Jan-Olof Sandgren: 2020 får vi nya mikrofoner i väggarna

Jan-Olof Sandgren

OPINION Den 19 februari väntas Sveriges riksdag rösta igenom en lag om hemlig dataavläsning (2019/20:64). Går det som regeringen tänkt kommer Polisen, Säkerhetspolisen, Tullverket och Ekobrottsmyndigheten från och med 1 mars att tillåtas installera så kallade Trojaner i privata datorer, mobiler och surfplattor. Dessa program kommer att kunna öppna datafiler, avlyssna telefonsamtal, läsa krypterade meddelanden (redan innan de krypteras) och även använda den infekterade mobilens egen mikrofon och kamera för övervakning.  

Inrikesminister Mikael Damberg förklarar stolt på Socialdemokraternas hemsida att lagen är ett skarpt vapen i kampen mot den organiserade brottsligheten. Den brottslighet som regeringen Löfvén lovat att knäcka. Och det låter ju vällovligt. 

Jag gissar att många i riksdagen röstar igenom förslaget, i tron att det bara är en uppdatering av den lag som redan finns, rörande telefonavlyssning av kriminella. I takt med att kriminella använder mer avancerad teknik, behöver förstås rättsväsendet en mer sofistikerad verktygslåda. Dock finns några väsentliga skillnader (förutom att andra myndigheter än polisen tillåts använda avlyssning). Tidigare kunde bara den som misstänks för brott motsvarande ”minst 2 års fängelse” avlyssnas, vilket kan ses som en garanti för att vanliga medborgare inte drabbas. Den nya lagen är mer svepande på den punkten. Eller vad sägs om följande formulering: 

Grundläggande förutsättning för hemlig dataavläsning 

3 § Ett tillstånd till hemlig dataavläsning får beviljas endast om skälen för åtgärden uppväger det intrång eller men i övrigt som åtgärden innebär för den som åtgärden riktas mot eller för något annat motstående intresse. 

I klartext betyder det väl att avlyssning bara kan beviljas när statsmakten finner det befogat, vilket inte låter särskilt betryggande. I paragraf 4 är man lite mer specifik. Här preciseras att åtgärden kan komma ifråga, för att förhindra eller utreda brott som genererar minst 2 års fängelse… men också: 

”…annat brott om det med hänsyn till omständigheterna kan antas att brottets straffvärde överstiger fängelse i två år.”  

Här införs ett försåtligt begrepp ”straffvärde”. Om jag förstått saken rätt innebär det att brottet skulle kunna ge lägre straff än 2 år, men att man i det enskilda fallet bedömer att det skulle landa 2 år eller mer. På så sätt behöver lagen inte begränsas till brott av typen terrorism, mord eller grovt narkotikabrott, utan kan användas mot allt från Fildelningtill Hets mot folkgrupp”. 

Ett lagförslag som verkar gå hand i hand med den nya lagen (men än så länge befinner sig planeringsstadiet, SOU 2017:70), vill göra det olagligt att publicera (eller ens planera) artiklar som inför omvärlden framställer Sverige i dålig dager. Johan Westerholm uppmärksammade planerna för snart ett år sen (här), och om lagen blir verklighet skulle journalister som Katerina Janouch, Janne Josefsson, Chang Frick eller för den delen Johan Westerholm själv kunna dömas till fängelse. Det vi idag kallar alternativ media skulle tvingas till förödande självcensur. 

Lagen om hemlig dataavläsning diskuterades så tidigt som 2005 och har planerats sedan 2016. Kanske tar det lång tid att förankra lagförslag i alla instanser, men om syftet med lagen inte bara är att bekämpa brott, utan även att kväsa opposition kan det finnas skäl att vänta tills brottsligheten nått en viss nivå. När vanliga människor börjar känna sig hotade fysiskt, är de mer benägna att ge upp saker som integritet och grundläggande rättsäkerhet. Det är värt att notera att under tiden som dataövervakningen utretts, har polisen nedmonterats, brottsbekämpare ägnat sig åt att dricka kaffe med kriminella och IS-terrorister välkomnats hem. I vissa fall har till och med kriminella fått lön (mot att de lovat sluta begå brott, naturligtvis).    

När man ändå är inne på ämnet spekulation, finns en aspekt som inte helt kan nonchaleras. Det amerikanska presidentvalet 2016 var unikt på många sätt, bland annat för att Demokratiska partiet lierade sig med FBI, i syfte att säkerställa att Donald Trump förlorade. Om jag är rätt underrättad utsattes Republikanernas högkvarter för hemlig avlyssning och från dag ett av Trumps presidentskap var siktet inställt på att fälla honom i riksrätt. För det vällovliga syftet att ogiltigförklara valresultatet, tycks alla medel vara tillåtna. 

Jag vet inte vad Socialdemokraterna har för strategi inför valet 2022, men om nuvarande trend håller i sig kommer det att bli svårt att hindra SD från att ta plats i regeringen. Inget hindrar däremot att de spionprogram man håller på att utveckla (med de luddiga direktiven för hur de får användas) kan komma att spela en roll i valrörelsen. Förutom att dammsuga motståndares datorer på allt från interna strategier till komprometterande material, kan moderna trojaner även plantera bevis och därefter utplåna alla spår av sig själv. Vem vet vilka politiska skandaler vi har att se fram emot, under de närmaste två åren?