Mohamed Omar: Islamkritik är inte detsamma som fobi eller rasism

Mohamed Omar

Brottsförebyggande rådet har fått får i uppdrag att ”fördjupa kunskapen” om islamofobi. Jag hoppas att de kan hjälpa mig förstå vad det är. Jag får ofta intrycket att kritik av islam blandas ihop med så kallad ”islamofobi” och till och med ”rasism”.

Jag har i diskussioner med troende muslimer blivit anklagad för att vara ”islamofob” eftersom jag sagt att jag inte tror att Muhammed var en profet. Jag tror inte att någon människa har pratat med Gud, för jag tror inte att Gud existerar. Jag känner några hinduer i Hare Krishna-rörelsen och de har aldrig anklagat mig för ”hindufobi” för att jag inte tror att Krishna var en inkarnation av Vishnu.

I en diskussion jag hade med en troende muslimsk tjej, så blev hon upprörd för att jag sa att jag tyckte att Tolkiens Sagan om ringen är en bättre bok än Koranen.

”Vi vet att muslimer utsätts för hot och hat i vårt samhälle. Det är viktigt att öka kunskapen om islamofobiska hatbrott så att vi kan sätta in kraftfulla åtgärder. Rasismens yttringar hör inte hemma i vårt samhälle”, säger jämställdhetsminister Åsa Lindhagen.

När man läser miljöpartisten Lindhagens yttrande får man intrycket att hon ser ”hot och hat”, ”islamofobi” och ”rasistiska yttringar” som synonymer. Jag efterfrågar mer precision. Men jag tror inte att verklig kunskap och precisa definitioner ingår i Brå:s uppdrag.

Kritik av islam har inget med rasism att göra. Islam är en religion. Det finns vita, svarta, gula och bruna muslimer. Allt det där borde vara självklart.

När jag kritiserar islams påstående om att Muhammed var en profet, så är jag inte rasist mot araber. I Koranen framgår det att araberna på Muhammeds tid skrattade åt hans påstående och kallade Koranen för ”gamla sagor”. Var de rasistiska mot araber?

Detta kan inte nämnas nog många gånger: den först dokumenterade islamkritiken finns i islams heliga bok Koranen. Man hittar citat av de skeptiska, de kritiskt tänkande araberna. Som här:

”Och de säga: ’Det är de gamles historier, dem han uppskrivit, och de dikteras för honom både bittida och sent.’” (Zetterstéen 25:6)

Det verkar ha funnits en hälsosam skepticism i Arabien på Muhammeds tid. Det hade varit intressant att höra mer av dessa tidiga islamkritikers tankar och resonemang. Tyvärr blev alla ”månggudadyrkare” som vägrade konvertera till den nya monoteistiska religionen utrotade. Och eftersom de inte skrev ner något själva är det enda vi har dessa lösryckta citat i segrarnas bok. Förmodligen kom inte ens de bästa invändningarna med.

Redan under Muhammeds livstid fanns det också en annan arab som påstod sig ta emot uppenbarelser från Gud. Han hette Musaylama. Han och alla som följde honom blev massakrerade av Muhammeds anhängare. I den islamiska historieskrivningen blev han känd som Al-Kadhab, Lögnaren. Muhammed blev känd som Al-Amin, den Sannfärdige. Segrarna skriver historien.

Ordet ”islamofobi” riskerar att användas, och används så redan idag, för att demonisera oss som, liksom de skeptiska araberna som citeras i Koranen, inte tror på Muhammed och hans Koran. Vi som har lämnat islam eftersom vi upplever att dess budskap strider mot vårt förnuft och vårt samvete.

Tyvärr finns det ett stort hat mot oss som har lämnat islam, något Åsa Lindhagen inte verkar bry sig det minsta om.

På min YouTube-kanal lade jag den 12 augusti 2017 upp en video med rubriken ”Gör som jag, lämna islam!”. Klippet har fått en hel del kommentarer. Kommentatorerna har svårt att hålla sig till god ton. Jag blir kallad ”din hund” av någon som kallar sig Mariam. Så skriver hon: ”… jag tror på Allah så ha respekt och vem är du svergie är ett fritt land”.

Eftersom Sverige är ett fritt land, måste vi respektera islam.

En Sabrin Mohamed håller med Mariam: ”Jag håller med dig ingen ska behöva säga något om andra religioner Sverige är ett fritt land.”

I vissa kommentarer uttrycks en rasism mot svenskar, en typ av rasism som får väldigt lite uppmärksamhet i mainstreammedia. En kommentator skriver:

”Lyssna din mamma är en svensk hora och därför blev det som det blev, man ska inte beblanda sig med svenskar, män som kvinnor. Ni är smuts.”

Och en annan:

”Din mamma ska lämna islam din lilla svennbanan du ser ut som gris när du pratar om ilsam så mitt råd är gå lärt i islam innan du sitter hör och att du inte vet nåt.”

I den här kommentaren hittar man inte bara en nedvärderande syn på svenskar som tyvärr förekommer inom vissa grupper med invandrarbakgrund, utan också en idé om att svenskar och andra inte bör ”beblandas”.

Jag skulle tro att mångkulturens införande i Sverige och den efterföljande massinvandringen från Afrika och Mellanöstern – som Miljöpartiet ville ha – inte har lett till mindre rasism, utan till mer. För det har flyttat hit människor från länder som är betydligt mer rasistiska än vårt.

Massinvandringen från islamiska länder har också ökat antisemitismen i Sverige. Hitler är till exempel mycket populärare i arabvärlden än i västvärlden. Den arabiska översättningen av Mein Kampf är en storsäljare.

Samma dag som man högtidlighöll Förintelsens minnesdag år 2017 var jag på Röda korsets lumpbod i Uppsala. Jag mötte en vän från min tid som muslim. Han är palestinier. Han bjöd mig på en kopp kaffe och vi började prata. Jag berättade att jag inte längre trodde på islam. ”Judarna har lyckats”, sa han. ”Det är vad de vill. Judarna ligger bakom terrorismen för att vända muslimer bort från sin tro.”

Klicka här för att gilla min sida på Facebook. Du kan stödja mitt arbete genom att swisha till 0760078008 (Eddie)

55 reaktioner på ”Mohamed Omar: Islamkritik är inte detsamma som fobi eller rasism

 1. Skarprättarn skriver:

  Rasism är föreställningen om att den egna (eller någon annan) rasen är överlägsen andra. Det är så rasism ursprungligen definierades, och det är så rasism definieras i andra länder. Knappt någon förutom renodlade nazister är numera rasister i den bemärkelsen.

  I Sverige gäller dock en nytolkning, i vilken rasism är föreställningen att människor kan delas in i raser. Problemet med den definitionen är att så kallade raser med enkelhet kan definieras genetiskt, även om man av politiska skäl undviker detta.

  Islamofobi är som rasism i klassisk mening, det vill säga fördomar och hat mot muslimer (snarare än mot andra raser). Det finns naturligtvis sådant, på samma sätt som det finns antisemitism och andra speciella aggressioner mot vissa grupper (muslimer är för övrigt ofta antisemiter).

  Man kan med en retorisk figur anklaga någon för att vara rasist eller islamofob (eller antisemit), men det är inte samma sak som att man i lagens mening idkar hatbrott.

  För övrigt anser jag att svenskar är en helt egen art, en klass av undermänniskor som borde brännas på bål som de värdelösa insekter de är, dessa svinens avkomma och pestens släktingar som bara konsumerar värdefullt syre. Svenskofobi?

  Gillad av 2 personer

  • Richard skriver:

   ”Knappt någon förutom renodlade nazister är numera rasister i den bemärkelsen”

   Bland etniska svenskar, ja. Men inom en del andra folkgrupper förekommer fortfarande mycket faktisk rasism.

   Gillad av 6 personer

   • Lars-Johan P Schedin skriver:

    Hej! Du har helt rätt, även denna gång..! Och den ‘omvända’ rasismen är väldigt vanligt förekommande.. Det kan jag vittna om, efter tjugo år inom taxiyrket! Att få fula tillmälen ifrån folk från Mellanöstern och Afrika är väldigt vanligt förekommande.. Och värre saker än så!.. Med vänliga hälsningar, farbror Lars.

    Gilla

   • MartinA skriver:

    Varje utlänning som säger sig föredra blonda kvinnor har anslutit sig till det allra grövsta rasistiska kategoriseringssystemet. Det normala för människor är etnocentrism, att föredra den egna gruppen. Mindre sofistikerade människor säger då att den egna gruppen är ”bäst”. Vilket formellt är att sätta upp en ordinalskala men egentligen bara är etnocentrism.
    Den som vurmar över blonda kvinnor över sin egen grupps kvinnor har däremot satt upp en hård ordinalskala över bättre och sämre ”raser. Sexuell preferens är tätt knutet till genetik och fortplantning.

    Gillad av 1 person

  • thomasdentredje skriver:

   Knepiga kluriga ord; Svenskofobi, Eu-fobi, Judefobi, nazifobi. Islamofobi.
   Wiki: Fobi (av grekiska φόβος, fobos, ”fruktan, skräck”) kallas en stark upplevelse av rädsla, starkt obehag, skräck eller stark äckelkänsla som, ibland utan saklig grund, återkommande infinner sig då en person ställs inför, eller riskerar att ställas inför, ett visst objekt eller en viss situation som personen hyser stark …
   Fobi är ett sjukdomstillstånd. Inte tillämpbart på en religion kan tyckas. Sen har vi det mycket tveksamma ordföljden och numera lagen ”hets mot folkgrupp”. Inte lätt att vara aktiv demokrat och våga säga vad man tycker nu för tiden. Ord är makt och makten äger orden. Lika så bra att bli demofob. Kan kanske underlätta livets vedermödor.

   Gilla

 2. Eva Danielsson skriver:

  Jämställdhetsminister Åsa Lindhagen påstår att muslimer utsätts för hat och hot i vårt samhälle. Nys. Vilka skulle våga hata eller hota muslimer? Inte ens verbal kritik i sociala media av muslimer vågar väl någon ägna sig åt numera? Kritik mot läran islam, ja än så länge kan man komma undan med det, men det vill ju det muslimska partiet Nyans ska bli olagligt. Varför tar Lindhagen upp detta? Jämställdhet handlar om jämbördig och likvärdig ställning i samhället mellan könen. Om något borde hon kritisera just islam för att inte ens i teorin tillämpa jämställdhet mellan könen.
  Islam är politik och religion oupplösligt förenat. Att skilja på kyrka och stat, och ha en sekulär stat, är inte möjligt enligt islam. Alltså anser jag att vi i västvärlden ska ta fasta på den världsliga/politiska delen av islam, och enbart den, eftersom det är med världslig makt, med förtryck och blod, som islam hotar oss och våra samhällen.
  Den religiösa sidan av islam bör vi sluta ta hänsyn till. Som religion åtnjuter islam västerländsk/kristen religionsfrihet och kan kräva tolerans även för absurditeter eftersom det handlar om något obegripligt och ”heligt” som avhåller folk från kritik. Och man tilldelas stora summor statsbidrag i Sverige, både som trossamfund och s k studieförbund och föreningar som religion. Och får tillstånd att driva skolor och moskéer som egentligen är radikaliseringscentraler.
  Om man betraktar islam enbart från islams politiska sida, t ex utifrån tvillingideologin nazism fast den är mindre förtryckande, skulle det då vara möjligt att lura svenska folket till samma tankebefriade tolerans då?
  Folk behöver förstå att islam är som nazism fast hundra resor värre. Fobier är rädsla för något som inte är realistiskt att vara rädd för. Islam är högst realistiskt att vara rädd för. Så, ja, man kan vilja bekämpa islamofobi och ersätta det med sakligt grundad rädsla. Skräck. Och mota ut islam från västvärlden.

  Gillad av 14 personer

  • Hovs_klipphällar skriver:

   Eva Danielsson — Precis. Den här MP-fjanten är ute och sprider struntprat, och syftet är att hindra oss från att uttrycka kritik mot en farlig och förtryckande lära:

   Bill Warner ger oss nedan en hederlig bild av vilka våra fiender faktiskt är, de som söker skrämma oss till tystnad. Makthavarna är på fiendens sida — mot oss.

   Gillad av 2 personer

  • Hans Högqvist skriver:

   ”Folk behöver förstå att islam är som nazism fast hundra resor värre. Fobier är rädsla för något som inte är realistiskt att vara rädd för. Islam är högst realistiskt att vara rädd för. Så, ja, man kan vilja bekämpa islamofobi och ersätta det med sakligt grundad rädsla. Skräck. Och mota ut islam från västvärlden.”
   Tack Eva, så slapp jag skriva det!
   Islam sprider sig med krigisk invasion, erövringen avslutas med att de som inte vill erkänna Allah som den ende guden mördas. Bilder från Syrien finns på tuben.
   Så här snabbt har Islam spridit sig – med våld, inte med ett kärleks budskap!

   https://stephenblanton.com/growth/?gclid=Cj0KCQjwi7DtBRCLARIsAGCJWBp9eYmmdJrPZWMEyD_2a1ul88hT-EPgW8x1atXRg6LdDWwxNGtvK14aAvflEALw_wcB

   Inga obehagliga bilder i länken!

   Gillad av 4 personer

 3. Tomas skriver:

  Det verkar som de stoltaste islamisterna är de som blir försörjda av hundar och vill att hundarna stiftar lagar så att man inte får skälla på dem. Tack Löfvén, Morgan, Lööf, Reinfeldt mfl. Jag saluterar er genom att lyfta på benet.

  Gillad av 7 personer

 4. varg-larsen skriver:

  Ja, jag vet inte om Eddie förstår hur djup en medelsvenssons indoktrinering är. Jag förstår inte heller varför jag själv undgått den (nästan). Jag bodde utomlands i 15år men en av anledningarna till att jag flyttade var att något var galet i Sverige redan för över 25år sedan. Jag kommer ihåg att jag ofta fann mig attackera Sverige men såg inte saker så klart som nu, men lögnen och hyckleriet fanns där redan då.

  Så de flesta svenskar, än idag, kan inte ta in vad resten av världen i stort sett ser som självklarheter, som att avslutningen ovan är det normala för dessa människor. Det presenteras som att SD ökar stort nu och är i fatt S, men jag ser istället alla som fortfarande röstar på sin egen undergång och röstar på 7-klövern, det är djupt patologiskt.

  Ett exempel, jag diskuterade med en bekant att homosexuella nu börjar inse att de är hotade och röstar SD, jag nämnde att man hänger homosexuella i lyktstolpar i Iran, men då kommer det, ja men Björn Söder är homofob (jag vet inte om detta stämmer). Så detta är ofta svenskarnas motsatspar Söder homofob/lyktstolpar, som om det är jämförbara företeelser. Endast den projicerade skulden kan få svenskarna att vikta så galet, i ena vågskålen ligger skammen som indoktrineringen skapat, rädslan för att inte skyddas av stimmet, på så sätt rationaliseras att det är rätt och riktigt att ta hit folk som vill se mer lyktstolpar i rättskipningen.

  Verkligheten är långt värre än det Eddie antyder.

  Gillad av 7 personer

 5. lenam skriver:

  Ordet fobi betyder en överdriven och obefogad rädsla som inte går att styra över. Tex spindelfobi. Även om man förklarar att vi inte har giftspindlar i Sverige så släpper inte skräcken för dessa spindlar. Islamofobi är ett påhittat ord. Ett ord som inte finns. Islamhat eller islamkritik är det rätta ordet i sammanhanget. Allt annat är obildat och korkat.

  Gillad av 4 personer

  • Björn skriver:

   Det kan finnas invandrade/hittransporterade spindlar som är giftiga! Hur ser man skillnaden?! Nej just det, bäst att undvika, alternativt sanera, samtliga…..

   Gillad av 1 person

 6. Stefan Sewall skriver:

  De ryska soldater vi eventuellt skulle ha mött i skogarna om det hade blivit krig, dvs om Sovjet hade anfallit oss från 30-talet till 90-talet, had troligen inte varit fulla av hat mot oss utan hade bara varit vanliga ryska killar som varit utkommenderade att anfalla oss. Sovjet anföll Finland under Stalin 1939-40. De ryska grabbarna hade väl inget större intresse av att storma in i Finland utan ville nog helst bara hem och var troligen inte så avogt inställda mot sina finska (eller svenska) motsvarigheter. Trots det gjorde alla svenska män, liksom de finska, lumpen och var inställda på att vi måste döda massvis av fiendesoldater (ryska män) för att försvara vårt land om de hade kommit. Dessa var dock inte personligen fientliga mot vårt folk och vår kultur. Ändå har jag och alla med mig åratal av träning för att döda dem för att stoppa deras invasion.
  De här som nu beskrivs är ju uttryckliga fiender till oss i mycket högre grad än eventuella tvångsutkommenderade ryska soldater skulle varit. Varför försvarar vi oss inte mot denna invasion av fiender?

  Gillad av 10 personer

  • SOLENGÅRNER skriver:

   Exakt. I lumpen fick jag lära mig hur man på bästa sätt tog ”den lede fi” av daga. Utan att skada sig själv. Nu är jag ju lite äldre och skulle nog inte hänga med i ett krig, men jag vet hur man gör. Ge mig ett vapen om det bli allvar.

   Gillad av 1 person

   • Jari Norvanto skriver:

    ”Ge mig ett vapen”… Du måste ta dig ett vapen.

    ‘A free people ought not only to be armed, but disciplined; to which end a uniform and well-digested plan is requisite; and their safety and interest require that they should promote such manufactories as tend to render them independent of others for essential, particularly military, supplies.’ (George Washington)

    Gillad av 1 person

  • olle reimers skriver:

   Stefan, jag tror tyvärr att du har fel på den här punkten. Rasism och rasistisk propaganda är det allra viktigaste hjäpmedlet för att få sina soldater att slåss i krig. Det gäller att med alla medel få ”de andra” att framstå som lägre stående, ondskefulla, hatiska; ja bestående av det allra lägsta man kan föreställa sig.

   Anledningen till att man lyckas med detta är att alla barn mycket tidifgt får lära sig vilka man ska hata och varför.

   Jag har haft två finska svärfäder som båda var vid fronten. Deras uppfattningar om ryssar var inte att leka med.

   Gilla

   • Stefan Sewall skriver:

    O.R.: Jag syftar på de ryska grabbarna som kommenderades ut. Inte tror jag i alla fall att ryska unga värnpliktiga killar från Sevastopol, Irkutsk eller Vladivostok, som plötsligt blir utkommenderade i skogen av den galne diktatorn, inom sig hyser ett utstuderat har mot det lilla landet Finland långt borta i nordväst som de knappt har funderat på var det ligger.
    Det är en helt annan sak förstås att höra vad finländare tycker om Sovjet, särskilt efter Stalins anfall. Det är klart att finnarna efter kriget hade sin uppfattning om den stormakt som anfallit dem.
    I Norge har jag i modern tid träffat unga sköterskor som innerligt hatar tyskar, pga vad Gestapo gjorde mot deras äldre släktingar.
    Men när jag gjorde lumpen hade vi inga åsikter om ryssar. Ryssland har vi inte haft ngt otalt med sedan 1809. Min mormor hade dock ett uttryck som var gammalt. Om man bar sig riktigt illa år frågade hon: ”Är du alldeles rysk, pojk?”

    Gilla

 7. miketheviking skriver:

  Tack Omar för ännu en bra text!
  Särskilt bra att du sätter fingret på ”fobierna”.

  Fenomenet med nya uppdykande fobier började för 15-20 år sedan.
  Vi har ”homofobi”, ”islamofobi”, ”xenofobi”.
  Alla dessa epitet har gått i bräschen för öppna dammluckor av sällan skådat slag.

  Fobi är en sjuklig rädsla för någonting och ett psykiskt tillstånd som kräver behandling.
  Att psykologer och läkare tillåtit vänsterliberala journalister, aktivister och debattörer mynta nya fobier är en skam. Jagnhar inte sett några medicinska underlag för dessa fobier.
  Det är också mycket nedlåtande att sätta sjukliga epitet på meningsmotståndare där det egentliga syftet är att negligera det som anförs och förnedra personen som psykiskt sjuk.

  Så, kära vänner, när ni hör orden så protestera ljudligt och ifrågasätt epitetet. Dessa fobier finns inte utan är sprungna ur en annan ”fobi” som odlas mot de som uttrycker kritik mot skeenden eller handlingar.

  Jag har nyligen sett skrivet ”klimatfobiker” om personer som uttrycker skepsis mot hysteriska påståenden och krav på vettlösa åtgärder.

  Gillad av 3 personer

 8. Jonas skriver:

  Att vara rädd för, eller skeptisk till, en ideologi, som har inskrivet i sina grundlagar att du måste underkasta dig deras förtryck eller bli dödad, är inte en fobi. Det är ett tecken på sundhet.

  Gillad av 11 personer

 9. Göran Holmström skriver:

  Religiös aggression hör inte hemma i en demokrati överhuvudtaget.
  Rätten till att tro eller inte tro är alla medborgares rättighet,
  Efter många år av tvivel ilska och frustration så har jag hittat en form av tro som passar min världsbild.
  Och den handlar endast om att göra så gott det går och inte skada sin omgivning.
  Just den aggresiva sidan av islam borde diskuteras rejält.
  Varför ska alla andra troende och inte troende vända andra kinden till?
  Även om jag är buddhist och tror på ickevåld.
  Så kommer det till kritan, så offrar jag nästa reinkarnation gladeligen för att försvara min familj och vänner om det behövs.
  Sveriges politiker håller på att trissa igång ett inbördeskrig med sina specialregler för ”utsatta” grupper.
  Allt måste gå att ifrågasätta och allt måste gå att diskutera, Precis allt!

  Gillad av 4 personer

 10. Anders F1 skriver:

  Islam är inte en religion. Det är en ideologi för erövring, med vissa religiösa drag, precis som miljörörelsen/klimatsekten.

  (Xeno-… främmande, som xenobiotika osv. Vi har det i ordet zigenare, det är avvikande/främmande.)

  Gillad av 4 personer

 11. Aha skriver:

  Åsa Lindhagen, Mattias Gardell, kulturjournalister och allsköns efterföljare ska hålla sig för goda att prata om Islamofobi. Det är svenska barn som får stryk, rånas och förnedras därför att de är svenskar. De är svenska kvinnor som blir överfallna och våldtas därför att de är svenskor och mindre farliga att ges sig på, det är svenska äldre som förtrycks i förorterna.
  Den konkreta fysiska skadan är det svenskarna som drabbas av. När klådde en svensk sist upp en muslim bara för att denne är en muslim?

  Att med hårda ord kritisera en väsensskild religion och tillika totalitär ideologi som Islam är inte hat eller fobi utan en helt naturlig reaktion när en främmande makt som Islam gör entré och som kraftigt kolliderar mot den svenska värdemodellen.

  F-n ta Åsa Lindhagen och kompani. Förrädare.

  Gillad av 7 personer

 12. Martin M. skriver:

  Anser att islam skall återförvisas till sitt kärnområde. Där får muhammedanerna utveckla, avveckla eller inveckla sin religion bäst de gitter. I Sverige skall den förbjudas.

  Gillad av 5 personer

 13. MartinA skriver:

  Rasism betyder att ha lojalitet och solidaritet med sin etniska grupp. Förutsatt att den gruppen är av Europeisk härkomst. Varför är det fel? Snälla, använd inte rasism som ett skällsord.

  För övrigt är den betydelse som våra härskare använder för ordet rasist själv ”rasistisk” i dess ursprungliga betydelse. Det är ju bara Europeiskättade som kan vara rasister enligt dem. Medan vi rasister egentligen bara vill vörda vår historia och skydda vårt arv. Man kan se det när härskarna gör reklamfilmer eller när de utfärdar ukaser. De bryr sig inte så noga om etnicitet i dem, det viktiga är att håna och trycka ner folk med Europeiskt utseende.

  Till exempel härskarnas påbud att Svenskar inte skall skyddas av HMF lagstiftningen. De menar att det beror på att vi Svenskar ”är i majoritet”. Vilket för det första är omöjligt att veta eftersom våra härskare har förbjudit att statistik samlas in om det. Och dels är vi Svenskar inte alls i majoritet i världen, vi är ett litet skört folk. Och dessutom är vi även i minoritet i många delar av Sverige.

  Att använda ordet ”rasist” på ett ickeironiskt sätt är Svenskhat. Så snälla, låt bli?

  Gillad av 2 personer

 14. Jari Norvanto skriver:

  ”Vi vet att muslimer utsätts för hot och hat i vårt samhälle. Det är viktigt att öka kunskapen om islamofobiska hatbrott så att vi kan sätta in kraftfulla åtgärder. Rasismens yttringar hör inte hemma i vårt samhälle”, säger jämställdhetsminister Åsa Lindhagen.

  Nja, söddu. Jämställdhetsminister, my ass. Vi vet att svenskar utsätts för hot och hat i Sverige. Det ‘goda’ hatet.

  Gillad av 6 personer

 15. Aurora skriver:

  Det är redan för sent. Funderat på om kommentera eller ej. Det MO skriver är självklarheter. Merparten av kommentarerna är seriösa och ingående. Till vilken nytta? En för vår del av världen helt främmande religion och dess följare dominerar idag vårt samhälle. En totalitär underkastelseideologi under täckmantel av religion. Kritik är hat och hot. Men kritikerna kan hatas och hotas. Svenskar kan hatas obehindrat. Vi ser nu s.k dominansvåld, helt oprovocerat, mot svenska ungdomar. Det kommer att sluta mycket illa.

  Gillad av 3 personer

  • varg-larsen skriver:

   Ja det slutar illa, islam är islam, detta vet vi. Vi styrs av förrädare, en aktivistklass, detta vet vi. Svenskarna är skrämda till lydnad och vaknar för långsamt, detta vet vi.

   Vad återstår då rimligen? Det måste vara en kollaps för Sverige för varför skall svenskarna fortsätta att bidra till sin egen undergång? De som kan flyr, försöker undvika skatt och segregerar sig. Jag tror inte någon som gör ett hederligt arbete till sist vill bidra. Socialdemokratins teori om ymnighetens horn kommer att testas.

   Gillad av 2 personer

 16. Göran Holmström skriver:

  Sitter just nu i biblioteket smuttar på en single malt, lätt feber och snörvlig, det är mer än fem år sedan jag vart förkyld i mer än två dygn. Läser boken New Orleans Voodoo Handbook.
  Vad har det med religion att göra, jo en hel del, tro kan försätta berg sägs det.
  Och det är nog vad vi människor både överskattar och underskattar mest!
  Vår egen vilja och dess förmåga att böja verkligheten, vissa vill böja den till fundamentalism och tokkontrollera verkligheten runt sig.
  Andra, jag med flera finner verkligheten rätt trist och förutsägbar, vi vill böja den till mer spännande och mer lekfull.
  Pengar och makt har aldrig intresserat mig på riktigt, det är en lögn med viss sanning.
  Skallen har kretsat kring cashen en stor del av livet, men bara av ett skäl. Möjligheten att kunna bygga mina drömmar, motorer och evighetsmaskiner samt exoskelett.
  Nej vart inte mycket av dom drömmarna!
  Gud eller ödet satte stopp för dom effektivt,
  Konstigt nog så andra drömmar, har infriats utan större ansträngning.
  Japp kärringar, i alla format och utseenden
  dom har tjatat och bett om mina blyga 16 centimeter, japp medel där oxå.
  Men konstigt är det jag drömmer om magiska tekniska underverk, och ödet skickar löpska honor istället.
  Jaja det är som det är,
  Van Van oil ska ge tur och ekonomi, receptet lyder citronverbena och mandelolja samt lite peppar, gnugga det på det du vill ska få framgång.
  Mina skiftnycklar ska masseras rejält med Van Van Oil.

  Gilla

 17. Lite reda i begreppen skriver:

  Människan har en relativt liten genetisk spännvidd. För drygt 70 000 år sedan var hon nära gränsen för total utrotning. Det var när vulkanen Toba på Sumatra hade ett extremt stort vulkanutbrott. Vissa anser att den mänskliga populationen efter det utbrottet endast bestod av runt 6000 människor. Efter vulkanutbrottet följde en större ekologisk kollaps, som varade i åtskilliga år. Utvandringen från Afrika vill man förlägga till för 60 000 år sedan. Andra tror att utvandringen skedde relativt kort tid efter vulkanen Tobias utbrott. Cirka 10 000 år tidigare. En viss inblandning från Neanderthalmänniskan och Denisovanmänniskan skedde också efter utvandringen till Europa och Asien. Men inflödet av de två mer särskiljande mänskliga subgrupperna var litet. Och korsningarna gav upphov till fertil avkomma. Ett tecken på en gemensam artmässig tillhörighet. Den senare genetiska variationen utanför Afrika kom därför att förgrena ut sig ut från en mycket liten grupp. Mest genetisk variation hittas på den Afrikanska kontinenten. Men ändå dvärgs den av motsvarande genetisk variation hos kusinen schimpansen. Deras genetiska variation kan inom en enda kvadratmil överstiga hela den mänskliga populationen. Det visar att det vi vill beteckna som raser är sprungna ur en stor genetisk likhet. Det vi ser som morfologiskt särskiljande utseenden har därför en relativt litet genetisk klangbotten. Att vi ändå gärna gör bruk av yttre morfologiska skillnader har mer med mänsklig psykologi att göra än genetik. Rasbegreppet, på rent biologiskt grund, kan därför ifrågasättas som något meningsfullt. Raser hamnar då mer i häradet av mer uppenbara visuella skillnader i utseende. Detta om mänskliga raser. Religion är helt kulturellt betingat. Att ens göra försök att blanda in ”ras” inom en religion faller på sin egen orimlighet. Adoptivbarn från andra kontinenter visar också med stor tydlighet att även kultur följer denna typ av mönster. Att både religion och kultur utgör något mänskligt förvärvat, och inte har något alls med genetisk variation att göra. Fobier i sig består av en slags överreaktion. Och kan naturligt innehålla en hel skala av olika triggers. Inklusive människor av olika utseende.

  Gillad av 2 personer

  • Hovs_klipphällar skriver:

   Reda i…
   Jo så kan man tycka – men vad säger du då om hundraser tex? Finns det hundraser eller är de en illusion?
   Själv påstår jag att det visst finns mänskliga raser lika väl som det finns hundraser (som alla härstammar från vargen, Canis lupus). Sedan kan man ha åsikter om vilka man råkar föredra, alltså bland hundarna… 🙂

   Gillad av 1 person

 18. Willy Lindqvist skriver:

  Det kan ju vara tråkigt för islamtroende att komma hit och upptäcka att deras religion och ideologi här inte är så uppskattad och världsledande som de trott och kanske förespeglats av imamer i hemlandet.

  Gilla

  • Törnrosa skriver:

   Fast det blir ännu mer tråkigt för oss när vissa islamtroende då visar sitt missnöje genom att
   bl a misshandla och våldta svenska kvinnor och barn i sin besvikelse. Låt oss inte heller glömma sprängningar och bilbränder.

   De islamtroende nöjer sig inte med att våra politiker skyddar dem och försörjer dem med våra skattepengar. mvh

   Gilla

 19. olle reimers skriver:

  Som många ovan påpekar är det på många sätt för sent. Hatets ande är släppt ur flaskan.

  Vi vet att socialisterna hatar oss eftersom vi suger ut dem. Det har funnits en tid, blandekonomins tid, när grupperna kunde leva tillsammans. Det vi ser nu är att det bara var en fernissa.

  Socialisterna vill fysiskt utplåna oss. De vill inte ha någon diskussion eller någon samlevnad. Därför passar det så bra att de kan importera islam, som gör jobbet åt dem.

  Islamofobi är alltså en ren projicering av deras outplånliga hat mot oss.

  Gilla

 20. Lasse skriver:

  Jag är inte islamofob då min oro och rädsla för den pågående uppenbara ”smygislamisering” av det svenska samhället inte är sjuklig. Utan i allra högsta grad ett friskhetstecken och reell.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.