Patrik Engellau: Går det att göra om och göra rätt?

Patrik Engellau

OPINION Datorer har en bra grej som heter återställningspunkt och representerar systeminställningarna vid något visst ögonblick i det förflutna där allt fungerade. Om det blir något fel på datorn kan man då med lite skicklighet programmera sig tillbaka till den senast sparade fungerande konfigurationen. Tyvärr har samhällen inte denna funktion vilket antagligen beror på att de konstruerades för så länge sedan att människan inte nått den grad av utveckling som krävs för att man ens ska komma på tanken att med ett snabbkommando veva tiden tillbaka och starta på nytt.

Vi kan låtsas att Sverige får en regering – fråga mig inte hur det ska gå till – som på allvar inser hur illa nationen hanterats av politiker under de senaste decennierna och som har ett ärligt uppsåt att försöka röja upp och rätta till. Jag struntar här och nu i ett formidabelt problem som skulle dyka upp vid ett sådant tillfälle, nämligen de våldsamma protesterna från stora grupper människor, typ Refugees Welcome, #vistårinteut, Svenska kyrkan och Dagens Nyheters kulturredaktion, som förkroppsligar den politiskt korrekta ideologi vars skadliga effekter den nya regeringen alltså skulle ha till uppgift att komma till rätta med.

Tänk dig att du är statsminister i en ny regering med medborgarnas mandat att skapa ordning och reda och ingjuta tillit och framtidstro framför allt hos den stora medelklass som ska ta notan för årtionden av felsatsningar och som kommer att få en betydelsefull roll i uppröjningsarbetet. Den som är lärare, till exempel, kommer att få ta duster med kollegor som har svårt att lämna det postmodernistiska värdegrundstänkandet.

Det finns som sagt ingen knapp i Rosenbad som du i egenskap av statsminister kan trycka på för att återställa samhället till senast kända fungerande systemkonfiguration vilket kanske var på 1980-talet. Du måste tänka själv för det finns ingen annan som har tänkt igenom detta på något seriöst sätt. Att dagens politiker inte gör det är självklart eftersom de inte tycks se felen i det nuvarande upplägget eller blir helt konfysa när de anar vad som sker: ”vi såg det inte komma”. Hela detta tankefält är alltså okarterad mark, en sorts Sydpolen före Amundsen.

Ett stort problem för dig som statsminister är att du inte vet hur djupt rötan gått. Till exempel är det okänt hur många samordningsnummer som delats ut till hur många människor och hur många som bor i Sverige eller hur många som flyttat till exempelvis Afghanistan och får bidragen överförda via bank. Är det tio? Är det tiotusen? Att Skatteverket slarvat med denna hantering – det vill säga kontrollen över individnummerhanteringen – verkar klart men eftersom ingen myndighet någonsin vill vidkännas slarv sker ingen uppföljning och kontroll i efterhand. Du som nytillträdd statsminister har självklart ingen genomtänkt strategi för hur du ska lösa detta problem och ej heller de andra – skolan, kriminaliteten, assistansersättningarna och så vidare – som tornar upp sig framför dig.

Om du har tur har rötan inte gått så djupt som cyniker och pessimister som jag tycker oss ha anledning att frukta. I den bästa av alla världar lycka du mobilisera tjänstemännen i alla våra statliga och kommunala myndigheter att verkligen ställa upp för projektet ”Ordning, reda och sunt förnuft” och hjälpa till för att återställa skutan i seglingsbart skick.

Om du har otur har rötan gått så djupt att det inte går att operera. I så fall går inte att administrera fram en lösning. Konceptet ”det finns ingen lösning” är svårt för en svensk hjärna att greppa. Vi accepterar motvilligt att sjukdomar kan vara så svåra att folk dör, men vi kan inte ta till oss att staten skulle vara hjälplös eller näst intill. Jag har stött på denna inställning åtskilliga gånger även hos framstående och begåvade människor. Jag tror inte att det går att rädda den svenska skolan, säger jag exempelvis. Då tittar de skeptiskt leende mot mig som om jag drev med dem och säger: det måste gå!

I en sådan situation har du, tror jag, två val i egenskap av statsminister. Det ena valet är att ståndaktigt inför dig själv och alla andra insistera på att det måste gå och därför fortsätta att satsa miljarders miljarder till obetydlig nytta medan landet fortsätter att förfalla. Det är vad dagens regering håller på med.

Det andra valet är det som en fältherre måste göra när han insett att slaget är förlorat och koncentrerar sig på att göra det bästa av situationen och försöka rädda så många man det går. Då måste du som statsminister satsa på dem som kan hjälpa till att dra upp landet ur gyttjan. Skicka de bästa lärarna till de bästa och mest studiemotiverade eleverna i stället för att placera dem i utanförskapsområden. Om skolan blir segregerad så acceptera det och hoppas att de bästa eleverna ska lyfta Sverige och inte emigrera. Skapa incitament för företagare genom att låta dem tjäna mycket pengar och slippa krångel. Sluta betala människor för att de ska slippa att jobba. Hjälp inte Svenska kyrkan att via skatten dra in medlemsavgiften utan säg till ärkebiskopen att hon får driva in pengarna själv.

Sluta låtsas att mänsklighetens erfarenheter sedan hundratals år inte gäller i Sverige och att vi skulle kunna skapa ett evigt välfärdsrike genom att strunta i all den visdom om hur människan fungerar som mänskligheten ägnat flera tusen år att ansamla.

77 reaktioner på ”Patrik Engellau: Går det att göra om och göra rätt?

 1. pllay skriver:

  I det därpå följande allmänna valet ställs du och ditt parti inför en vänster som lovar allt till alla och med detta löfte sopar den rent från allt motstånd.
  I en demokrati köper man röster med andras pengar, utan mutor inga röster.
  Resetknappen heter ekonomiskt resultat av vänsterpolitiken, verklig nöd och därefter tillfrisknande.
  Vi har sett det ske i samtliga länder där vänstern fått makten och vi kommer se det här också.

  Gillad av 17 personer

  • Sven Schough skriver:

   Ett Ragnarök innan Valhall har jag alltid trott varande tvingande nödvändigt, för att skapa en tillräcklig krisinsikt och därmed vilja eller åtminstone acceptance till nödvändiga förändringar.
   Frågan är hur illa det måste gå innan majoritten vaknar.

   Gillad av 1 person

 2. Stig Bergman skriver:

  Om militära bakslag beroende på politiska misstag kan man ana i en dikt från 1651.
  I boken ”Det avgörande ögonblicket” inleder författaren Rasmus Dahlberg med att återge följande rader av George Herbert från 1651:

  I brist på en spik gick hästskon förlorad.
  I brist på en hästsko gick hästen förlorad.
  I brist på en häst gick ryttaren förlorad.
  I brist på en ryttare gick slaget förlorat.
  I brist på ett slag gick kungariket förlorat.

  (Man kan givetvis inte slå huvudet på spiken när spik var en bristvara redan för länge sedan.)

  Gillad av 5 personer

 3. Bo Svensson skriver:

  Att välja på i redskapsboden har vi då:

  Skattefrihet för alla som inte med sina arbetsinkomster lyckas ordna den standard de bidragsförsörjda bjuds på mot ingen eller obetydlig motprestation.

  Med anledning av att pengarna är slut, tar vi oss friheten att välja vilka konventioner och lagstadgade förpliktelser vi tänker uppfylla och vilka vi kommer att strunta i.

  Med anledning av EUs väldokumenterade tillkortakommanden, kommer vi inte längre att erkänna Europa-instansers överprövningar av svenska beslut i migrationsrelaterade ärenden.

  Soppkök istället för kontantbidrag åt hjälpbehövande.

  Bostäder i ekonomiskt aktiva centra behövs för de verksamma och de overksamma får nöja sig med vad skattebetalarna unnar dem även om det bara skulle bli staplade cementrör att krypa in i som skydd mot regnet.

  Barnavdrag på inkomsten före skatt istället för barnbidrag.

  Skattemedel ägnade ändamålet undervisning får man tillgång till i takt med att man kan dokumentera tillgodogjort kunnande som man då får makt och resurser att skaffa sig som man finner bäst.

  Skattebetalarnas direkta makt över sina pengars fördelning över skattefinansierade ändamål skall trumfa allt annat som präntats i lagbok, grundlag, konventioner och EU-förpliktelser.

  Med anledning av det galna utpytsandet av medborgarskap under decennier: Omprövning av samtliga.

  Gillad av 12 personer

 4. V för Vendetta skriver:

  Rötan är svår att komma till rätta med. Arabens förbannelse kommer att vila över varje statsbildare från och med nu och i decennier framåt. Skulle en sådan få för sig att förändra, låt oss säga repatriation, så skulle den mötas av ett så massivt motstånd i press, av myndigheter och diverse organisationer som skulle ställa till oreda i det civila samhället på ett sådant sätt att det vore svårt att bemöta det. Resultatet blir då att man som regeringsbildare måste acceptera tingens ordning och backa på sina beslut och därmed också få ta till de verktyg som tidigare använts, t e x praktik och liknande, för att göra något för den usla integrationen och så är karusellen igång igen. Min slutsats blir då att ingen regeringsbildare som vill formatera samhället kommer att lyckas göra det utan tvingas snart in i gamla hjulspår där andra redan kört fast i leran.

  Gillad av 2 personer

  • Claes-Göran Olsson skriver:

   De flesta vänstermänniskor får sin utkomst via diverse statliga transfereringar från UD, SIDA, NGO:er, presstöd och liknande. Genom att strypa/minska dessa bidrag och förbjuda stöd från utlandet i likhet med vad Ungern gör, kommer kören av protester att minska i omfattning.
   Återinförande av tjänstefel i lagboken kommer också bidra till bättre fungerande myndigheter.
   En kombination av precisa regleringsbrev från regeringen till myndigheter och statliga företag samt nytillsatta myndighetschefer är den formella grunden en regering kan få sin inriktning omsatt till handling.
   Många fler åtgärder kan införas för att snabbt återfå en fungerande statlig (troligen också kommunal) administration, så att uppröjningsarbetet kan börja. Det blir visserligen ett sisyfosarbete, men defaitism är det sista man vill hitta på DGS.

   Gillad av 1 person

 5. Fredrik Östman skriver:

  Det är inte sant att ingen har tänkt på detta. Det har i stället varje icke-ideologisk politisk tänkare gjort sedan urminnes tider. Från Hammurabi och Sun Zi över Jesus och Konfucius till Edmund Burke och Joseph de Maistre.

  Men själva din tanke och föreställning att politisk förändring måste ske radikalt, genom en revolution, enligt en ideologisk tesuppställares recept, är i sig en del av de problem vi står inför. Hur skall vi slå totalitarismen ur människors huvuden?

  Gillad av 5 personer

  • Richard IV skriver:

   ”…att politisk förändring måste ske radikalt, genom en revolution, enligt en ideologisk tesuppställares recept…”

   Ja, denna dårskap måste väck!

   ”Hur skall vi slå totalitarismen ur människors huvuden?”

   Genom att ersätta ideologi med religion och andlighet kanske? Ideologier är bland det mest fördummande som finns.

   Gillad av 5 personer

   • Fredrik Östman skriver:

    Ja, det kan ge den nödvändiga inre tryggheten att acceptera verklig frihet med kortsiktiga och ytliga nackdelar, men långsiktiga och djupsinniga fördelar. Ett slags osäkerhet motiverar antagligen i de flesta fallen det totalitaristiska sinnet.

    Gilla

  • Jan Andersson skriver:

   Genom att göra det mer lönsamt att leva i ett fritt samhälle. Follow the money. Det finns ingen annan universellt begriplig mätare på hur väl någonting lyckas än dess värdering i pengar, like it or not.

   Gillad av 1 person

  • Linden skriver:

   Någon annan väg finns inte.
   Men frågan är hur djupt vi måste sjunka för att ta oss i kragen, vända den horribla feminismen ryggen, och bli de vikingar vi en gång var.

   Gillad av 3 personer

  • Claes-Göran Olsson skriver:

   En idé är också att lägga ned en av propagandakanalerna TV1 eller TV2 nu när TV4 också blivit en statlig kanal. Överlåt praktiska faciliteter från den nedlagda kanalen till en privat kanal, där SwebbTV, Henrik Jönsson, Samnytt, DGS och flera andra aktörer var delägare och fick samsas om sändningsutrymmet på radio- och TV-sidan.
   På motsvarande sätt kunde skrivna medier som Nya Tider, Kvartal, Axcess mfl få en framskjuten ställning visavi gängse tidningar.

   Gilla

 6. Martin skriver:

  A Sund konservatism är att bygga på vunna erfarenheter och att långsamt förändra samhället.
  (Sverige har ju första eller andraplatsen i reformligan dock utan revolution)
  B Reset möjlig? Det är vad krig brukat åstadkomma så inom 30 år är det fixat. Denna gång från medeltidsnivå eller tidigare beroende på kraften i moderna vapen.

  Gillad av 1 person

 7. Laura skriver:

  PE har ju några bra förslag i slutet av krönikan om vad en orädd och beslutsam regering kan göra. Man kan faktiskt börja jobba med en ny inriktning, även om det inte finns någon återställningsknapp. Successivt avveckla det bidragsindustriella komplexet och definitivt omgående direkt slopa bidrag till olika föreningar, trossamfund och tvivelaktiga NGOs. Men man också direkt börja med att byta ut chefer och nyckelpersoner inom myndigheter och verk mot kunnigt folk lägre i hierarkin och som inte verkar vara aktivister och splittra just aktivisternas nätverk inom organisationerna.
  Med nya direktiv från politikerna och nya chefer skulle nya saker utföras.
  Svensken är lydig och lättpåverkad, det är ju en del av problemet med hur illa det har blivit, och de flesta tjänstemännen skulle göra sitt jobb så gott man kan utifrån nya direktiv och nya chefer. De som kanske ändå skulle obstruera, ges sparken helt enkelt medan man avvecklar. Listan på myndigheter och verk, den finns på uvell.se denna vecka, är häpnadsväckande lång. Två tredjedelar kan säkert skrotas utan vidare. Det blir billigare att betala ut arbetslöshetsunderstöd en period till många här, än att driva samhällsförstörande myndigheter och verk vidare.
  Av statsbudgeten 2019 har totalt 59% gått till:  försvar (2%), samhällsskydd-o rättsskipning (3%), hälso-o sjukvård (14%), utbildningssektorn (14%), infrastruktur o ekonomiska frågor (8%), övrigt (4%) och alltså allmän offentlig förvaltning (14%).
  Skola-vård-omsorg, det man alltid tjatar om i valkampanjer, får alltså ca 28% av budgeten och allmän offentlig förvaltning hela 14%. Rimligt??
  Resten av budgeten, alltså 41 %,  går till vadå?? Det fältet kallas lite svepande socialt skydd. Migrationskostnaderna alltså ?? Eller??
  För övrigt instämmer jag i att ärkebiskopen bör få driva in kyrkoskatten själv av sina medlemmar. Och att hon även bör lämna tillbaka äganderätten till kyrkobyggnaderna till svenska folket, som en gång har byggt och bekostat dem och fortfarande bekostar/ bidrar till underhållet via statsskatten. Många kyrkor kan behöva rivas och ändra rustas, så att svenska kyrkan liksom svenska medborgare kan få hyra våra finaste kyrkor för passande aktiviteter. Ingen kyrka ska dock tillåtas omvandlas till moské.

  Gillad av 11 personer

   • olle reimers skriver:

    Fredrik och Laura; åtgärderna som behövs kan vi alla vara överens om här på DGS. Det stora problemet är att ingen vill lyssna på oss i dagsläget. Det finns alltså inget utrymme för att genomföra några av nödvändigheterna.

    Alternativen blir då att genomlida den fortsatta förrutnelsefasen och hoppas att de som är intresserade av att ha ett någorlunda igenkännligt Sverige vaknar och ändrar sig; respektive genomföra en våldsam revolution. Det sistnämnda finns det inte någon vilja eller mod för att genomföra. Förresten vet vi av historien att revolutioner inte alltid slutar så bra.

    Det som återstår är att ihärdigt tjäna i folkupplysningens tjänst och att ta de smällar som kommer av att gå mot strömmen.

    Gillad av 3 personer

 8. Lars Bernhoff skriver:

  Nej samhället kan inte göra om på datorvis, men det gäller att gå tillbaka till vad är kärnan i det vi vill uppnå. Härvfinns det många exempel att det gick fel.
  Om det kommer en ny statsminister med ambitioner i den riktning som PE drömmer om så har mer än halva befolkningen röstat fram ett troligen helt ospecificerat förändringsmandat. Ett missnöjesval helt enkelt. Missnöjet var inte tillräckligt stort vid senaste valet. Nu kanske det kan bli det nästa gång.

  En sådan ny statsminister kan tex inte utgå från att det är slarv som gjort att samordningsnumrena spridits ut med dubletter och handel i dessa som följd.
  Varje myndighet försöker göra rätt men har endast ett begränsat ansvar. Alltså kan myndigheten göra rätt men det blir fel. Trögheten att rätta till fel är enorm i Sverige, dvs att om ett beslut leder till oavsedda konsekvenser så får det fortgå eftersom en politisk enighet och utredning ska tillsättas innan enkla beslut kan fattas. Vi har en rädsla för att göra kontroller, men borde vara självklar om staten vill ta ansvar för skattepengarna.
  Ett sätt att börja som statsminister med ett ospecificerat förändringsmandat kan vara enligt några exempel nedan. Alla regler har nyanser men riktningen måste vara kristallklar för att möta respekt inom de områden där Sverige uppenbart kommit snett
  • Mångkultur betyder endast att vi accepterar olika religioner och kulturer om de är kan tillämpas privat och inte bryta mot svensk lag. Vi slutar subventionera och med statliga medel betala för upprätthållande av ursprungskulturer. Vi sätter tidsgränser för tex tolkhjälp
  • Egenförsörjning är riktlinje för alla beslut om samhällsstöd. Undantag måste motiveras
  • Alla utan jobb ska lära sig svenska. Ingen frivillighet om de ska ha rätt till ekonomiskt stöd
  •Riksdagen får endast ta beslut med konsekvensanalyser som en del av krav för ändringar av regler/lagar. Ett är att sätta gränser för hur många invandrare vi kan hantera, anhöriginvandring kopplat till egenförsörjning
  • Regler för invandring ska vara så utformade att beslut kan tas inom 3 mån, annars är det fel på reglerna eller avslag
  • De med ID handlingar går först. De utan kan försvåra för sig själva och pga av 3 mån regeln med stor sannolikhet få avslag då deras identitet inte går att utreda på 3 mån
  •Skolan måste ges nya riktlinjer för disciplin och möjliggöra för lärarledd undervisning och realistiska för elever utan svenskkunskap
  • Samordningsnummer och pass får inte lämnas ut lättvindigt så att de kan bli en handelsvara
  • Alla personer som önskar/har rätt till bidrag måste acceptera att det prövas genom samkörning mot andra myndighetsregister
  Osv

  Gillad av 5 personer

  • ts skriver:

   Du har fullständigt missförstått detta. Att Sverige redan har haft det största folkutbytet i världshistorien, från världens mest dysfunktionella regioner går folk fortfarande förbi. Det beror på den oheliga alliansen mellan media, politik och forskning och administration men också på att dessa människor än så länge till största delen antingen är koncentrerade i områden dit INGA bloggande svenskar någonsin beger sig, samt, att de är utspridda i ännu ganska låga koncentrationer utanför städerna. Barnafödandet är dock MYCKET högre för dessa grupper så även om Sverige inte tar en enda migrant i 100 år så kommer hela Sverige att bli som Malmö och det betyder om 20 år som Libanon. Du har inte förstått vad Lars Åberg menar.

   Gillad av 8 personer

   • Richard IV skriver:

    Ja. och eftersom detta folkutbytesprojekt är ren ondska och fullständigt saknar legitimitet har vi all rätt att göra precis vad som helt vi anser nödvändigt för att åtgärda detta. Det enda akut viktiga är att vi får ut tillräckligt många från vårt land så att hotet avvärjs.

    Gillad av 9 personer

   • Christer E skriver:

    Att Sverige nyligen haft världshistoriens största folkutbyte stämmer inte. Det finns gott om mycket stora folkomflyttningar i världshistorien, tänk bara på USA-invandringen alltsedan Mayflower. Judars invandring till Israel är en annan, liksom europeisk invandring (engelsmän, holländare, tyskar, portugiser) till södra Afrika.

    Under senmedeltiden fanns en lag i Stockholm som gav tyskarna hälften av alla platser i dåvarande stadsfullmäktige. Utan den lagen hade tyskarna besatt betydligt mer än hälften av platserna.

    Gilla

   • ts skriver:

    Christer E

    Vad är din poäng? Relativt fler människor kommer till Sverige än någonsin USA efter att landet skapades. Vill du gå längre tillbaks och räkna indianer så gärna det, deras kultur försvann ju också. På liknande sätt i Sydafrika, de som kom dit tog över landet. Så du har rätt, i vissa fall har stora grupper kommit och tilltvingat sig makten men ingen gång har detta varit önskat av ursprungsbefolkningen.

    Vad är din poäng? Att det finns fall med större folkförflyttningar och det har lett till kulturers undergång?

    Gillad av 2 personer

   • Christer E skriver:

    @TS
    Min poäng (om det nu finns någon) är att det duger inte att bara rakt av påstå att Sverige haft världens största folkutbyte i världshistorien. Därav min exempel på andra, större migrationer.
    Helt klart har Sverige haft ett enormt stort inflöde av människor från inte bara EU utan mest från Afrika och Asien. Sverige har haft varken kunskap eller förmåga att hantera detta inflöde. Ett rejält misslyckade (tycker inte om att använda ordet ”katastrof” i tid och otid).

    En inhemsk kultur kan motstå en invasion och migration från en främmande makt. Normannernas seger över angler och saxare (1066) med efterföljande migration och maktövertagande fick som följd att segermakten blev anglifierad.
    Andra exempel kan vara Sverige-Finland, där finsk kultur lever i högsta välmåga (Kalevala och annat) trots svensk ”överhöghet” under 500 år (det handlade egentligen om östra och västra rikshalvan, inte ”överhöghet”).
    Judarna harlyckats behålla sin kultur genom årtusenden, trots diaspora och pogromer.

    Tillbaka till Sverige. När nu invandringen varit alltför hög för Sveriges förmåga de senaste 6-8 åren, vad finns att göra? Att minska invandringen är uppenbart, men till vilken nivå? Noll invandring är varken praktiskt möjligt eller ens önskvärt. Nivån måste sättas i någon sorts konsensus (var, förutom i Sverige är ”konsensus” ett positivt begrepp?).
    Och sedan de redan till Sverige invandrade? Här finns ett antal kategorier:
    – EU-medborgare som har egen försörjning; inga problem, stannar (om de vill)
    – Asylflyktingar; rätt att stanna enligt internationella regler
    – Ekonomiska flyktingar/invandrare med egen försörjning; känsligt
    – Dito, utan egen försörjning; i princip utvisning
    (det finns ytterligare grupper)

    Gilla

 9. Christer L skriver:

  Politiker har i decennier appellerat till främst kvinnor och migranter i upplösningens tidevarv. Att lösa upp strukturer, upphäva orättvisor, sudda ut gränser. Rättesnöret har varit likhet. Det lika och det rätta och det goda har blivit ett och samma.

  Att ifrågasätta och influera till förändring är förvisso kvinnors, opponenters och främlingars roll i det i grunden manliga system som kallas politik (makt). Men att en kritiserad ordning försvinner betyder i sig inte att den som ersätter är bättre. Detta tas dock ständigt för givet: att något som kritiserats och sedan ändrats just därmed blivit rätt.

  Att inse och erkänna att det inte blev bättre av den förda politiken ligger inte för de ansvariga politikerna. Den ”fältherre” som P E talar om, som ska inse något och rädda vad som räddas kan, är inte min fältherre. Han måste bytas ut, anser jag, och hela hans stab. SD måste stå kvar långt utanför tills centrum flyttats. Det är där allt måste börja. Politiskt ansvariga måste erkänna sina misstag, och väljarnas misstag (eller värre) måste erkännas av väljarna.

  Detta är den process som måste till, den är naturlig och kallas evolution (djuren väljer ledare genom underkastelse eller vad det heter, vi mänskliga demokrater genom att rösta). Det är de högsta ansvariga saken gäller. Lillövet, Rödlövet, Renhingsten, Muffe osv. Det är där processen måste ha sitt vitala centrum.

  Gilla

 10. lenam skriver:

  En statsminister som vågar fatta obekväma beslut. Det är ju så mycket enklare att leka snäll. Att strunta i de som bygger landet och i stället försöka vara snäll mot de som valt att stå utanför. Alla de som varken kan eller vill bidra till det solidariska samhälle som vi försökt bygga. Detta samhället är raserat. Det är för många som inte känner den solidariteten längre. Vi har ett hårt samhälle nu. Vi måste alla bli hårdare. Skapa hårdare lagar, strängare straff m.m. Inte lika kul men tyvärr nödvändigt.

  Gillad av 2 personer

 11. Den manliga strömbrytaren skriver:

  Utrymmet här är kort, därför en mycket svart-vit beskrivning, utan några nyanser.

  Man har funnit att mäns empati är lika stor som hos kvinnor. Men med en avgörande skillnad. Denna empati gäller inåt mot familjen och den egna gruppen. Men vid yttre hot kan empatin hos män tillfälligt stängas av. Och förbytas till ett aktivt instrumentellt agerande. Där hjärtat och empatin tillfälligtvis läggs på hyllan. Men behålls inåt, mot det egna. Mycket funktionellt när en yttre fiende är i antågande – och mer rå handlingskraft behövs.

  Det hela verkar logiskt om man håller sig till ett evolutionärt perspektiv. Tänk byn som hotas – med barn, kvinnor och äldre. Männen rustar genast till försvar. Empatin för de anfallande får man då avhålla sig ifrån.

  Den ombytta situationen hände aldrig i en stenåldersby. Att männen blev kvar passiva i byn med barnen och gamlingarna. Och kvinnorna ensamma rusade ut till försvar. Den empatiska strömbrytaren behövdes därför inte för kvinnor – eftersom detta aldrig skedde. Dessutom var hoten större för männen. Eftersom fienden gärna gärna slog ihjäl just männen, och erövrade kvinnorna, och lät den leva vidare. Men nu hos fienden.

  Över till det moderna samhället.

  I dag gäller överallt kvinnlig empati. Dagordningen bestäms av kvinnor – utan någon inbyggd empatisk strömbrytare. När fienden i dag kommer är vi, av ”humanitära orsaker” förhindrade att försvara oss. I dag bestämmer blödande kvinnohjärtan allting. Även inom polisen och snart även inom det militära. Det gör skillnad. Eftersom empatin hos kvinnor saknar en strömbrytare. Den som finns hos män – och kan slås av och på vid behov.

  Har överhuvudtaget matriarkatet någon överlevnadsförmåga? I den femininaste av världar saknas måhända möjligheten till aktivt försvar. I alla fall mot yttre hot. Det som patriarkatet evolutionärt fått på sin lott. Och som gått in i generna. Men som nu kulturellt hämmas med alla tillåtna medel.

  Med viss bävan kan man därför åse hur kvinnohjärtan öppnar dörren även för det mer fientliga. För det är väl ändå bara män som har stake?

  Gillad av 12 personer

  • Jan Andersson skriver:

   Genom att göra det mer lönsamt att leva i ett fritt samhälle. Follow the money. Det finns ingen annan universellt begriplig mätare på hur väl någonting lyckas än dess värdering i pengar, like it or not.

   Gilla

  • Stefan Sewall skriver:

   Stömbrytaren skrev: ”Har överhuvudtaget matriarkatet någon överlevnadsförmåga? I den femininaste av världar saknas måhända möjligheten till aktivt försvar. I alla fall mot yttre hot.”

   Kommunistledartant och tillika feminst Gudrun Skyman har ju uttalat att försvaret inte behövs utan att kunskap om intersektionalitet (hos de ryska högsta militärerna och presidenten, kanske då undersförstått?) ska hindra en ev. rysk invasion. Ett mycket intressant utspel som säger en del.
   Hon torde bli en obemärkt våt fläck i marken om hon gick ut vid fronten vid kusten vid en rysk landstigning och försökte förkunna det magiska intersektionalitetsbudskapet till de annalkande eschelongerna av landsatta T14 tanks och framrusande pansarmotorburna multipla infanteridivisioner, och därovan susande divisioner av MIG 35 Sukhoi SU 57 jets.

   Gillad av 2 personer

  • Jan Andersson skriver:

   Det handlar inte bara om empati on eller off. Män är oftast mer intresserade av omvärlden och praktiskt fungerande lösningar för att få mat, tak över huvudet, värme och skydd. Män diskuterar sådant, kvinnorna brukar sätta stopp: ”Nu pratar vi om något annat!” som visar sig vara Europas kungahus, tajtare rumpor, heminredning, odefinierbara sjukdomar och andra otrevliga kvinnor som de mött. Männen begriper inget av detta, lika litet som kvinnorna intresserar sig för virkesmått, motorsågar och fyrhjulsdrift.

   Det har nog alltid varit så, i flertusenåriga gravar i Babylon, Egypten, Peru och Danmark hittar man sminkburkar och speglar i kvinnogravar, men yxor och svärd i manliga gravar.

   Kvinnorna kommer alltid att välja en sammetsögd Rudolph Valentino före en flintskallig professor med tjocka glasögon som upptäcker ett universellt vaccin mot cancer.

   Männen har sedan apstadiet överallt skapat ett alltmer drägligt samhälle och intressant vetenskap, kvinnorna har passat barnen och rört i grytorna. Dagens män som faller till föga för kvinnornas tolkningsföreträde har verkligen förlorat allt.

   Gillad av 5 personer

 12. svenne skriver:

  ”Du som nytillträdd statsminister har självklart ingen genomtänkt strategi för hur du ska lösa detta problem och ej heller de andra – skolan, kriminaliteten, assistansersättningarna och så vidare – som tornar upp sig framför dig.”

  Ett av de ”och så vidare” som tornar upp sig – åtminstone för mig – gäller landets försvar. Hur skall detta återuppbyggas för att bli slagkraftigt, vad skall vi försvara och vilka skall vi tillåta beväpnas? Den katastrofala reduceringen av vår försvarsförmåga och en okontrollerad invandring av oidentifierade personer med okänd bakgrund är ingen bra kombination.

  Det kitt som tidigare höll ihop landet – ett någorlunda fungerande samhällskontrakt, tillit, pliktkänsla etc. är nu på väg att fullständigt luckras upp. Detta gör att jag har svårt att sätta fingret på vad som är värt att försvara. Landet är nu så splittrat att det är svårt att hitta den gemensamma ideologiska grund som krävs för de uppoffringar som krävs i en krigssituation.

  – Skall vi kämpa för vår rätt att bibehålla det kaos som invandringspolitiken har skapat?
  – Skall vi kämpa för att de som har ”flytt för sina liv” och bosatt sig här – och skapar otrygghet bland ”urbefolkningen” – skall få bibehålla en trygg tillvaro i Sverige?

  – Invandrare med okänd bakgrund placeras utan vidare på känsliga poster i samhället och detta kan vara riskabelt om en kritisk situation skulle uppstå därför att i ett sådant läge är t.ex. polismakten en viktig faktor eftersom den inre kontrollen måste skärpas. Risken är ju stor för dubbla lojaliteter.
  – Man kan emellanåt läsa om hur invandrare i t.ex. amerikanska armen skjuter ihjäl sina befäl och kamrater trots att de uppbär det förtroende som krävs för att inneha skjutvapen.
  – Hur skall de tusentals skjutglada medlemmarna i kriminella gäng hanteras om läget skulle bli kritiskt för landet, skall de interneras?

  Om vi skulle återuppbygga ett starkt skalförsvar så innebär detta – om inget görs – även ett försvar av de mycket obehagliga ”utmaningar” som nu förtär vårt land, men möjligheten att bygga upp ett sådant är väl obefintlig med tanke på försvarets genussatsningar. En aktuell handbok för soldaterna att läsa heter ”Handbok gender” och är tänkt att hjälpa folk inom det svenska försvaret att ha ett större genustänk. Men försvarsförmågan ökar ju knappast om man ersätter hjälmarna med ”fittmössor”.

  Gillad av 6 personer

 13. Göran Fredriksson skriver:

  Återför ansvaret för en del välfärdsfrågor från stat och kommun till religiösa organisationer som Svenska kyrkan, försäkringsbolag och civilsamhället i övrigt. Äldreomsorgen är lämplig att börja med. Religiösa organisationer har redan statlig hjälp med att driva in de medlemsavgifter som behövs. Detta skulle innebära en kraftig rationalisering av verksamheten. Liksom ett kraftigt växande inflytande från civilsamhället.

  Gilla

 14. Rune skriver:

  Så här skriver Helena Edlund på sin blogg:
  ”Inför ett moratorium och stäng gränserna omedelbart. Inför passtvång och visum till Sverige. Stoppa all form av invandring, undantaget kvalificerad arbetskraftsinvandring. Gör biometrisk scanning obligatorisk vid uthämtning av alla former av identifikationshandlingar (pass, id-kort, körkort, LMA-kort och så vidare) samt vid röstning i allmänna val. I samband med att bidrag, samordningsnummer eller medborgarskap söks, ska personen genomgå biometrisk scanning. Bidrag bör förutsätta att man regelbundet kallas personligen och då kan identifiera sig biometriskt. Samtidigt får en av Migrationsverket oberoende instans i uppdrag att gå igenom samtliga asylansökningar, PUT, TUT och medborgarskap utfärdade under de senaste tio åren. Samtliga ska styrkas genom biometrisk scanning och i de fall där fusk upptäcks, ska personen omedelbart utvisas från Sverige. När vi har fått ordning på vilka som befinner sig i landet, kan vi börja diskutera ett kvotflyktingmottagande om integrationsmässiga och finansiella möjligheter finns. Krångligt? Inledningsvis, ja. Men vilket är alternativet? Det gick utmärkt att under en tioårsperiod kartlägga Sveriges alla bostäder genom att införa kravet på …..”
  Det finns alltså saker som går att sätta igång med redan nu.

  Gillad av 7 personer

 15. Mats Rosengren (@stamcose) skriver:

  Utan att på minsta sätt föreslå någon som helst lämplig lösning på detta problem, dock ett litet historiskt påpekande! Som ”kuriositet” och kanske för att bekräfta att det inte finns någon praktiskt möjlig lösning för dagens Sverige!

  Hur ville Bolschevikerna åstadkomma att efter revolutionen och störtandet av den ”Provisoriska Regeringen” hela statsapparaten skulle fungera i deras sinne? Man skickade ut en här av Politiska Kommisarier överallt för att övervakande ledningen i ämbetsverk, militärenheter och universitet. Ve den i ledningen som inte betedde sig i Bolschevikernas anda! Då var Tjekan genast där och de ”skyldiga” arkebuserades (i stort sett) på stället!

  Efter den misslyckade statskuppen i Turkiet satsade man på ”massavsked” av militärpersonal och anställda i ämbetsverk och undervisningsväsendet! En radikal utrensning! Alltså i större skala detsamma som i nutiden i viss mån praktiseras i Sverige! Där personer med ”fel värdegrund” isoleras och så långt det går hindras i sin försörjning!

  Gillad av 2 personer

 16. ts skriver:

  Artikeln har två givna förutsättningar som vad DGS än påstår är tabu och inte nämns. Den ena är att man inte skall göra skillnad på människor, den andra är att folk som befinner sig i Sverige av någon märklig anledning måste bli här.

  Jag anser detta vara i bästa fall ett feltänk, i värsta fall ett hyckleri, för vad är det Patrik bryr sig om mest, vilka principer? Vilka människor? Bryr han sig mer om de våldtagna svenskorna, de nerslagna, de rånade, de som får dålig pension, än sina höga principer om jo, allas lika värde?

  Så för mig andas hela artikeln av att man inte kan rucka på de två ingångsvärdena, och jovisst, då är detta redan olösligt. Utan massiv tvingande återvandring och att fokusera på att skydda svenska familjer, dvs aktiv segregering, så är allt Patrik säger att, tja, mina principer är viktigare för mig än att skydda mina fränder. Jag missuppfattar möjligen men ser det inte.

  För mig är det istället så att det som skett under kanske de senaste 30 åren saknar all legitimitet, när de styrande smälter samman och media, jurister och andra överger sitt oberoende, då har man demokrati endast till namnet. Så de som kommit låt säga de senaste 30 åren saknar rättigheter som svenskar enligt min åsikt.

  Jag kan inte se annat än att Patriks position är att hellre än att bryta mot de principer som hade en homogen sammansättning som förutsättning för att fungera, så är man villig att låta Sverige bli ett Libanon där den mest våldsamma styr, vi vet vem detta är.

  Gillad av 8 personer

  • Rikard skriver:

   Hej.

   När du lägger ut orden skriver du bra, mycket bra. Staten av idag saknar legitimitet: den har förrått sitt folk. Staten är folkfienden.

   Visst är det som både PE och du påpekar:

   A) Det måste gå att lösa. Sverige som var, statsskick och materiell standard och så vidare ses som gudabestämt.

   B) Högmod föregår fall; principen går före observerbar verklighet, och man väljer hellre att offentligt hävda principen även om man i det dolda täcker ryggen för att slippa leva efter sagda princip.

   Dessa två tillsammans, ajaj. Bägge är mänskliga, och bägge fungerar var för sig och om en minoritet i ett samhälle omhuldar dem, men när hela samhället gör det?

   Titta på reaktionerna hos svenskar när man som sign. Utlandssvensk försöker diskutera en hypotetisk koppling mellan kvinnlig rösträtt, kvinnor i beslutsprocesser inom nationer och Sveriges utveckling från ca 1970 till idag – att ens teoretisk, hypotetiskt, fundera över sammanhang och om och hur eller ej dessa hör ihop låter sig inte göras. Det är lättare att diskutera fläsk med muslimer, än att försöka få svenskar att se på politik som något som enbart beror på mänsklig vilja.

   Kamratliga hälsningar,
   Rikard, fd lärare

   Gillad av 2 personer

  • Törnrosa skriver:

   Skrämselhicka eller nödvändigt? Total omstart med temporär diktatur för ”arbetsro” medan träsket rensas. Och det kommer att ta tid. Någon form av kontrollapparat som tyglar enväldet fram till demokrati återinförs.

   Sedan får man räkna med en inte samarbetsvillig del ”nya” människor som redan nu är ett stort problem. Det behövs starka ledare att rätta till den biten. Terror etc.

   Detta ställer mycket höga krav på nya ledare. De måste stå emot frestelser, ha juste moral, jobba för folket och inte sig själva. Såna människor finns. Det gäller att hitta dem och se om de orkar och vill dra lasset.? Vad som än sker så blir det smärtsamt. mvh

   Gilla

  • Jonathan N skriver:

   Mycket bra inlägg, TS. Engelau låtsas som, eller är så begränsad av ideologi att hans synfält är begränsat, att det inte finns några bra lösningar på våra problem – eftersom dessa inte ryms inom den ideologi – liberalismen – han företräder (Och sannolikt även måste företräda för att behålla den status han uppbär i sina kretsar).

   Att företräda sin egen etniska grupp och se detta som sin högsta skyldighet, blir därför en omöjlighet då liberalismen av idag är strikt universialistisk och därför blir även repatriering av stora kollektiv, som är den enda rimliga lösningen på svenskarnas problem, en omöjlighet.

   Gillad av 1 person

 17. Richard IV skriver:

  Jag skulle i alla fall börja med att betona allvaret i situationen för att folk ska fatta att krafttag behövs. Sen skulle jag inpränta att det som skett har varit ett fruktansvärt brott mot svenskarna och att all legitimitet hos det gamla styret och det som åstadkommits därför får anses förbrukat.

  Sen skulle det vara dags att skrida till verket och varje protest kan bemötas med hänvisning till ovanstående. Om någon till exempel tycker att de ska få vara kvar i landet eftersom vi inte kan bevisa att de fuskat sig hit och de bott här i x antal år år kan man hävda att det visserligen är tråkigt om just den personen drabbas trots brist på skuld men med de oerhörda brott som begåtts och med de begränsade resurser som finns kan vi inte garantera rättvisa förrän vi fått ordning igen – vi måste prioritera de etniska svenskarna tills ordningen är återställd.

  Gillad av 6 personer

 18. Niklas R skriver:

  Ge mig 175 röster i Riksdagen och det kommer att komma en mängd lagändringar och nya lagar som kommer att rensa upp i landet.
  Ge mig 175 röster i Riksdagen under två mandatperioder och våra grundlagar kommer att rensas på för riket och folket felaktiga formuleringar.

  Staten har en stor mängd inkomster som kan antingen läggas på att underhålla befintliga problem i landet eller som kan användas för att bli av med problemen i landet. Jag är för det senare förslaget.

  Gillad av 2 personer

 19. Jan Andersson skriver:

  Vi kan börja med att trycka på Escape-knappen så snart Stefan Löfven eller någon av de andra så kallade ministrarna öppnar munnen.

  Sedan skulle jag ställa tillbaka återställningsdatum till september 1966 för det var då en ny skolreform lanserades som fick Sveriges lärare att strejka i flera veckor.
  Då skulle vi också ha sluppit hela 68-debaclet och Olof Palme skulle aldrig ha blivit statsminister.

  Jag är med!

  Gillad av 2 personer

 20. Lennart Bengtsson skriver:

  Sverige genomför sedan länge ett storstilat sociologiskt experiment. Det är baserat på andra mer eller mindre oprövade värderingar som feminism och globalisering och ett mer eller mindre uppgivande av en nationell identitet. Någon konsekvensanalys eller tänkande huruvida experimentet kan lyckas eller inte förekommer inte utan man följer mer eller mindre sin så kallade magkänsla.

  Det utesluter förstås inte att experimentet kan lyckas och att ett nytt slag av samhälle uppstår som är bättre än de gamla. Som det ser ut i dag är detta föga troligt.

  Men tänk om experimentet inte fungerar, vilket är det mest troliga, och att vägen tillbaka är stängd? Vad gör då alla feministiska aktivister? Vad säger magkänslan? Ingen vet. Kanske kvinnorna vänder sig till de män som ändå finns och helt enkelt säger: Nu får Du reda ut detta. Jag följde bara min instinkt som jag alltid gjort sedan människan skapades. Du skulle sagt ifrån. Det är det som är Din uppgift och därför är allt egentligen Ditt fel.

  Gillad av 3 personer

  • Rikard skriver:

   Hej.

   Anosognosia: pateinten saknar inte bara sjukdomsinsikt utan förmågan till sjukdomsinsikt, vanligen i samband med slaganfall och skador på vissa delar av hjärnan, men uppträder även vid en del varianter av schizofreni och anorexia nervosa.

   Just anorexia torde vara ett fruktbart spår re: svenska feministers oförmåga till insikt om de egna idealens konsekvenser omsatta till praktik, de flesta av de mediala feministerna tjatar ju i det oändliga om att de är ätstörda. Det vill säga psykiskt sjuka, så pass att en av de mest basala mekanismerna satts ur spel: hunger. Anosognosia är även vanligt vid bipolärt tillstånd, något som var närmast mode att påstå sig ha bland feminister och gueer-aktivister under tidigt nittiotal, i alla fall vid Lunds universitet.

   Utan verklig forskning blir det bara spekulation, förstås. Dumhet och inbilskhet är trots allt troligare än likartade psykossjukdomar omfattande tiotusentals personer.

   Behandling finns inte, annat än övervakning och medicinering för andra samtidigt uppträdande psykiska sjukdomar.

   Kamratliga hälsningar,
   Rikard, fd lärare

   Gilla

 21. Aha skriver:

  Intressant perspektiv eller tanke att man kanske som individ eller individer ska ge slaget förlorat. Sverige får bli som det blir. Postmodernisterna, mångkulturisterna, PK-isterna, feministerna, identitetspolitikerna, kappvändarna får köra sitt race. I det nya Sverige bildar man istället organisationer som säger goodbye till övriga Sverige. Organisationer som kan säga ifrån och med kraft hävda gruppens intressen. Organisationer som fjärmar sig från den vänsterliberala sörjan och som jobbar för så lite samröre som möjligt med dem. Organisationer som satsar på de borgerliga dygderna.

  Då kan man snacka om en effektiv värdegrund.

  Gillad av 2 personer

  • pllay skriver:

   Sverige måste införa en konstitution som sätter gränser för politikernas makt samt fördelar och balanserar den så att dagens katastrof inte lika lätt kan inträffa igen.
   Alla samhällsordningar urartar med tiden till att makthavarna utökar sin makt på folkets bekostnad, nuvarande regeringsform är ett skräckexempel på hur obalans straffar folket.
   Vi får se vem som tar över rodret när nuvarande politiker kastar in handduken och flyr fältet, svenskar eller nysvenskar, det blir nog maktkamp om den saken.

   Gillad av 2 personer

 22. Folke Lidén skriver:

  Anta att du förstår vilka åtgärder som är nödvändiga, men du inser också att alla dessa har inslag av oacceptabelt våld och repressalier som inte är förenliga med ett anständigt demokratiskt samhälle.
  Då har du hamnat vid demokratins bortre gräns. Gränsen till områden där det tydligt framgår att demokratin (den också) inte är ett hållbart styrelseskick i längden.

  Tittar just nu på säsong 2 av serien 24.
  President Palmer har tvingats godkänna att en av terrorister inforslad atombomb detoneras i Nevadaöknen.
  Palmer står nu vid demokratins bortre gräns.
  Ska bli intressant att se hur han tacklar problemen.

  Gillad av 1 person

 23. Lars Bernhoff skriver:

  Moderaterna har i dagens SvD skrivit ett bra debattinlägg med rubriken ’M: Invandringen till Sverige är fortsatt ohållbar”. Där omprövar de det mesta som gjorts inkl deras egna ställningstaganden men självklart i stark kritik av nuvarande regering. På sin FB sida skriver de även ”Moderaterna vill att alla samordningsnummer ska återkallas och att det ska krävas fysisk närvaro för förnyelse.”.
  Det börjar likna ”Gör om och gör rätt” dvs en efterlyst inställning som är sällsynt. En liten ljusning kan skönjas eftersom deras kritik är konstruktiv och inte enbart tvärstopp som inte räcker som handlingsprogram om ett växande och komplext problemområde.

  Gillad av 2 personer

  • Richard IV skriver:

   Ingen har väl hävdat att enbart tvärstopp på invandringen skulle vara tillräckligt? Givetvis måste all galenskap som ”samordningsnummer” m.m. åtgärdas. Det är ju så självklart att det inte borde behöva nämnas. Bland det viktigaste efter att vi stängt gränsen för ”flyktingar” och ”anhöriga” är dock repatriering.

   Gillad av 2 personer

 24. Vax skriver:

  Hälften av de av riksdagen beslutade satsningarna på att återuppbygga Sveriges nedmonterade försvar kommer inte att genomföras. Enligt regeringen saknas det skattepengar.

  Sverigedemokraterna har tidigare kritiserat hur svenska regeringar prioriterar i statsbudgeten. 2016 avsatte regeringen exempelvis drygt 50 miljarder kronor till budgetområde migration – mer pengar än hela försvarsbudgeten samma år.

  Sverige har 70 militärer på plats i Irak som hjälper dem bekämpa IS.
  Här hemma får IS terroristerna fri lejd lägenhet och bankomat.

  Vi ser vad Jökarna prioriterar.
  Försvarsmakten med Pride dansande överbefälhavare eller polismyndigheten med chefer tillsatta av kräkDanne,
  Allt för att minimera risken för att vi ska kunna sätta hårt mot hårt den dagen muslimerna ska skapa sitt kalifat.

  En sak borde skrämma värdegrundsfolket vilka var det som först dinglade i lyftkranarna när muhammedanerna tog makten i Iran?

  Gillad av 2 personer

 25. lookslikeanangel skriver:

  Jag vill slå ett slag för team building.
  Skapa ett vinnande lag.

  Det är så mycket roligare att jobba ihop
  med andra duktiga människor.

  Någon har kanske en idé.
  Andra utvecklar den….

  Gilla

 26. Sixten Johansson skriver:

  Samhället faller sönder, men det kan ta tid för vi vet inte hur djup rötan är och hur robusta maskineriet och samhällslojaliteten är. Rikspolitikerna lär intill slutet försöka hålla skatteindrivningsförmågan intakt. Men på grund av kriminaliteten och sönderfallet kommer gradvis allt mer av näringslivet att avvecklas eller flytta utomlands, så statskassan sinar. Om inte situationen tar en explosiv, ohanterbar vändning, så kan vi tänka oss en maximalt gynnsam tidpunkt, då mycket av näringslivet fortfarande finns kvar, där breda folklager har sett vansinnet och stupet och där härskarklassen är sysselsatt med att hugga varann i ryggen och smita ut bakvägen.

  I det läget skulle Sverige behöva ha en konservativ hjärntrust, som har ägnat tid och tankemöda åt att planera vad som behövs för en minimal stat, sjukvårds- och försvarsorganisation, ungefär som vid en krigssituation. Alla onödiga myndigheter ska avvecklas, all överskjutande offentligt anställd personal sägas upp. De som behövs i krisorganisationen får full lön som vanligt och det privata näringslivet fungerar som vanligt. De friställda får säkert jobb som t ex väktare eller lärare, om de duger till det. Alla budgetmedel som frigörs används för repatriering och verksamma åtgärder mot kriminaliteten.

  Vi som inte tillhör hjärntrusten gör klokt i att bygga nätverk med särskild inriktning på prepping. Legalt och socialt accepterat, intresserar även kvinnor. Ökar realismen och kunnandet hos alla engagerade och ger lite framtidshopp.

  Gillad av 2 personer

 27. Lars skriver:

  Jag begriper som vanligt inte Patriks låsning till nyliberalism. Nu får han väl som han vill då med större inkomstklyftor, ökad segregation mm. Det är väl bra?

  Men vad tar han upp av konkreta problem då? Skulle det inte gå att lösa skolans problem med mer disciplin, ordning och reda, utbildning i svenska innan man går in i vanlig klass? Utanförskapsområdena då? Det blir ju bara ännu värre med Patriks recept. Rasera välfärdsstaten? Ja, då blir det som i USA. Va bra då….

  Kom igen Patrik, försök se att dina teser inte håller. Du har varit fel ute sedan 1980-talet. Du lika lite som politikerna förmår ompröva dina teorier och inse att situationen är annorlunda än när du bildade dig en samhällsuppfattning. Det är väl en sak med friskolor när samhället är homogent. Idag är det inte det och systemet är misslyckat, precis som klokare människor än du framföre på den tiden det begav sig. Den enda land mer motsvarande system, Chile, bödlarnas framtidsland under Pinochet och Chicago ekonomerna håller på att överge det pga bristerna och det usla resultatet.

  Gilla

  • Stefan Sewall skriver:

   ”Det är väl en sak med friskolor när samhället är homogent.”

   -Nu är det däremot ännu viktigare. Det är enormt viktigt att föräldrar kan hitta en skola som fungerar för sina barn och att de vita svenska barnen kan få en chans till en riktig skolgång och slippa bli övrfallna och misshandlade på skolgården och på väg hem av fiender från andra världsdelar som tror att de kan göra vad de vill för att folk från den härskande socialistmakten har sagt att det är synd om dem.
   I det homogena samhället där jag gick i skolan var fritt skolval inte så viktigt. Då kunde ett svenskt barn gå i vilken skola som helst utan skräck och undervisningen fungerade så att en motiverad elev kunde komma långt även om omgivningen inte var akademisk. (jag själv är ett exempel).
   För övrigt var 80 talet vår räddning då vi kastade av oss den förlamande överallt nedtryckande socialismen och det kom frihet och variation med minskad samhällskontroll av all verksamhet och minskat statligt och offentligt ägande. MInskat socialistiskt inflytande i världen och totalt bakslag för kommunismen i världen. 1989 befrielsens år då muren föll och planekonomierna kollapsade. Triumf för mina favoriter Thatcher och Reagan. Jubel och klang. Synd bara att borgarna i Sverige fortsatte med socialdemokratisk politik och inte ens sänkte marginalskatten och inte avslaffade fler onödiga myndigheter och dyra och ineffektiva institiutioner utan lät samhället fortsätta att lägga sig i allt och alla och lät förmynderisamhället vara kvar och förstärkas. Förmynderi, förmynderi, förmynderi in absurdum. Skatter in absurdum som slösas på nonsens och bullshit. Socialismens och kommunismens mörker och förtryck – vik hädan för ljuset!

   Gillad av 1 person

 28. olle reimers skriver:

  Allt vad som sägs här på DGS har de flesta av skribenterna varit överens om länge; åtminstone om man kokar ner det till hanterbara beståndsdelar.

  Vad som är dags att ta itu med är en fortsättning på Patriks försiktiga ansats. Hur omvandla det vi vet måste göras till praktisk politik?

  Själv röstar jag för att DGS måste gå utanför navelluddet; samverka med andra opinionsbildare som vill samma sak.

  Det har sagts ofta här men förtjänar att upprepas: vänsterns styrka har varit dess förmåga att organisera sig. Vi som är lite mer borgerligt väluppfostrade är väldigt skeptiska mot all form av aktivism, som liksom är lite skamligt.

  Ska vi komma någonstans måste vi alltså släppa skamkänslorna och agera efter vår övertygelse. Kliva ut i den vind som piskar en rakt i ansiktet med snöglopp och hagel och inleda en obekväm vandring som inte kommer att ta slut i brådrasket.

  Gillad av 1 person

  • Stefan Sewall skriver:

   Olle Reimers skrev klokt: ” …samverka med andra opinionsbildare som vill samma sak.”

   Du har rätt vi borde bilda en front. En folkrörelse mot mångkulturens förtryck av oss och vänsterförtrycket av oss.
   De som röstar på SD och säkert en majoritet av de som röstar på M och KD och delar av L väljarna skulle nog egentligen rösta på och stödja en sådan rörelse. Vänstern har ju lyckats splittra oss genom brunstämplingen av alla som sett månkulturparadoxens inneboende orimlighet och motsättning och ifrågasatt den och vänsterdogmerna. Orsaken är ju att motsidan har närmast 100 % kontroll av media, fr.a. SVT/SR och DN och AB.

   Gillad av 3 personer

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.