Bitte Assarmo: Därför strävar Skolverket efter att slå sönder det svenska kulturarvet

Bitte Assarmo

Skolverket har beslutat att den svenska nationalsången inte längre ska finnas med i kursplanen för den svenska grundskolan. Och det är inte bara nationalsången som kan komma att få stryka på foten i Skolverkets iver att slå sönder det svenska kulturarvet. Även de vanligaste psalmerna och den svenska barnvisetraditionen tycks irritera den ansvariga myndigheten, så istället har man valt den ytterst vaga och flytande formuleringen ”musik som knyter an till elevens vardagliga sammanhang och musikaliska traditioner vid olika högtider”.

Skolverkets Anna Westerholm, avdelningschef för läroplaner, menar att man helt enkelt inte behöver formalisera musiken mer än så, eftersom nationalsången ändå kommer att finnas kvar i undervisningen. Att ordet inte finns med är inte samma sak som att det är struket, säger hon.

Försåtligt nog utelämnar hon det faktum att det med den nya formuleringen finns utrymme för tolkningar. Därmed kommer vi med största sannolikhet att få se stora skillnader på hur olika skolor ser på nationalsången och andra viktiga delar av det svenska kulturarvet. Är det verkligen någon som tror att en religiös friskola, med en rektor som håller religionen högre än den svenska kulturen, överhuvudtaget skulle uppmuntra till inlärandet av den svenska nationalsången eller de klassiska svenska barnvisorna?

Många har naturligtvis – och med rätta – protesterat mot Skolverkets nya tilltag. Men de stora plattformarnas pk-lakejer är snabbt framme till Skolverkets försvar, som Expressens Lars Lindström till exempel. Så snart det blev uppenbart att de vanliga svennebananerna tycker att nationalsången faktiskt bör finnas med i läroplanen tog han tillfället i akt att framstå som radikal, cool och avspänd. Hans text fick titeln ”Så många saker som är viktigare att lära våra barn än att sjunga nationalsången”, för att låta påskina att de – vi – som ifrågasätter Skolverket är lite tröga och bakom flötet.

Lars Lindström förklarar förnumstigt att han minsann sätter omtanken först: ”Hur viktig den är för att samhället ska fungera. Hur lär vi våra barn omtanke? Hur lär vi dem hänsyn?” frågar han sig bekymrat och fortsätter att redogöra för sådant som är ”tusen gånger viktigare än en nationalsång: alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män, solidaritet mellan människor.”

Texten är både enfaldig och dåligt formulerad. Men Lars Lindström har en mycket tydlig agenda. Det han med stor iver ägnar sig åt är att misstänkliggöra alla som värnar nationalsången och det svenska kulturarvet, och kategorisera dem som motståndare till solidaritet och jämställdhet. Syftet är sannolikt att försöka skrämma dem till tystnad, för vem vill bli anklagad för att vara hänsynslös och osolidarisk?

För några år sedan kunde nog texten ha fått önskad effekt, åtminstone delvis. Idag ser situationen lite annorlunda ut. Människor är inte längre rädda för pompösa skribenter som Lars Lindström utan rycker mest på axlarna åt alla anklagelser som haglar så fort man värnar något som är traditionellt svenskt. Vi vet att man kan älska det svenska kulturarvet samtidigt som man är både solidarisk och jämställd och vi låter inte infantila mallgrodor skrämma in oss i ett mörkt hörn.

Vad varken Skolverkets ansvariga eller Lars Lindström förstår är att nationalsången är en av många viktiga kuggar i det kulturarv som kan förena etniska svenskar med nya svenskar. Det är nämligen bara det svenska kulturarvet vi kan ha gemensamt. Vi som är födda med det – och de som måste lära sig det. Det finns helt enkelt inget annat alternativ, om vi ska kunna minska motsättningar och polarisering. Och ju fler utlandsfödda barn vi får i de svenska skolorna, desto viktigare är det att det svenska kulturarvet blir till norm.

Istället gör Skolverket precis tvärtom och skapar nya möjligheter för skolledare med egna agendor att undanhålla sina elever den svenska kulturen. Skolverket strävar helt enkelt efter att slå sönder det svenska kulturarvet för att istället försöka skapa en ny, postmodern kultur där alla kulturyttringar – den jämställda svenska såväl som de mest ojämställda vi har sett på senare år – ska betraktas som en enda stor svensk kramkultur. Och det är käpprätt åt helsike.

56 reaktioner på ”Bitte Assarmo: Därför strävar Skolverket efter att slå sönder det svenska kulturarvet

 1. Skarprättarn skriver:

  Men nationalsången, eller vad man nu ska kalla det (vi har ingen officiellt), sjunger man på arenan och stadiet. Det är levande kultur – inte kulturarv – som skolan inte bör befatta sig med. Skolan ska lära ut matematik, naturvetenskap och språk, inte syssla med sånglekar och annat trams.

  Skolan ska heller inte vara en filial till kyrkan och sjunga så kallade ”psalmer”, det får de troende göra på egen tid för sig själva. Jag minns bara med avsmak och förakt all den kristna smörja man tvang på mig som barn i skolan, och Skolverket gör här en välgärning.

  Gilla

  • tc skriver:

   Hur skapades din egen moral tror du? Föll den ner från himlen? Nej just nej, det tror du inte, vad tror du alltså? Varför är du inte muslim? Eller om du har barn, varför blir inte dina barnbarn muslimer?

   Gillad av 3 personer

   • Rackarn skriver:

    Eh, goddag yxskaft?

    Moral utformas kontinuerligt i mötet människor emellan, baserat på erfarenheter och samtida förutsättningar. Men jag misstänker att du tror att det är den himmelske övervakaren du har i ditt huvud som ger moral?

    Gilla

   • tc skriver:

    Aha, just det, och det är detta som är VÅR kultur, nämligen kristendomen. Du är en anhängare av oral tradition? Var finns din moral nerskriven? Vilken moral skapas när du möter en muslim?

    Gillad av 3 personer

   • Skarpråttarn skriver:

    Nej, kristendom är inte min kultur och därför inte heller vår. Det är samma slags erövrarteologi som islam, något som prackats på folket mot dess vilja. Vissa vill fortfarande pracka på oss denna religion, genom att hävda att den är ”vår”, implicit att var och en måste underkasta sig vad fem procent kristna tycker. Vi skulle behöva en Robespierre att styra upp i Sverige!

    Av detta förstår vi även att det finns olika moraliska traditioner och skolor, och att ingen har företräde. Den allra mest grundläggande moralen finns nedskriven i lag, resten är ett personligt val. Själv bekänner jag mig till hedonism, ateism och rationell egoism, medan andra kanske är kantianer eller utilitarister. Alla dessa varianter finns förvisso nedskrivna, om än inte i form av påbud.

    Gilla

   • tc skriver:

    @snarstönkaren

    Vad klagar du för då? Som rationell egoist, hedonist och ateist så har vi ju den bästa av världar! Det råkar bara vara andra hedonister och egoister än du som styr.

    Det är patetiskt, en sorts lyxig kulturell parasitism att agera som om det som skapat allt runt dig, inklusive ditt eget tänkande inte finns. Har du familj? Barn? om dina föräldrar tänkt som du, varför finns du ens? Dessutom blir du en nyttig .. figur för både socialister och islam, eller du tycker det går bra så långt?

    Hur skall du föra över ditt lilla potpurri av tankar till nästa generation? Varför skall de unga inte bara ta din kvinna om du har någon och slå ihjäl dig i sann hedonistisk och rationell egoistisk anda? Varför inte?

    Gillad av 2 personer

   • olle reimers skriver:

    Skarpråttarn; bibeln är framför allt samlad levnadsvisdom med ett budskap för samlevnad. De som på denna visdom byggt den kanske mest livskraftiga regelboken var fäderna till den amerikanska konstitutionen som är i högsta grad levande och aktuell idag. En tolkning av några centrala passager i detta aktstycke kan bokstavligt talat avgöra mänskligheten framtid för generationer.

    I din upphöjdhet kan du gärna bekänna dig till vilken asatro du vill men du kommer inte ifrån en verklighet som lett fram till det tillstånd som har ditt öde i sina händer. ”Gud, ge mig frälsning, men inte just idag”; tycks vara din levnadsfilosofi. Mindre lyckad, faktiskt!

    Gilla

   • Skarprättarn skriver:

    @Reimers: du svävar som alla andra kristna stollar här i djup okunskap. Konstitutionen är fri från religiösa stollerier. De amerikanska grundlagsfädren var barn av upplysningen, och instiftade således USA som en fullt sekulär stat. Frankrike följde i spåren, medan vi fortfarande har kvar en statlig kontrollerad kyrka och dagliga religiösa utsändningar i den statligt kontrollerade televisionen.

    Gilla

 2. Laura skriver:

  Bereden väg för islam.. skulle det kunna stå över dörren till Skolverket.
  Lägg ner Skolverket så fort som möjligt.
  Vad skulle staten göra om svenska föräldrar gick ihop och struntade i skolplikten och började praktisera hemundervisning.  Gick ihop och rekryterade några duktiga ”obetalda” personer att undervisa barnen i någons vardagsrum eller i en lånad bygdegård. Med traditionella läromedel och metoder. Med hjälp av föräldrars och mor-farföräldrars ideella insatser för att få det att gå runt. Pedagogiska kooperativ under radarn. Skulle barnen hämtas in med polis? Skulle föräldrarna åtalas? Skulle barnen omhändertas och placeras var då?
  Känns bra att leka med tanken.

  Gillad av 10 personer

  • Gibrahil Ortigo skriver:

   ”Skulle barnen hämtas in med polis? Skulle föräldrarna åtalas? Skulle barnen omhändertas och placeras var då?”
   Skolplikt råder. Om du inte skickar ditt barn till skolan kommer kommunen initialt att utdöma straffavgift. Det är i storleksordningen 75 – 100.000 kronor. Den kan utdömas flera gånger, vilket hänt flera familjer i Sverige.
   Om du fortfarande inte skickar ditt barn till skolan kommer de sociala myndigheterna att ta ditt barn ifrån dig och sätta det i fosterhem. Detta händer också i Sverige.
   De som vill driva hemundervisning i Sverige brukar emigrera. De flesta flyttar till Åland, där bor ca 50 svenska familjer. De är i praktiken politiska flyktingar.
   De som hemskolar och drabbas av samhällets förföljelse får för övrigt politisk asyl i USA, enligt en lag de stiftat. Flera tyska familjer som hemskolat har tvingats fly och bor nu i USA (Tyskland har samma tvångslagar som Sverige).

   se organisationen för hemskolning, http://www.rohus.nu

   Gillad av 5 personer

 3. Jan Andersson skriver:

  Barn är inte korvar. Det finns inte en viss mängd kunskap som får plats. Det som skolan missunnar dem tar de in på andra håll av det som är tillgängligt, alltså idag mest skit och lögn i massmedia och ”sociala media” eller i kompisgänget. Förr fanns alltid hantverk och viktiga basnäringar på nära håll, idag bor det barn på åttonde våningen och vad ska de kunna lära sig?

  En fabrik eller sågverk saknade förr inhägnad, idag finns taggtråd, vaktstuga och kameraövervakning och man måste ha säkerhetsutbildning, entrepass, tillstånd, besöksansvarig, gul väst, godkänd hjälm med visir och dito skyddsskor för att överhuvudtaget få komma in till kontoret. För hundra år sedan var det vanligt att barnen levererade matpaket ända inne vid pappas arbetsplats i de livsfarliga fabrikerna, arbetsdagen var tolv timmar sex dagar i veckan i två skift.

  Men när pappa inte orkade längre var det bara för barnet att ta över spakarna, efter tusen matleveranser var grundutbildningen klar.

  Att veta vad man vill göra redan i unga år ger en fantastisk trygghet och ett gratis årskort till samhället. Tyvärr kan inte skolan bidra med något alls härvidlag, det är väl först på högskolenivå som det existerar ett visst samarbete mellan näringslivet och skolan, men inte ens då utan konstgjord andning i form av subsidier.

  Första veckan i värnpliktsutbildningen fick alla tvehågsna lära sig: ”Du orkar dubbelt så mycket som din morsa tror”. Viktigt för alla svenska grabbar att ta till sig idag när de halvt gömmer sig bakom närmaste kvinnsperson och tror att de kommer att vinna något alls på den taktiken.

  Gillad av 11 personer

  • Jari Norvanto skriver:

   ”Barn är inte korvar.”

   Men de bör korvstoppa naturvetenskapliga ämnen och historia. Idag ska jag äta falukorv med matematisk regelbundenhet. Aritmetik medelst ‘salamitaktik’.

   Gillad av 1 person

 4. heraldikern skriver:

  Ja, varje liten detalj som framhåller den Svenska kulturen eller historien bör naglas fast och inte ruckas på. Särskilt viktigt är det för det faktum att vi har alla dessa politiska aktivister som med åren och generationerna utplacerats på olika strategiska poster överallt i landet.

  Vi ser redan nu hur det tar sig friheter med t ex skolmaten och den religiösa täckelsen på skolbarn samt allt annat i samhället där de kör över det Svenska folket. Och ingen kan straffa dom för det än mindre ändra deras beslut trots att dom leder oss in i en helt annan kultur och främjar en annan religion.

  Gillad av 2 personer

  • Jan Molin skriver:

   Islam är ej endast en religion, det är ett samhällssystem och själva ordet islam betyder underkastelse. I detta system måste alla underkasta sig deras Guds vilja såsom den uttrycks i Koranen och i Haditernas texter. På så sätt är islam och socialism snarlika, och därför har troligen sossarna trott sig finna sina nya vänner i dessa invandrare! All socialism kräver ju också överordnade kadrer som vet bäst.
   Att, som våra sjupartier nu har gjort, släppa in detta främmande samhällssystem i Sverige, är mycket illa gjort! Det vi ser idag är bara begynnelsen av det kaos som stundar i Sverige, islam bryter medvetet sönder det samhälle det lyckas intränga i, just för dess egen framtida totalitära nyordning!

   Gillad av 7 personer

 5. tc skriver:

  Jag orkar inte läsa det, detaljerna är oväsentliga idag, vi styrs av förrädare och aktivister överallt som ALLA vill ha det så här. De har så
  självklart och uppenbart förstört Sverige för egen vinning och sina vansinniga utopiers skull, men det svåraste av allt för många det är att erkänna att vi alla HAR EN FRI VILJA, att de ville och vill detta. Så dessa aktivister på skolverket i detta fall måste bort och en sanningskommission inrättas där brotten mot svenskarna som skett under den senaste 35åren utreds. Vi kan ta kriget i Jugoslavien som startpunkt men det började förstås tidigare.

  Detta med nationalsången är bara det senaste just där, alla aktivister har som huvuduppgift att radera Sverige och svenskarna från jordens yta, de gör alla vad de kan, vårt största problem är att vi inte inser detta. Jag hoppas att SD då de får makten omedelbart börjar att rensa ut och bokföra aktivister. Att radera statliga mailarkiv skall medföra fängelse i 10 år.

  Gillad av 15 personer

  • Johan skriver:

   Stämmer nog bra. Tror att pyramidstrukturen gäller här, dvs alla små aktivistklubbar skapar sitt grupptänk och konsensus i enlighet med de föreskrivna riktlinjerna för deras verksamhet. Få vill avvika. Men de har inte överblick över andra ”cellers” verksamhet och framförallt toppen på pyramiden, dvs den enda punkt där man har överblick över konsekvenserna av maktpyramidens verksamhet.

   Gilla

  • Törnrosa skriver:

   När startade det? I begynnelsen så klart. När borde vi ha anat ugglor i mossen för Sveriges del? I modern tid skulle jag tippa på 30-talet.

   Makarna Myrdals ”filosofi” kring barnuppfostran har i vår tid fulländats genom en massa små och större ändringar – slopad sambeskattning, införd mångkultur osv. Kunde inte bli något annat än katastrof, som jag ser det idag.

   Och nu är vi här. Den obegåvade dumheten leder vårt rike. Kanske vi kan börja skåda slutet på det framvuxna vanstyret? Hoppas. Hårt arbete och uppoffringar väntar. mvh

   Gilla

 6. Aurora skriver:

  Ja, vänstermakten verkar som mål att slå sönder Sverige som nation. Nationalism är ett fult ord. C vill helt enkelt avskaffa alla nationsgränser. Alla som kommer över ”svenska gränsen” ska ha svenska bidrag. Inget om vilka ”nations”gränser som ska gälla för dem som betalar kalaset. Så betalas alltså svenska bidrag ut till välgödda ministrar i diktaturer. Många nysvenskar har också problem att de blir kränkta av svenska nationssymboler som flaggan och nationalsången. Alltså inget för svenskt som kan riskera att reta upp känsliga nyanlända. Lars Lindström är en tragisk verklighetsfrånvänd loser som envist upprätthåller en inbillad verklighet fastän den krackelerar allt tydligare runt honom. Det finns några fler av damma sort också.

  Gillad av 11 personer

 7. Östrahult skriver:

  Jag tog med barnbarnen på en konsert för barn i Berwaldhallen nyligen. Samma sak där, inte den barnmusik man förväntar sig utan konstig musik under ledning av en pladdrande självupptagen programledare. Det enda positiva är väl att vänsteraktivismen nu blommat ut till en sådan galenskap att folk börjar fatta.

  Gillad av 2 personer

 8. Alexander Svensson skriver:

  När förbjuds flaggan samt nationalsången och när införs obligatoriskt ramadanfirande? Förmodligen inom en inte alltför avlägsen framtid. Att ett folk vill fullständigt utradera sig själva måste vara något nytt i världshistorien. Vad har gått så fel med den svenska aveln? Det normala är väl att värna om sina egna? Sverige är ett dårhus utan dess like.

  Gillad av 6 personer

 9. Bo Svensson skriver:

  Det kommer aldrig att bli en solidarisk flock av den godtyckliga samling folkslag man samlat ihop i landet. – Det var ju inte meningen heller.

  Välvilja mellan djur (och vi är djur) yttrar sig dels som den strävan att göra det bästa av läget som gör att djur med intelligens och inlevelseförmåga hjälper andra i nöd, dels i form av flocksammanhållning = solidaritet.

  Istället för att försöka odla patriotism där förutsättningarna för sådan inte längre är för handen, skall vi ta den direkta makten över våra skattemedels fördelning över skattefinansierade ändamål, varefter vi kan odla solidaritet med dem vi känner gemenskap med och använda de pengar vi ägnar hjälp åt nödställda resurseffektivt.

  Vi befriar då de folkvalda från ansvaret för skattemedlens godtyckliga spenderande så att de kan fokusera på rättsordningen. – Vi skall välja lagstiftare, inte makthavare.

  Gilla

  • Bo Svensson skriver:

   Poängen med rättsordning är att få utvecklingen att gå framlänges och förhindra att allt rasar ihop i kaos och våld. – Om man har en rättsordning, – regler för ekonomi och samvaro, – värd att respektera, – visar sig i att så faktiskt är fallet. – Att utvecklingen går framlänges.

   Är kursen för människosläktets utveckling istället tillbaka mot apstadiet, är det ett tecken på att något gått väldigt snett.

   Gilla

 10. ERROL skriver:

  Den dagisintellektuelle krönikören Lars LIndström konstruerar en falsk och för sin argumentation löjeväckande motsättning mellan nationalsången och allt som är så oändligt mycket viktigare, enligt Lindström. Typiskt nog så betonar den enfaldige Lindström den statliga socialiseringen och fostran av eleverna till hyggliga, omtänksamma medmänniskor.

  Att eleverna ens introduceras för nationalsången skulle alltså tränga undan denna fostran som uppenbarligen enligt Lindström är skolans huvuduppgift, typiskt nog. Det är alltså inte kunskaper i andra ämnen som trängs undan utan Lindströms löjeväckande föreställning om skolans primära indoktrineringsuppdrag – att producera småkopier av lika menlösa och intellektuellt anpassliga värdegrundsundersåtar som Lindström själv.

  Föreställ er gärna en motsvarande pseudodebatt i ett kulturland som Frankrike. Lindstöm har ju naturligtvis apropos kulturen tidigare propagerat för att avlägsna sexistiska statyer och konstverk från det offentliga rummet. Lindström är uppenbarligen så inskränkt så han inte förstår vilka historiska exempel en sådan anbefallen statlig censur av kulturhistorien väcker.

  Gillad av 2 personer

 11. Mohammad skriver:

  Vad varken Svennebanan eller Bitte Assarmo förstår är att sharia är en av många viktiga kuggar i det kulturarv som kan förena etniska svenskar med nya svenskar. Det är nämligen bara det muslimska kulturarvet vi kan ha gemensamt. Vi som är födda med det – och ni som måste lära er det. Det finns helt enkelt inget annat alternativ, om vi ska kunna minska motsättningar och polarisering. Och ju fler utlandsfödda barn ni får i de svenska skolorna, desto viktigare är det att det muslimska kulturarvet blir till norm.

  Gilla

  • Hovs_klipphällar skriver:

   Mohammad — Jaha då vet vi vilka värderingar som numera ligger bakom makthavarnas agerande. Tack för den uppdateringen.

   Bara EN sak: här i Sverige är vi delar av ett västerland som i 1400 år på liv och död kämpat mot islams makt — ända fram till idag när vi är utsatta för förräderi från makthavarnas politruker i olika skepnader, inklusive nu senast Skolverket.

   Här en sammanfattning:

   Gillad av 3 personer

  • Sven i Saudi skriver:

   Vad kul att du skriver här! Jag bor i Saudiarabien via jobbet och deltar i deras alternativmedia, lustigt att du skriver ovanstående, jag argumenterade där på liknande vis för att alla i Saudi borde bli kristna, det blev en intressant debatt, för och emot.

   Gillad av 2 personer

  • Richard skriver:

   Så du menar att efter att makthavarna har ljugit och trixat för att fylla på med en massa muslimer; och dessa muslimer ljugit om identitet, ålder och härkomst för att få uppehållstillstånd; samt dessa makthavare och muslimer sedan plundrat oss på våra tillgångar och orsakat en massa lidande så ska vi dessutom anamma muslimernas primitiva ”rättstänkande”?

   Jag har ett motförslag. Vad sägs om att alla skyldiga i denna vidriga soppa tvingas återbetala allt de kostat plus dryga böter och att muslimerna sedan slängs ut ur vårt land? Det tycker jag låter som en mycket bättre idé. Och nej, det är inte förhandlingsbart.

   Gillad av 1 person

 12. phnordin skriver:

  Ja, den flumkultur som vi skall insupa-en salig blandning av vänsterutopi, för Sverige främmande religoner och kulturer och av makteliten påbjuden PK-ism skall ersätta svenska traditioner och vanor. Jag inser inte vilka fördelar det nya flummet har för vårt samhälle. Snarare bör det fruktas.

  Gilla

 13. Johan skriver:

  Om man vill, som statsministern säger, bygga ett samhälle som håller ihop, behöver den som växer upp i samhället och den som flyttar in i ett nytt samhälle veta vad man ska förhålla sig till. Konkret och inte en massa fluffigt lull lull i fina meningslösa ord.
  Varför vill Skolverket förvägra befolkningen detta?
  Vad vinner vi på ett sönderslaget samhälle som kunde varit solidariskt?
  Om man nu vill slå sönder det – vad avser man bygga istället?

  Gilla

 14. Göran Holmström skriver:

  Skolan är även den en del av den stora lögnen som socialdemokraterna sålt i över hundra år.
  Asatron hade sin logik, även kristendomen eller judendomen.
  Men socialdemokraterna säljer endast lögner och lidande, dom svagaste får makt, dom starkaste får betala.
  Dags att kast bojorna och avsätta förtryckarna, dessa falska lögnare som förstör allt i sin väg.

  Gillad av 1 person

 15. Aha skriver:

  Mycket bra och angeläget rutet. Sönderslagningen av en samlande majoritetskultur är ett undergångsrecept,
  Var hittar man framgångsrika mångkulturer?

  Det är idioti vi bevittnar.

  Gilla

 16. Matts Ekman skriver:

  Det är obegripligt att Skolverket får fortsätta med sin nedbrytning av skolan. Allt visar att det enorma vänsterexperimentet är totalt misslyckat. PISA, utfasning av lärarnas auktoritet, förvirring kring vad skolans syfte är etc etc. Hur kan det bara få fortgå? Verket måste städas uppifrån och ner. Fullständig utvädring av det som förstört och förstör generationer av våra barn.

  Gillad av 1 person

 17. Nyfiken Gul skriver:

  Skolverkets forslag ar de facto ett steg mot att gora Sverige — inte mangkulturellt utan bikulturellt — arabiskt och svenskt. Som ett mellansteg pa vagen mot ett samhalle dominerat av arabiska kultur. Nar (S) inser detta finns det ingen knapp ”Rewind” att trycka pa.

  Nyfiken Gul

  Gillad av 1 person

 18. Hedningen skriver:

  Skolverkets strykningar i läroplanen har som bekant varit ett återrkommande debattämne i höst, och man har redan behandlat historieämnet, litteraturhistorien och nu även musikundervisningen i pressen. Genomgående tycks vara det svaga intresset för humaniora, och det som kallas allmänbildning – kanske ett mycket undervärderat socialt kitt, som faktiskt kan foga samman olika befolkningsgrupper till ett starkt och gott samhälle. Men det fungerar bara, så länge det inte finns ”religiösa friskolor”, Koran-skolor osv utan en allmän, lika och högkvalitativ skola för alla. Med andra ord tror jag på en väsentlig utökning av läroplanen, och en höjning av ambitionsnivån. Fler läxor, i dessa av internet behärskade tider vore lätta att ge. Barnen kan ju söka fakta själva – eller hur ? Och källgranska ??

  Gilla

 19. MartinA skriver:

  Viljan är nog ond men effekten blir god. I ett mångetniskt land så är enhetsskola inte möjlig. Det finns många länder där olika traditioner har kunnat existera paralellt. Det här kan öppna upp för att det kan finnas bra skolor istället för att skolverket skall tvinga alla att vara dåliga.
  Dessutom medför det att nationalister kan ta över ägandet av nationalsången, vilket skulle vara mycket positivt. Jag tror inte att Bittes alla-ska-med tanke är möjlig i ett så splittrat land som Sverige. Och att försöka tvinga fram det gör mer skada än nytta. Att kvadda oss Svenskar ännu mer bara för att undvika konflikter, tja, konflikter blir det, det är oundvikligt.

  Gilla

 20. Bengan47 skriver:

  Lars Lindström , Expressen, och Lisa Magnusson DN ligger tio i topp bland de journalister som hatar landets ca 1.500.000 SD-sympasitatörer.
  Fattar inte att dessa tidningar låter dem fritt framföra sina personliga åsikter genom betalda ”krönikor” som i verkligheten är att likna vid insändare. Vanligt folk refuseras.

  Gilla

 21. Erica Ingeborg skriver:

  Helt riktiga slutsatser ,men varför-frågan och dess möjliga svar bör även belysas ,vilket kanske kan bli för mycket på en gång.Cui bono-frågan bör också ställas.Varför handlar de på det svenska Skolverket som de gör?De gör som de gör därför att de endast följer ordern från EU-kommandohögkvarteret i Bryssel där ”pan-européerna” har sitt näste.Pan-européerna som själva nog inte är helt autentiska européer vill nämligen bygga en europeisk superstat ,men för att nå detta sitt mål måste-enligt deras egna programskrifter-de europeiska nationalstaterna brytas sönder och de europeiska kärnfolken s a s ”hybridiseras”.Ett steg i denna riktning är utplånandet av alla specifika nationella kulturella särarter och kulturella yttringar som t ex nationalsånger etc.Så här arbetade även de sk ”bolsjevikerna” i Sovjetryssland som ville bygga en enhetlig superstat styrt av en ej folkvald bolsjevikelit som även ville utplåna särdragen hos de etniciteter som ingick i denna superstat för att skapa ”sovjetmänniskan”.Cui bono?Vilken grupp profiterar på avskaffandet av den svenska nationalsången?Svar:Det gör superstatsförespråkarna i Bryssel som vill att alla EU-människor endast sjunger den sk EU-hymnen en slags kopia eller parafras på ”An die Freude”.Vems glädje?Glädje över vad?EU-byråkraternas glädje över att de lyckats förstöra Europa och de europeiska folken såklart.Eftersom allt tänkande är förbjudet i EU-Sverige är dessa åsikter även förbjudna.Ja.Kanske mer än så.Så långt har det alltså gått.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.