Patrik Engellau: Komplex

Patrik Engellau

OPINION Även om USA och Iran har olika uppfattningar om vem det var som startade upptrappningen av de ömsesidiga attackerna så är det ingen tvekan om att eskaleringen tagit fart under det senaste året. Den amerikanska strategin har varit att, med president Trumps ord, utöva ”maximalt tryck” på Iran genom att försöka strypa landets ekonomi med hjälp av olika slags sanktioner. Maxtrycksstrategin har fungerat exempelvis på det sättet att landets oljeexport minskat med runt sjuttiofem procent under det senaste året med förödande inverkan på statsintäkterna som tidigare till åttio procent bestod av pengar från oljan. Tänk dig själv om svenska staten plötsligt förlorade mer än hälften av sina inkomster.

Men den amerikanska strategin har inte fått död på den iranska regimen trots upprorsliknande folkliga kravaller mot regimens motåtgärder, till exempel bränsleprishöjningar. Ej heller har USA fått stopp på den iranska regeringens favoritprojekt som har varit att bygga upp ett multinationellt nätverk av shiitiska legoarméer, exempelvis Houthimilisen i Jemen, ett projekt som leddes av generalen Quasem Souleimani som dog i en amerikansk drönarattack i Baghdad den tredje januari.

Den iranska upptrappningen med exempelvis drönaranfallet mot saudiska oljeanläggningar i september, åtskilliga missilattacker mot Israel under hösten och ett stadigt ökande antal angrepp på amerikanska baser i regionen blir i detta perspektiv begripligt. Den iranska regimen står som ett retat, dödshotat och fräsande vilddjur i ett hörn och kan i sin desperation göra vad som helst för att rädda sig.

Det som däremot inte är begripligt, åtminstone inte för mig, är vad USA över huvud taget har i Mellanöstern att göra. (Ännu mindre förstår jag varför Sverige skickat dit trupp som ändå inte ska bruka dödligt våld annat än i självförsvar. Vad ska de svenska soldaterna göra? Undervisa terroristerna om värdegrunden? Läsa högt ur försvarets feministhandbok?)

Jag kan begripa att USA i sin egenskap av världspolis år 1990 grep in mot Iraks ockupation av Kuwait men de senare amerikanska militära insatserna i Mellanöstern utmanar förnuftet. Det där med att skapa demokrati genom att döda diktatorer har visat sig fåfängt. Det är svårt att föreställa sig något annat än att USA kör fast i ökensanden. Varför drar sig inte Trump tillbaka som han sa att han skulle göra?

Medan du funderar på denna tankenöt ska jag påminna om ett snarlikt fall där en regering med öppna ögon fortsätter en dödsdömd och dyrbar politik utan utsikter till framgång, nämligen den svenska migrationspolitiken. Jag tror att förklaringen är densamma i båda fallen.

I USA finns en jättelik och mäktig apparat vars enda kompetens och syfte är att förbereda sig för och genomföra krig. Redan år 1961 varnade den avgående presidenten Eisenhower för vad det monster han kallade för det militärindustriella komplexet skulle kunna ta sig för i syfte att förverkliga sig själv om det inte hölls i stramt koppel av kloka och mer civilt orienterade politiker. Vad ska man ha en krigsmakt till om den inte då och då får ut och lufta sig? Den står och skäller som en rottweiler i sin bur och vill släppas loss och rasa runt.

Den svenska motsvarigheten är det välfärdsindustriella komplexet, en för svenska förhållanden enorm apparat som under politikerväldets ledning har till uppgift att ta hand om folk som det är synd om. När komplexet redan tagit hand om alla svenskar som det är synd om måste man importera andra som det är synd om för att komplexet ska få nytt arbetsmaterial så att det kan förverkliga den egentillväxt som är dess långsiktiga mål. Men det där med att lösa svenskarnas pensioner med hjälp av ett utländskt kompetensregn har visat sig fåfängt.

Utan krig har det militärindustriella komplexet ingen roll vilket är det mest plågsamma som kan drabba en skattefinansierad, omsättningsmaximerande organisation. Motsvarande gäller, mutatis mutandis – vilket betyder ”efter nödvändiga förändringar i förutsättningarna” – det  svenska välfärdsindustriella komplexet.

Se om du kan hitta på någon bättre förklaring till de likartade amerikanska och svenska besvären.

96 reaktioner på ”Patrik Engellau: Komplex

  • Elisabeth skriver:

   Ja, det är en enkel och befogad fråga som PE ställer men den kräver oerhört långrandiga och komplexa svar, eller snarare förklaringar. Man får gå tillbaka till tiden för NWOs tillblivelse. Trump var en civilist och affärsman när han gav sig in i politiken och han hade en rätt normal medborgares syn på utrikespolitiken, vad gör USA i Mellanöstern ? varför tar vi inte hem trupperna ? Han gick till val på¨detta och vann. För så ser nog gemene man på saken också. Men så äntrade han getingboet i Washington DC där det visade sig att han ärvt allianser och projekt av mer eller mindre osmaklig karaktär. Dessutom var huset infiltrerat av övervintrande neo-cons. Han har tidvis fått det besvärligt under sin första period. det är nog extremt svårt att göra rätt avvägningar. Jag ogillar den pompöse Pompeo när denne kommer med sin krigsretorik som han klistrar på Trump. Rand Paul, senator ( R ) från Kentucky och f ö son till Ron Paul, sade att det är vansinnigt att försvara ( som Pompeo gör ) en ” preempt” attack mot Iran ” when the attack just made attacks even more likely”.Det låter precis som upptakten till Irakkriget.
   Nu verkar det som att parterna försöker de-eskalera om man får tro tweetsen mellan Trump och Irans utrikesminister Zarif. Man förefaller vilja sluta med ”tit-for-tat” och låta situationen återgå till det tidigare tillståndet. Regime-change i Iran kommer att kosta för mycket ( tänk på att Ryssland backar upp ) det blir nog utnötning istället. Man måste sluta leka med elden. Ingen av (dessa…) parter vill ha regelrätt krig förutom Pompeo och hans neocon-brigad inom och utom Vita Huset. Och vissa andra länder i MÖ.
   https://news.antiwar.com/2020/01/07/tweets-suggest-us-iran-conflict-deescalating-after-tuesdays-attacks/

   Gillad av 3 personer

 1. A skriver:

  Tex ett mycket litet lands nödvändiga inflytande på USA´s utrikespolitik i denna region för sin överlevnad P.E. Att det lilla landet finns säger att det är sant. Hur det än går till så måste utfallet vara så. Och då är det så. Jag lägger ingen värdering i detta och kan alltid ha fel.

  Mvh A

  Gillad av 2 personer

 2. pllay skriver:

  Jag tror på din förklaring till 100%, dessa komplex är de som sugit till sig de värden våra effektiva samhällen sedan WW2 lyckats producera. De är lyxprodukter av överskottsproduktionen i samhället. Det är på grund av dessa vi stagnerar i utvecklingen.
  Hur begränsar vi deras tillväxt och dominans? Hur tygla dessa hydror?

  Gillad av 7 personer

  • Lasse F skriver:

   USA kan ju faktiskt också styras av en längtan att förhindra förtryck från despoter mot andra,bådeinom landet och i grannländer. Att man har en allierad i Israel är självklart och lika självklart är det väl att USA vill stötta Israel.
   Också andra allierade behöver USAs stöd för att överleva,både i Mellan Östern,Asien och Europa.
   Så är bara tacksamt att USA vill stödja demokrati och enskilda staters suveränitet.
   Att USA får ”betalt” i form av affärsrelationer ser jag inte som något fel,tvärtom är väl det förutsättningen för USAs vilja till stöd.
   Så problemet är snarare om USA upphör med sitt stöd och lämnar fältet fritt för islamister,socialister och andra despoter/diktatoriska ideologier,
   Då får världen problem.

   Gillad av 5 personer

 3. Skarprättarn skriver:

  USA har alltså goda geopolitiska skäl att kontrollera regionen. I annat fall kommer Ryssland att ta dess plats, och USA:s engagemang i Syrien hade enbart med detta att göra. Världens energiförsörjning måste garanteras, och man vill inte ha en ny oljekris som 1973.

  Man har även eskatologiska skäl att hålla Israel om ryggen, för att upprätthålla sin kristna vision om det heliga landet. Allianserna byggs efter de kriterierna, och därför råkar Iran hamna i skottgluggen, inte de betydligt mer avskyvärda regimer från vilka salafistisk terrorism emanerar, exempelvis Saudiarabien.

  Gillad av 2 personer

 4. Lars skriver:

  Ja, varför har handel utvecklats och varför har dominerande imperier fäst så stor vikt vid sjöstridskrafter och att kunna garantera handel och sjöfart och kunna ingripa regionalt eller globalt? Europa bygger imperier, Stor Britannien blir dominerande globalt, Japan utmanar, USA tar över efter ww2 och Ryssland växer som en global europeisk makt, kallt krig, tillbakagång efter 1991 till regional makt och Kineserna tar över efter Japan och sprider sitt inflytande? Turkiet flyttar fram positionerna som regional makt, Iran gör detsamma, Saudier sluter förbund med stater länkade via Sunni grenen. Varför gör de det? Idag handlar det fortfarande om sjöstridskrafter, men lika mycket om flyg, teknologi mm. Varför vill stater dominera och säkerställa handel och det den egna ekonomin och ekonomin hos bundsförvanter?

  Det är naturligt att USA är i mellersta östern, man har periodvis vänt sig inåt, hållit sig borta från Europa tills det blev nödvändigt, gått alltmer mot utåtriktad aktivitet med sådant som krig mot Spanien, erövra Filipinerna och Panama osv.

  It’s the economy stupid, myntade Bill Clinton.

  Den svenska migrationspolitiken är tvärtom, den ödelägger svensk ekonomi nu och framåt, troligen än mer framåt. Men man kan se det ideologiskt dvs ekonomiskt ideologiskt eftersom det alltid finns sådant tänkande bakom imperiers politik dvs nyliberalismens segertåg sedan 1980-tal i USA och Europa och en tro på en gränslös värld med fri rörlighet av varor, tjänster, kapital och människor.

  Vad svensk låtsasvänster ägnar sig åt, media vid sidan av att den är Bonniers dominerad, SVT som spegel av mandatfördelning i riksdagen och aktiv i frågor som inte gör så mycket, men skapat oerhörd förljugenhet efterhand. Det handlar om fusk liberalism, slå sönder välfärdssystem, fack, socialdemokrati, öka inkomstskillnaderna och integrera Sverige i ett nyliberalt Europa. Som alla ser och förstår, tom i länder med samma politik som Stor Britannien och Tyskland så är det en förfelad politik som skapat massor med spänningar, kulturell förstörelse och ekonomiska påfrestningar.

  Så varför har man gjort så här? Särskilt vänstern som accepterat mot all normal vänsterideologi (bortsett från försöken under 1800-tal att ena arbetarklassen över landgränserna).

  Inkompetens, brist på kunskap och förmåga. felaktiga belöningssystem i allt från skola till arbetsliv till media och politik som lyft upp personer till ledande ställning som saknar förmåga.

  Gillad av 3 personer

  • ts skriver:

   Jag håller med dig till dels. Patrik proppar ner för mycket i en förklaring, ekonomisk och militär makt hänger självklart ihop och styr inte den ene så
   styr den andre.

   Vad gäller din avslutande paragraf så
   är det alltid där du slutar. Kan du inte ta det som ett ingångsvärde istället?

   Gillad av 3 personer

   • Lars skriver:

    Sveriges ekonomiska och moraliska och intellektuella förfall måst till stora stycken ha orsakats av inkompetens, brist på kunskap o förmåga och felaktiga belöningssystem i allt från skola till arbetsliv till media och politik.

    Inom politiken genom utbildning inom ungdomsförbund från tidiga år och med bristfälliga akademiska studier och erfarenhet av yrkesliv utanför politiken.

    Inom offentlig sektor genom att meritokrati satts ur spel och ledning alltmer utsetts på politiska meriter.

    Inom näringsliv och media fokusering på generella ledaregenskaper utan gediget hantverkskunnande och erfarenhet innan tillsättningar och även betoning av att ha rätt åsikter.

    Inom akademierna gott om budgetmedel för utveckling av olika sociala teorier där man har rätt åsikter och utan att teorier möter verkligheten och ger påtagliga resultat.

    Kanske man kan skriva så med?

    Gillad av 8 personer

   • Lars skriver:

    Succesivt förfall på alla dessa områden, stagnation, oförmåga se utanför boxen, oförmåga att agera, resultatet blir att egna positionen och plånboken styr agerandet, inte uppgiften som organisationen i fråga i grunden har.

    Gillad av 1 person

   • Jan Andersson skriver:

    Ingen kan läsa sitt eftermäle, så då kvittar också det vad som sägs eller skrivs om dig när du är borta. Eller? Vad tycker dina barn? Nejvisst nej, man skaffar inte sådana längre, utan importerar.

    Gilla

   • olle reimers skriver:

    Den stora skillnaden mellan de båda storheter som Patrik beskriver är att den ena är under full kontroll av en statsmakt som successivt tillväller sig allt större makt över medborgarna genom att låta den växa (det välfärdsindustriella komplexet) medan den andra (det militärindustriella komplexet) är under kontroll av krafter utanför regeringen som driver en geopoltisk agenda till fördel för deras särskilda intressen.

    Likheten ligger däri att båda behöver ständig näring för att överleva. Men där upphör likheterna.

    Gilla

 5. Bo Svensson skriver:

  Boten på problemet upprustning är att man får till ett globalt grundskattesystem. – Med rätt nivåer på avgifterna för förfogande och täkt av de knappa och eftertraktade resurserna, anpassas efterfrågan till den begränsade tillgången och intäkterna delar man mellan sig. – Sedan kan all den intelligens, kompetens och det engagemang som ägnats utvecklandet av effektivare sätt att ta död på folk och förstöra deras saker, ägnas något konstruktivt.

  Konflikterna i MÖ beror inte på egenheter hos befolkningen där, utan är vad som alltid blir, när man försöker tillämpa principen ”ett folk, ett land” där folken länge levt blandade om varandra i ett imperium. – Det blev ju samma vid Österrike-Ungerns upplösning.

  Gilla

  • Bo Svensson skriver:

   Problemet vid imperiernas upplösning skulle formulerats: Hur ordna folkens självbestämmande, när de lever blandade om varandra.

   Det enda svaret jag hittar, är regionalt grundskattesystem, krav på ekonomisk garant för att få incitament för att begränsa våldet och att folken var för sig får bilda ”klubbar” med egna regler för medlemskap. – Klubbavgifter man erlägger för förmåner man bjuds på som medlem.

   Intäkterna från grundskatterna fördelas enligt principer som gynnar återhållsam befolkningstillväxt.

   Gilla

   • Lars skriver:

    Vad du beskriver är Ottomanernas välde där olika folkslag bildade nationer med egen religion och lagstiftning t.ex judar, amenier, shia, sunni etc. I toppen en diktatoriskt Sultan som var kalif över sunnimuslimerna. Det gick inte så bra för vad man kallade Europas sjuke man och imperiet gick under 1917 då Turkiet ställt sig på axelmakternas sida.

    Skatt på råvaror och land, dina grundavgifter, hör mer till medeltidens system, inte ett system där människor och teknologi och företag skapar störst värden.

    Du brukar prata om att ge människor makt över sina pengar, det är marknadsekonomi som hanterar det och all typ av produktion passar inte på marknader utan en stat behövs av många skäl för att hålla samman ett land eller ett imperium. Man kan inte konstatera att alla försäkringssystem kan överföras till det privata utan problem och man kan inte konstatera att inkomstöverföringar inte behövs av olika skäl eller att kollektiva tjänster kan bestämmas av den enskilde. Det är bara den representativa demokratin som skapar möjlighet utkräva ansvar av de representanter som utses.

    Så hur ska man hantera länder och imperier med kulturellt blandad befolkning där olika folkslag bildar subkulturer utan att råka ut för splittring? Krävs det inte en stat som sätter reglerna? Diktatorn Saddam Hussein höll samman på olika sätt, men framförallt med terror. Kristna, shia, sunni, kurder kunde leva (bortsett från giftgas släppet mot kurderna), Han kunde också starta ett fem år långt krig med Iran och efter det ockupera Kuwait. De enhet han med Baht partiet skapat föll samman efter den amerikanska ockupationen och någon demokratisk tradition fanns inte och sunni marginaliserades och shia besatte de viktiga parlamentsposterna och ministärerna och militären. President Malaki blev genom det ett problem och tills han avgick avstod amerikanerna att gå in och bekämpa IS. Man satte inte in mycket marktrupp, mer av specialförband för att stödja Irakisk militär och irakiska miliser som följde klan linjer, man stödde sig på kurderna och på flygstöd till dem och små militära förband.

    Gilla

   • Bo Svensson skriver:

    Gick till Utrikespolitiska institutet en gång och försökte övertyga Bo Hult. – Han avrådde från att röra i getingboet MÖ men menade att idén kunde prövas på Cypern.

    Gilla

  • Niklas R skriver:

   Islam har redan den idén om grundskattesystem i sig. Kallas jizya och den betalas av kristna och judar.
   Problemet är att muslimerna har en tendens att slå ihjäl de judar och kristna som bor i deras ockuperade områden vilket innebär att skatteintäkterna försvinner över tiden.

   Påminner lite om samma problem som socialismen har.

   Eftersom vi alla vet att socialister är, per definition, idioter får vi väl dra samma slutsats om islam.

   Gillad av 2 personer

   • Kronblom skriver:

    Socialism är inte bara politik, det är också ett religionssubstitut. De ser människor enbart som objekt som ska tiga, lyda och försaka.

    Gillad av 1 person

 6. Lars skriver:

  En parantes. Iran har trängt fram mot medelhavet långt innan USA under Trump aktiverade ekonomiska sanktioner. Framförallt har man stött Hizbollah i Libanon, Hamas i Gaza med vapen och pengar och man har stött Assad (shia gren i Syrien) och använt Syrien för transporter till Libanon och stött Syrien under ockupationen av Libanon och nu under inbördeskriget och även bekämpat IS tillsammans med kurder och USA, men den egna kurdiska minoriteten håller man efter och i Irak har man sedan USAs invasion varit aktiva och stöttat Shia miliser (Shia dominerar Irak) och stötta upproret i Yemen och man har sedan decennier ett ansträngt, fientligt, förhållande till Saudi Arabien.

  Korta svaret om varför USA är i mellersta östern är givetvis oljan, inte pga eget beroende men pga sina allierades behov (som Japan) men också för att i konflikt kunna kontrollera Kinas oljeförsörjning.

  Gillad av 3 personer

 7. Thomas Ek skriver:

  ”Varför drar sig inte Trump tillbaka som han sa att han skulle göra?”
  USA vill att Iran skall komma tillbaka till förhandlingsbordet, det är skälet, och det har det varit hela tiden. Iran-avtalet GARANTERADE Iran till att erhålla kärnvapen. Vi kan inte ha en värld där Iran förfogar över kärnvapen. Det måste var och en i den civiliserade världen begripa.

  Jag fick nu i morse ett mail från Bill O’Reilly som jag vill dela med mig till er.

  Översatt av mig själv;

  Det är tydligt att Förenta staterna nu befinner sig i en ”pre-war” krigssituation med Iran. Detta är uppenbarligen mycket farligt för världen och president Trump kommer nu att testas som aldrig tidigare. Han måste agera metodiskt och det med disciplin, inte känslor. Här är några saker som presidenten kan överväga:

  Adress på nationen från Oval Office på onsdag och förklara konfrontationen med Iran med betoning på hur farlig situationen varit och hur farlig situationen är nu. Håll ett kort och informativt anförande, kanske cirka 15 minuter.

  Innan dess borde presidenten ringa våra viktigaste allierade, inklusive Ryssland och Kina, och förklara hur han kommer att bedöma situationen, och också be om inlämning från utländska ledare.

  Efter den nationella TV-adressen borde presidenten be FN att kalla till en nödsession för att diskutera saken. President Trump bör inte hota eller vara specifik om några repressalier. Missilattacken mot amerikanska trupper i Irak är en krigshandling och de flesta kommer att förstå det. I sin rikstäckande adress kan Trump säga till världen hur farliga mullahs är, samt förklara hans personliga motvilja mot krig.

  Detta är inte en debatt för Amerika, presidenten och hans rådgivare måste komma med en plan som bäst tjänar USA och världen. Iran är en fara för planeten; deras ledarskap stöder terror och begår grova kränkningar av de mänskliga rättigheterna dagligen.

  Återigen, disciplin och mod, herr president. Vi kommer att se hur det visar sig.

  Gillad av 1 person

  • Thomas Ek skriver:

   Bill O’Reilly är en amerikansk journalist, programledare, opinionsbildare och författare. O’Reilly som har genomfört flest intervjuer med Trump av alla journalister på denna planet har varit god vän med Trump i över 30 år, och de för samtal med varandra – vad jag vill benämna som, – ”frequent basis”.

   Gilla

   • Thomas Ek skriver:

    @TS
    Förbjuden information
    EU har genom GDPR förbjudit oss européer att via Internet nå vissa Internet sidor i USA. De har helt enkelt – i princip – gjort det omöjligt att nå vissa sidor i USA. Genom att använda sig av en VPN-tunnel (special-alla fungerar inte i det här avseendet) så kan man kringgå detta och komma åt infon ändå. Den infon som jag erhåller från Bill O’Reilly är en betaltjänst, – en avgiftsbelagd klubb om du så vill. Någon länk kan jag därför inte ge dig.

    Gilla

   • Thomas Ek skriver:

    @Rune
    Varsågod – bedöm själv
    It is clear that the United States is now in a pre-war situation with the country of Iran. This is obviously very dangerous for the world and President Trump will now be tested as never before. He must act methodically and with discipline, not emotion. Here are some things the President might consider:

    On Wednesday, address the nation from the Oval Office and explain the confrontation with Iran emphasizing how dangerous the country is and has been. Keep the address short and to the point, maybe about 15 minutes.

    Before that, the President should call our main allies, including Russia and China and explain how he is going to assess the situation, also asking for the input from foreign leaders.

    After the national TV address, the President should ask the United Nations to call an emergency session to discuss the matter. President Trump should not threaten or be specific about any reprisals. The missile attack on American troops in Iraq is an act of war and most people will understand that. In his nationwide address Mr. Trump can tell the world how dangerous the mullahs are, as well as explaining his personal aversion to war.

    This is not a debate for America, the President and his advisors must come up with a plan that will best serve United States and the world. Iran is a danger to the planet; their leadership supports terror and commits gross human rights violations on a daily basis.

    Again, discipline and courage, Mr. President. We will see how it all turns out.

    Gilla

  • thomasdentredje skriver:

   Presidenten ska alltså sluta bete sig tokigt. Han är klok men döljer det. Ingen president innan har så frekvent avskedat så många medarbetare. Hans klokhet är kanske av sådan upphöjd art att andra inte kan möta upp och därför får gå. Hans framgångar med ”little rocket man” är enastående. Putin är ”great guy” och Erdogan likaså. Hans retorik är av sådan precis art vi aldrig hört sådan av en amerikansk president tidigare. Man kan önsketänka att hans clownerier döljer en större visdom. Isolationismen ger honom röster, men sen då? Det ser vi nu.

   Gilla

 8. Dandersan skriver:

  IS framfart 2014.
  Räcker inte det som förklaring.
  Det är inte bara krig som besvärar människor. De är ren ondska som kan slå till.

  Gilla

 9. Fredrik Östman skriver:

  Först säger du att kausaliteten är oklar, sedan att USA har förorsakat Irans decennielånga aggression genom sin sista attack förra veckan.

  Varför upprör detta utmärkta militära angrepp på stridande personal sinnena så till den milda grad? Man får lätt intrycket att många har lättare att identifiera sig med mördargeneralen än med de vanliga människor som oftast är offer för våldet.

  Kan det vara så att den totalitärt sinnade störs av prospektet av inskränkningar i makteliters maktutövningsförmåga? En despoternas globala solidaritet! Ett slags Stockholmssyndrom?

  Gillad av 8 personer

 10. ts skriver:

  Det finns en princip som är bra, den är att man måste förtjäna rätten att tala om specifika ämnen. Denna mekanism sätts ur spel i media, då journalister enligt mig är de som vet så lite om så mycket att de inte förstår något alls. De saknar ett ankare. Vanligt folk däremot har ofta ett par ankare, i yrket eller familj och genom detta så vet man mer än alla tyckare (vilket till sist gjort SD störst exempelvis). I bloggosfären däremot gäller inte principen, utan Googletänkare och wikipediafilosofer blir plötsligt experter på allt, utan att ha förtjänat rätten eller något skin-in-the-game. Folk vet allt om allt, från universums födelse till ekonomi till stormaktspolitik.

  Så med detta sagt så när man talar om liv och död på global skala så vet jag få som så dåligt förtjänar en plats runt bordet som svenskar. Så är det även för mig, men min ingångsvinkel på detta är att jag har jobbat som forskare inom kärnkraft, och har varit i plutoniumfabriker, instängd ensam i körande kärnreaktorer, burit bly från tritiumexperiment osv. Vi talar om atomvapen och vad länder med ett muslimskt teokratiskt ledarskap kan tänkas ta sig till. Atomvapen ändrar ekvationen och man varken startar eller avslutar sådana program så lätt:

  http://irta.ir/index.php?slc_lang=en&sid=1

  Irans tidigare president var också ingenjör och ordförande för den eminenta Iranska Tunnelföreningen. Han talade dessutom öppet om att utplåna Israel.

  Gillad av 4 personer

  • Lars skriver:

   Jag håller med vad gäller reguljära media att de sällan har egen kompetens att beskriva vad det än månde vara och eftersom de är mångsysslare med like kunskap om mycket så får det inte ihop det. Jag tror det är det grundläggande problemet med media. Det finns en del web publikationer som Council of foreign affairs som har mer av skrivande specialister och med någon slags strategi för vad de bevakar, men den är tämligen politiserad. Foreign affairs och the Economist är vad jag förstått inte heller fria från politiskt perspektiv. Jag följer Geopolitical Futures sedan ett par år och får i mig n strukturerad bevakning av världen den vägen på för mig lagom nivå. Jag förväntar mig inte att bli geopolitisk ”akademiker” på det sättet, någon slags ”expert” men jag tror att sett över några år så får jag en bredare ram kring vad som händer på en lagom nivå (för den bildade allmänheten som de vänder sig till).

   I princip är så många områden i vår värld så komplexa och interfolierade så jag tror media borde gå vägen att låta experter inom olika områden belysa med längre artiklar och ge en löpande bevakning av vad som är väsentligt utifrån någon form av modell (ekonomisk, finans, geopolitisk, sociologisk eller vad det nu må vara).

   Vi vanliga bluddrar på nätet då? Det är ju mer som att föra samtal mellan vanliga människor, en spegling av vad som händer ute i samhället vid fikabord (men man pratar inte politik och religion där om man vill överleva, det är tabu).

   Gillad av 1 person

   • Christer E skriver:

    Bra sammanfattat.
    Det är viktigt att hämta information om komplexa händelser från olika källor. Jag tycker t.ex. att The Economist gör bra analyser, även om slutsatserna ibland går överstyr. The Atlantic har ofta långa faktaspäckade artiklar om världspolitiken, ibland (men inte alltid) sett ur ett US-perspektiv.
    Svenska media (SVT, DN, AB, SvD, …) verkar allas sakna resurser för djuplodande referat och artiklar och saxar (ofta) vilt från internationell kvalitetspress. Då lyckas en del rena nättidningar (t.ex. Kvartal) klart bättre.

    E pluribus unum, som det står på dollarsedlarna, kan kanske också tjäna som riktmärke vid insamlande av information rörande världspolitiken.

    Gilla

   • Christer E skriver:

    @Fredrik
    Märkligt om det skulle finnas två olika publikationer med samma namn.

    Att sedan ”min” tidning är uttalat liberal sticker säkert i ögonen på alla som ser liberalismen som en underordnad del av socialismen, alternativt identiskt med socialism.

    I ett sådant läge är jag övertygad att en viss lärd potentat läser Bibeln bättre än de som har svårt att se skillnaden mellan liberalism och socialism (då är socialism och konservatism betydligt mer närbesläktade än liberalism och socialism, men nu närmar vi oss ett helt annat ämne, annan diskussion).

    Gilla

  • Jan Andersson skriver:

   Utmärkt väl beskrivet! Men i vår tid gäller inte principen längre: min åsikt väger lika tungt som dina fakta. Ironi: du kan inte veta att vi verkligen har det du kallar gravitation bara för att DU har sett hur en sten faller till marken av sig självt. Förklara i så fall hur det går till! Min åsikt är att en sten vill hem. Ett moln, till exempel vill inte till jorden, därför att dess hem är i himlen.
   Allt detta florerar på nätet, men det är bara en lätt försmak av vad som komma skall med 5G, när det verkligen blir fart och kapacitet i ”det digitala samhället”.

   Allt oftare beklagar jag att jag inte föddes hundra år tidigare för det finns inga framtidsvisoner alls idag som jag längtar efter att de skall införas, snarare exakt tvärtom. Den digitala medeltiden är på väg med stormsteg.

   Gillad av 1 person

   • ts skriver:

    åh den igen. Är jag ”kaxig”? Förlååååt så mycket. Vi har diskuterat det tusen gånger här, giter inte igen.

    Du är å andra sidan är en fegis, eftersom du inte bemöter argumenten.

    Hade jag inte haft något att säga, alternativt slickat makten där bak så hade jag satt ut namnet.

    Gilla

   • thomasdentredje skriver:

    Ärligt. Ni pensionärer har råd att vara hur kaxiga, nådlösa och agressiva ni vill. Jag längtar dit men har några år kvar

    Gilla

  • Johan skriver:

   Jag har insett att jag aldrig kommer begripa djupet i avlägsna kulturers ignorans…Vad religiösa iranier har i skallen vill jag inte ens veta. Jag skulle deppa ihop totalt…
   För övrigt har jag mött många stalinister i Sverige genom åren. Varenda en var invandrad från Latinamerika.
   Många kulturella ekvationer går helt enkelt inte ihop.
   Mitt tips: Låt dom inte komma in i vårt närområde. Besök ej heller deras område.

   Gilla

   • Johan skriver:

    Den här kommentaren skrevs till Herr Östmans föregående betraktelse.
    Kanske dyker den upp på två ställen om inte moderatorn är observant.

    Gilla

 11. Christer L skriver:

  Två sätt finns att undvika ett storkrig med kärnvapen. Det ena är att vägra se verkligheten och hoppas att förnuftet ska segra. Det andra är att förhindra kärnvapenspridning och hoppas en nivå av samförstånd kan behållas mellan stormakterna. Verkligheten är alltså att Iran liksom ex-vis Nordkorea är svaga militärmakter som vill bli starka genom att medvetet göra det vansinniga. Att Iran förnekar och ju skrivit på avtal mot betalning i dollar av Obama, är den svenska regimens plattform. Iran har uttalad avsikt att utplåna Israel och sprida den shiitiska religionen över hela Mellan-östern, och har utvecklat sin militära strategi just för detta. Vad har USA alls där att göra längre, undrar P E, Trump ville ju dra sig ur? Jag tror att Trump hoppades på mer samförstånd med Ryssland. Men när nu inte minst Demokraterna har underminerat en sådan strategi, och till exempel svenska falsk-media i sitt globalist-fanatiska Trump-förakt bidrar till en bild av ett Iran där en populär diplomat mördats under sitt fredsuppdrag och snälla ayatollor och mullor gråter och alllt folk blir så ledsna att man trampar ihjäl varandra i sorgens och godhetens massverkan, måste Trump i någon mån byta inriktning.

  Gillad av 10 personer

  • Johan skriver:

   Till syvende och sist handlar det om kärnvapen.
   Utan kärnvapen kommer mullorna att falla så småningom.
   Med kärnvapen: ”Noli me tangere”

   Gilla

   • Jan Andersson skriver:

    USA vet exakt var Iran har sina eventuella kärnvapen och anrikningsanläggningar och kan förstöra allt i morgon om så krävs. Men då blir förhandlingsutrymmet försumbart och det meningslösa krig som följer långt utdraget och plågsamt. Fortfarande vädjar Väst till något slags förnuft, som tyvärr fanatiker saknar. Och var Ryssland står är en gåta in i evigheten.

    Gilla

 12. heraldikern skriver:

  Båda fallen har samma strävan och samma syfte. De strävar efter globalismen vilket förutsätter att även Iran har en privatägd (Rotschildägd) nationalbank och handlar framför allt olja i dollar. I Iran lever folk redan på ett minimum.

  Men i Sverige måste man få ner den Svenska standarden hos ”vanligt folk” (till att börja med) till samma nivå som ex vis Iran. Allt enligt Agenda 2030, som alla vet är ett faktum. Bara en fråga om tolkningen. Och det är överheten i FN och dess styrande skikt vid sidan om, som bestämmer tolkningen. Det är därför man på enklast möjliga sätt importerar människor som inte själv kan försörja sig här, och de skall då rasera den Svenska välfärden med att bara finnas här.

  Konstigare än så är det inte.

  Gilla

  • Johan skriver:

   Om jag förstår dig rätt är Lövén och Morgan Johansson med i någon intelligent globalistisk konspiration…
   Problemet är bara att de två svenska herrarna är för dumma att släppas in i en sådan klubb.
   Rimligare är förklaringen…REN OCH SKÄR SOCIALDEMOKRATISK DUMHET.

   Gilla

  • Jan Andersson skriver:

   När även invandrarna skall betala 100% skatt så fungerar agendan inte längre. Jag tror att FN har räknat fel eftersom ingen där skulle tro på uppgiften att vi redan ligger på över 80%.

   Gilla

 13. Alexander Zetterberg skriver:

  Trump och USA har inte mycket till val, annat än att abdikera från rollen som världspolis och beskyddare av internationell sjöfart och handel.

  Sedan andra världskriget har USA, med hjälp av dussintals hangarfartygsflottor tillsammans med hundratals baser runt om i världen, kunnat hålla haven öppna men det senaste årtiondet har något skett, som i det närmaste omöjliggör den uppgiften.

  Den militära balansen har på ett radikalt sätt skiftat till försvarande små nationers fördel, genom utvecklandet av ”hypersonic missiles” (som S-400). Detta är missiler som når Mach 15-20 (18-15 000 km/h) som från stort avstånd kan träffa i stort sett varje mål, inklusive hangarfartyg, och mot dessa missiler finns inget försvar.

  Ryssland, Kina, Turkiet, Iran med flera har, vad jag förstår, tillgång till dessa missilsystem och jag bävar inför framtiden. Jag har inte sett detta diskuterat i svensk MSM, kanske är ämnet för känsligt och skrämmande för att ventilera offentligt. Här är länk till en artikel i NYT Magazine från i somras, för den intresserade: https://www.nytimes.com/2019/06/19/magazine/hypersonic-missiles.html

  Gillad av 1 person

 14. Ulf skriver:

  Skeendet i mellanöstern får ses i ett större perspektiv. Det pågår en mycket viktigare kraftmätning mellan USA och Kina, där Kina är mycket aggressivt i sitt närområde. Notera att Kina nu markerat närvaro också i Mellanöstern. Mellanöstern var en gång i tiden strategiskt viktig pga av energisituatioen men nu är den betydligt mindre viktig. Trump är på väg att avveckla engagemanget i Mellanöstern, men det kan man inte göra hursomhelst framförallt inte med svansen mellan benen. Att likvidera generalen är en signal inte bara till Iran utan framförallt Kina. USA är beredda att bita tillbaka där det verkligen gör ont, mitt på knäskålen stenhårt. Jag gissar nu att Trump drar sig tillbaka under ordnade former även om man fortsatt kommer att ha starka band till Israel, inte minst ur ekonomisk synvinkel. Israel har en fantastisk position inom tech och säkerhetsområdet och är en allierad. Man överger inte en allierad det är också tecken på svaghet. Militären i USA går en strålande framtid till mötes. Alla dess resurser behövs i sydkinesiska sjön.

  Gillad av 2 personer

 15. Ulf skriver:

  Som jag tidigare gissade blev Irans svar tandlöst med ett långt i förväg illa organiserat angrepp och en vädjan om fred. Jag tror Trump inte svarar med hänvisning till att ingen dog efter lite sedvanlig retorik plus en inbjudan till framtida fredssamtal. Han är ju snabb i vändningarna.

  Det som oroar mig är det ukrainska planet? Kunde inte Prästerskapet låta bli att svina sig för egen tillfredsställelse? Jmf Khadaffi versus GB. Risken är uppenbar och i så fall ligger prästerskapet riktigt illa till. Ukraina uppfattas som allierad med USA men har ingen maktposition att ge igen. Boeing är amerikanskt, just saying. Vad gör Trump om det var en bomb på planet? Slumpen tror jag sällan på.

  Gilla

 16. B-e skriver:

  Under 2019 avslöjades hur decennier av misskötsel resulterat i ett närmast havererat system. Ett system som tidigare kunnat fungera då det baserades på viljan att göra rätt för sig och korrekta uppgifter men som nu då det öppnats upp på vid gavel för omvärlden i allt högre grad utnyttjas till fullo.

  Missbruket av samordningsnummer, medborgarskap som delas ut utan styrkt identitet och användningen av olika identiteter är några av områdena tre före detta direktörer för försäkringskassan nu kräver översyn av.

  https://samnytt.se/f-d-forsakringskassedirektorer-kraver-krafttag-mot-fusket-folkbokforingen-narmast-kollapsat/
  Skattemyndigheten tog över i början på 90-talet. Migrationsverket delar ut nummer, uppehållstillstånd och medborgarskap utan krav. Hela systemmet är sjukt. Det störtade planet i Teheran hade 10 stycken med svenska pass.

  Antingen var det en svensk resegrupp med Eva, Lisa, Sven mfl eller så var det Ali, Mohamed mfl som flytt för sina liv och åker hem på semester. Migrationsverket och Regeringens regler för medborgarskap är som ett stort skämt.

  Gillad av 4 personer

  • Jaxel skriver:

   Din länk till Samnytt hänvisar i sin tur till en debattartikel i DN. Denna artikel påpekar det alldeles uppenbara, nämligen att det svenska välfärdssystemet idag är vidöppet för fusk. Våra beslutsfattare bryr sig dock inte, enär detta till mycket stor del beror på de mycket öppna gränserna och invandringen. Inte för att invandrare nödvändigtvis skulle vara mer beredda att fuska än svenskar utan att därför att invandringen öppnar helt nya möjligheter och incitament till fusk.

   Politikerna och den offentliga diskusdionen bryr sig inte därför att om man skulle göra det skulle det kunna tolkas som främlighetsfientlighet eller värre. Då håller man hellre tyst. De allra flesta som stiftar lagar och styr den offentliga debatten bryr sig inte om vanliga svenskar utan endast om bilden av sin en egna moraliska överlägsenhet.

   Ett citat från artikeln:

   ”Dessutom har det visat sig att Sverige saknar kontroll över vilka individer som lämnar landet, men ändå behåller bosättningsbaserade ersättningar och vars utbetalningar utan annan prövning kan föras vidare med autogiro till utländska banker.”

   Ett ord i rättan tid? Nej, åt h-e för sent. Men som sagt makteliten bryr sig inte.

   Kan tilläggas att det som citeras inte bara gäller bosättningsbaserade bidrag. Det gäller också garantipensionen, enär invandring som flykting eller skyddsbehövande ger möjlighet till full garantipension efter endast tre år i Sverige.

   https://www.dn.se/debatt/ny-socialforsakring-kravs-for-att-minska-fusket/?forceScript=1&variantType=large

   Gilla

   • Jaxel skriver:

    @Fredrik Ö
    Jag befann mig inte på någon sida i den diskussionen. Den måste helt enkelt varit bortanför min horisont.

    Förr var man väl tvungen att gå till posten eller motsvarande för att få ut sina bidrag. Den tekniska utvecklingen har ändrat detta. Idag kan pengarna bara flyta in på något konto och man behöver inte ens befinna sig i landet för att lyfta pengarna (även om detta är ett villkor för bidraget). Onekligen effektivare för alla inblandade.

    Som sagt var, jag missade diskussionen om stämpling, men det borde väl rimligtvis ha ägt rum för ganska länge sedan, d v s vid en tidpunkt då det måste ha varit extremt sällsynt att människor försvann utomlands och fortsatte att lyfta bidrag. Tiderna ändras så då måste man fundera på att ändra reglerna också. Kanske inte bara för hur utbetalning skall gå till för övrigt. Vad man eventuellt haft för inställning till ”stämpling” framstår dock som mindre relevant – eftersom situationen är helt annorlunda idag.

    Gilla

 17. Ulf skriver:

  Vad gällerfortsatt svensk invandringspolitik så beror den enbart på att vi låter ett litet totalt irrationellt parti som MP hålla i agendan. Vad kommer ut ur denna regering? Enbart symbolpolitik och dumheter. S gick rejält vilse i slutet på 1960 talet det har kostat Sverige stort. Ändå lever S med en totalt förfalskad historiebild av sig själva. Går man tillbaka och gör om så kan man bli ett dugligt parti igen, men då får man sluta ljuga om Palme och sina egna insatser de senaste 50 åren. Så länge man inte gjort upp med historiken så förblir man totalt oduglig som parti. Då får vi sån här dyngpolitik.

  Gillad av 1 person

 18. Martin A skriver:

  Det som däremot inte är begripligt, åtminstone inte för mig, är vad USA över huvud taget har i Mellanöstern att göra.

  I en Republik eller Demokrati så har medborgarna inte mycket att säga till om. De är upptagna med att förtjäna sitt uppehälle. De styr som äger media, organiserade särintressen, de som arbetar heltid med att forma det allmänna samtalet, påverka politikerna. Den lilla uppmärksamhet som normal medborgare kan lägga på politik lägger de på inrikespolitiken eftersom den är viktigast, och helst då på lokal nivå. Detta lämnar utrikespolitiken i händerna på lobbyister. Det här problemet är extra illa i USA eftersom Amerikaner egentligen inte bryr sig om varandra. De varken känner sig eller är besläktade och har mycket liten solidaritet med varandra och hela deras system är uppbyggt med detta i åtanke.

  De mäktigaste utrikespolitiska lobbygrupperna i USA är dels Israellobbyn. Och dels Saudilobbyn. Israellobbyn får sin makt ifrån att många oligarker identifierar sig med Israel. Och Saudilobbyn får sin makt från att Saudis oljepengar investeras i USA, företrädesvis. Och för att skydda dessa pengar har man köpt politiskt inflytande. Inflytande som sen även används till andra saker.

  Både Saudilobbyn och Israellobbyn ser Shia länderna som sina värsta fiender. Alltså hetsar och manipulerar de USA i krig mot Shia länder. USA har inga intressen i MÖ. Men dess lobbygrupper har.

  Gillad av 3 personer

  • Jan Andersson skriver:

   USA har alltid haft tunga motköpsavtal mot oljeländerna, särskilt Saudiarabien. Saudierna köper mycket vapen i USA för oljepengarna. Inte konstigt att det uppstår lobbygrupper som vill vara med och styra! Regeringen där skulle nog annars vara lika aningslös som i Sverige.

   Gilla

  • Ulf skriver:

   Du tycks inget veta om amerikaner. Dessutom är inte amerikanska politiker rundningsmärke som de svenska. Tycker det luktar rysstroll.

   Gilla

 19. Anders Adrian Lundin skriver:

  Islamisten som USA eliminerade var varken någon General eller hjälte. Han var en simpel lönnmördare, en ynkrygg analfabet med hundratusentals oskyldiga oppositionella iraniers blod på sina händer, som fick finansieringsstöd av islamiska regimen. Han var en av hjärnorna bakom stormningen av USA,s ambassad i Teheran som resulterade i att 52 amerikaner som jobbade på ambassaden tog som gisslan och satt frihetsberövad i ett antal år. Han åkte inte till Irak för att delta i någon galamiddag. Han ville se till att fullfölja första misslyckade försöket för att återigen i ett nytt försök storma amerikanska ambassaden i Bagdad och ta ambassadpersonalen till fånga som hämnd för USA,s attack som dödade 25 islamistisk Hizbollahterrorister tidigare. Han fick vad han förtjänade.

  Gilla

 20. Christer E skriver:

  På 30-talet var japan en mycket aggressiv regional hegemoni med ambitionen att behärska hela Stillahavs-området. FDR införde omfattande sanktioner mot Japan för att tvinga japanerna avstå från upprustningen. Japan hade till slut bara två val, antingen backa och erkänna USA som dominerande makt i Stilla Havet, eller, inträngda i ett hörn, försöka slå sig fria.

  Jag tycker situationen i Iran just nu har skrämmande många likheter med Japan på 30-talet.

  Gilla

   • Christer E skriver:

    Nu var det inte bara kineser som mördades av japanerna, också koreaner och manchurer. På inget sätt var det ”synd” om japanerna, varifrån har du fått det?

    Poängen är (bara) att om fienden (Japan/Iran) trängs alltför hårt så kan resultatet bli en stor och ofta utsiktslös attack mot den makt som blockerar och/eller inför sanktioner.
    Givetvis mer rationellt att backa, men styrs sådana länder av rationella makthavare? Snarare av grupper som är beredda till i princip allt för att behålla makten.

    Gilla

 21. phnordin skriver:

  Den fråga du ställer har närmast filosofisk prägel: är det ledaren som leder eller styrs han av tidsströmningarna? Hur ändrar man värderingar och hur pass mycket låter de sig påverkas av den ledande eliten. Hade jag Napoleon framför mig är det den första frågan jag skulle ställa honom.

  Gilla

  • Jan Andersson skriver:

   Det är per definition folket som styr i alla demokratier genom majoritetsval och genom att utse förtroendevalda representanter som genomför majoritetens politik. I Sverige fungerar detta perfekt fram till dess att de förtroendevalda sedan i stort sett helt struntar i majoritetens politik och istället jobbar hårt för att genomföra sina egna värsta utopiska flumidéer från ungdomsförbundens workshops. Vi har alltså just nu inte någon demokrati i Sverige.

   Vår regering kallar dagligen vanemässigt det största oppositionpartiets representanter för nazister och fascister, men blir rent chockade av sådan kritik när någon kallar sittande regering för en styggelse, och skall då förbjuda sådant. Det är svårt tragikomiskt eftersom det är så avslöjande för varje tänkande människa.

   Att folket valt dem för att syssla med för folkets gagnerik politik har de igen aaning om. Hur kul vore det? Är det någon som har provat? Hur var frågan igen?

   Gillad av 1 person

 22. lookslikeanangel skriver:

  MOMENTUM

  Situationen i Mellanöstern är svår. Visst finns det
  revirintressen. OCH påtryckningsgrupper som
  cashar in på världsläget.

  Paralleller med Sverige finns. Makt och pengar.
  Dans kring guldkalven. Landets resurser….

  Hur kommer vi loss ur skamgreppet?
  Får äntligen ett momentum!

  Gilla

 23. Rikard skriver:

  Hej.

  Ingen här verkar intresserad eller förmögen att set konflikten ur iranskt perspektiv. Mycket svenskt, minst sagt.

  Lika förutsägbart svenskt och PK är kommentarsfältets alla reflexmässiga utfall i form av närmast enstaviga invändningar mot de få ansatser till annat perspektiv än ”dum muslimsk general från Iran blev dödad – heja!”.

  Hur ser det ut för Iran? Som att Saudi använder USA som kamphund, är en inte oviktig vinkel. Att perserna i Iran är shia, araberna sunni och att bägge ser nuläget endast som den senaste fasen i det krig som pågått dessa grupper emellan de senaste tusen åren; för folken i MENA är den västliga judisk-kristna hegemonin en kort parentes i historien, inget annat.

  Vad mer? Länder som trotsar de av USA kontrollerade och ledde finansiella och politiska överstatliga organisationerna drabbas av sanktioner, med vissa undantag (Kina). Antingen bugar man sig, som Saudi och Egypten, eller så svider det i skinnet av att kämpa för nationell suveränitet som Ryssland och Kina. Med fullt fungerande kärnvapen kan en amerikansk flottstyrka slås ut, amerikanska stödjepunkter i närområdet hotas, och om USA kan göras oförmöget att hjälpa/skydda sina allierade så kommer dessa att svänga i riktning mer oberoende (att det sedan rör sig om arvfiender till Iran är sekundärt).

  Ungefär så, ser regimen i Teheran på saken skulle jag tro.

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, fd lärare

  Gilla

 24. olle reimers skriver:

  Mellanöstern har det lilla problemet att det finns mycket starka krafter som vill utplåna den västliga (numera också till stora delar anammade av öst och syd) levnadsmodellen. Att ge sig av från regionen utan att ha de krafterna under kontroll kan likställas med självmord. Eftersom USA inte vill begå självmord är det självklart att de måste se till att dessa krafter är under kontroll, med förhoppningen att de till slut kanske får uppögonen för att det finns andra modeller för samlevnad än mord och krig.

  Gillad av 1 person

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.