för den trygghet, den gemenskap och den förståelse av allas gemensamma villkor som den bygger på och uttrycker. ”

  Gillad av 2 personer

  • Martin A skriver:

   Öh, nej? Den definitionen säger att alla välkomnas som Svenskar om de bara säger sig vilja vara det. Det är en antiSvensk definition, en utifrånkommand uppifrån kommande definition, det är ett perspektiv som överhuvudtaget inte bryr sig om att det finns Svenskar överhuvudtaget. Vilket ju är precis vad Leions övriga texter berättat om hans perspektiv.
   Svenskarna är vi som ser tillbaka på en gemensam historia med varandra, som känner vi med forna tiders Svenskar.

   Gillad av 2 personer

   • "Östanskog-Johansson-Bogdanovich" skriver:

    Är jag svensk? – När mina FINSKA förfäder blev rekryterade till svensk armé fick de ta ett svenskt efternamn, det exotiska ”Johansson”. När mina förfäder blev rekryterade till RYSK armé fick de ta ett ryskt efternamn, det ännu mer exotiska ”Bogdanovich”.

    Så numera kallar jag mig för ”Östanskog-Johansson-Bogdanovich” här på DGS.
    ———————————————

    Hur som helst: Sverige förlorade inte Österlandet. Det var Österlandet, som förlorade Sverige. Förrvisso var det ryska 1800-talet vinstlott för Storförstendomen. Det var som i en romantisk Vilda västern -film. Det fanns gold rush även i Lappland! – Efter Sovjet Unionens fall har det gått utför. Finnar tittar på Bryssel och Tallinn. De värsta avfarterna i PK-ideologin har dock inte kommit till Finland.

    Gilla

   • Anna Lindén skriver:

    Tallinn är väl inte så illa att titta på, Östanskog. Jag tycker esterna är beundransvärda. De har byggt upp sitt land igen och har nu Europas bästa skola.

    Gillad av 2 personer

 3. ts skriver:

  Det konstiga är ju att dessa så kallade ”varsomhelstare” så påfallande ofta varken är beresta eller lärda. De kan ju knappt engelska, ta Lööf eller Lövfen. Det verkar som deras första längre utlandsvistelse är när de får skattefinansierade uppdrag i EU, FN eller på någon ambassad. De är ”varsomhelstare” men verkar aldrig ha lämnat Stockholms innerstad. De är hycklare helt enkelt, i detta också, de vurmar för arabvärlden och Afrika men har aldrig satt sin fot där.

  Det är ju istället så att som vanligt när vänsterprinciper är inblandad så är sanningen den rakt motsatta, och dessa varsomhelstare är den värsta sortens stimfisk. Den Blå Planeten är det bästa man kan se för att förstå vår politiska samtid och nog framtiden också, sillen lämnar inte stimmet:

  Gillad av 12 personer

  • Martin A skriver:

   Min misstanke är att nivån av kulturell förstörelse i ett Europeiskättat land är en funktion av Engelskkunskaperna. Ju bättre Engelska, desto värre förstörelse. Det kanske inte är en slump att Ungern stått emot bättre än andra. Den ondska som förstör Europa kommer från USA.

   Gillad av 2 personer

   • ..,,,-.-,.US skriver:

    ”Min misstanke är att nivån av kulturell förstörelse i ett Europeiskättat land är en funktion av Engelskkunskaperna.”

    Det stämmer inte alls med mina observationer. Ungrare pratar bättre engelska än många grupper i Västeuropa. Det finns mätningar på hur bra befolkningen i olika länder pratar engelska, t.ex här:

    https://en.wikipedia.org/wiki/EF_English_Proficiency_Index

    Där ser man då att t.ex Polen ligger på ungefär samma nivå som Tyskland och de länderna har väldigt olika profil vad gäller kulturell förstörelse. Vidare ligger Polen mycket högre än t.ex Frankrike och Spanien.

    Utlandssvensk

    Gillad av 5 personer

   • Martin A skriver:

    Troligtvis är din lojalitet USA och ditt motiv är att blunda för varifrån förstörelsen kommer därför att du vill hålla dig väl med ditt värdland.

    Gilla

   • Fredrik Östman skriver:

    Ja, det är inte kunskaperna i språket, utan det kalvinistiska sinnelaget. Ungrarna och polackerna är goda katoliker. Men under inverkan av kalvinism kommer de förstås gå samma väg som även Schweiz. Förr eller senare.

    Gilla

   • Fredrik Östman skriver:

    Ja, det är kalvinismen.

    Här på DGS brukar det hävdas att Sverige är en industri- och ingenjörsnation. Det stämmer inte. Sedan Al Alamein är det en kalvinistisk krämarnation. Alla företag och all tillväxt sker inom handeln: Ikea, H & M, Klarna, Skype, Mojäng, Loomis, Kappahl och så vidare.

    Gilla

   • Parisare och EU-medborgare skriver:

    Men varför just engelska?
    Med Brexit finns det inte ett enda land inom EU som har engelska som ”primärt” (officiellt) språk.
    Även innan Brexit var det dött lopp mellan franskan och tyskan som störst språk (primärt språk). Att tro att någon sorts pidgin-engelska (begrepp lånat av Fredrik) eller swenglish skulle kunna bli ett lingua franca i Europa är en önskedröm.

    Det är viktigt för Europas olika folk (egentligen samma folk, men olika dialekter (nåja, ursäkta finnar, ester och hungarer)) är att kommunicera inom en gemensam kultursfär via ett gemensamt språk. Härtill tjänar en förenklad engelska mycket väl, eftersom alternativ egentligen saknas (till och med Frankrike har gett upp försöken att få franskan som accepterat parallellvärldsspråk).

    För att klara sig i ett framtida EU krävs alltså förutom ett eget modersmål, en ”europiserad” engelska, ytterligare ett stort europeiskt språk. Alla bör alltså bli minst trespråkiga.

    Gilla

   • Martin A skriver:

    Ni globalister har styrt världen sedan 1989. Kanske sedan 1945. Ser det ut att gå bra? Har livet blivit bättre för oss Europeer? Har vi vunnit trygghet? Har vi vunnit självbestämmande? Den katastrof vi ser är gemensam för hela den Europeiskättade världen. Och den gemensamma nämnaren är USAs inflytande + Europeiskättad. USA har haft enormt inflytande i Japan. Men Japan är ej Europeiskättat så klarar sig därför bra. Ungern och Polen är Europeiskättade men har ej varit under USAs inflytande. Och klarar sig därför något bättre. England och Sverige talar man mycket bra Engelska och har stått under Amerikansk kulturell dominans. Och vi är också de värst förstörda länderna. Låt vara att det finns bidragande orsaker i Svensk historia. Men mönstret är tydligt.

    Gilla

  • Gustav Hafrén skriver:

   En stormakt, javisst. Ledd av krigstokiga kungar som beskattade riket till döds för sina krigsäventyr, och skickade de unga finska männen i döden på Europas slagfält.

   1809 års fred är en av de lyckligaste stunderna i vår finska historia.

   Gilla

 4. Martin A skriver:

  Att sätta stopp för invandringen nu är meningslöst. Det tåget har gått. Tvärtom är invandringen idag nationalistens främsta vapen mot de som har gjort det här emot oss*. Sverige kommer obönhörligen att förstöras, det kan ingen ändra. Och ju fortare det går, desto mer av Svenska folket finns kvar när Sverige eliminerats.

  Gillad av 3 personer

   • Martin A skriver:

    Får vi inbördeskrig är vi Svenskar döda eftersom USA kommer stödja den sida som hatar oss mest. Jag har också svårt att tro att vi Svenskar ens har förmåga att ta vår egen sida. Ett inbördeskrig i Sverige är nog ungefär som gängkrigen, olika utländska grupperingar som slåss om det överskott som den produktiva delen av ekonomin producerar. Ungefär som Goter och Langobarder och Konstantinopel som utgjorde 2% av befolkningen men slogs mot varandra om att sitta på toppen av den Italienska produktionsapparaten.
    Eventuellt är internationella gruvbolag inblandade i att skydda sina naturresurser som Reinfeldt gav dem oefterhärmligt positiva villkor till. Och motsvarande. De lär ju anställa legosoldater som en kärna av skydd och sedan betala olika kriminella grupperingar. Vilket stimulerar olika kriminella grupperingar att slåss mot varandra för att ta över subsidierna. Och börja bedriva terror mot utländska storbolags ekonomiska tillgångar i logiken: Haha, Syrianerna kan inte skydda Skania, bättre betala oss istället!
    Å andra sidan lär det redan finnas gryende Svenska medborgargarden. Och det finns stora områden i Sverige som har för litet infrastruktur för att kunna försörja ”ockupationstrupper”, så att säga. Människan är i en deprimerande utsträckning en ekonomisk varelse. Men för oss som bryr oss om det högre, vi får helt enkelt se till att stryka människan medhårs.

    Gillad av 1 person

   • Fredrik Östman skriver:

    Jag har alltid varit skeptisk till konspirationsteorierna, men tecknen blir onekligen allt tydligare. Speciellt statskuppen här i Österrike är mycket oroande. Högerpartiet här har lagt till ett ”nya” före partinamnet och inlett samarbete med miljöpartiet. Parallellerna med Sverige är lite för många.

    Gilla

   • Lars Mellblom skriver:

    Göran, det blir inget inbördeskrig. Dina talrika väninnor kommer att konvertera dessförinnan. Har du tittat på bloggar som ”Isabella Lövengrip/Bella Blondin, Hormoner & Hemorrojder och hundra till likadana? Väninnorna gör. När dessa bloggare porträtterade i slöja beskriver vilken lättnad och lycka det är att ha blivit muslim, kommer en stor del av sveriges kvinnor att följa efter. Vad gör du då? Rimligen konverterar du också och tar tre hustrur till. Har du inte läst Houellebecqs bok Soumission?

    Gillad av 1 person

  • ,.-,.--.,-US skriver:

   @ Martin A,

   Sannolikt stämmer det att Sverige inte kan räddas och troligen gäller detta också övriga Västländer. Jag trodde länge att Sverige var ett extremt undantag, men anser nu att ungefär samma process löper i hela Väst. När jag tittade på att lämna landet för 25 år sen såg jag flera alternativ som kändes väldigt stabila och konservativa. T.ex såg jag Finland och Schweiz som närmast immuna mot en svensk utveckling och UK som inte fullt lika säkert, men likväl klart bättre än Sverige. Idag svenskifieras alla dessa länder i snabbt takt och utvecklingen i Finland och Schweiz har varit makalöst snabb. Jag hade inte trott att det var möjligt bara för 5-10 år sen, men likväl händer det. London, där jag bodde ganska länge, är snart en muslimsk stad.

   Så alla västländer faller. Du förefaller argumentera för att gruppen svenskar har större chans att överleva desto snabbare staten Sverige faller sönder. Det verkar rimligt i den bemärkelsen att ju fortare landet kollapsar desto större andel svenskar kommer det att finnas. Varje år som staten Sverige existerar, kommer svenskarnas andel att krympa i ganska snabb takt och detta gäller oavsett nivån på invandring.

   Men likväl har jag svårt att se att det finns någon meningsfull chans att svenskarna lever vidare som grupp. Inget tyder på att vi, eller övriga västerlänningar, har någon verklig vilja att göra det som krävs. Islam framstår som ett mycket starkare system än dagens västerländska ateism och hedonism och jag ser inte vad som ska hindra muslimerna från att vinna.

   Jag är ganska övertygad om att vårt grundproblem är de upplösta könsrollerna och att inget samhälle kan överleva med ett sådant system. Vi saknar själva grundförutsättningarna för liv på gruppnivå, dvs. förmågan till reproduktion och självförsvar. Således måste det ske en återgång till traditionella könsroller om vi ska kunna överleva som grupp och det är verkligen inte lätt att se hur detta ska kunna ske. Däremot är det ganska lätt att se dessa roller återställda genom en islamisering, men då finns knappast gruppen svenskar kvar i någon meningsfull bemärkelse.

   Men du får gärna berätta att jag har fel och förklara hur du ser att svenskar som grupp ska kunna överleva.

   Utlandssvensk

   Gillad av 9 personer

   • Martin A skriver:

    Muuuh conservatism 😀 Du, ni ”konservativa” har inte konserverat någonting alls. Fast ni har tjänat bra pröjs, det får en ju säg.
    Dels, Svenskarna revolterade rejält på slutet av åttiotalet och nittiotalet. Så det finns en stark underliggande vilja att finnas till.
    Dels, framtidens Svenskar är de som faktiskt skaffar barn, faktiskt upprätthåller könsroller och faktiskt har en Svensk identitet. Svårare än så är det inte. Vad som finns att göra är att argumentera för en Svensk identitet och att vi Svenskar faktiskt vill. Vad som inte är att göra är att sprida blodfattig, misslyckad, mångkulturell Amerikansk ”konservatism” omkring sig. Och särskilt inte här i Sverige och särskilt inte när du är utlandssvensk. Menar du att det som finns kvar av oss Svenskar skall ombedas att vandra samma dödsmarch som de Amerikanska konservativa har gjort i sextio år sedan John Birch Society bildades 1958? Tack. Men nej tack.

    Gilla

   • Fredrik Östman skriver:

    Buhuhu, ni identitära bara snackar. Men ni har inte funnit en väg ut ur totalitarismen. Och jag frågar mig hur många av er som har en Brittany. Har ni avelsston i ert stall, som är beredda att stå vid spisen och föda barn och utsätta sig för allas spott och spe? Eller är det mycket snack och liten verkstad?

    Gilla

   • Martin A skriver:

    Alltså, man BÖRJAR med att definiera sin grupp. Ens lojaliteter. SEDAN argumenterar man eventuellt för könsroller och andra Konservativa slagdängor. Vad Amerikansk ”Konservatism” har gjort istället är att bara argumentera för levnadssättet men låtit bli att definiera gruppen. Och resultatet ser vi nu. Jag argumenterar bara för vad gruppen är. Och för grupplojalitet. Och mot universialism. Mot ideologier. Mot religioner.
    Gruppen först. Sedan kan man gå ut och muddra ideologierna och religionerna efter användbara prylar att ta med sig hem till gruppen, som vore man Odin i Utgård.

    Gilla

   • Patria Amissa skriver:

    Klockrent Martin! De som fortfarande är kvar i ”Patria Amissa” (mig ännu inkluderad) bör söka sig till de gamla Öststaterna, om man vill begränsa flyttsträckan. De har uppvisat ett envist motstånd mot idiotin och lär knappast ändra ståndpunkt baserat på utvecklingen i Väst.

    Gillad av 1 person

   • ,.-.,.-,.US skriver:

    @ Martin A,

    ” Vad som inte är att göra är att sprida blodfattig, misslyckad, mångkulturell Amerikansk ”konservatism” omkring sig”

    ”Troligtvis är din lojalitet USA och ditt motiv är att blunda för varifrån förstörelsen kommer därför att du vill hålla dig väl med ditt värdland.”

    Ok, Martin. Du och jag har debatterat till och från under många år och om detta är din slutsats angående var jag står finns det inget mer att prata om.

    Jag var för övrigt i högsta grad en av de svenskar som ”revolterade” på 80 och 90 talet och jag skrev ett avsevärt mer otrevligt svar till dig som innehöll fler nedsättande kraftuttryck än jag någonsin har använt, men jag inser att sådant inte passar i en civiliserad debatt. Likväl uttryckte detta raderade svar mycket bättre min reaktion på dina repliker.

    Hej då.

    Utlandssvensk

    Gilla

 5. Lars Bernhoff skriver:

  Alltid intressant med relevanta och kunniga historiska tillbakablickar. Att vissa nationer fått historiskt, kulturellt och etniskt uppenbart felaktiga gränser drabbade många afrikanska och asiatiska länder efter WW1. Jag delar uppfattningen att nationer gör det möjligt att få solidaritet och politik att fungera på ett realistiskt sätt. Enskilda överdrifter skapar krig men varsomhelstare bjuder inte till katastrofer och missbruk av makt. Vi har stora olikheter mellan olika geografiska områden förstärkt av religionens irrgångar och utnyttjande att maktambitiösa ledare. Samarbete mellan fungerande nationer i gemensamma frågor är en rimlig och tillräcklig ambition.

  Gillad av 3 personer

 6. Niklas R skriver:

  Ingen som sagt att om Finland var kvar som en del av Sverige att det skulle blivit någon nationalistisk kris. Lika lite som det blev en nationalistisk kris i Skåne (vilket skulle varit mer troligt, historiskt sett) eller på Gotland.

  Vad man inte ska glömma är att de enda som ville att Finland skulle tillhöra Ryssland var vissa grupperingar inom den finska adeln som såg bättre karriärmöjligheter inom det begynnande ryska imperiet än i det falnande svenska och Sankt Petersburg var lika tillgängligt som Stockholm var. Det var dessa officerare som genom sitt förräderi såg till att Finland blev en del av Ryssland, många av samma officerare hade också skapat Anjalaförbundet 1788.
  Folket i övrigt ville inte bli ryssar, av ovannämnda anledningar, eftersom de var svenskar och de förblev trogna den svenska kronan genom hela kriget och även efter. Många var de finska soldater som stannade i Sverige efter kriget.

  Gillad av 2 personer

  • Gustav Hafrén skriver:

   ”Det var dessa officerare som genom sitt förräderi såg till att Finland blev en del av Ryssland…”

   Nej då, det var det inte alls. Finland blev en del av Ryssland i freden i Fredrikshamn den 17 september 1809. Det var resulltatet av ännu ett katastrofalt krig mot Ryssland i raden av många.

   Men vi blev av med de krigstokiga kungarna för alltid, tack vare freden.

   Gilla

 7. Leif Nilsson skriver:

  Tack för en intressant krönika Anders Leion!
  1658, efter 700 år som en del av Danmark, skiljde också den östra danska rikshalvan – Skånelanden – från den västra.
  Finnarna kan förvisso vara tacksamma för att de nu inte är en del av Sverige, medan skåningarna bara kan beklaga att vi är en del av Sverige. Hade skåningarna själva fått bestämma, så hade befolkningsutbytet kunna förhindrats.

  Läs gärna om Skånelanden på Allmogen: https://allmogens.se/vara/karta-skanelanden/?utm_source=Allmogens%20nyhetsbrev&utm_campaign=046fca2672-RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_69416e9226-046fca2672-189927485&mc_cid=046fca2672&mc_eid=56ec3d956b

  Gillad av 1 person

   • Leif Nilsson skriver:

    Förvisso ser det mycket mörkt ut även för Danmark, men de har dock lite mer tid på sig att mobilisera det nationella motståndet.
    När Sveriges sammanbrott blir helt uppenbart, kan kanske Holger Danske väcka danskarna. Den dag Danmark är i nöd ska han ju rycka ut och rädda sitt land.
    Vi får aldrig ge upp, utan istället inspireras av de spartanska hjältarna som kämpade under slaget vid Thermopyle (480 f.Kr).

    Gillad av 1 person

 8. Bo Svensson skriver:

  Sån dyster stämning här. – Ett par rätt osökta uppstramningar av rättsordningen skulle ge den rätta riktningen på strömmen av obehövda och kursen skulle gå mot en ljusare framtid.

  Vi tar den direkta makten över skattemedlens användning och skall tillåta oss att gynna dem och de ändamål vi känner för.

  Krav på ekonomisk garant som villkor för full rörelsefrihet och rätt nivå på konsekvenserna av att påträffas, där man inte får vara. – Och rätt nivå på de belopp garanten måste ut med, när en klient begått ett våldsdåd.

  Starkast incitament för minimering av våldsbrottsligheten får man, om garanterna (försäkringsbolagen) bekostar brottslighetens totala kostnader i proportion till vad deras klienter förorsakar av förluster och bedrövelse, medan alla skattemedel ägnade ändamålet kanaliseras i form av hjälp med brottsförsäkringskostnaderna för dem vi känner gemenskap med.

  Gilla

 9. Henric Ankarcrona skriver:

  Se den nya franska filmen ”Les mise’rables”. Den beskriver läget i en förort till (sannolikt) Paris. Den ger en beskrivning av svensk framtid som i själva verket redan anlänt till en förort nära Dig.
  Immigration, hopplöshet, klanvälde och våld är temat.
  Se den och fundera och tala med andra.

  Gilla

 10. schwedischkochen skriver:

  Jag vet ju inte hur gamla ni andra är som hänger här, men jag som gick i skolan på främst 70-talet lärde mig ingenting om Finland. Dock var jag medveten om att den fanns en svensktalande befolkningsgrupp där, vilket t ex en doktorand i juridik, som jag talade med för några decennier sedan inte visste. Här i förskingringen finns även finlandssvenskar på våra träffar, vi har läst Kjell Westös romaner och nu även Ahlanders biografi om Gustaf Mannerheim i bokcirkeln och därigenom alla lärt oss åtskilligt nytt, inklusive de som föddes under krigsåren. Jag måste säga, att det är en skam att kunskapen om Finland är så dålig i Sverige.

  Gillad av 3 personer

  • cmmk10 skriver:

   Den här borde vara obligatorisk läsning i grundskolan:

   ”Åren 1959–1962 gav Linna ut sitt andra storverk, trilogin Här under polstjärnan (Täällä Pohjantähden alla) bestående av titlarna Högt bland Saarijärvis moar, Upp, trälar! och Söner av ett folk. Böckerna skildrar Finlands historia från slutet på 1800-talet till 1900-talets mitt genom torparsläkten Koskelas öden.”

   Kanske inte helt historiskt objektiv, men liksom Mobergs böcker tycker jag mig få en förståelse för hur tidsandan var.

   Gilla

 11. MickeP skriver:

  ”Visst, man kan vara inskränkt patriot och inte förstå vad som händer utanför gränserna. Det skadar inte någon annan. Man kan också vara inskränkt varsomhelstare utan behov av nationen och dess krav på gemensamt handlande.”

  Att vara varsomhelstare (vilket jag tolkar som Leions lite finurliga benämning på globalist) är i mina ögon definitionsmässigt att vara inskränkt. Då blundar man nämligen för att nationalstaten är nyckeln till att kunna leva i demokrati, rättssäkerhet och rättstrygghet. Utan nationalstat finns inga möjligheter att upprätthålla ett rättsväsende som kan garantera befolkningens medborgerliga eller ens mänskliga rättigheter.

  Nu kan man i.o.f.s. med visst fog hävda att svenskt rättsväsende är i förfall, men ingen har än så länge kunnat förklara hur vi som bor på den landyta som kallas Sverige skulle få tillgång till demokrati eller ett rättsväsende om vi – som globalisterna vill – upplöser nationalstaterna. Om ett sådant styrelseskick ö.h.t. är möjligt att administrera utan nationalstater finns ett stort antal frågor som söker sina svar. T.ex.

  1. Vilka lagar ska gälla?
  2. Vilken demokratisk församling ska stifta dessa lagar?
  3. Vems/vilkas värdegrund ska ligga till grund för styrelseskicket?
  4. Hur blir det för de landområden där befolkningen inte har samma värdegrund?
  5. Hur ska det kunna garanteras att lagarna och tillämpningen av dessa blir enhetlig, dvs. lika för alla?

  O.s.v. O.s.v.

  Genomgående är att ingen globalist har kunnat presentera svar på dessa frågor. Ingen globalist har mig veterligen ens bemödat sig om att försöka presentera svar på frågorna. Ännu mindre har de avkrävts svar från de ynkryggar till journalister vi har. Således har höga politiker – inklusive statsministern – kunnat gå ut och svamla om nationalismens inneboende ondska utan att tillfrågas om vad alternativen är?

  Hur ska demokrati och rättssamhälle kunna upprätthållas utan nationalstat?

  MickeP

  Gillad av 6 personer

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.