Jan-Olof Sandgren: Skolverkets vill uppdatera läroplanen

Jan-Olof Sandgren

Första gången jag stötte på ordet ”intersektionalitet” var för snart tio år sen, när jag jobbade som läxhjälpsansvarig på en grundskola i Göteborg. En pojke i sexan hade fått ordet i hemläxa men var lite osäker på vad det betydde. Däremot kunde han redogöra för vad bokstäverna i HBTQ stod för. Hans SO-lärare var en mycket ambitiös, nyutexaminerad kille som var populär både bland elever och föräldrar. En sån där lärare som brinner för sina elever och vill att de ska utvecklas.

En annan del av hemläxan bestod av en kopierad artikel ur Dagens Nyheter som barnen skulle reflektera över och skriva en kommentar till. Jag skummade igenom artikeln och tappade hakan. Jag minns inte exakt vad den handlade om, men trots mina fyra år vid universitetet var det inte helt enkelt att tränga igenom texten. Antingen hade jag framför mig väldens intelligentaste sjätteklassare, eller också hade läraren ingen aning om vad han höll på med.

I pojkens SO-pärm hittade jag ett skriftligt prov i historia, som visade att den som komponerat provet trodde att Karl Marx föddes i Ryssland och att ståndsriksdagen bestod av adel, präster, krigare och bönder. Det där sista kan ha varit en sammanblandning av ståndsriksdagen och det indiska kastväsendet.

Jag begärde ett krismöte med rektorn och förklarade att barnen i sexan utsattes för vad som måste betecknas som intellektuell misshandel. Rektorn lyssnade tålmodigt och konstaterade lite uppgivet: ”Vi är medvetna om problemet”.

I rättvisans namn ska sägas att de flesta lärarna på skolan var ytterst kompetenta och duktiga. Den populäre SO-läraren tillhörde undantagen. Men på de här tio åren har säkert flera av de duktiga lärarna gått i pension och ersatts av yngre.

Händelsen dök upp i mitt minne när jag läste om skolverkets planer på att revidera läroplanen. En förändring som enligt den här artikeln i Forskning och Framsteg är betydligt mer omfattande än att bara handla om antiken. Istället för att gräva ner sig i historiska epoker, filosofier och såna saker vill man fokusera på nutiden. Skolverket anger tidsbrist som motiv. Alltför mycket ska hinnas med på alltför kort tid och en del moment måste tyvärr stryka på foten – exempelvis renässansen, forntida mytologier och kunskap om Bibeln.

Men argumentationen håller inte riktigt. Enligt min och mångas erfarenhet är den pedagogik som grundskolan tillämpar – där elever aktivt söker kunskap och även avgör vad som är relevant – också den mest tidsödande. Säga vad man vill om gammaldags katederundervisning, men tidseffektiv var den. Om mer kunskap ska klämmas in på mindre antal timmar är det väl bara att ändra undervisningsmetoderna.

Det låter som en bra idé men är lättare sagt än gjort. Vi har fått en lärargeneration där många tycker att intersektionalitet tillhör baskunskaperna, och samtidigt är lite osäkra på skillnaden mellan kastväsendet och ståndsriksdagen. På vissa grundskolor är upp emot hälften av lärarna obehöriga, ibland räcker det med ganska mediokra kunskaper i svenska för att få undervisa. Djupare kunskap om Bibeln, folkvandringstiden, svenska folkvisor eller antika filosofer är inget man kan ta för givet. Skolverkets nya läroplan

kanske inte bara är en anpassning till vad framtidens elever behöver kunna, utan också till vad man tror framtidens lärare är kapabla att lära ut.

56 reaktioner på ”Jan-Olof Sandgren: Skolverkets vill uppdatera läroplanen

 1. Skarprättarn skriver:

  Jag är något osäker på vad ”djupare” kunskaper om bibelen skulle göra för nytta? Får vi bättre flygplan med sådan kunskap?

  Gilla

   • Skarprättarn skriver:

    Någon antydan om flygplan står inte att finna i bibelen, och då har jag ändå läst pamfletten från pärm till pärm.

    Religionens enda relation till flygplan är väl att nyttja dem för att störta skyskrapor.

    Gillad av 1 person

   • Den där Fredrik Östman skriver:

    Vi börjar se konturerna av Skarprättarens tillkortakommande. Han kan inte se livets dynamik, inte metoder som förutsägbart men inte förutbestämt leder från det ena till det andra. Han ser bara stadier som tablåer uppställda oberoende av varandra genom historien. Allt utskrivet i rent konkreta termer för den som likväl kan läsa, som den perfekta sanningens väggtidningar i långa rader.

    Om vi nu applicerar den näraliggande definitionen på rationalitet som förmågan att förutse ett utfall, alltså uttryckligen användningen av metoder och modeller, abstrakta koncept associerade till i förväg okända sinnevärldsliga fenomen, så måste vi diagnosticera en rationalitetsdeficit.

    Gillad av 1 person

  • P I Persson skriver:

   Ja naturligtvis. Den som inte förstår sin historia och ser hur trådarna löper samman kan inte förstå sin samtid och sin framtid heller. Allt ser då fragmentariskt ut och sammanhangen blir obegripliga. Med djupare kunskap om den bok som mer än något annat ligger som bakgrund och förutsättning för västerländsk civilisation inom alla områden kan vi förstå kulturernas, ideologiernas och vetenskapens nutida positioner. Och i förlängningen bygger vi bättre flygplan.

   Gillad av 8 personer

   • Skarprättarn skriver:

    Min historia står inte beskriven i bibelen. Till grund för västerländsk civilisation ligger för övrigt Rom och Grekland. Den medeltida kristna perioden är en regression, en tillbakabildning, innan renässans, upplysning och så vidare tog vid Roms ljus.

    Rötter till Rom och Grekland finns i Egypten och Babylon, men just den lilla judiska sektens bok och det senare kristna utskottet är helt irrelevant, en anomali, en parentes.

    Gilla

   • Sixten Johansson skriver:

    Tack, Skarprättarn (11:18, 14:47)! Din distinkt formulerade beskrivning gav mig något att grunna på och pröva att relatera historien till. Själv erkänner jag det stora individuella och samhälleliga värdet (och kanske nödvändigheten) av tron på en personlig gud och absolut sanning. Jag ser också Yeshua som den störste andliga mästaren genom tiderna och med hjälp av lite österländskt färgad erfarenhet anar jag en del av trons kraft och av vad han försökte förmedla.

    Men Kristus och frälsningen har jag hittills bara kunnat se som en genial uppfinning av Paulus, senare grovt exploaterad av kyrkan. Jag är heller inte ensam om att se dagens feminiserade prelatskock och kyrka som ett ideologiserat, ryggradslöst, fariseiskt underkastelseredskap. För ändamålet har Yeshuas budskap och kraft skamlöst förvanskats av detta självgodhetsskrå, som därmed visat sig sakna all egen kontakt med det andliga. Jag har mycket svårt att se hur dagens kristendom skulle kunna resa sig och bli ett stöd och värn mot allt som nu är på väg att rasera den västerländska civilisationen.

    Gillad av 1 person

   • Skarprättarn skriver:

    @Sixten: Det är ingen tillfällighet att Monty Python behandlade Jesus med den största respekt i Life of Brian, samtidigt som man ställde till med tidens värsta blasfemi. Saul från Tarsus grundade en maktlära som hade föga med filosofen Jesus att göra.

    Det stämmer också att kristendom inte är svar på islam, utan tvärtom en inkörsport för islam att ta över inkörda stigar och farleder. Institutionerna finns redan, färdiga att ta över med ny ideologi, på samma sätt som kristendom en gång tog över befintliga institutioner här och annorledes. Det är bara en fråga om demografi.

    Den sekulära staten, laïcité, separation between church and state, är det som är den framkomliga vägen, den som låter kyrkor vara kyrkor och övriga samhället fritt från inflytande. Det är den statsvetenskapliga filosofin som håller kyrkan levande i USA, vilket borde tilltala den som känner starkt för kristendom.

    Gilla

  • tc skriver:

   @sumprunkaren

   Jaha, då var vi då framme vid vad som alltid är ändstationen, att hata den där lilla sekten med stentavlorna, att detta kan ge så mycket motivation för så många, man bygger upp hela sin tankevärld runt detta hat. Jag kämpar med att förstå varför, jag kan rada upp delskäl som man med ond vilja kan stapla men djupet! Djupet i detta hat kan jag inte förstå. Tack för klargörandet, då var det avklarat, jag ser din ingångsvinkel.

   Gillad av 3 personer

   • Den där Fredrik Östman skriver:

    Det är självgratulationen som förklarar djupet. Ovanmänniskan som inte är det. Den för frälsning och himmelrike självutvalda riskerar inte att bli avvisad av St. Per om bara Gud inte finns. Kalvinismens barnbarn liberalismen.

    Gilla

   • Skarprättarn skriver:

    Nä du, dina halmgubbar betackar jag mig för. Den lilla sekten med stentavlorna berör mig inte det minsta, eftersom den hade vett att begränsa sin monoteism inom nationen, med en nationalgud. De hade inte och har fortfarande inga anspråk på att konvertera hela världen.

    Den katolska eller universella guden kommer istället med kristendomen, med absoluta sanningsanspråk och allt vad det för med sig i form av erövring, underkastelse och destruktion, på samma sätt som senare i systerreligionen islam.

    Den religionen är verkligen värd att hata, för dess vanvettiga anspråk och dess konsekvenser i form av vetenskaplig kollaps, kulturell förstörelse, slaveri, pogromer, bål, ghetton, korståg, censur, misogyni och så vidare.

    Om den förhatliga religionen ska man lära om i skolan, på samma sätt som man lär om kommunism, nazism och andra former av kollektivism, men man ska fan i helvete inte drillas i dess vettlösa feberfantasier till ideologi.

    Gilla

  • Christer L skriver:

   När det gäller allt det positiva med europeisk eller västlig tradition är Östman och TC med flera ute efter att koppla det till kristendomen. Man hoppar gärna över det negativa. Men både det positiva som det negativa med såväl kristendom som rationell samhällsutveckling och demokrati hör samman med den så kallat vita rasen, ett genetiskt system som alltså tar sig uttryck i sociala och ekonomiska former. Den vita rasen är nu definierad av sina fiender, står ständigt under attack inom våra egna gränser. Men vi kan inte försvara oss, vi kan inte hävda den vita rasen, just därför att den har hävdat sig så starkt. Då måste det kallas kristendom. Det finns mycket bra med kristendom, men det är kombinationen med den så kallat vita rasen som man här på DGS kommentarsfält mer eller mindre fördolt och skambefläckat identifierar kristendomen, inte med kopter eller assyrier osv. med hänvisning till dessa folks bidrag till historien. Vart ska vi ta vägen med det här, istället för att stå här och stampa gamla argument som om det leder någon vart? De kallar oss vita. Men vi förmår inte försvara oss mot denna anklagelse.

   Gillad av 1 person

   • Fredrik Östman skriver:

    Nejdå. Jag påpekar dagligen, stundligen, att även det onda, alltså liberalismen och socialismen, härstammar ur kristendom och judendom, enkannerligen ur en pervers tolkning av framför allt Gamla testamentet. Vi känner denna tolkning under namnet kalvinism.

    Gilla

  • A skriver:

   Jag tänker att du börjar i fel ände Skarprättare. Försök istället ge ett exempel på något som överträffar bibeln i att beskriva hur denna värld fungerar. Jag har själv aldrig läst något som träffar bättre, samtidigt som jag är en mycket ickereligiös typ av mig, och starkt tekniskt inriktad, med förmodligen många hundratusentals återkopplingar av orsak och verkan där jag sett hur sanning, ansvar, önsketänkande och lögn hänger ihop. Du får nog presentera nåt ganska kraftfullt, eller se dig bli sopad bana med tror jag? Men jag har gärna fel. 🙂 Obs, jag skulle kunna föreställa mig nån annan (hedninsk) lösning som skenbart är byggd på annat vis, men komponenterna skulle behöva generera ungefär samma sak isåfall. Nån annan skrud, men samma gud alltså. Ge ett exempel nu då..

   Mvh A

   Gillad av 1 person

   • olle reimers skriver:

    Skapråttan har givetvis inget svar; han utgår från en självtillverkad halmgubbe som han tror blir en bomb bara för att han säger abrakadabra.

    Islam lovar ett paradis med ett antal jungfrur om man dödar så många otrogna man kan. Kristendomen erbjuder, blod, svett och tårar med detta som sin egen belöning.

    Skarpråttan väljer jungfrurna som hans brist på blod, svett och tårar förnekas honom i det verkliga livet.

    Gilla

 2. Hans skriver:

  Nedanstående betraktelser har sju–åtta år på nacken, men den är fortfarande lika aktuell. (Beträffande Moira von Wright, som nämns nedan, var det faktiskt Alliansen som utsåg henne till att bli rektor på Södertörns högskola och utsåg henne till att bli ledamot i en Forskningsdelegation och ett Utbildningsvetenskapligt råd Det visar att Alliansen till stora delar anammat den kulturmarxistiska ideologin genusvetenskap och att benämningen ”Sjuklövern” bara blir mer och mer träffande.)

  Genualiskt

  Visst är det oroväckande att Sverige har halkat efter inom forskning. Men en vändning kan vara på gång eftersom vårt land just nu leder den internationella utvecklingen i en vetenskap med framtiden för sig; genusforskning.

  Att döma av alla hundratals miljoner som beviljas i forskningsanslag räknar våra politiker med att Sverige blir ett föregångsland inom genusforskning. Eftersom ämnet är av största vikt vore det på sin plats att presentera några av de spännande forskningsprojekten, men jag insåg att denna insändare skulle bli på tok för lång.

  Men huvudsaken är att våra skattepengar går till viktiga projekt, till exempel de 19 miljoner som anslagits till ”Att Genusifiera EXcellens – GEXcel: Mot ett europeiskt excellenscentrum i transnationella och transdisciplinära studier av föränderliga köns-/genusrelationer, intersektionalitet och kroppsliggörande”. Det finns till och med planer på att bygga ett Europeiskt centrum för excellent transnationell genusforskning i Sverige, vilket kommer att sätta vårt land på världskartan igen.

  Genusforskning börjar få fotfäste inom skolvärlden. Moira von Wright, som är
  rektor på Södertörns högskola, har föreslagit att en genusmedveten och genuskänslig fysik förutsätter en relationell infallsvinkel på fysiken samt att en hel del av det traditionella vetenskapliga kunskapsinnehållet i fysiken plockas bort. Hon menar att böckerna förmedlar budskapet att fysik handlar om det objektiva, det som höjer sig bortom känsla och mänskligt liv, vilket strider mot kraven på en jämställd text. Om vi börjar tillämpa hennes teorier på övriga högskolor så kan Sverige säkert vinna flera Nobelpris i fysik.

  Tack vare genusforskningen har vi också kunnat skriva om den svenska historien. På ett museum för SJ:s driftvärn kunde man se skyltdockor iförda uniformer. En av dem var en mörkhyad kvinna. När en förundrad besökare, som trott att driftvärnet bara bestod av män, frågade föreståndaren förklarade denne att för att få anslag till att bygga muséet krävdes det, på grund av genus- och jämställdhetsskäl, att en mörkhyad kvinna ingick.

  Inom bara några år kommer ”könsmaktsordning” att vara ett av de första ord som små barn lär sig på dagis. En annan fördel med genusforskningen, om än inte av monetär art, är att man kan kalla den ”typiskt svenskt” utan att någon tar illa upp.

  Gillad av 7 personer

 3. Bo Svensson skriver:

  En annan bra sak med katederundervisning utöver att den är effektiv, är att den kan spelas in och sparas. – Man behöver alltså bara de extremt kompetenta lärarnas medverkan och sedan tar man del av deras undervisning när man känner sig motiverad.

  Hur blir man motiverad? – Ekonomiska styrmedel!

  Skattemedel ägnade ändamålet undervisning skall man få del av, i takt med att man tillgodogjort sig det kunnande vi bedömer värdefullt och hur man skaffat sig det, har vi inte med att göra.

  Gilla

 4. Jari Norvanto skriver:

  ”På vissa grundskolor är upp emot hälften av lärarna obehöriga, ibland räcker det med ganska mediokra kunskaper i svenska för att få undervisa.”

  Jammen redan på 60 talet ormet kruper. Eller kruperte det heter? Ormet kruptete? Mina damer ock herrar, jak är det nya svensk läraret.

  Gillad av 1 person

 5. Fredrik ÖStMaN skriver:

  OT: HBTQ — vad f-n skulle det vara?

  Ett bra parti vägrar påhopp enligt mönstret har du slutat att slå din fru. Ett bra parti har ett program för HBH och ett helt annat för hälsa och medicin. HBH betyder alltså Hetero-, bi- och homosexualitet. Vi känner inga andra former.

  Transsexualitet är visserligen en ekivokation, men efterledet -sexualitet har här en helt annan betydelse. Annars hade ju ordet betytt detsamma som heterosexualitet.

  Återigen ser vi hur dissocierade abstraktioner leder till allvarliga och vitt spridda felslut.

  Gillad av 2 personer

 6. Kulturisten skriver:

  Den så kallade uppdateringen av läroplanen är knappast någon hjälplös anpassning till tidsbrist eller lärares kapacitet, den är ett fundamentalt inslag i en medveten och totalitär omstrukturering av vår identitet. Med samma gemensamma nämnare som det mesta idag – anpassning till den muslimska minoriteten. Allt som för denna är irrelevant eller rentav kränkande utesluts stegvis ur läroplanen. Tidsbrist är en tillfällig syndabock – då fundamentet för vår självförståelse och vårt samhällsbygge väl raserats kommer det plötsligt att hittas märkligt mycket tid för annan historia. Ilskan och oron över Skolstyrelsens övergrepp borde vara så ändlöst mycket större.

  Gillad av 6 personer

 7. tom crean skriver:

  Det är FRUKTANSVÄRT tidsödande. Igår visade mitt ena barn mig en film de gjort på spanska. Mycket bra var det, de konverserade fritt på spanska, men vilken TID det tog att göra denna film. Myten om pyssel stämmer också, och ”grupparbeten” är mycket utbrett (där mina barn tillhör dem som gör jobbet medan andra larvar, stör och pratar och gör annat).

  Att de skall samla ”kunskap” själva är en självklar del av problemet och vi måste inse att också detta är en del av en plan, en plan som prövats förr. Vi styrs av aktivister, vänsteraktivister, och det som driver mig mest det är att få ”vår sida” i bred mening att inse att DE VILL HA DET SÅ HÄR, våra mål sammanfaller inte, och ALLT HAR SETTS FÖRUT. Var har det varit så att man aktivt velat hålla folk nere, under vilket system sköt man av intelligentsian och de produktiva? Någon? Vi har sett detta förr, de vill ha det så här betyder i detta fall att de inte vill att våra barn skall veta något, inte kunna tänka, utan istället bli historielösa slavar till staten. Det finns inget slumpmässigt över det utan det socialdemokratin (och idag hela 7-klövern) gör är bara att lägga ett kalkeringspapper över kommunismen, de har en mall att följa.

  Det är en självklar sanning som inte behöver debatteras om barn lär sig bäst av en vuxen som vet bättre, men de som styr är intresserade av motsatsen, att kaos skall råda i våra barns huvuden. Vi har sett allt förr.

  Gillad av 5 personer

 8. sva990 skriver:

  ”Information at your fingertips” som var Bill Gates framtidsvision på åttiotalet är verklighet sedan i alla fall ett decennium tillbaka. Men märkligt nog är det mycket som tyder på att ganska få använder sig av de fantastiska källor till vetande som finns fritt tillgängliga även från en inte helt ny smartphone. Istället förmedlas det ideligen genanta bevis på okunskap och bristande bildning trots att fakta finns lätt tillgänglig. Ännu märkligare blir detta då man vet att barnen från tidig ålder i skolan manas att söka och värdera information på egen hand.

  Eget lärande är bra och bör fortgå livet igenom men det krävs omfattande grundläggande kunskaper och erfarenheter för att man skall få ut något vettigt ur det man själv försöker ta till sig. Där tror jag att det brister i skolan idag. Strukturerad (lärarledd) undervisning är nödvändig för att lägga en solid grund för det självständiga lärandet och sökandet efter information.

  Gillad av 1 person

 9. Leif Nilsson skriver:

  Tar mig friheten att citera en passande kommentar till artikel på Mises.se:

  ”Släpar man hit Mellanöstern får man Mellanöstern, simple as that, de landsförrädare som sedan 1968 iscensatt detta där crescendot med Bildt, Westerberg, Persson, Sahlin, Carlsson, Reinfeld och nu senast den (vet inte vad som är fel, något är det) sk juntaministern Löfven kört Sverige mot ett ofrånkomligt inbördeskrig finns inga förlåtande domar eller omständigheter. De skall dömas som de landsförrädare de odiskutabelt är. De skall jagas precis som de skyldiga nationalsocialisterna gjorde efter andra världskriget (dock uppenbart inte de formellt kommunistiska bödlarna).” (Brukspatronen)

  https://www.mises.se/2019/11/21/nar-statministern-stamde-upp-i-kastratsang/

  Gillad av 5 personer

  • Leif Nilsson skriver:

   PS.Beklagar att jag av misstag publicerade kommentaren här under Jan-Olof Sandgrens ”Skolverkets vill uppdatera läroplanen”. Kommentaren skulle naturligtvis finnas under Richard Sörmans ”Löfven försöker undkomma sin skuld”

   Gilla

 10. Matts Ekman skriver:

  Obegripligt att eländet får fortgå trots att alla ser vad som sker. I mätningar som PISA, brist på ordning o reda, låg auktoritet hos lärare etc etc. Och detta i en verksamhet som testats i ett par tusen år. Och msn experimenterar med våra barn – våra kommande generationer! Det är väl bara att vädra ut och städa rent på Skolverket. Uppifrån och ner. Kraftlösheten hos våra styrande är under all kritik.

  Gillad av 2 personer

  • Jan Molin skriver:

   Mats Ekman: du har ”lång väg” att tänka, prata med mer kunniga och läsa på flera alternativa sajter (dvs motståndssajter) som Ledarsidorna.se, DGS, Samnytt.se, juliacaesar.blog, petterssonsblogg.se, ulsansblogg…….. (som har en lång lista på dessa motståndsbloggar), uvell.se, mm, mm för att förstå det förräderi som sjupartiernas politiker har utsatt oss svenskar för och fortsätter att göra.
   Jag ska inte i detalj dra hela förrädarhistorien men omtala att det började redan i slutet på 60-talet genom att låta de kristna assyrierna komma hit. De tog med sig och införde de första maffiastrukterna i Sverige. Hela Södertälje mfl orter lider idag av detta.
   Därefter följde det riktigt stora förräderiet när Palme och de övriga partierna införde och antog propositionen SOU 1975:26, den som jag kallar mångkulturpropositionen, även fast den inte innehåller detta ord. Läs den!
   På 90-talet blev det borgarnas tur med Bildt i spetsen att stå för nästa stora förräderi, då lät man på kort tid 100 000 jugoslaver invandra med sin maffia!
   1995 skrev man så på den sk Barcelona-deklarationen, som gör massinvasionen av muslimer till Europa och Sverige möjlig!
   Sedan kom den stora Sverige för-äd-en Reinfeldt som straffade SD med att släppa in 890 000 invandrare under sina regimår!
   2014 så återigen sosseriet att fortsätta massinvällningen.
   Svenskarna då? De låter sig luras av att de flesta journalister med SVT, SR och TV4 i spetsen är trogna mot staten och övriga makter och i sin försåtliga propaganda gör så att 82% fortsätter att rösta på sjuklövern! Vilket ju måste betyda: DE VILL HA DET SÅ HÄR! Både politikerna och folket! Med tillhörande mord, skjutningar, våldsbrott, massvåldtäkterna mm, mm.

   Gillad av 3 personer

   • Den där Fredrik Östman skriver:

    Bildt ville ha hit hela juggemaffian och alla krigsförbrytarna från det kriget. Men han är inte nöjd, nu vill han ha hit alla krigsförbrytare, bödlar, torterare, barnamördare, våldtäktsmän från ISIS också. De som bränner folk levande. De som drager ut alla naglar och tänder. De som hugger huvudet av bebisar. De som förslavar och mördar hela folk. Dem vill Carl Bildt ha i Sverige.

    Gillad av 1 person

   • Christer L skriver:

    ”DE VILL HA DET SÅ HÄR! Både politikerna och folket! Med tillhörande mord, skjutningar, våldsbrott, massvåldtäkterna mm, mm.”

    En slutledning alltså. Det har blivit så här, alltså har de velat just detta, de har lyckats, inte misslyckats? De är duktiga, inga duktiga idioter, därför har vi valt dem, inga tredje klassens politruker, korrupta förrädare och lismande lögnare som utan förstånd om konsekvenserna men besatta av självöverskattning sålt sig åt globalisterna? Vad vill globalisterna: upplösa betydelsen av nationer.

    Gilla

   • ttcc skriver:

    @christer l

    nej, inte just så här alls, uppfattar du att de anser sig vara färdiga, att de nu ser orsakssambandet mellan våld, skjutningar, våldtäkter och invandringens sammansättning och storlek, och nu vill sätta stopp? Det gör inte jag, på mig verkar som de vill fortsätta på inslagen väg, och dessutom utöka med MER ovetenskaplig galenskap som genus, rasism mot vita (intersektionalitet kallas det visst) och klimathysteri? Du håller med?

    De vill ha det så här är en approximation, de vill så klart ha det ÄNNU VÄRRE.

    Gilla

 11. Rikard skriver:

  Hej.

  Kunskap är makt.

  Makt kan vara relativ eller absolut.

  Den som kan räcka en hand till en drunknande eller trycka ner hans huvud under vattnet har absolut makt.

  Den som är kunnigare än andra har relativ makt.

  Av detta följer att det är mer ekonomiskt för en kunnig att göra många andra okunniga för att relativt sett öka sin makt.

  Allt galärslavarna behöver veta är ju att lyda.

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, fd lärare

  Gillad av 5 personer

 12. Jan Andersson skriver:

  Nå, vad betyder ”intersektionalitet”?

  Wikipedia:

  ”Intersektionalitet” är ett analytiskt perspektiv som vill uppmärksamma hur relationer av överordning och underordning skapas och upprätthålls i samspel mellan bl. a. ras/etnicitet, kön/genus, funktionsvariationer, klass, ålder, sexualitet och religion.

  ”Som vill uppmärksamma.” Utgångspunkten är alltså att hitta fel.

  Men hur gör man i praktiken? Mätbegrepp, mätmetoder, reproducerbarhet, redovisning, syntes? Detta verkar 100 % PK och absolut inget att lägga på minnet.

  Gilla

 13. Jan Andersson skriver:

  Ibland när man spånar kan det vara nyttigt att vända på hela frågeställningen. Vad skulle hända om Skolöverstyrelsen beslutade att ENDAST historiska ämnen skulle förekomma? Skulle eleverna komma ut totalt värdelösa kunskapsmässigt, eller skulle de ha en bättre grund att lära sig ett yrke på? För det är det som det handlar om.

  Två utdrag ur Esaias Tegnérs långa tal vid magisterpromotionen i Lund år 1820 (Wikisource):

  Ty detta är det härliga hos mänskan
  att hon kan fatta tingens inre väsen,
  ej vad de synas, men vad de betyda;
  och verkligheten, vart vårt öga ser,
  den är symbolen endast av ett högre.

  Vad dagens högmod kallar mästerbrevet
  ack! det är ju ett städjobrev allena,
  en pantförskrivning av ert hela väsen
  till ljusets tjänst, till sanningens.

  Gillad av 1 person

 14. Hovs_klipphällar skriver:

  Jasså, detta vansinne tillämpas fortfarande?! Det är bevisat att vänsterflummarnas metod, att barnen ”själva ska söka kunskap” inte fungerar utan bara leder till förvirring!

  https://www.salaallehanda.com/artikel/kajsa-dovstad-lagg-ner-lararutbildningarna-och-starta-upp-nya

  — Detta kan vem som helst, som är normalt läskunnig, själv kontrollera.

  ………………………………
  ”Teorier som har förkastas av modern hjärnforskning – exempelvis att elever lär sig bäst genom att själva söka kunskap – lärs ut som sanningar.

  Ideologi sätts framför vetenskap. Såväl Vetenskapliga rådet som Socialstyrelsen har dömt ut svensk pedagogisk forskning.”

  …………………………………………….

  — Enligt artikeln skulle man tvingas lägga ner lärarhögskolorna helt, och starta om från grunden, för att äntligen utrota detta vansinne!

  Gillad av 4 personer

 15. Leif Nilsson skriver:

  Att ”den pedagogik som grundskolan tillämpar – där elever aktivt söker kunskap och även avgör vad som är relevant” – är inte bara den mest tidsödande utan också den mest förödande.

  Utbildning bör som utgångspunkt ha Louis Pasteurs konstaterande:
  “Fortune favors the mind prepared”.

  Det är därför utbildning inte ska vara inriktad på vad som intresserar barnet och vad han finner genom ”eget sökande”, utan utbildningen ska lära eleven, att tillgodogöra sig det som är viktigt för honom. Till det är de vuxna mest lämpade!

  Gillad av 1 person

  • Bo Svensson skriver:

   Vilka vuxna? – De som bekostar undervisningen – skattebetalarna – menar jag är de som skall avgöra vilket kunnande som skall motivera utbetalningar av skattemedel.

   Gillad av 1 person

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.