Richard Sörman: En svensk kristendom för 2020-talet?

Richard Sörman

IDÉ OCH KULTUR En av den mänskliga historiens alla lärdomar är att människan i längden inte vill leva utan religion. Det finns ingen som helst anledning att tro att inte svenskar även i framtiden kommer behöva en tro. Frågan är bara vilken tro det blir. Svensk kristendom har allt intresse i världen att försöka göra sig relevant igen. Och i längden blir det ohållbart att bara satsa på självförnekelse och solidaritet. Vi behöver mer än så.

I det moderna Sverige finns det en utbredd skepsis mot kristendom. Vi är moderna människor som tror på förnuft och rationalitet. Religionen hör till det förgångna.

Problemet är bara att den här rationalitetstron är djupt irrationell. Människan brukar nämligen inte kunna göra sig av med det religiösa. Precis som vi inte kan utplåna – fast många har försökt – sexualitet, ojämlikhet, girighet, godhet och dumhet kan vi heller inte göra oss av med religion och andlighet. Frågan är alltså inte om människor kommer tro i framtiden utan vilken tro de kommer att ha. Antingen odlar vi vår egen kristna religion och står upp för den eller också får vi nog räkna med att något annat kommer komma i dess ställe. Jag vet inte om jag vågar tänka vad det ska bli.

Det är med andra ord dags för många svenskar att uppdatera sitt förhållande till kristendomen. Och jag menar inte att man från den ena dagen till den andra kan bli troende. Men man kan öppna sina sinnen och försöka närma sig våra kristna traditioner med intresse och respekt.

Idag har vi – jag förenklar – en ny-marxistisk kristendom som framhåller vikten av allas lika värde och som förespråkar öppenhet inför det främmande. Så behöver inte en svensk kristendom se ut. Det måste finnas plats för mer.

Jag drömmer om en svensk kyrka som ger större vikt åt tradition, historia och mystik. Alla religioner samspelar med sin samtida omvärld, men deras funktion är också att erbjuda en fristad från den samtida omvärlden. Kyrkan ska inte vara rädd för att behålla kontakten med det förflutna, med ursprunget. Många nykristna lockas idag av katolicismen. Det beror kanske på den mystik som omgärdar katolska kyrkan på grund av dess historia, traditioner och dess levande kontakt med latinet. På 1500-talet lockades många på samma sätt av protestantismen för att den ville knyta an till något mer ursprungligt. Man hittade tillbaka till Evangeliet, lärde sig grekiska och läste Evangeliet på det språk på vilket det faktiskt hade författats.

Jag ser framför mig en kyrka som ger plats åt tvivel och sökande. Det här med att tro på Gud är ett obegripligt mysterium för många moderna svenskar: Hur kan man tro på något man varken ser eller hör? Och hur går man från att inte tro till att tro? Måste det ske ett mirakel eller ska man låta sig manipuleras av någon karismatisk predikant? Här har kyrkan en stor pedagogisk uppgift som handlar om att förklara att den religiösa tron ofta är ett engagemang, ett sökande. Tron består för många i att skapa och aktivt upprätthålla en relation till något som man föreställer sig vara större än en själv. Det är inget märkvärdigt. Människor har gjort det i alla tider, i alla kulturer. Prova får ni se! Och återigen: Om inte kristendomen erbjuder en modell för denna relation kommer någon annan att göra det.

Jag ser också framför mig en kyrka som bättre förklarar vad man kan kalla trons performativa effekter. Det vill säga de positiva effekter som kommer av att praktisera en religion vare sig det finns någon Gud eller inte. Bönen stillar våra sinnen, den ger oss kraft och framtidstro. Tron på en allsmäktig Gud lättar på våra bördor och skänker vila och förtröstan (och styrka att göra det lilla vi faktiskt kan göra). Trons uppmaningar till bättring och rättfärdighet hjälper oss att ta oss samman och ta ansvar för våra liv.

Jag ser framför mig en kyrka som fördjupar sitt existentiella budskap och som vågar erbjuda mening och riktning i våra liv. Kristendomen är en stor berättelse om skapelse och historia. Det är också en berättelse med uppmaningar och löften. Det är en berättelse om rätt och fel samtidigt som den innehåller den paradoxala komponenten av den universella förlåtelsen. För många moderna människor är kristendomen något vi har befriat oss ifrån. Vi har sluppit undan skuld och skam, synd och straff. Vi har svårt att förstå hur religionen också har varit en tillgång i människors liv, hur den har kanaliserat människors behov av mening, skönhet, storslagenhet och förtröstan.

Men jag ser också framför mig, som jag har skrivit förr, en kyrka som förstår att vi omöjligtvis kan leva enbart på självförnekelse. Kyrkan måste våga bli en del av ett bejakande av vår egen kultur och vår egen kristna identitet. Svenska kyrkan har alltför lättvindigt anslutit sig till en politisk rörelse som demoniserat alla former av omsorg om det egna och gränsdragning mot det andra. Det är i längden en ohållbar strategi. Människor måste få hitta hem i kyrkan; hem till sin tro, sina traditioner, sin historia, sin identitet. Det är ingen skam att vara kristen; det är ingen skam att känna sig hemma i sitt eget kristna språk, sina egna kristna traditioner.

Kanske måste svensk kristendom i någon mening bli mer tolerant mot våra mänskliga svagheter. Vi är bara människor och vi måste få sätta vissa gränser mellan vi och dom, mitt och ditt. Om kyrkan kommer över de idealistiska låsningar som demoniserar dessa grundläggande mänskliga behov kan den kanske återigen bli en bred svensk folkkyrka.

Fotografi av författaren.

160 reaktioner på ”Richard Sörman: En svensk kristendom för 2020-talet?

 1. A skriver:

  Jag som ”ickereligiös” kan inte se annat än att kristendomen är rationell. Den hyllar det sanna, precis det som är den enda vägen om du ska uppnå mål i det verkliga livet. Det är en anti-hokus pokus religon, det är uppenbart för mig att det är svenskens föreställningar om denna religion som inte är rationella Sörman. Nämn vad i den som är av hittepåkaraktär, så ska jag försöka förklara hur jag uppfattar det. Sen kan vem som helst avgöra om jag har fel, så kan jag sedan korrigera mig. 🙂

  Mvh A

  Gillad av 5 personer

  • Skarprättarn skriver:

   Dina subjektiva ”sanningar” står inte på samma hylla som mina objektiva och bevisbara sanningar. I exempelvis kristendom finns hjärnspöken av hittepåkaraktär som ”gud”, ”treenighet”, ”paradis”, och ”arvsynd”, företeelser som har samma obefintliga sanningshalt som till exempel ”asura” och ”ragnarök” i andra religioner.

   Jag betvivlar inte att du i din mentala modell uppfattar just dina projektioner av dessa begrepp som ”sanna”, men det har alltså inget med verkligheten att göra. Bevisbördan ligger för övrigt på den som hävdar existensen av dessa fenomen, medan vi andra i brist på observerbara belägg kan avfärda saken som en kognitiv störning.

   Gillad av 1 person

   • Niklas R skriver:

    Så, du tror inte på en allsmäktig Gud Fader som står utanför skapelsen och skapat allt – det är hjärnspöken.

    Vad tror du på? Big Bang-teorin? Att något kan skapas ur ingenting?

    Gillad av 2 personer

   • Skarprättarn skriver:

    Ja, en ”gud” som står ”utanför” ”skapelsen” är ett hjärnspöke, en förklaringsmodell man tillgriper för att man inte vet bättre. Helt okej på bronsåldern, men inte i modern tid. Det är ett sätt att förlänga ekvationen, eftersom man då även måste förklara den där gudens uppkomst.

    Jag är inte troende. Jag försanthåller saker och ting beroende på hur starka evidensen är. Finns inga evidens ratar jag påståendet. För gudar finns inga evidens, och inte ens plausibla argument.

    Big bang är en realitet byggd på starka evidens, men det är fel att påstå att någonting har skapats ur ingenting. Det är ett felslut som bygger på tanken att allt måste skapas. ”Ingenting” är en villfarelse, och ”ingenting” har aldrig existerat. Ty någonting kan inte komma ur ingenting, till och med de kristna och deras föregångare fattade detta – bara det att de satte en konstruktör för att få det att gå ihop.

    Den ursprungliga mekanismen är högst spekulativ och kanske för alltid bortom vårt räckhåll, men bygger på tanken om ett ursprungligt kvanttillstånd (”evigt” eftersom ingen tid existerade) utan utsträckning (en dimensionslös punkt). Sådana tillstånd är inte ”ingenting”, men rymmer ingen massa eller energi, annat än i lånad virtuell form (Heisenbergs osäkerhetsrelation). Den ”tomma” rymden bubblar således av virtuella transaktioner av partiklar och energi, och så även det ursprungliga kvanttillståndet.

    Givet tillräckligt mycket lånad energi under tillräckligt kort tid kan dock verkliga partiklar manifesteras, och voilà: Big bang. Ett enda partikelpar begränsat i en infinitesimalt liten volym motsvarar en ofantlig energidensitet (temperatur), och under sådana förhållanden är samtliga naturkrafter förenade i en enda. Partikelparet annihileras omgående, och energin alstrar lika omgående nya partikelpar enligt samma mekanism i en massiv^massiv kedjereaktion. Eftersom higgsmekanismen (gravitation) ännu inte manifesterats, finns ingen hindrande kraft och partikelparen separar under inflation av rumtiden mellan 10^-36 s och 10^-32 s. Universum går från infinitesimalt litet till en fotbolls storlek, innan higgsmekanismen inträder och expansionen avtar i styrka. Efter en sekund är universum stort som vårt nuvarande solsystem.

    All materia alstras inom en pikosekund, men bara en procent av en procent blir kvar efter annihilation av partiklar och antipartiklar. Inte heller orsaken till denna asymmetri är känd, men faktum är att universum består av materia, inte av antimateria.

    Som sagt till stor del spekulativt, men med stöd i matematik och konsekvenser i övrigt. Processen därefter är bättre känd genom direkt observation, som förekomsten av allestädes förekommande kosmisk bakgrundsstrålning om 2.7 K (big bangs efterglöd), rödförskjutning med mera.

    Tid och rum är begrepp som är 13.8 miljarder år gamla, men universum som sådant, som en intighet utan utsträckning i tid och rum har ”alltid” ”funnits” (begrepp som är meningslösa utan just tid och rum). Universum bara är, en tanke som är svår att ta in, men som är ofrånkomlig.

    Gillad av 3 personer

   • Niklas R skriver:

    Så universum skapades ur någonting. Vad var det? Vad har du för bevis för detta som fanns innan big bang?
    Vad kommer detta någonting ifrån?
    Hur orsakade det den stora smällen?
    Du påstår att partiklar skulle funnits innan den stora smällen, var kommer de ifrån?
    Du påstår att något lånade energi från något annat, var kom det ifrån?

    Jag förstår att du väljer att tro på detta. Du har inga bevis för det eller evidens som du så svengelskt vill slänga dig med så än så länge är det en tro, precis som kristna har för sin skapelseteori.

    Enda skillnaden är att du kan inte förklara hur någonting uppstått eftersom du inte vet, än mindre bevisa något. Du påstår att matematiken kan bevisa det. Med matematik kan man beräkna det mesta. Men universiteten är fulla av fysiker som inte alls är överens om vad dessa siffror egentligen betyder. Det finns många olika teorier och inte alla av dem kan vara sanna.

    Gillad av 3 personer

   • Skarprättarn skriver:

    Som jag sa är det spekulativt, men det är en _plausibel_ förklaringsmodell till skillnad från ad hoc-gudar.

    Det fanns alltså inget ”innan” Big bang, eftersom tidsbegreppet är meningslöst utan ett rum att verka i.

    Det fanns alltså inga partiklar ”före” Big bang.

    Det fanns alltså inget som ”kom” från något, utan det har ”alltid” existerat.

    Att ”låna” energi är inget annat än att säga att 0 = -3 + 3. Det ryms inte i marginalen att utveckla detta, men är trivial fysik.

    Det som är spekulativt är alltså de första minuterna av big bang. Resten är inte spekulativt, utan ganska väl fastställt, till exempel existensen av big bang, universums ålder, baryogenesen, leptogenesen, nukleosyntesen, stjärnbildning, galaxformering och så vidare. Var vi än tittar finns inga gudar, och i ingen av befintliga modeller behövs (eller får plats) något sådant.

    Gillad av 1 person

   • A skriver:

    Jag kan inte se annat än att det som avses är exakt den bevisbara sanningen som leder till ett önskvärt utfall, tex håller dig mätt. Det är ingen som helst skillnad på mätt eller nåt annat, det är korrekt verklighetsuppfattning som är den yttersta orsaken till människan kan fungera i den här världen. Och bibeln behandlar exakt relationen människa-värld på ett så sant vis som möjligt. Och beviset är att du inte kan leva utan den guden så som den är definierad: sanningen. Det går lätt att bevisa.

    Det emotsäger dessutom inte att man kan betrakta detta på fler plan/ olika vinklar samtidigt, det blir inte mindre sant och motsäger inte sig själv om du väljer att betrakta detta som ett väsen som har en karaktär som ger sig tillkänna på olika vis. Men det tror jag man har svårt att se utan att arbeta MED förutsättningarna. Lite som en finsmakare i att se hur allt verkligen fungerar, förbluffad av det sinnrika och dess möjligheter och begränsningar. Så ser jag på det Skarprättare. Motsatsen till strunt.

    Mvh A

    Gillad av 1 person

   • Göran Holmström skriver:

    Lite lustigt, att du är så tvärsäker på eventuell Guds icke existens.
    Med resonemanget bevisbördan ligger hos dom som tror,
    men kanske är det så att du inte kontollerat det hela tillräckligt eller lyssnat på alltet.
    Människan har funnits i minst 350000 år enligt dom nyaste fynden.
    I minst 50000 år har vi tänkt och verkat på ungefär samma vis gällande det mesta.
    Flergudstron är 50000 år gammal minst, enguds cirka 3500,
    om vi leker med tanken att ett släktled består av två individer så är det tusen led mellan oss och våra förfäder. Av dom tusen leden är det cirka tre som avfärdar tanken på Gud, och det är dom sista, inte alla men en del.
    Det är en aspekt, en annan är att numer börjar andra än ryggdunkande likriktade arkeologer kika på vår bildhistoria,
    en intressant slump är att grottmålningar med 40000 år på nacken stämmer mycket väl överens med dom syner som moderna personer får när dom utforskar schamaners perspektiv.
    Oavsett om det är med droger eller rituell trans så hamnar man med mycket lika bilder i sinnet.
    Det gör att Guds existens kan inte uteslutas.

    Gilla

   • A skriver:

    Ja Skarprättare, treenigheten, om jag utan att läsa något någonstans frågar det egna huvudet så säger jag att det är sanningen sedd ur tre olika vinklar. Jag gissar: all sanning, den mänskliga sanningen, och livet självt. Jag interpolerar alltså. Nån får opponera sig! 🙂
    Om jag har rätt så känns det som MYCKET relevanta saker.

    Mvh A

    Gilla

   • A skriver:

    Arvsynd? Nja det har jag svårt att tro att det står nåt om i bibeln? Det har väl nån kyrka skapat med påstådd härledning FRÅN bibeln?, det är isåfall nåt helt annat. Kyrka är andra grejor, det är människor. De kan avvika från vägen, när som helst.

    Mvh A

    Gillad av 1 person

   • Skarprättarn skriver:

    @GH: Det är rimligt tro att de sista generationerna under vetenskaplig revolution har betydligt bättre kunskapsläge än förhistoriens människor?

    Gudstro kan härledas ur utvecklingen av intelligens i kombination med instinkt. Vi tolkar precis som andra djur plötsliga rörelser i omgivningen som en form av agens. När vassen rör sig är det kanske något rovdjur som ligger på lur? Djur svarar med att fly, för att det ger bättre chans för överlevnad, medan människan med sin intelligens i frånvaro av faktisk fara ser agens, något som påverkar. Kanske andar i form av avlidna förfäder som går igen?

    Schamanism och andetro formaliseras sedan i den begynnande civilisationen, och mytologier skapas. Formella prästerskap formeras, och vävs in i den styrande hierarkin. Polyteism med gudar med mänskliga drag finns upp, med panteon som är under ständig förändring beroende på politiska omständigheter.

    Särskilda stadsgudar kommer till stånd när städer etableras, och senare nationella gudar när embryon till nationer skapas. Erövringar nationer emellan åstadkommer förändringar i panteon, och i den utvecklingen ser vi monoteismen födas. De kanaanitiska judarna blev under assyrisk fångenskap fast beslutna att inte dyrka guden Asur, och instiftade därför en nationalgud, en obskyr figur som tidigare var en lokal stormgud, Jahve, samtidigt som man förbjöd dyrkan av andra figurer i existerande panteon.

    Bibelen beskriver det väl: ”Sin mor Maaka berövade han ställningen som kungamoder, därför att hon hade rest ett beläte åt Ashera. Asa högg sönder belätet och brände upp det i Kidrondalen.”

    ”Kungen befallde översteprästen Hilkia, prästerna närmast under honom och tröskelväktarna att de skulle från Herrens tempel skaffa undan alla föremål som tillverkats för Baal och Ashera och himlens hela härskara.”

    Baal (= herren, = Ishkur = Hadad, en stormgud) och Ashera (herrens drottning) var allmänt vedertagna objekt för dyrkan i regionen sedan länge, och judarna skapade således en lokal variant speciellt för Judea/Samarien, på assyriskt mönster. Men det var ingen universell gud, utan en lokal gud för israeliterna:

    ”När den Högste gav land åt folken och skilde dem från varandra, när han fördelade deras områden efter gudasönernas antal, då blev Jakob Herrens andel, Israel hans arv och egendom.”

    Den högste är här El, portalguden framför andra, ej samma som Jahve, israeliternas nationalgud. Notera att Israel har El i namnet, och betyder kämpa med gud.

    Den judiska sekten som dyrkar Jesus uppfinner sedan universalguden, den katolska guden, som inte bara rår över en nation och ett folk, utan över alla människor. Av ren nödvändighet, för i Israel hade man ingen framtid, och för att nå grekerna och andra i Roms imperium behövde man lirka på fundamenten.

    Av detta förstår man ganska klart att människan inte är en avbild av en gud, utan att gud är en avbild av människan. Det är en mänsklig psykologisk uppfinning med en fastställd utvecklingshistoria. Människan har uppenbarligen haft behov av en sådan chimär, nämligen för att fylla ett hål av okunskap, en platshållare för det okända.

    Ju mer vi täpper till det hålet, desto längre bort flyttas platshållaren, för närvarande bortanför tid och rum, i en meningslös tillvaro utan påverkan överhuvudtaget. Vad ska vi med en sådan maktlös gud till?

    Gillad av 1 person

   • A skriver:

    Nejdu Elisabet G, nu sökte jag på det bara för det. 🙂 Jag hade rätt där, det är sådana saker som KYRKAN har skapat UR texterna, och sedan har trätt om i århundraden. Där kommer maktgrejorna in precis som jag kände på mig. Det står jag INTE bakom. ALLS!

    Mvh A

    Gilla

   • Niklas R skriver:

    @Skarprättarn
    ”Det fanns alltså inget ”innan” Big bang, eftersom tidsbegreppet är meningslöst utan ett rum att verka i.”

    Så vi är tillbaka till att du tror på att någonting kan skapas ur ingenting.
    Är det vanligt förekommande i din värld att saker bara uppstår ur tomma intet?

    Gilla

   • Lars skriver:

    Mycket bra skarprättaren.

    Jag ansluter mig till Sörmans förslag om en på ateism byggd Kyrka! Det skulle definitivt vara en vettig ansats och måste utgå från att religion och Gud är påhittat av människor. Det skulle kunna bli mycket intressanta filosofiska samtal inom den ramen och en givande social miljö och existentiellt viktigt, men måste bygga på att man ser historien och dokumenten som historia, litteratur och praktik utan verkligt underlag, som en mänsklig skapelse. Det måste också bygga på en tro på att det finns mer än vad vi kan se och veta och föra tillbaka begrepp som tro, försyn, bön till människan själv. Vi fungerar ju också irrationellt så vi kan innerst inne inte förneka det vi lärt oss och trott på som barn! Och det kanske finns något mer än vad vi tror oss veta.

    ”Tid och rum är begrepp som är 13.8 miljarder år gamla, men universum som sådant, som en intighet utan utsträckning i tid och rum har ”alltid” ”funnits” (begrepp som är meningslösa utan just tid och rum). Universum bara är, en tanke som är svår att ta in, men som är ofrånkomlig.” Vi kan ju inte falsifiera tesen att universum alltid funnits heller vad jag förstår?

    Vi kan se att något finns och se att ingenting finns och veta att inget kommer ur inget, det ger en paradox vi inte kan komma ur med vårt förstånd ens om vi antar att allting alltid funnits och samtidigt inget funnits.

    Jag håller med i vad du skriver utan att begripa mycket av fysik och det är ju signifikant att du får mothugg av personer som påstår sig kunna fysik.

    Gillad av 1 person

   • Lars skriver:

    Vi kan ju inte veta något om det vi inte vet något om! Religionen visar alltså rötterna till människans förmåga att få psykos.

    Man ser ju så lätt hur rötterna finns i det mänskliga psyket som skräcken för ensamhet, att inte ha relation med andra, att inte förstå, att inte knyta an, att inte överleva. Det är alltså fantasi, denna kreativa förmåga människan har som ligger bakom liksom viljan att ta för sanning dvs tro på mystiska berättelser, än mer hos outbildade tidigare generationer.

    Vi kan inte veta om universum rymmer mer än vad vi för tillfället tror, med viss säkerhet är sant. Så varför ska vi lyssna på religiösa människor? Hur kom mysterieberättelserna till? Vi vet ju hur människor broderar ut och skapar kausala orsaker till vad som hänt och vi vet att rykten sprider sig och tar alltmer märkliga former. Vi vet att människor under 2000 år trott på präster (inte ens kunnat läsa bibeln förrän framåt vår tid) så vi vet att människor kan tro på vad som helst.

    Gillad av 1 person

   • Elisabeth G skriver:

    Jodu, A. I Bibeln står det en hel del om synd. Världen är genom Adam fallen i synd och det var därför Kristus kom till jorden som vår frälsare. Det hade han inte behövt om vi inte hade förmåga att synda. Den förmågan är medfödd, dvs. arvsynd. Så nog finns det stöd i Bibeln för arvsynden alltid.

    Gillad av 1 person

   • Björn skriver:

    Jag ser mottagligheten för andlig/religiös propaganda, som en rudimentär ”bugg” i hjärnans logikcentrum!

    Gilla

 2. olle holmqvist skriver:

  ”Tron på en allsmäktig Gud lättar på våra bördor och skänker vila och förtröstan..”
  skriver Krönikören
  ”Om Gud är allsmäktig är Gud inte god. Om Gud är god är han inte allsmäktig”
  skriver David Hume, för säkerhets skull efter in död 1776.

  Den andra oöverstigligheten, för mig och andra inbitna materialister, är: Hur kommunicerar det andliga, det a-materiella med – det fysiska, molekyler och neuroner ? John Eccles försökte med ”liaison areas” i hjärnan, men de övertygar inte.

  Ändå behöver vi det religiösa. Alla har vi samvete (utom den störde, psykopaten).
  Jag har fortfarande dåligt samvete för vad jag gjorde som sexåring. Alla tycker vi att
  övergrepp mot barn är det värsta. Vi behöver inte resonera oss fram till logiskt,
  att barnet har rätt till skydd och mammans bröst. Dessa föreställningar må kunna förklaras illusoriska, i likhet med så mycket annat. Vi kan ändå inte undfly dem.
  Halvt logiskt, halvt intuitivt förstår vi att det är bättre om vi litar på, än är ständigt rädda, vaksamma mot våra grannar. Osv.

  Min tro: i sådant finns bättra fundament för en ”Trovärdig” religion än i tron på en personlig Gud, eller att Jesus gick på vattnet.

  Gillad av 3 personer

  • Fredrik Östman skriver:

   Varför envisas med att börja i fel ända? Just allsmäktighet och metafysisk ”existens” är inte rimliga utgångspunkter — av operativa likaväl som metodologiska orsaker. Vi måste stanna i vår värld, i vår epistemologi. Och den säger oss att det finns obegränsade mängder av ovisshet och okända okändheter som vi skulle kunna upptäcka och lära känna. Detta leder oss in på Vägen till Sanningen, Ordet.

   Gillad av 6 personer

  • Niklas R skriver:

   ” Alla tycker vi att övergrepp mot barn är det värsta.”

   Du får nog först definiera vilka ”vi” är. För i många kulturer runt om i världen skulle de inte hålla med dig. I flera kulturer är barn redskap att använda, förlusta sig med eller utnyttja.

   Gillad av 3 personer

   • olle holmqvist skriver:

    Det kan du nog ha rätt i.”barn” är kanske inte. ett helt tydligt exempel.
    Fast min tro är att det ”allmänmänskliga” först måste kuvas med kultur
    för att barn ska utnyttjas på de där sätten.
    Att kräva ”definition” är ett debattknep. Behövs ibland f a klargöra. Oftast inte. ”Alla människor vet…” betyder inte att precis varje nu levande människa behärskar hela sakläget. Uttrycket används ändå och tolkas rätt.
    Alla samtal kan fördärvas genom att kräva ”definition”. Vad menar du med
    ”alla” – med ”människor” – ”att veta” osv.

    Definitionsknepet utnyttjades av den skicklige demagogen Sven Hedin
    när han talade till bondetågsdeltagarna på Skansen 1914.
    Politikern Palmstierna (s) jag hade använt uttrycket ”folkets vilja”.
    Retoriker Hedin i fullt sving:
    ” Ären I icke folk ? Haven I icke vilja ?

    PS ”Palmstierna grundade hösten 1908 diskussionsklubben ”Vi”, som kom att samla en stor del av sin tids yngre radikala politik” (wiki)

    Gillad av 1 person

   • Niklas R skriver:

    ”Fast min tro är att det ”allmänmänskliga” först måste kuvas med kultur för att barn ska utnyttjas på de där sätten.”

    Varken naturen eller historien håller med dig.
    Under stenåldern var grannbyn/ gruppen ibland på lunchmenyn. Under majoriteten av mänsklighetens historia har slaveri, inklusive sexslaveri, varit standarden. Det var först med kristendomen som slaveriet avskaffades.
    I naturen, om vi tittar på våra närmsta släktingar chimpanserna så mördar de gladeligen eventuella chimpansgrupper inklusive barn som kommer i deras väg, speciellt om det är en grupp som brutit sig ur gemenskapen.

    Även studier av urfolk som lever på stenåldersnivå visar samma tendenser historien visar om våra egna förfäder.

    Så det som du pratar om, den ädle vilden, okorrumperad av kultur och religion, har aldrig funnits. Det finns ingen naturlig medmänsklighet bortsett från det som vi har som social grupp och evolutionen gynnat för att vi ska överleva som ras. Men denna medmänsklighet sträcker sig vanligtvis inte bortom den egna gruppen.

    Gillad av 5 personer

   • olle holmqvist skriver:

    Niklas R: ”Det finns ingen naturlig medmänsklighet …”
    Exempel: barnet leker ensam. faller. slår sig. börjar gråta, signalerar, jag är skadad, Upplever (felaktigt) att inte bli sedd. Slutar genast gråta. Tror många vuxna, varit med om det här och att barnet åter börja gråta när det blivit sett.,
    påkallat uppmärksamhet och förväntar sig medmänsklig tröst och stöd, eller ?

    Exempel. Det nyfödda barnet söker sig till mammas bröst. ”förväntar sig” att denna medmänskliga tjänst finns tillhanda. Utan någon som helst kulturbetingad erfarenhet, eller ?

    Exempel: barnet håller i mammas kjol och gömmer sig bakom henne när en främling kommer. Barnet beter sig om det har anledning misstänka att den främmande inte skall ge medmänsklighet, utan ngt okänt, inte trevligt?

    Vi föds in i livet med massor med förväntningar på ”medmänsklighet” som inte kan förklaras utifrån kultur och erfarenhet. Men visst det kan det kan justeras ned med kultur.

    Gilla

   • Niklas R skriver:

    @Olle Holmqvist

    Du gav precis två exempel på medmänsklighet inom den egna gruppen, där förälder/ barn relation definitivt räknas som den egna gruppen.
    Sedan har du säkert hört uttrycket mina barn, andras ungar. Den tillgivenhet du utsträcker till ditt eget barn överförs inte lika naturligt till andras ungar.

    Sedan om vi ska börja diskutera instinkter och genetiskt arv så är det en helt annan fråga. Men det som du hänvisar till ”allmänmänskliga”, finns tyvärr bara i romantiken inte i den verkliga världen.

    Gilla

   • olle holmqvist skriver:

    @Niklas R
    ”Sedan om vi ska börja diskutera” hoppas på de !
    1.
    ”Den tillgivenhet du utsträcker till ditt eget barn överförs inte lika naturligt till andras ungar”
    precis ! den överförs hos den friska vuxne även och dessutom till andras ungar. Dvs inte kalkylerat, inlärt – utan känns bara rätt (evolutionen arbetar med verktyget: Känsla)
    2.
    ”instinkter och genetiskt arv–är …en helt annan fråga. ” ah faan, motivera !
    3.’
    Den ”allmänmänskliga naturen” visar sig ständigt. Viktor Klemperer berättar om soldater
    från OstFronten som kom hem på permis knäckta, inte pga ”kriget” utan efter att blivit kommenderade att skjuta värnlösa judiska kvinnor och barn i erövrade byar.

    Ser fram emot dina motargument !

    Gilla

  • Kronblom skriver:

   Jag tror på karma. Somliga får sitt straff på en gång, andra får vänta på sitt. Vi ska alla dö, det är oundvikligt och de som fruktar döden mest är de med dålig karma.

   Gillad av 1 person

 3. Skarprättarn skriver:

  Kristendom var måhända en fräsch livsåskådning på järnåldern, i jämförelse med de mer komplicerade och äldre polyteistiska system som då var i bruk. Man erbjöd något för tiden lockande, och i erbjudandet låg framförallt en universalism (katolicism) att religionen omfattar alla. Även om man byggde vidare på en äldre judisk tradition för att skapa legitimitet och kontinuitet.

  Problemet är att vi inte längre är i järnåldern, utan har avtäckt naturens maskineri och förstår mer om oss själva och vår psykologi och inte minst vår omvärld. Kristendomen har inte längre något att erbjuda som inte en mer modern livsåskådning kan ge, därtill utan helt barocka bihang i form av löjlig mytologi.

  Ytterligare ett problem är att kristendom har genomgått en omfattande kedjereaktion i kärnklyvning, och därför inte längre är en universell (katolsk) kyrka utan splittrad i tusentals skilda samfund. Du talar själv om en specifik ”svensk kristendom”, och vidmakthåller därmed bara reformationstankar om att nationalisera kyrkor. 1500-talet i repris, vi har redan en statskyrka sedan dess.

  Att återuppliva en döende kristendom är meningslöst. Kristendomens framtid är bland de oupplysta, i mörkaste Afrika, den sista av missionsmarker. Det är än mer meningslöst i ljuset av att dess kusin islam gör starkt intåg i landet. Man kan inte bekämpa religion med religion, utan måste hålla all religion på mattan. Annars vinner islam per demografi.

  Självklart behöver vi andlighet, men sådan finns lätt att uppdaga utanför religionens domäner, till exempel i vetenskapens outforskade territorier eller i kulturella företeelser som musik. Vi har sedan gammalt en befintlig mytologi i form av forn sed och folktro, och den angår oss mer än för oss irrelevanta berättelser från ökentrakter. Österlandets filosofier erbjuder sekulära alternativ åt oss som helt enkelt inte kan tro på hjärnspöken. Andlighet genom inre sökande och meditation, avslappning och yoga, taiji och zen.

  Ditt projekt är däremot dödfött, och kristendomen kommer att tyna bort i sina krämpor. Bara lägg ner, och använd krafterna för något mer uppbyggligt. En samlad opposition mot det progressiva vänsterblivna mångkulturalistiska identitesprojektet kommer ADLRIG att kunna realiseras med kristendom som ett element.

  Gillad av 3 personer

   • Törnrosa skriver:

    När menar du att islam upphörde att räknas till de tre abrahamitiska världsreligionerna? Du verkar så säker så du måste väl ha årtal och plats när beslutet togs? Nyfiken eftersom det diskuterats tidigare. mvh

    Gillad av 1 person

   • Anna Lindén skriver:

    Uttrycket abrahamitiska religioner är skapat för att påvisa en släktskap mellan judendomen och kristendomen å den ena sidan och islam å den andra. Det är så vitt jag vet ett modernt begrepp, Törnrosa. Åtminstone är den flitiga användningen av begreppet ett mycket modernt fenomen. Jag känner inte igen det från min egen studietid i slutet av 80-talet och början av 90-talet. Första gången jag hörde talas om ”abrahamitisk religion” var i kristna kretsar som ville närma sig islam och därför strävade efter att tona ned skillnaderna mellan religionerna.

    Gillad av 6 personer

   • Törnrosa skriver:

    Som väntat. Inget svar på enkel fråga. Alltså måste det fortfarande vara tre abrahamitiska världsreligioner. mvh

    Gilla

   • Törnrosa skriver:

    Anna Tack för att du svarade.

    Jag har minnen från min skoltid – 40-och 50-talet. Redan då minns jag vagt att det fanns ett samband mellan Abraham, och de tre som sedan skulle dela upp religionerna mellan sig. Men det var vackra spännande sagor. Inget man reflekterade över.

    Din förklaring gör det lite lättare att förstå Östman även om jag tycker hans bemötande var svagt. Som vuxen fjärmade jag mig helt från kyrkan. Även om jag tycker om kyrkorummet och har ett väldigt aktivt andligt leverne utan gudsbegreppet. Men det är en helt annan och komplicerad historia. mvh

    Gillad av 1 person

   • olle reimers skriver:

    Törnrosa, det de s.k. abrahamitiska religionerna har gemensamt är det geografiska område där de uppstod och den begränsade populationen med därav begränsade erfarenheter; härtill under ett kort tidsspann.

    Sanningen om islam är att den i alla tider har sökt dominans över de andra två. Den uppstod med svärdets makt och på den vägen är det.

    Buddhismen började betydligt tidigare och har inget släktskap vad beträffar individerna ur vilket den uppstod. Däremot kan man se ett betydande släktskap mellan Buddhafiguren och Jesus Kristus, med själssökande som central idé. Det finns det inget av i islam som enbart består av dogmer.

    Behovet av andlighet är det ytterst mänskliga behovet att förstå livet och döden och hur jag kan inrätta mig i dessa omständigheter på bästa sätt. För detta krävs någon slags minsta gemensam nämnare, vilket är den roll som religionerna har.

    På det sättet är vi alla religiösa. Även den som sätter sig på en sten mitt i öknen.

    Gillad av 2 personer

   • Törnrosa skriver:

    Fredrik 7 jan l6:05
    Ditt svar var korrekt ur din synvinkel. Men det var inte klarspråk. Du försökte briljera inför de redan initierade. Som journalist är jag van vid att de flesta ska förstå det mesta. Kan det vara lågaffektivt du menar? Anna och Olle hjälpte mig att få ut ett bra klarspråk så fler kunde förstå, vilket jag tackar dem för.

    Anna: Jag har läst en hel del av Lessing dock inte Nathan men kanske mitt undermedvetna ändå kan ha snappat upp något därifrån. Ska se om jag kan få fram mer.

    Olle: Jag är helt inne på din linje men eftersom jag är ordpetig så trivs jag bättre med att tänka i termen andlig än religiös. Känner mig friare på något sätt. mvh

    Gilla

  • ts skriver:

   Du måste väl ändå se vad din väg leder till, det blir totalitär socialism, och/eller islam. Det du förespråkar är ju det som råder idag, så antingen så är du en ljugande aktivist som döljer sin agenda eller, mera troligt, så tänker du helt enkelt fel och styrs för mycket av dina känslor och tankar som stelnat. Du borde vara glad som en speleman! Allt är som du vill, det blir mer och mer som du önskar. Det är du dock uppenbarligen inte, varför? Om vi antar att du inte är aktivist, var i den vetenskapliga metoden lärs ut vad som är ett rätt och gott sätt att leva? Var kan man se skillnaden på kommunistiska, muslimska samhällen och kristna som de västliga? Varför är det ena att föredra över de andra, eller är de lika önskvärda? Hur överför du detta mellan generationerna? Det får räcka så.

   Puh, dessa diskussioner skulle ses som infantila i andra kulturer, helt basala ämnen måste tas från början.

   Gillad av 5 personer

   • Skarprättarn skriver:

    Nej, icke kristendom är inte samma sak som socialism eller islam. Japan är varken eller, men har en höggradigt ateistisk befolkning, en egenskap man delar med andra östasiater med varierande politiska system.

    Kristendom är däremot ett totalitärt system, från 400-talet ett med makten under tusen år, lika vedervärdig och förtryckande som dagens islam. Det totalitära systemet har successivt luckrats upp sedan renässansen, och har numera reducerats till en spillra av sitt forna tillstånd. Så ska det förbli, och nu måste vi se till att även tämja islam på västerländsk mark.

    Gillad av 3 personer

   • Fredrik Östman skriver:

    Nej. Kristendomen är ett försök att reformera judendomen till att INTE vara totalitaristisk. Det höll tills Jean Calvin återinförde totalitarismen. Det Richard avser ovan är en icke-kalvinistisk kristendom. Det gör han klart genom konstradistinktion med Svenska kyrkan.

    Gillad av 3 personer

   • Anna Lindén skriver:

    Problemet, Skarprättarn, är att du inte kan göra dig själv till japan. Du är, vare sig du vill det eller inte, dömd att vara västerlänning. Vi kan inte komma ifrån vår historia och ersätta den med valfria tankefoster. Att föreställa sig något sådant är höggradig utopism.

    Gilla

  • Niklas R skriver:

   För att inte kunna något om ämnet i fråga har du en hel del åsikter.
   Vilket är bra, positivt, trevligt. Kul att någon som tror gärna uttrycker sin tro i ord och många stycken.

   Du har naturligtvis inte rätt i mycket av det du säger, men du säger det och det ska du ha en eloge för.

   Gillad av 1 person

   • olle holmqvist skriver:

    Niklas R. ( R. för RättRådig ? )
    Du gillar att sätta dig i magisterpulpeten och betygsätta dina meddebattörer.
    I sak inskränker sig dina argument till ATT – aldrig HUR eller VARFÖR. Undrar vad du kan i evolutionslära. Kontrollfråga: Vad är neoteni ?

    Gilla

   • ts skriver:

    @Elisabeth

    Ja, som fallstudie i att förklara varför vänstern hatar religion så är skarprättaren utmärkt, och på sätt och vis så motbevisar han Patriks ekonomiska teorier om VIK, hatet är starkare, hatet mot kristendomen och i förlängningen västvärlden.

    Gillad av 2 personer

   • Niklas R skriver:

    @Olle Holmqvist

    Tillräckligt.
    Frågan är om du själv vet så mycket som du tror. För evolutionsteorin är ett veritabelt minfält som är riktigt intressant att diskutera. Det brukar inte sluta som de flesta tror.

    Att jag inte beskriver hur eller varför är för att jag vid flera tillfällen gjort långa utlägg där jag förklarat både det ena och andra men dessa har inte blivit godkända efter granskning. Varför vet jag inte, antagligen för att de var för långa. Vilket innebär att jag håller mig till korta, koncisa inlägg.

    Gilla

   • olle holmqvist skriver:

    > Niklas R
    1) ”Frågan är om du själv vet så mycket som du tror.” Jag gissar att du menar att jag gör anspråk på att ”veta” vad som bara är ”tro”, eller? I så fall exemplifiera !
    2) ”För evolutionsteorin är ett veritabelt minfält som är riktigt intressant att diskutera” exemplifiera, tack.
    3) ”Det brukar inte sluta som de flesta tror.” återigen, eftersom ”det inte brukar” vilket betyder är vanligt, – så måste du ju ha en rik källa att ösa exempel ur, hur sårskorpan bildas t ex, eller annat ,bakterieflagellen, eller har du ännu fler.?

    Gilla

 4. Jan Andersson skriver:

  Den kyrka som du efterlyser finns väl kvar i alla katolska länder? Dit folk går för att det är kul och vackert och inte för att bekänna sina obegripligt vedervärdiga synder under gråt och tandagnisslan. Dessutom har den katolska kyrkan kvar en stark politisk kraft, som islam.

  I Sverige har vi ingenting av detta kvar, varken någon rikspolitiker eller någon kyrklig representant som kan säga ett enda vettigt ord som folk vill höra men väntar spänt på. Alla är så vänstervridna att de snart måste gå baklänges.

  Gillad av 2 personer

 5. Henric Ankarcrona skriver:

  Bravo – en uppmuntrande krönika.
  Tänk om debattdeltagarna kunde stanna upp och i ödmjukhet fundera över det djupare innehållet.
  Tänk om kommande inlägg inte innehöll utläggningar om vidskepelse eller om ogärningar i religionens namn.
  En from och sannolikt helt orealistisk förhoppning.

  Gillad av 9 personer

 6. Maria C skriver:

  Inte vill jag ha kristendomen ersatt med antivaccinationsmytologi, kristallhealing, (mer eller mindre indianska) shamaner och liknande, men jag ser det som en ny trend – någon sorts naturmysticism, som tas på stort allvar och som, likt islam och Gretas skolkande m.m., inte bör ifrågasättas. ”Forskningen säger” står sig rätt slätt i de här sammanhangen.

  Gillad av 2 personer

  • Elisabeth G skriver:

   För att inte tala om yoga; denna indiska religion som ska praktiseras på längden och tvären av människor som inte har en susning om vad den står för.

   Gillad av 3 personer

   • Skarprättarn skriver:

    Du undvek att gå i fällan. Yoga är bara en fysisk övning, men den råkar ha användning i (filosofisk) hinduism. Kristna brukar framställa saken som att man åkallar Vishnu eller vad det nu är, ett resonemang som är svårt att förlika med att yoga är en väsentlig övning även i buddism.

    Gillad av 1 person

   • Göran Holmström skriver:

    Till skarprättaren, sedan när är yoga kopplat till buddhism?
    Nej där stjälpte Mr Google dig,
    New Age o liknande flum kopplar ihop det.
    Läs Tibetanska dödsboken först!
    Förstå den och återkom sedan.
    Mvh Göran.

    Gilla

   • Elisabeth G skriver:

    Nej, yoga är inte bara en fysisk övning. Fråga hinduerna. Vid yoga försätter man sig i ett andligt tillstånd där man åkallar avgudar. Men det är förstås svårt att förstå för en troende ateist.

    Gillad av 1 person

   • Skarprättarn skriver:

    @Elisabeth: att vissa hinduiska skolor använder yoga på det sättet betyder inte att yoga i sig är ett religiöst system. Vin blir inte religiöst för att det används i nattvarden.

    Gillad av 1 person

 7. Törnrosa skriver:

  Jag tyckte om din bön. Ord och tanke att vila i. Men jag söker ingen gudsbild. Vill inte ha någon heller. Jag hämtar styrka ur kraften i de fria fria vidderna, lugna skogsdungarna och promenaderna med hunden utmed det stormiga havet. Det är så nära lycka jag kan komma. mvh

  Gillad av 2 personer

   • Törnrosa skriver:

    TS: Förstår inte vad du menar. Mitt svar var en kommentar till Richard angående min allra första bönekommentar till honom så att han inte skulle missförstå den. mvh

    Gillad av 1 person

   • Törnrosa skriver:

    TS 13:07: Vet inte om jag hamnar rätt.

    Jag tänker inte göra detta till något grubblande gudaproblem.
    Jag är en bestämd dam. En gud skulle aldrig käfta med mig. Lönlöst.

    Men i samklang med naturen har jag mina ödmjuka stunder och söker kraften. Jag har inga problem med att andra kanske kallar min kraft för Gud – men jag gör det inte. Energier passar mig bättre. mvh

    Gillad av 1 person

   • A skriver:

    TS, det är häpnadsväckande, de kan bara inte förstå, det är omöjligt. En annan frekvens liksom. 🙂 Man kan förstå att det går att hjärntvätta fram en hel verklighet..

    Mvh A

    Gillad av 2 personer

  • Elisabeth G skriver:

   Tänker du månne på utilitarismen? Filosofen Torbjörn Tännsjö har ju hävdat att man mycket väl skulle kunna använda unga, friska människor som reservdelar till sjuka. Att flera människor blir friska och får leva är så mycket mera värt än att en person dör. Fy fan, säger jag!

   Du har dock rätt i att vi inte behöver mera ”religion”. Vad vi behöver är en kristen väckelse. Utan den är vi förlorade både härsides och hinsides.

   Gillad av 3 personer

 8. schwedischkochen skriver:

  Den katolska kyrkan har haft sina nedgångar på sista tiden, men där den finns binder den människor till sig genom helgdagar, fester, processioner och ritualer. Den evangeliska kyrkan är också ganska mycket på dekis, men fortfarande finns det en del ritualer och festligheter att hänga upp resterna av sin tro på. Frikyrkan, som velat frigöra sig från kyrkoåret och fasta böner och ritualer, har däremot problemet, att de alltmer oengagerade medlemmarna inte har något att hålla sig i när spontaniteten sviker. Försöket att gå från läsarsånger och bönemöten till att följa tidsandan (=bli sådana, som de för några årtionden sedan varnade för) tycks inte falla särskilt väl ut, om man ser på hur många frikyrkor som läggs ned. Intresset för att bli pastor eller diakon har däremot fått ett uppsving och de har blivit statusyrken, inte minst bland politiskt engagerade personer och personer med en livsstil som skulle ha fått Paulus och Levi Pethrus att flippa ur.

  Gillad av 1 person

 9. Laura skriver:

  Människan behöver rättesnören och svar på vad som är rätt resp fel och hopp om att livet kan vara gott och betyda något. Människan behöver vägledning och få bekräftelse på att vara en bra människa när man försöker vara det. Den kristna människosynen med ont och gott inom oss alla och med möjligheter att sona sina skulder, möjligheter till försoning mellan människor och med förlåtelse och barmhärtighet samt med de tio budorden som rättesnöre och att inte göra något mot andra det man inte vill att någon skall göra mot en själv, är en god grund att vara kristen på. Utan gudstro eller tron på ett evigt liv om man inte har behov av det liksom utan någon kyrka om man inte har behov en formell tillhörighet.
  Kulturkristen alltså utifrån människosyn och etik och traditioner och kulturarv. Tillsammans med några fornsvenska värderingar om att alla måste bidra och räknas med. Det räcker för mig. Jag skulle till och med önska att det kulturkristna blev något tydligt sammanhållande för vårt land. Vilket förstås bygger på att vi kan behålla nationell suveränitet och på invandringsstopp resp återvandring och på att kunna utesluta islam från vår religionsfrihet. Och förstås på att socialism/vänsterliberalism i alla former minskar och förtvinar. Suck.

  Gillad av 5 personer

 10. ts skriver:

  Bra artikel men det som står tydligt är den svenska kyrkans totala misslyckande, men återigen, detta är fel sätt att se på det. Den svenska kyrkan har infiltrerats av vänstern och vänsterfilosofi i ett metodiskt anfallskrig under 100år. Eva på dessa sidor försöker göra gällande att det finns en mångfald inom kyrkan, det är i så fall en mycket tyst mångfald, ungefär som de moderata muslimerna som alla talar om. Omöjlig att se.

  Gillad av 4 personer

  • Anna Lindén skriver:

   Du har nog rätt i att vi lever vårt stilla liv ute i församlingarna, fjärran från de stora tidningarnas debattsidor. Gärna på landet, glöm inte bort att Svenska kyrkan finns i varenda byhåla över hela Sveriges land.

   Gillad av 3 personer

   • ts skriver:

    Det är ju ett väldigt var dig själv nog sätt att existera. Som om det skulle vara en hobby att vara kristen präst.

    Gilla

   • Anna Lindén skriver:

    Tror du att det är en hobby att tjänstgöra som församlingspräst på landet, ts? Mitt ansvar gäller mina församlingsbor samt de människor jag möter i min dagliga gärning. Är du så genomdränkt av utopism och abstrakt humanism att du föraktar den konkreta verkligheten, ts? Den enda verklighet som finns och där den enskilda människan har en förmåga att påverka.

    Gillad av 5 personer

   • Anna Lindén skriver:

    En av vår tids människas största problem är oförmågan att begränsa sig. Hon måste till varje pris omfatta allt och alla och är därför dömd att misslyckas, också med det lilla hon hade kunnat göra. Ödmjukhet och måttfullhet är glömda dygder, men de förtjänar att återupplivas.

    Gillad av 5 personer

 11. Elisabeth skriver:

  Tack Richard Sörman, mycket tankeväckande. Jag ser astrofysikens landvinningar som en ny ingång till religion och religiösa upplevelser. Jag hoppas och tror att många unga människor hittar den dörren. Lyft blicken mot universums storhet och obegriplighet, då blir det inte längre så ”löjligt” med religion.

  Gillad av 3 personer

  • Björn skriver:

   VI MÅSTE inte begripa och finna svar på allt, det går alldeles utmärkt att leva ändå! Njut i stället förutsättningslöst av allt det vackra här och nu, och sluta fantisera om ”livet-säsong 2″….

   Gilla

   • Björn skriver:

    Nu var det inte den vetenskapliga forskningens tillkortakommanden jag tänkte på, utan mer konstateranden som att stjärnhimmeln är otroligt mäktig, att t.ex Yosemite Valley är så mycket vackrare än sydstaternas träskmarker eller varför just två av 20 barn dör i en bussolycka, medan resten klarar sig oskadda? Det är sådana här ”frågor”, man bör undvika att fundera över eller söka orsaken till, om man vill behålla sin mentala hälsa! PS, jag är för övrigt skeptisk till ditt påstående, att många fysiker/vetenskapsmän skulle vara troende, och av DEN anledningen!

    Gillad av 1 person

   • Björn skriver:

    Göran, menar du att man bara har två val; att antingen grubbla livet igenom eller att ”köpa” bibelns minst sagt spektakulära förklaringsmodeller? Av vad jag har märkt, så fortsätter de flesta som gjort det sistnämnda ”valet”, ändå att grubbla! Själv anser jag att det finns en ”tredje väg”! Där man förlikar sig med tanken att det inte finns någon ordning i ”kaoset”, dvs att det är ”slumpen” som avgör! Tankar på hur allt började en gång, eller hur stort universum är, bör vi inte besvära våra små människohjärnor med…..

    Gillad av 1 person

  • Björn skriver:

   Kan inte låta bli att skratta, ni religiöst troende har då alltid nån slags svar i pipen! Hala som ålar, slinker ni förbi alla logiskt motiverade invändningar! Men så har ni ju också under många, många år haft möjlighet att prata ihop er…

   Gilla

 12. ...medan temperaturen är låg skriver:

  Naturligtvis utgör religion ett slags naturtillstånd inom allt mänskligt liv. Alla kulturer har ställt inför livsfrågor och gett sina egna världsförklaringar. Och kommit ut med olika svar. Det var först när vetenskapen kom – som en ficklampa- tvivlet kunde börja gro. Men ficklampan själv kunde aldrig ersätta religionen. De spelade i olika divisioner. Vetenskapens domäner förmår inte lysa upp alla hörn av den mänskliga tillvaron. Så det religiösa behovet lever kvar. Alla behöver vi ett referenssystem i tillvarons större mörker.

  Nu fungerar inte religion som något man bara kan plocka från hyllan och sätta samman lite efter eget gottfinnande. Tro kräver ärlighet och uppriktighet, och gemenskap. Likt kärleken. Den kan varken köpas eller bara uppstå – lite hur som helst.

  Det svenska samhället har de sista årtusendet präglats av kristendomen. Som gått in i moral- och samhällssyn, långt bortom tron själv. Och därför påverkat människor vare sig de bekänner sig som kristen eller ej.

  Nu råkar det finnas många andra religioner. Vissa är mänskligt toleranta och vänder sig ofta inåt. Andra är mer expansiva. Vill utvidga sina domäner. Men med lite olika medel. En del genom allmänt missionerande. Andra med mer våldsamma metoder.

  Att särskilja religion från kultur är i princip en omöjligt. All religion förekommer sammanvuxen med kultur. Både kultur och religion utgörs även av något inlärt. Som traderas över tid. Och har inget alls med gener att göra. Annat än att människors fortlevnad hänger på deras närvaro.

  Att därför blanda in ras vid religiösa konflikter förvärrar bara konflikter. Även om en religion själv kan göra detta. Samtidigt måste det erkännas att både kultur och religion uppträder ytterst nötningståligt över tid. Folkliga traditioner sitter djupt. Därför kan även konfliktdjupen bli mycket stora. Svåra och långvariga. Även den problematiken kan skönjas som tilltagande på svensk mark.

  Kulturell och religös särart har alltid burit på stora konfliktlinjer. För detta står inte det svenska landskapet fredat. Att tro något annat är bara naivt. För både kultur och religion kräver ett ställningstagande. Medvetet eller omedvetet. Det är så större konflikter uppstår. Få kan stå vid sidan om när det hettar till. Tillhörighet följer människan som en skugga. Det finns ofta mycket få val att göra när saker sätts på sin spets. Det bästa är att agera förebyggande, medan temperaturen ännu är låg.

  Gillad av 4 personer

 13. Elisabeth G skriver:

  ”Idag har vi – jag förenklar – en ny-marxistisk kristendom som framhåller vikten av allas lika värde och som förespråkar öppenhet inför det främmande.”

  Det Svenska kyrkan står för och förmedlar på riksplanet har inget med kristen tro att göra. Man har svikit sitt uppdrag å det grövsta.

  Gillad av 9 personer

  • ts skriver:

   Precis. De borde fråntas rätten till att kalla sig kristna, de är socialdemokrater rätt och slätt. Ungefär som de dör svarta i USA som mördade judar nyligen som påstår sig vara de ursprungliga judarna.

   Gillad av 2 personer

 14. Björn skriver:

  Själv besväras jag inte av nåt ”andligt” grubbleri, och det är jag extremt tacksam för! Det finns ju ett och annat skräckexempel på hur man skulle kunna ha det….

  Gilla

 15. Rikard skriver:

  Hej.

  Det finns ingen motsättning mellan naturvetenskapliga sanningar, förnuft och rationalitet, och religiös tro – inte logiskt, inte intellektuellt och inte med nödvändighet.

  Däremot har människor med makt inom olika system genom historien kväst, kvävt, manipulerat och motarbetat just de kunskaper som vi kallar naturvetenskaperna, teknologiskt utveckling (och därmed samhällsutveckling) samt de irriterande frågor och sönderdelningar som humaniora och samhällsvetenskaperna ägnar sig åt.

  Men man kan ju låta bli att använda den religiösa makten så.

  Jämför judendom och islam, i historiskt perspektiv. (Kristendomen har både verkat för, mot, i linje med och i riktning mot vetenskap beroende på var och när man tittar, men judar och muslimer har haft en mer sammanhållen idétradition.)

  Judendomen säger i regel inte ”Stopp! Det kan inte få vara så som det verkar. Förbjud denna forskning!” Islam gör i regel tvärtom: ”Stopp! Koranen, endast koranen och bara koranen innehåller Sanning, Rätt och Liv!”

  Men den viktigaste frågan, Sörman: innehåller din kristendom rätten att säga ”Nej tack, jag vill inte vara med”?

  Vilken kristendom är den rätta kristendomen lämnas som en övning i religiöst sofisteri.

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, fd lärare

  Gillad av 1 person

  • Niklas R skriver:

   Du ska inte blanda ihop kyrkan med kristendomen.
   Jesus predikningar och lära säger inget som vetenskap och att det skulle vara fel eller rätt. Han har gett oss fri vilja och en hjärna för att utforska och förkovra oss själva i skapelsen och hur den är sammansatt och fungerar. Så har det varit från första början.

   Även om vi ser till Gamla Testamentet är det inga vetenskapliga sanningar som hävdas där.
   Detta är stor kontrast till koranen, vilket även påvisar att Muhammed var en falsk profet, eftersom alla vetenskapliga påståenden i koranen är felaktiga. Muhammeds enda ursäkt till mirakel var koranen som skulle vara nästan felfri och full vetenskapliga sanningar. Nu när vi kan testa dessa ”sanningar” visar det sig att de inte är så sanna, eller ens vetenskapliga.

   Bortsett från det, har kyrkan inom kristendomen haft många åsikter om vad folket ska tycka och tänka. Men detta har handlat mer om lokal politik än vad evangelierna och skrifterna faktiskt säger. Så kyrkan har haft problem med vetenskapen ibland, men inte kristendomen.

   Gillad av 1 person

   • olle holmqvist skriver:

    ”Även om vi ser till Gamla Testamentet är det inga vetenskapliga sanningar som hävdas där.”

    jfr : Josua 10:12-43 Svenska Folkbibeln 2015 (SFB15)
    ”Solen står stilla
    På den dagen då Herren gav amoreerna i israeliternas våld talade Josua till Herren inför hela Israel:”Sol, stå stilla i Gibeon, måne, i Ajalons dal! Och solen stod stilla.och månen blev stående tills folket hade hämnats.på sina fiender.
    Solen blev stående mitt på himlen och gjorde sig ingen brådska att gå ner för att fullborda dagen. Aldrig har någon dag varit som denna, varken förr eller senare, då Herren lyssnade till en mans ord. Herren stred för Israel.”

    Om detta inte utgörs för en vetenskaplig sanning, vad är det för slags påstående ? Är det något som ”skrifterna faktiskt säger” ? eller inte det ?
    Niklas R. ,v g utred

    Gilla

   • A skriver:

    Äh lägg av Olle, det är så där allt är skrivet, det är liknelser och sånt för att ge eftertryck åt saker. Jag tolkar just detta som att israeliterna har givits segern exakt på pricken för att de har hållit sig så nära sin herre (sanningen) nu när det verkligen gällde! Det är enkelt Olle, du vinner segrar av precis denna orsak, uppnår mål, vad som helst beror på detta, bokstavligen. Hela bibeln är proppfull av det, och DET ÄR sant. Kan du förstå vad jag skriver nu Olle? Jag ber om ursäkt, men folk tycks ha så enormt svårt att förstå sånt här, inget man skriver tycks vara begripligt för nästan nån!!!! Ska det vara så svårt??? Bibeln är skriven på detta vis, den handlar OM den verkliga verkligheten, men genom en berättelse. STÄNDIGA påminnelser om hur viktig sanningen är, att aldrig avvika från det, upprepa, upprepa. Precis samma sak som mina egenutvecklade mantran som ska hålla mig ständigt på banan i mitt arbete, enda vägen till ett bra UTFALL. Man måste hela tiden hålla det frächt, om man inte ska hemfalla i lathet och kassa rationaliseringar och såna grejor, som sabbar utfallet totalt. Hallå, är det NÅN som kan begripa dessa enkla, enormt viktiga sakerna??

    Mvh A

    Gilla

   • Niklas R skriver:

    Ummm… det står till och med i texten som du citerade att detta var en engångsföreteelse.
    Det är vad som de flesta troende skulle kalla ett mirakel, Guds direkta ingripande i en händelse.

    Gilla

   • Törnrosa skriver:

    A 7 jan 22:06:

    Alla vill inte tolka som du: Det är inte ens önskvärt. Det finns inget som säger att det finns bara EN sanning och att just Du skulle ha kommit på den.

    Minns jag sa att du inte skulle låta dig luras och fick en svordom tillbaka. Är du bara högmodig eller desperat sökande?

    Tänk så här: Må var och en bli salig på sin tro. Det skulle kanske ge din själ det lugn den tycks skrika efter. Så tolkar jag DIG. mvh

    Gilla

 16. olle holmqvist skriver:
 17. Hovs_klipphällar skriver:

  Svår fråga. Personligen har jag ingen religiös tro, och dessutom har jag svårt att föreställa mig hur kristendomen i dag skulle kunna bli ett övertygande alternativ för de flesta människor.

  Samtidigt inser jag att folk i allmänhet har ett existentiellt behov av andlighet, och att dagens förvirring beror på att dessa behov inte finner något vettigt utlopp utan tagits över av destruktiva PK-krafter som härrör från marxismen.

  Jag har tyvärr inget bra svar på detta.

  Gilla

 18. Jan Hyllengren skriver:

  Den som vill bygga en Utopi måste först krossa kyrkan. Tysta och skambelägga, förlöjliga traditioner, förfölja och mörda troende samt riva byggnader och förstås proklamera den nya Värdegrundens ofelbarhet.
  Kyrkan (kristendomen) bygger på sanningar som människans frihet och ansvar. Tillvarons mening och nådens befriande kraft. Ett samhälle utan kristendom har inget ankare, inte ens ett drivankare.

  Gillad av 3 personer

  • Elisabeth G skriver:

   Därför, Ivar, att man snodde åt sig namnet. När Svenska kyrkan var en statskyrka kallades den svenska kyrkan (alltså med liten bokstav). När den illusoriska skilsmässan ägde rum fortsatte man på detta vis, trots att det finns ett antal kristna svenska kyrkliga organisationer utanför den s.k. Svenska kyrkan. Därefter har ”ledningen” blivit alltmer vänsterbliven och så är det som det är.

   Gillad av 1 person

   • Anna Lindén skriver:

    På dig låter det som om det inte skulle finnas någon kontinuitet mellan Svenska kyrkan före och efter år 2000, Elisabeth G. Personligen har jag svårt att tro att 68-kyrkan hade någon särskild fäbless för det traditionella namnet Svenska kyrkan och därför ”snodde det” framför ögonen på de intet ont anande frikyrkosamfunden.

    Gilla

   • Elisabeth G skriver:

    Visst finns det en kontinuitet, Anna. Tvivelsutan. Det är dock lite märkligt med ett namn som, fastän man inte längre är statskyrka, ger sken av att vara det. Å andra sidan är det kanske logiskt eftersom den i ännu högre grad än tidigare styrs av några riksdagspartier.

    Gilla

   • Anna Lindén skriver:

    För mig var det naturligt att behålla det gamla namnet. Så tror jag de flesta tänkte, särskilt bland oss som är mer traditionella. Tycker du att vi skulle bytt namn till Evangelisk-lutherska kyrkan i Sverige efter millennieskiftet?

    Gilla

   • Elisabeth G skriver:

    ”Tycker du att vi skulle bytt namn till Evangelisk-lutherska kyrkan i Sverige efter millennieskiftet?”

    Nej, det tycker jag inte. Du har säkert rätt i att det föll sig naturligt med namnvalet. Inte heller jag reagerade på den tiden.

    Gillad av 1 person

 19. Martin A skriver:

  Dels, kristendomen har redan besegrats av moderniteten en gång. När den kom från en position av styrka. Varför satsa på en religion som uppenbarligen inte står pall?
  Dessutom, de kristna är förrädare. De har alla gett sitt stöd till massinvandringen och gått i främsta ledet i att ta parti för utlänningar mot oss Svenskar. Om vi mot förmodan överlever nuvarande katastrof, vad är det som säger att de kristna inte kommer förråda oss igen?
  Oavsett hur man ser det så har kristendomen och de kristna straffat ut sig. Det går inte att lita på dem.

  Gillad av 1 person

  • Elisabeth G skriver:

   ”Dessutom, de kristna är förrädare. De har alla gett sitt stöd till massinvandringen och gått i främsta ledet i att ta parti för utlänningar mot oss Svenskar.”

   Du ska inte blanda ihop kristna med Svenska kyrkan.

   Gillad av 3 personer

  • Hans Karlsson skriver:

   Nähäe du! Att dra alla Sveriges kristna över en kam och påstå att vi har gett stöd till massinvandring är mycket magstarkt. Den Sverigevänliga rörelsen har minst lika många aktiva kristna som den världsfrånvända vänsterkristendomen, som jag själv har mycket svårt för eftersom jag inte begriper hur de grundar sin aktivism i kyrkans källkod, dvs Bibeln.

   Vi ska älska vår nästa som oss själva är ett av Bibelns stora bud. Vem är vår nästa? Är det moster Agda i rullstolen i huset bredvid eller är det sexige Ahmed från östra Iran? Vem ska vi ge kläder, besöka, ge mat och uppmuntra enligt Jesu bergspredikan? Vår nästa. Min nästa är inte nån från andra sidan jorden som jag inte har nån relation med. Min nästa är min familj, min släkt, mina grannar, min stad, min kommun, min region, mitt landskap, mitt land, min civilisation. Har jag tid, kraft, resurser över (vilket de flesta inte har, u-hjälp är en mycket sen uppfinning) så kan jag ägna tid åt Ahmed. Om alla levde med att ta hand om sin nästa, skulle det inte finnas någon migration att tala om. Alla pulleffekter skulle vara borta.

   Kristendomen består av nåd, rätt och sanning. Nåd är något vänsterkristna gillar att framhäva. Vad med rätt och sanning? Ska vi blunda för åldersfusk, bidragsfusk, borttappade id-handlingar, lögner om att släkten har dött? Vad är det för rätt vi förfäktar? Kyrkan av idag, både svensk-luthersk och frikyrkan, har sällan varit så långt ifrån sin källkod, Bibeln, som den är idag. Man kan inte lyssna på präster och prelater för att få veta vad kristendom är. Det är Bibeln som är grunden och Luther och Gutenberg gjorde det möjligt för oss alla att studera den.

   Nuvarande liberala och socialistiska kyrka är ingen kristen kyrka. Kyrkans läronämnd har kodifierat läror som går emot Bibeln. Glöm kyrkan. Satsa på Jesus och Bibeln.

   Gillad av 3 personer

   • Elisabeth G skriver:

    ”Satsa på Jesus och Bibeln.”

    Till det skulle jag vilja tillägga: Läs så många böcker ni bara kan av Luther, Schartau och Giertz samt gå på Missionsprovinsens gudstjänster.

    Gilla

  • A skriver:

   Hur kan kristna vara förrädare om de inte ÄR kristna. Om jag i mitt arbete slutar följa sanningen, så söker jag ju inte sanningen, och kan omöjligen uppnå nåt. Jag kan naturligtvis KALLA mig sanningssökare, men jag ÄR det inte, utan en lögnare som hela tiden misslyckas med verkligheten MartinA. Det GÅR inte att ljuga för den här guden, den SER ALLT. Enkelt. Bevisbart.

   Mvh A

   Gillad av 3 personer

 20. Bo Svensson skriver:

  Den de möter som dör, verkar vara den totala bekymmerslösheten. – Ville Kristus att vi skulle bli delaktiga den redan som levande och verkande? – Begrundande mitt eget liv, verkar det vara det jag tagit åt mig. – Inte att ge bort mina pengar till de fattiga.

  Vi skall strunta i den predikade godheten, – den gör mera skada än nytta, – och nöja oss med den naturgivna. – Den naturliga välviljan som alla varelser utövar, är att hela tiden göra det bästa av läget efter förmåga och vad som är läget, beror på ens perspektiv i tid och rum och på ens grad av inlevelseförmåga.

  Gilla

 21. Gunnar Peterson skriver:

  Tror Du, bäste Skarprättare, att Du vinner några sympatisörer eller ens väcker upp någon osäker tvivlare genom att använda skällsord? Låt Du dem som inte delar Din inställning få ta till sig den tröst och ge uttryck för den kärlek till medmänniskorna som den kristna tron åstadkommer,utan att Du behöver känna Dig störd. Vad sedan gäller Svenska kyrkan och flera andra protestantiska samfund är det svårt att se någon positiv framtid för dem; där liknar de hela vårt land och folk.

  Gilla

 22. Tina skriver:

  Jag är i själ och hjärta hindu därför att människor jag mött på den fattiga indiska landsbygden (ja,jag lärde mig deras språk) anser att alla varelser i världen har rätt att söka sin lycka. Djuren vill liksom vi bilda familj och hitta sin mat för dagen. Det är ingen större skillnad på oss. Hindun på landsbygden dödar därför inte djur, om det inte är alldeles nödvändigt, ger sina rester åt gatuhundarna och sörjer att fågelsången tystnat och träden huggits ned. Många byar röstade emot el, och en god vän tog sitt liv för att den snabba moderniseringen med dess värderingar var för fruktansvärd. Naturligtvis finns det också dåliga människor, där som här, men det finns en orsak till att det euro-asiatiska lejonet har utrotats från Italien till Thailand, utom i just Indien.

  Det finns en sak vi kan sätta istället för gud. Evolutionen. Naturligtvis har jag studerat den, och det tog minst två års studier innan jag riktigt begrep den, den tar mer än ett par skoltimmar att förstå. Då var det som en uppenbarelse, den är allt. Och den är sagolikt vacker och intrikat med alla dess uttryck i arterna som alla är kronan av sin evolution. Alla våra ansträngningar måste riktas mot att upprätthålla biodiversiteten. Expressen hade igår en artikel (med en osannolikt löjlig rubrik), men boken i fråga handlar om en ny aspekt av evolutionen som är mycket intressant. Att skönheten och förnimmelsen av den hos arterna kan ha en separat evolution.
  https://www.expressen.se/kultur/bocker/sa-kan-den-kvinnliga-orgasmen-forklaras-/

  Vilken politik och religion vi än väljer, stödjer jag bara den som har som huvudsyfte att bevara biodiversiteten, människan är förgänglig och en naturkatastrof i sig. Världen måste skyddas mot människan.

  Gillad av 1 person

 23. Sixten Johansson skriver:

  Fint tänkt och skrivet av Richard – och bönen härförleden var vacker. Men vilka ska göra vad? Alltså göra mer än drömma och önska. Inget hindrar eldsjälar att skapa embryon till en uppdaterad version av Jesu lära eller av kristendomen eller att skapa embryon till en förbättrad eller ny folkkyrka. I grunden behövs varken lokal eller kapital, för den kan existera och verka i virtuell form. De som vill mätta ett otillfredsställt behov av andlighet har det lättare än de som vill etablera ett önskvärt personvalsparti, fast inte heller det är omöjligt. Envar kan skriva så pennan glöder och sprida sina alster eller börja predika på nätet av hjärtats lust och intellektets hela glöd. Så kan envar se hur många gnistor som tänds hos andra. Antingen tänds de – eller inte. Svårare än så är det väl inte.

  Gillad av 2 personer

 24. Paulus skriver:

  Du kan läsa en bok om musik och sedan diskutera och ha åsikter. Musik verkar rätt trist och manipulerande. Du kan också lyssna på musik och kanske t o m gå med i en kör och sjunga själv. Musik verkar då underbart och meningsskapande. De kristna har gjort det senare, ateisterna det första.

  Gillad av 6 personer

 25. P I Persson skriver:

  Den kristendom som TS efterlyser finns redan. I Svenska Kyrkan och i hög grad även andra kristna samfund. Jag talar om totaliteten, givetvis ser det olika ut på olika orter. Om jag saknar något är det i så fall att de genuint borgerliga värderingarna fortfarande gör det tungsamt för den kristna vänstern att bli erkänd.

  Man kan, inte minst här, få läsa de mest hiskeliga beskrivningar av hur ÄB och andra framträdande kyrkliga företrädare ”är”, men, handen på hjärtat, hur många av kritikerna har någon nämnvärd erfarenhet av gudstjänster ? Hur många har läst något av deras tal eller artiklar ? Det kan inte vara många.

  Många har sin bild av kristen tro formad av hur den vanligen framställs i filmer, böcker och övrig populärkultur och tror att det handlar om sekter som sysslar med övergrepp och mord. Vilket det (förutom f d Filadelfia i Knutby !) naturligtvis inte är.

  Gilla

  • Elisabeth G skriver:

   ”Om jag saknar något är det i så fall att de genuint borgerliga värderingarna fortfarande gör det tungsamt för den kristna vänstern att bli erkänd.”

   Finns det någon kristen vänster? Nej, den kristna tron är varken höger eller vänster. Och ja, jag har en enormt stor erfarenhet av gudstjänster. Jag är född och uppvuxen i en kristen familj, är döpt, konfirmerad och vigd i Svenska kyrkan. Jag har varit anställd inom Svenska kyrkan, varit frivilligarbetare, haft utredningsuppdrag, varit förtroendevald och är gift med en f.d. präst i Svenska kyrkan så kom inte och anklaga mig för att inte veta vad Svenska kyrkan står för. Att många här har dåliga kunskaper om den kristna tron är inte deras fel men den saken kunde ÄB gripa sig an istället för att tramsa runt.

   Gilla

   • Kronblom skriver:

    Min morfar sa till mig att man kan inte vara kristen och socialist. Man får välja, Gud eller socialism.

    Gilla

   • P I Persson skriver:

    Men morfar tyckte det var OK att vara kristen och borgerlig ?

    Just den typen av kommentar visar till fullo hur rätt jag har. Kyrkan har fjärmat sig från arbetareklassen.

    Gilla

   • P I Persson skriver:

    Den kristna tron är givetvis varken höger eller vänster, har jag påstått det ???

    Det jag säger är att Sv K historiskt distanserade sig från den framväxande arbetareklassens berättigade krav på social rättvisa och (i praktiken) sade ”Håll dig på din plats, you’ll get pie in the sky when you die, nöj dig med det”. Mycket har förändrats sedan dess, tack och lov. Men fortfarande finns mycket av den sociala skiktningen kvar.

    Men när kyrkan och dess företrädare lackar ur är Jesus Kristus den som inte bedömer efter börd, meriter, åsikter och pengar, han möter oss alla med samma nåd.

    F ö är det intressant att en tråd om religion väcker så stort intresse i den annars så sekulära sajten. Den förmår att uppväcka en andarnas kamp, även om många har en väldigt besynnerlig syn på hur kyrkan är och hur den borde vara. Rekordet slogs nog av den som tydligen ansåg att det var kyrkans uppgift att deportera migranter. I en situation när det är just kristna migranter som står för den mest frimodiga kristendomen !

    Gilla

  • ts skriver:

   vänster är alltid sanningens invers. Tat lugnt PI, vi vet att du inte kan skilja sant från falskt, du förstår inte ens begreppet.

   Visa mig gärna en kyrka som vill deportera migranter.

   Gillad av 1 person

 26. Hans Karlsson skriver:

  Ett andligt vakuum har aldrig existerat. Numera ser religionerna lite annorlunda ut. Hur många tror inte att Sankta Greta har övernaturliga förmågor? Vad är klimatalarmismen om inte en ny religion, dock en religion utan framtidshopp och utan nåd. Och utan sanning och rätt. En destruktiv mörk religion som liknar asatron. Naturen måste blidkas med olika offer och de som inte klarar detta blir bortdrivna, fredlösa.

  Allas-lika-värde-religionen är den andra nya religionen i Sverige. Den kan se ut lite hur som helst och därför är den svag som sjöis i april. Den håller inte för konfrontationen med mer genomtänkta tankesystem som gamla världsreligioner.

  Sverige har ägnat de sista 80 åren åt att mer eller mindre aktivt försöka utplåna kristendomen. Har det blivit bättre? Har brottsligheten gått ned, narkotikaintaget minskat, skilsmässorna utplånats, den psykiska ohälsan eliminerats? Jasså inte? Så vi har alltså en bättre religion idag, men med en del, några små, sidoeffekter?

  Vi har en stark tillväxt av islam. Det är en erövrarreligion. Betänk att hela Mellanöstern var kristet när islam uppstod. Det fanns biskopar i Mecka, i Iran, Afghanistan och ända bort mot Kina och Mongoliet. Det fanns nestorianer överallt på Marco Polos tid på 1280-talet. Vad händer om en erövrarreligion ökar i omfattning och inser att motståndet är obefintligt? Vad händer om erövrarreligionens urkunder anser att det västerländska levnadssättet är en svår synd? Sverige är vid ett vägval. Om 30 år kan vi vara instängda i ghetton, få betala extraskatt och vara utestängda från högre utbildning. Det kan se ut som för Egyptens kristna. De kanske inte avrättas på löpande band men de är andra klassens medborgare. Detta är resultatet av ett gudlöst samhälle, som tror att förnuftet och vetenskapen löser alla problem. Ansvaret är tungt som ett svart hål på dessa gudlösa politikers, journalisters och opinionsbildare axlar.

  Svenska kyrkan är ingen kristen kyrka. När man anammat läror som går emot kristendomens källkod, Bibeln, så är man per se ingen kristen kyrka. Man är inte ett salt i förruttnelsen, man är en del av den. Dess företrädare kan inte efterföljas. Vi måste gå till källan, till Bibelns ord, för att hitta rätt. Kyrkan som organisation bör gå i graven, läggas ned, det som är friskt överlever, resten blir en socialistisk-postmodernistisk-värdeavgrunds-sörja som det inte finns nån som helst anledning att smutsa ned sig med. Det rena friska vattnet är Jesu budskap. Och här finns nåd, här finns upprättelse, vi behöver inte prestera – det behövs inga handlingar, inga hummande yogaövningar, inga rökelsekar, inga buddhastatyer och inga rituella bad i Ganges – det behövs bara en simpel tro att Jesus är min vän och vill leda mig på rätta vägar för sitt namns skull. En enkel tro. Det är förmodligen alldeles för enkelt – man tänker att så här enkelt kan det inte vara, jag vill ha nåt mer, där jag får lida, tävla, slåss, underkasta mig. Nej, så enkelt är det.

  Katoliktrenden, som Sörman talar om, tror jag iof har vänt. Den var mest en flykt från en svenskluthersk kyrka utan kristendom. Med den senaste påven har man insett att det inte var bättre på den sidan stängslet. Det är fint med liturgier, traditioner osv, men det är inte kristendomens kärna. Det är ett liv tillsammans med den Uppståndne, som är med mej varje dag, från bastun, cykelturen, biblioteket, till affärsmiddagen och galaföreställningen.

  Gillad av 2 personer

 27. afugglas skriver:

  Svenska kyrkan finns inte mer, möjligtvis en kyrka bland andra.
  Det ryktas att vid nästa ”uppdatering” av den så kallade kyrkohandboken ämnar man utesluta Mose lag eller Tio Guds Bud.
  Det är fantastiskt, den senaste uppdateringen kom aldrig inför församlingarna innan ”politikerna” med Jackelén i täten pressade igenom den och drog den över huvudet på församlingsmedborgarna. Skandal.
  Arma Sverige.

  Gillad av 2 personer

  • Anna Lindén skriver:

   Tio Guds bud har aldrig någonsin stått i kyrkohandboken, afUgglas. Däremot återfinns de i Luthers lilla katekes, i slutet av psalmboken.

   Gilla

   • Samuel af Ugglas skriver:

    Och varför blir församlingsmedborgarna undanhållna dessa viktiga fakta.
    (Katekesen blev jag faktiskt undervisad i av självaste Olof Hartman).
    Det finns säkert fler märkligheter och som socialisterna säkert önskat undanhålla svenska folket när det gäller ”kyrkohandboken”.
    Kom igen med fler avslöjanden Anna Linde´n

    Gilla

   • Anna Lindén skriver:

    Kyrkohandboken är en praktisk handbok för prästen, där det står hur man firar gudstjänst. Det är inte tänkt att den skall nå en bred publik, även om det är möjligt för vem som helst att köpa den. Katekesen har funnits i psalmboken i generationer, förmodligen redan på Jesper Swedbergs tid. Du får väl klaga på din konfirmandpräst för att han/hon inte berättat det. I psalmboken finns också ett kort utdrag ur kyrkohandboken med gudstjänstordningen för högmässa, gudstjänst, dop, vigsel och begravning. Psalmboken har varit den stora folkboken i Sverige, mer spridd än till och med Bibeln. Det är den vanliga kyrkomedlemmens bok.

    Gilla

 28. johan utan land skriver:

  Kristna, och till dem räknar jag inte de marxister som kapat åtskilliga kyrkor runt om i världen, är numera en förföljd minoritet. Dessutom mobbade av den vänster som inte alls gillar olika när det kommer till kritan. För egen del respekterar jag de kristna och ser dem en stabilserande faktor men har ingen avsikt att bli en av dem, förutom en del kyrkobesök under större högtider.

  Man kan tycka att kristendomen är gamaldags och ovetenskaplig, men den är inte destruktiv och ovetenskaplig som den postmoderna vänsterliberalismen.

  Vad kan man då ersätta kristendomen och i vid mening religionen med? Uppenbart är att postmodernismen inte duger. Svaret är väl att var och en får bli salig på sin tro men att det vore en god sak om ett gott samhälle kunde försvara sina goda sidor mot onda krafter som hela tiden dyker upp.

  Kanske något slags filosofi som klarar motsättningen mellan att ge människor frihet att skapa välstånd och själva bli rika på kuppen och trygghet åt dem som inte är produktiva nog att klara sig, samtidigt som den håller emot nästa inkarnation av marxismen, när den nu kommer.

  Något att införa ifall västvärlden överlever kaosvänsterliberalismens destruktiva strypgrepp.

  Gilla

 29. HL skriver:

  Idag skriver Sörman på Twitter att vi måste ta oss samman, svenska folk, och inte låta oss undertryckas eller fly från det vi ser i Sverige idag. Vi kan inte längre förvänta oss att stat eller kyrka kommer att hjälpa oss ur det moras som sker. Han kallar till handling från folket och jag svarade: jag är REDO.

  Gillad av 2 personer

 30. Sixten Johansson skriver:

  Denna långa och livliga diskussion om religion kan vi tacka Richard Sörman för (och kanske Skarprättarn). Skapelsens och dödens mysterier har berörts. Jag ska ta upp de centrala frågor och insikter som fick mig att förstå behovet av religion, inte så mycket för egen del som för ”oss”, för ”vi”-grupperna, som bär vår kultur och civilisation.

  Det dagliga, olösliga mysteriet är ju medvetandet. Ens ”eget” medvetande tycks ha en mittpunkt eller delmängd: ”jag”, som tycker sig ”äga” medvetandet. Det egna är i sin tur en delmängd av ”vårt” medvetande, för vi-flockarna har ju skapat det mesta av individmedvetandets egenskaper och existensvillkor: genetiskt, materiellt, språkligt och kulturellt. ”Jag” bär alltid med sig delar av ”vi”.

  Då kunskapsmassan och medvetenheten höjs börjar många även ana de otaliga biologiska, anatomiska, molekylära, astrofysiska undren och frågorna bakom både medvetandet och vår existens på ett framsvischande multiroterande stenklot. Om medvetandet öppnas för allt detta, så krossas det.

  Men redan på vanlig psykisk nivå kan medvetandet ana att när det ”vaknade” avskildes det från ”vi-medvetandet” och nu aldrig kan förstå andra helt och fullt. Alla är mysterier för varann, fast alla är delmängder av ”vi”. För att dämpa denna ensamhetssorg och -rädsla och överbrygga klyftorna är det klokt att beskriva alla ”jag” och ”vi” som delmängder av något större, Gud. Jaget valde fri vilja = separation från Gud, men kan känna sig vara av samma stoff och eftersträva resonans.

  Gilla

 31. kvellulvblog skriver:

  Som ”kristen ateist” har jag inga problem med att deltaga i exempelvis spanska fiestor med helgondyrkan. Att jag inte har någon förståelse för hur den normalutbildade och normalbegåvade människan, bokstavligen, kan tro på övernaturliga begrepp, hindrar mig inte att njuta av stämningen i processioner eller sånger. Att införskaffa flera, mot varandra fientliga religioner, i ett land som sluppit sådant en längre tid, är väl bland de mest obegåvade och människofientliga åtgärder man kan tänka sig, och det drabbar inte bara de troende. Många klartänkta individer genom tiderna har som Nietzsche konstaterat, att trots att galenskap är ovanligt bland individer är det regeln i sammanslutningar och nationer. De olika religionerna är väl ett tydligt exempel på detta.

  Gilla

 32. Jonas Nilsson skriver:

  Tack för ny intressant blogg men jag förvånar mig över (eller inte) att namnet Jesus inte apostroferats någonstans vare sig i blogg eller kommentarer. Att tala om en kristendom och en kyrka utan Jesus är något främmande.
  Mycket av dagens kyrka talar visserligen om Jesus men om denne Jesus som Gud, det som är den avgörande tanken, det mumlas det om. Med nya handboken ursäktas detta mummel av att det vore för dominant att tala om Jesus som Gud och Herren.
  Oavsett vilken politisk eller kulturell klädedräkt som en kyrka utan Jesus som den uppståndne kläs i så är det något främmande.
  Civilreligion är givetvis bättre än föreställningen om/tron på ingen religion alls. Men för att inte tömma orden på innehåll är det rimligt att påpeka också ordens och innehållets härkomst!
  Börja tala om hur Jesus som en levande Herre upp/be/rör så talar om vi om en sida av en kristen kyrka. I en sådan kyrka ryms alla döpta människor oavsett politisk färg eller o/kyrklig referens. Den som inte är döpt talar om kyrkan där borta och kan givetvis önska att hon byggdes om men det ändrar bara på exteriören, inuti finns inte kristen tro.
  Fortsätt att tala om civilreligion men försök inte ockupera kyrkan en gång till utifrån främmande grund.
  Problemet är hur vi nu ska kunna backa ur den plantering vi hamnat i. Vi har en sekulär kyrka därför att rättsgrund och kyrkoordning vilar på sekularismens principer, inte pga den innevarande färgnyansen på flertalet av kyrkomötesdeltagarnas namnlappar.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.