Mohamed Omar: Islamkritik är inte detsamma som fobi eller rasism

Mohamed Omar

Brottsförebyggande rådet har fått får i uppdrag att ”fördjupa kunskapen” om islamofobi. Jag hoppas att de kan hjälpa mig förstå vad det är. Jag får ofta intrycket att kritik av islam blandas ihop med så kallad ”islamofobi” och till och med ”rasism”.

Jag har i diskussioner med troende muslimer blivit anklagad för att vara ”islamofob” eftersom jag sagt att jag inte tror att Muhammed var en profet. Jag tror inte att någon människa har pratat med Gud, för jag tror inte att Gud existerar. Jag känner några hinduer i Hare Krishna-rörelsen och de har aldrig anklagat mig för ”hindufobi” för att jag inte tror att Krishna var en inkarnation av Vishnu.

I en diskussion jag hade med en troende muslimsk tjej, så blev hon upprörd för att jag sa att jag tyckte att Tolkiens Sagan om ringen är en bättre bok än Koranen.

”Vi vet att muslimer utsätts för hot och hat i vårt samhälle. Det är viktigt att öka kunskapen om islamofobiska hatbrott så att vi kan sätta in kraftfulla åtgärder. Rasismens yttringar hör inte hemma i vårt samhälle”, säger jämställdhetsminister Åsa Lindhagen.

När man läser miljöpartisten Lindhagens yttrande får man intrycket att hon ser ”hot och hat”, ”islamofobi” och ”rasistiska yttringar” som synonymer. Jag efterfrågar mer precision. Men jag tror inte att verklig kunskap och precisa definitioner ingår i Brå:s uppdrag.

Kritik av islam har inget med rasism att göra. Islam är en religion. Det finns vita, svarta, gula och bruna muslimer. Allt det där borde vara självklart.

När jag kritiserar islams påstående om att Muhammed var en profet, så är jag inte rasist mot araber. I Koranen framgår det att araberna på Muhammeds tid skrattade åt hans påstående och kallade Koranen för ”gamla sagor”. Var de rasistiska mot araber?

Detta kan inte nämnas nog många gånger: den först dokumenterade islamkritiken finns i islams heliga bok Koranen. Man hittar citat av de skeptiska, de kritiskt tänkande araberna. Som här:

”Och de säga: ’Det är de gamles historier, dem han uppskrivit, och de dikteras för honom både bittida och sent.’” (Zetterstéen 25:6)

Det verkar ha funnits en hälsosam skepticism i Arabien på Muhammeds tid. Det hade varit intressant att höra mer av dessa tidiga islamkritikers tankar och resonemang. Tyvärr blev alla ”månggudadyrkare” som vägrade konvertera till den nya monoteistiska religionen utrotade. Och eftersom de inte skrev ner något själva är det enda vi har dessa lösryckta citat i segrarnas bok. Förmodligen kom inte ens de bästa invändningarna med.

Redan under Muhammeds livstid fanns det också en annan arab som påstod sig ta emot uppenbarelser från Gud. Han hette Musaylama. Han och alla som följde honom blev massakrerade av Muhammeds anhängare. I den islamiska historieskrivningen blev han känd som Al-Kadhab, Lögnaren. Muhammed blev känd som Al-Amin, den Sannfärdige. Segrarna skriver historien.

Ordet ”islamofobi” riskerar att användas, och används så redan idag, för att demonisera oss som, liksom de skeptiska araberna som citeras i Koranen, inte tror på Muhammed och hans Koran. Vi som har lämnat islam eftersom vi upplever att dess budskap strider mot vårt förnuft och vårt samvete.

Tyvärr finns det ett stort hat mot oss som har lämnat islam, något Åsa Lindhagen inte verkar bry sig det minsta om.

På min YouTube-kanal lade jag den 12 augusti 2017 upp en video med rubriken ”Gör som jag, lämna islam!”. Klippet har fått en hel del kommentarer. Kommentatorerna har svårt att hålla sig till god ton. Jag blir kallad ”din hund” av någon som kallar sig Mariam. Så skriver hon: ”… jag tror på Allah så ha respekt och vem är du svergie är ett fritt land”.

Eftersom Sverige är ett fritt land, måste vi respektera islam.

En Sabrin Mohamed håller med Mariam: ”Jag håller med dig ingen ska behöva säga något om andra religioner Sverige är ett fritt land.”

I vissa kommentarer uttrycks en rasism mot svenskar, en typ av rasism som får väldigt lite uppmärksamhet i mainstreammedia. En kommentator skriver:

”Lyssna din mamma är en svensk hora och därför blev det som det blev, man ska inte beblanda sig med svenskar, män som kvinnor. Ni är smuts.”

Och en annan:

”Din mamma ska lämna islam din lilla svennbanan du ser ut som gris när du pratar om ilsam så mitt råd är gå lärt i islam innan du sitter hör och att du inte vet nåt.”

I den här kommentaren hittar man inte bara en nedvärderande syn på svenskar som tyvärr förekommer inom vissa grupper med invandrarbakgrund, utan också en idé om att svenskar och andra inte bör ”beblandas”.

Jag skulle tro att mångkulturens införande i Sverige och den efterföljande massinvandringen från Afrika och Mellanöstern – som Miljöpartiet ville ha – inte har lett till mindre rasism, utan till mer. För det har flyttat hit människor från länder som är betydligt mer rasistiska än vårt.

Massinvandringen från islamiska länder har också ökat antisemitismen i Sverige. Hitler är till exempel mycket populärare i arabvärlden än i västvärlden. Den arabiska översättningen av Mein Kampf är en storsäljare.

Samma dag som man högtidlighöll Förintelsens minnesdag år 2017 var jag på Röda korsets lumpbod i Uppsala. Jag mötte en vän från min tid som muslim. Han är palestinier. Han bjöd mig på en kopp kaffe och vi började prata. Jag berättade att jag inte längre trodde på islam. ”Judarna har lyckats”, sa han. ”Det är vad de vill. Judarna ligger bakom terrorismen för att vända muslimer bort från sin tro.”

Klicka här för att gilla min sida på Facebook. Du kan stödja mitt arbete genom att swisha till 0760078008 (Eddie)