Patrik Engellau: Vad bör göras?

Patrik Engellau

Rubriken är stulen från Lenin som år 1902 publicerade en skrift med denna titel. Jag tänker inte rekommendera dig att läsa den ty Lenin var en pedant, en mordisk och humorlös pedant, kanske lite som Heinrich Himmler, och hans texter är därefter. Emellertid är titeln genialisk och tidlös vilket bevisas av att jag nu, 117 år senare, finner anledning att repetera den. (Lite grundforskning på Wikipedia avslöjar att Lenin, vilket många läsare säkert redan visste eller misstänkte, inte formulerat frågan av egen kraft utan stulit den från författaren Nikolaj Gavrilovitj Tjernysjevskij som redan 1863 skrev en roman med just den titeln. Vidare forskning skulle troligen uppdaga att frågan ställts redan tidigare i mänsklighetens historia.)

Sådana som jag anser att sådana som jag lider under ett andligt förtryck av en politisk religion som kallas politisk korrekthet och ett materiellt förtryck som utövas av vår tids makthavare, nämligen politikerväldet och dess stödtrupper inom det välfärdsindustriella komplexet samt dess ideologiska drabanter inom exempelvis Svenska kyrkan, det statsfinansierade trasproletariatet av bidragsförsörjda samt de lika statsfinansierade arméerna av olika slags aktivister.

Vilka menar jag då är sådana som jag? Jag kallade oss tidigare för ”den skötsamma medelklassen” men har sedermera blivit mer exakt och övergått till benämningen ”den nettoskattebetalande medelklassen” vilket inte är någon riktigt lyckad beteckning eftersom den inte direkt fastnar i medvetandet men har fördelen av att vara intellektuellt stringent för alla som kan ta till sig begreppet ”nettoskattebetalande” (vilket för en del visat sig vara svårt).

Den nettoskattebetalande medelklassen är en ny social klass. Den växer ur den gamla arbetarklassen och ur den gamla borgerligheten men är inte identisk men någon av dessa. Den är inte socialistisk och inte borgerlig men representerar det gemensamma paket av värderingar som tidigare fanns både inom arbetarklassen och borgerligheten men som det aldrig talades om eftersom det på något vis var självklart. Huvudmotsättningen idag handlar inte som tidigare om ekonomiska fördelningsfrågor som växte naturligt ur ett gemensamt värderingsklimat utan om just dessa värderingar som inte längre är gemensamma. Det som skiljer politikerväldet från den nettoskattebetalande medelklassen är inte så mycket ekonomiska förutsättningar som just värderingarna (plus att den nettoskattebetalande medelklassen försörjer politikerväldet och dess stödtrupper, men det är en delvis annan sak).

Till denna nya sociala klass hör delar av den gamla borgerligheten, men inte hela den gamla borgerligheten. Till den gamla borgerligheten hör exempelvis universitetsprofessorer i humaniora som nu visar sig vara den politiska korrekthetens fanbärare.

Till denna nya sociala klass hör också delar av den gamla arbetarklassen som också är nettoskattebetalare, ofta gråsossarna och LO-medlemmar som gett upp om socialdemokratin och i sin förtvivlan röstar på sverigedemokraterna.

Det stora problemet är att denna nya klass, denna nya potentiellt mäktiga sociala kraft som troligen omfattar en majoritet av befolkningen inte vet om att den finns. Den har aldrig tänkt på sig själv som en möjlig makt i politiken. Karl Marx skulle ha sagt att den saknar klassmedvetande. Den är, som Marx sa om bönderna i Frankrike, som en massa potatisar i en säck som inte begriper att de befinner sig i en gemensam belägenhet.

Den här nya medelklassen kan inte handla eftersom de PK-istiska härskarna ägnar sig åt att söndra och härska. De brännmärker, hånar och förbannar medelklassen när medelklassen ger uttryck för alldagliga och objektivt rimliga åsikter. Syftet är att förmå medelklassen att skämmas över sig själv och därför hålla tyst. Hittills har den strategin fungerat utmärkt. Medelklassen har skämts och hållit tyst, männen något mindre, kvinnorna desto mer. Barn och ungdomar har accepterat härskarnas propaganda, vuxna har gjort motstånd.

Det leder fram till rubrikens fråga om vad som bör göras. På längre sikt är uppgiften att ta över makten i Sverige för att landet ska styras med medelklassens sunda förnuft i stället för enligt PK-religiösa dogmer. På kort sikt är svaret att efter förmåga hjälpa medelklassen att skaffa sig ett klassmedvetande vilket betyder insikt om att man inte är ensam utan en människa av flera miljoner som känner likadant och att man därför inte behöver tåla att hunsas av PK-ister. När jag talar är jag inte bara en ensam tyckare utan jag är representant för en mäktig rörelse. Så ska var och en av oss känna för så är det. Det som bör göras är att verka för en sådan utveckling.
Den nya medelklassen har inga tidningar, inga tevekanaler, inga radiostationer, inga tydliga partier, kanske några undanträngd och obemärkta företrädare inom kulturen. Medelklassen har kort sagt inga etablerade representanter och inga mediala fora.

Det som bör göras är att rätta till dessa missförhållanden ungefär som när socialdemokraterna, representanter för den tidens förtryckta, för mer än hundra år sedan startade nya tidningar när deras synpunkter och världsbild refuserades av den tidens etablerade media.

Sverige kommer inte att kunna bekämpa PK-religionen förrän vi har självmedvetna och övertygade medelklassare som insett PK-ismens skadliga inverkan på vårt land och vågar ta upp striden.

75 reaktioner på ”Patrik Engellau: Vad bör göras?

 1. gmiksche skriver:

  Både ja och nej. Det är tveklöst SD som idag samlar den övervägande delen av de som spjärnar emot. Dess företrädare och anhängare framställs med medias hjälp som deplorables à la Clinton. Med ett ledarskikt som sägs ha gott om nazistiska rötter. Med många människor av enkel härkomst i täten. Inte tillräckligt fiiiina för den medelklass som känner ökad vånda men ändå inte vågar ta det avgörande steget till kompromisslös opposition. Som fortfarande tror att det går att lirka med det etablissemang som förankrat sin makt både reellt och ideologiskt. Bl a genom skolpolitiken. Vilket med önskvärd tydlighet framgår i gårdagens skröna av Rebecca Weidmo-Uvell: https://uvell.se/2019/09/25/skolverket-stadar/
  Det är inte kvart i tolv eller fem minuter i, utan klockan har passerat tolvslaget. I vad mån den går att vrida tillbaka beror på handlingskraften hos dem som vågar öppna ögonen.

  Gillad av 19 personer

  • Fredrik Östman skriver:

   Likväl måste vi som Patrik säger agera. Så länge det finns liv finns det hopp. Det finns inget tillstånd i ett mänskligt samhälle som inte kan förbättras, det är denna inställning som skiljer oss från ideologisterna och utopisterna.

   Min svar på frågan vad vi måste göra är att vi måste gå vägen över religionen. Dels därför att den måste skyddas och respekteras av hycklarna vid makten. Dels för att den har bättre möjlighet att samla olika sociala klasser under ett tak. Muselmanska brödraskapet visar vägen.

   Vi skall starta en trinitär väckelserörelse! Islam ut ur Europa! Eius regio cuius religio! Gott mit uns!

   Gillad av 17 personer

   • Christer E skriver:

    Men, men, men, hur förena alla disparata åsikter och uppfattningar som finns inom gruppen nettoskattebetalare?
    Vi som håller med Nietzsche att Gud är död (och att DN avskaffade helvetet på 50-talet), vi som är EU-förespråkare och i förlängningen för ett svenskt euro-medlemskap, hur skulle vi kunna slåss på samma barrikader som de som viftar med religionsflaggor och Swexit-dito?

    Hur skulle en minsta gemensamma nämnare för oss nettoskattebetalare se ut?
    Säkert ett dokument betydligt tunnare än det kommunistiska manifestet (inga andra jämförelser i övrigt)!

    Gillad av 1 person

   • Heinz Schröder ,Duisburg. skriver:

    Det redskapet kommer i alla fall definitivt inte att kunna bli Svenska Kyrkan som förutom att inte egentligen längre vara vare svensk eller kyrka i egentlig mening nu är ett lydigt propagandaredskap för EU i Bryssel.Dessutom med en ärkebiskop som har ”Allahuakbar” som sitt valspråk och en likaledes kvinnlig biskop som säger sig vilja avlägsna alla kors i alla kyrkor för att ej irritera och provocera soldaterna i EU.s muslimska invasionsarmé.Vilken kyrka återstår då som eventuellt val som instrument för de svenska korstågsriddarna?Livets Ord?Pingstkyrkan?Missionsförbundet?Tji-även där.Det måste väl bli en nystartad ”Crusader Church” i så fall-finansierad av Trump.Inc.

    Gillad av 2 personer

   • Stefan Sewall skriver:

    Christer E:
    Man måste inte nödvändigtvis poängtera och framhålla inbördes skillnader.
    Man måste samsas mot en tydlig gemensam fiende.
    Tänk på hur många sinsemellan olika krafter sossarna har. Vissa sossar står långt mot V och andra nära C. Jag har ibland när sossarna vunnit val och haft makten funnit en viss förtröstan i att det funnits någorlunda vettiga höga sossar som Feldt t.ex. Ingvar Carlsson liksom Persson, stod inte så långt till vänster vad gäller ekonomisk politik fick jag uppfattningen. En del sossar kunde lika gärna funnits i C. Andra sossar (Palme) har stått närmare V(PK). Sossarnas styrka är att de hållit ihop partiet trots åsiktsskiljaktligheterna och har kunnat kompromissa inom partiet och anpassa sig till verkligheten. När de vetat att de måste vara lite mindre åt vänster har de släppt fram mer borgerligt sinnade ministerkandidater. Om de hade trott att de kunnat vinna val och ta makten på mer vänstervriden politik så hade de satt radikala personer på ledarplats.

    I ett medelklassparti i PE: s anda kan man få väl vara ateist eller kristen, t.ex., vilket som. Spelar roll eller? (som de unga säger.) När Sverige röstade om EU-medlemsskap var det vänstern och SVT som var emot. Borgare var för, pga handelsfördelar. Sossar var protektionistiska för att skydda sin sossemaktsfär (skatte och räntepolitik) från utländsk påverkan. Sådan sakfrågesyn kan paradoxalt polvändas i rörelserna över tid.

    Det är vitalt att försöka enas inom en rörelse, och därvid acceptera och fördra olikheter inom de egna leden, för att vinna något i stället för inget.

    Gilla

  • Therese skriver:

   Men kan man verkligen bortse från medelklassens ekonomiska situation,attde allra flesta ur medelklassen har ett mycket bra materiellt leverne. Och är det inte pengarna som styr hur de flesta agerar och resonerar,även medelklassen.
   40-60 åringar som är födda i Sverige och har en utbildning har nästan alla ett (minst)hyggligt betalt jobb samt kunnat köpa sig en bostad/sommarställe som gått uppkraftigt i pris. Många har dessutom föräldrar som kan bidra med pengar och som efterlämnar ett hyggligt stort kapital efter dig i form av villa/br/sommarställe.
   Ärdetta inte den egentliga anledningen till medelklassens tystnad o h bristande intresse för att engagera sig politiskt.
   De måste få det betydligt sämre först och känna sig hotade eller själva uppleva nedmonteringen av välfärdssamhället.
   Då lär de börja protestera.

   Gillad av 2 personer

   • Arne a skriver:

    Har det bra? Hur många är skuldfria? Nästan alla västeuropéer har mycket större tillgångar än svenskar, vi är de fattigaste. Vi har snart inte råd att åka på semester. Det märks för de gamla, vi är helt beroende av att båda är friska i familjen och kan jobba ihop kulorna hela vägen in i kaklet. Det märks när man går i pension. Vi har precis nog så att vi är livegna och lydiga som får.

    Gillad av 2 personer

 2. Martin skriver:

  Du sätter fingret på ett svårlöst problem d.v.s. hur få svenska folket att vakna ur sin törnrosaslummer och börja agera på ett tydligt och därtill verksamt sätt. Sant är att det vi kan kalla PK-sekten avser att försöka hålla oss borta från makten, delvis p.g.a. att de, om vi ”vaknar”, kommer i ett väldigt bekymmersamt läge själva och kan behöva ta ansvar för den skada de tillfogat och fortsatt tillfogar vårt land.

  Alltför få läser alternativ media och det är möjligt att vi kanske måste gå ”pappers-vägen” i stället. Möjligen dela ut flygblad där adresser till flera olika alternativmedia räknas upp. Kanske att huvudmän för dessa olika oppositionella sajter träffas, lägger upp taktik och gemensamt går till aktion. Bildandet av en stor(!) samägd mediesajt där det allomgripande syftet är att rädda vår västerländska kultur och därmed våra värderingar. Vore intressant att se om någon av de stora papperstidningarna skulle ta in en helsidesannons från ett så stort initiativ, det gick ju bra när kinesiska staten betalade…?

  Nja, jag tror att vår kanske spretiga motrörelse mot PK-ismen behöver samlas under ett ”tak” och lägga ev. åsiktsskillnader åt sidan för att göra gemensam sak. Det är hög tid, om inte för sent att agera! Jag förespråkar en brainstorming av framträdande oppositionella för att så snabbt som möjligt gå till aktion, steget därefter, om inget händer nu snart, tror jag annars blir våldsamt, tyvärr.

  Gillad av 4 personer

  • Låt älvarna brusa - oreglerade skriver:

   Idéen att gå samman inom alternativmedia tror jag inte alls på. Bättre med en stor vildvuxen blomsteräng. I det mest spretiga och mångskiftande uppstår ändå en huvudfåra. Den behöver inte styras, eller tvingas fram. Den uppstår av sig själv. Det är älvar som skall gå höga och bygga kraft.

   Skulle alternativmedia blotta sig mer samlat kommer de att utgöra en mycket lätt PK-måltavla. Ett samlat grepp kan slå tillbaka.

   Hellre lita till den kritiska massan. Logaritmen som drar iväg. För 5 – 6 år sedan fick en opposition huvudsakligen ägna sig åt krypskytte. Med ärtrör. Nu står fler och fler människor raka i ryggen och tar inte vilken skit som helst – förlåt uttrycket. Det är antalet insikter som har betydelse. Det är i själva tillväxten, okontrollerad, den största kraften återfinns. Hellre spretigt än polerat. Till slut sipprar kraften ändå in i vardagspolitiken. Partiprogram måste ändras – annars en Golgatavandring ut i öknen.

   Numera hjälper den dagliga verkligheten till att öppna människors ögon. Det hjälper inte längre att ens blunda hårt. Många yrvakna känner sig säkert lurade. Av politiker och media. Förda bakom ljuset. Ingen trevlig känsla. När kommuner hellre ger gamlingarna filtar än håller varmt i rummet, har en smärtgräns passerats.

   Man kan inte heller hur länge som helst ägna sig åt smutskastningskampanjer riktade mot vanligt folk. För länge nedtryckt i skorna, får till slut effekter. Så – många bäckar små – bygger svenska älvar. Älvars reglering och dammbyggen får komma senare. Och då som en tyglad och kanaliserad kraft.

   Gillad av 1 person

 3. Eva Danielsson skriver:

  Du är själv en av de modiga, Patrik, som idogt lägger tid och möda på att höja medvetenheten om vad som händer i samhället och vad det betyder. DGS har gett mig mycket kunskap och tillfällen att sortera tankar och känslor. Vad vi som motståndsrörelse har jämfört med förr, är ju Internet och sociala media. På gott och ont.
  Mest på gott så länge det går att hejda härskarskiktets klåfingrighet och censur.
  Det krävs mycket mer förstås. De styrande som står för ideologin bakom de ondskefulla planerna på att förstöra våra västerländska kulturer, kan nog aldrig byta fot eller förmås att erkänna skuld eller skämmas. Många har säkert inte ens förmåga till skam. Och många behövde straffas.
  Men det viktigaste är ju att byta ut dem. Då behöver fler medelklassare börja bry sig om vad som händer och börja våga inhämta information utanför public service och börja engagera sig i lokala frågor och kommunpolitik. Det måste komma ett uppror underifrån ute i kommunerna. Där man ju får ta de faktiska konsekvenserna av rikspolitikernas svek och ondska mot det egna folket. Som de genomför med folkets pengar. Våra pengar. Vårt land.

  Gillad av 14 personer

 4. Göran Holmström skriver:

  Grymt bra text.
  Minus att sossarna har alltid verkat för sig själva, förmånerna var bara mutor i jakten på mera makt!
  Beviset ser vi nu då dom brännmärker
  Samtliga som inte håller med i värdegrunden.
  Socialism=ondska.. När ska det gå in?

  Gillad av 13 personer

 5. MartinA skriver:

  Men snälla söta rara nån. Det är ju medelklassen som är bärarna av PK-religiösa dogmer? Åt en globalistisk överklass. I syfte att förstöra nationell samhörighet som skulle kunna leda till motstånd mot den globalistiska överklassen. Och PEs ide är att göra en medelklassrevolution mot medelklassen. Det kommer sluta på exakt samma plats som nu. Helt meningslöst. Eller snarare så är det litet hemmapyssel för de som skulle kunna utgöra en förändrande kraft. Medan den globala överklassens förstörelseverk lunkar på.

  Gilla

  • Göran Nilgard skriver:

   @Martina
   Som det ser ut ja.

   ”..de PK-istiska härskarna ägnar sig åt att söndra och härska. De brännmärker, hånar och förbannar medelklassen när medelklassen ger uttryck för alldagliga och objektivt rimliga åsikter.”

   Så därför är den nettoskattebetalande medelklassen tyst eller åtminstone tystlåten och håller med om att Kejsaren har vackra kläder.

   Gilla

   • Heinz Schröder ,Duisburg. skriver:

    Helt riktigt-den svenska medelklassen är i stor utsträckning EU-tyranniets och de globala finansoligarkernas hängivna fotsoldater.Men det är bara så länge dess sociala och ekonomiska situation ej är hotad.De flesta i den svenska medelklassen är hyperkonformistiska ja-sägare försatta i vad det tycks en slags hypnotisk trance.Vad kan få dem att vakna?En spark i rumpan utdelad av en nysvensk , en ekonomisk kris med sjunkande fastighetspriser på bostadsmarknaden eller kanske drakonisk anti-vit medelsvenssonsk apartheid på arbetsmarknaden?Att själv bli muggad,rånad,beskjuten,misshandlad eller rammad av en Akilov-truck?Vem vet?

    Gillad av 3 personer

  • Eva Danielsson skriver:

   MartinA
   Jag hoppas du har fel, eller bara delvis rätt. Jag tänker att både arbetarklass och medelklass enligt traditionella kriterier, är tudelade mellan ”loyalty”och ”voice”. Och att män och kvinnor också är i olika läger inom klasserna. Tyvärr. Men allihop jobbar och betalar skatt, vare sig lönen är skattefinansierad eller inte, och alla, utom aktivister och sinnesrubbade, vill fortsätta leva i ett tryggt samhälle med någorlunda välstånd. Vad gäller islam tittar man nog bort bara, det väcker för mycket osäkert och svårt.
   Vänsterradikala och muslimska invandrare räknar jag inte in i vårt samhälle. Det är ju de som måste bort från inflytande. Och förmås välja ”exit”.
   Den globala snuskigt rika och mäktiga överklassens förstörelseverk lunkar förstås på. De skulle behöva få vasst grus i skorna.

   Gillad av 2 personer

  • Jari Norvanto skriver:

   Nej, du bortser från PK-propagandans inflytande och den mänskliga lämmelpsykologins kraft, som fjättrat medelklassen. PE pläderar för ökad klassmedvetenhet och konstaterar att den ännu är svag; alltså pantofflor i possen som ente fattar sitt predikament.

   Gillad av 1 person

  • fabricerad skriver:

   Helt rätt att det är medelklassen som bär upp PK-dogmen på sina axlar. Mrn, bör vi inte skilja på den ekonomiska medelklassen och timlönsmedelklassen? Den senare bryr sig betydligt mindre om PK-dogmerna än den förra (i min erfarenhet).

   Gilla

 6. svenne skriver:

  ”Sverige kommer inte att kunna bekämpa PK-religionen förrän vi har självmedvetna och övertygade medelklassare som insett PK-ismens skadliga inverkan på vårt land och vågar ta upp striden.”

  De försök som görs av medelklassarna för att ”ta upp striden” sker via demokratiska metoder i form av röstande i samband med riksdagsval, och senast resulterade detta i att över en miljon väljare visade sitt missnöje med det rådande styrelseskicket.

  Det finns även bloggare som försöker påverka skeendet genom ett intensivt – och uthålligt – skrivande om det eskalerande vansinnet, men risken för censur är överhängande för dessa. Det är även svårt för kritiker att ta upp striden då utestängning från ”rumsrena” media är ett av PK-isternas mest kraftfulla vapen.

  Trots att de flesta bloggare för ett vårdat språk utan kränkningar, rasism eller andra obehagliga uttryckssätt så vill de styrande kväsa dem därför att artiklarna många gånger redovisar en sanning som inte faller makthavarna på läppen. Yttrandefriheten är inte längre något självklart utan betraktas som ett hot. Att hindra meningsmotståndare på detta sätt kan liknas vid att en domare i en boxningsmatch förbjuder en av kontrahenterna att slå tillbaka vilket givetvis är lika oacceptabelt som att sätta munkorg på meningsmotståndare.

  Gillad av 9 personer

  • Aha skriver:

   Vad bör göras?

   Well, alternativ media bör bilda en förening, utse portalfigurer och sedan agera samfällt och då bör man framför allt jobba för att komma till tals i public service och synas i debattartiklar i riksmedia. Det blir ett mycket verksamt sätt att sprida kunskapen om alternativ media/Nya media till miljonpublik.

   Genom denna i stort sett kostnadsfria insats kan antalet läsare och besökare öka mångfalt hos aktörerna inom alternativ media.

   Alternativ media skulle vinna mycket på att samverka genom en förening.

   Gillad av 3 personer

 7. Matte skriver:

  ”VAD BÖR GÖRAS?”

  Bra! Bästa rubriken någonsin på DGS!

  Vi måste börja agera på all den förståelse som vi har, bl.a. tack vare DGS.

  Upptäckte nyligen Klaus Bernpainter, via Swebbtv, som verkar ha tänkt en hel del om vad man kan göra.

  Gillad av 3 personer

  • MartinA skriver:

   Den kommer från en radikal utopisk socialistisk Rysk bok som användes för att angripa och förstöra den traditionella Ryska civilisationen och för att angripa familjen och könsrollerna.

   Gillad av 3 personer

 8. fabricerad skriver:

  De senaste 50 åren har den perfekta diktaturen så sakteliga byggts och även om bygget inte är färdigt än blir det tydligare och tydligare för varje år att friheterna blir färre. Den svenska medelklassen är grodan som kokar sig själv. Hur kommer detta sig? Varför är svensk medelklass så lätt att styra? Jo, svensk medelklass saknar självförtroende eftersom medelklasslivet är en nyhet för de flesta. Ett par generationer tillbaka var de flesta av dagens medelklassfamiljer arbetare vilket gör att medelklasstraditioner saknas. Den vet helt enkelt inte hur man ska agera. Ja, de är potatisarna i säcken men också grodan som kokar. Kitteln är bl.a. den svenska skolan vars primära syfte är att skapa en värdegrundsfruktande befolkning. Utan självförtroende klarar inte medelklassens barn stå emot statens maskineri.

  Gillad av 6 personer

  • sjodinbjorn2hotmailcom skriver:

   Svaret på varför grodan osv är att, så länge man får bröd och skådespel (dvs pengar) så får det gå. Man tittar på fotboll sas. Men när pengarna inte kommer in, så ser man sig yrvaket omkring och ”börjar göra” saker.

   Gilla

 9. Arne Anka skriver:

  Mycket bra, lovande att det talas om tidningar, radio och TV. Det krävs ett samgående med nya ögon, för frågan är, varför läser inte min mamma alternativmedia? Ett svar är så klart vanans makt, hon sätter på radion på morgonen och har det som sällskap, på kvällen lite lätt TV, Sydsvenskan har hon sagt upp för det var dyrt.

  Så hon söker inte pk, men pk söker henne, mellan matlagning och annat så fylls hon med pk-perspektivet, från aktiv indoktrinering till att vissa perspektiv alltid döljs. På samma sätt så är Aftonbladet tidningen alla hantverkare och liknande tar på macken.

  Det som avhåller folk från alternativmedia är dock legitimiteten, systemmedia har legitimitet av historiska skäl och sin dominans. Detta kan inte göras om på så lätt. Det finns dock en faktor till: Skammen. Folk har fåtts att tro att det är fult med alternativmedia, de är rädda. Min egen högutbildade bror är sådan. Min poäng de senaste veckorna är att det inte räcker med sanningen, vänstern och pk-isterna har inte vunnit med sanningen utan genom att skrämma folk med falsk skuld: klimatångest, metoo eller knark i Danderyd.
  Vi måste höja tonläget för det finns en skuld som måste bäras, det blir ju helt oförståeligt om man pekar på en massa allvarliga missförhållanden (våldtäkter exempelvis) och man inte har någon skyldig. Skulden måste vändas, folk måste fås att se att det finns anledning att skämmas om man röstar på 7-klövern. Detta tror jag måste bli en del av taktiken, vid sidan av sanningen.

  Gillad av 8 personer

  • Arne skriver:

   Av det lilla antalet gilla (bedömer att detta inlägg normalt var 10-12) så måste det vara så att hälften åtminstone av DGS läsare sätter sin lit till 7-klövern.

   Har vi inte ett rätt avgörande problem här?

   Gillad av 1 person

   • uppstigersolen skriver:

    Jag ögnar ofta igenom kommentarerna flera gånger om dagen om jag inte har nåt särskilt för mig. Alla kanske inte gör så. Eller så gick många ut i det vackra vädret (i alla fall här) istället för att hänga på DGS. Så misströsta inte.

    Gilla

   • Rune skriver:

    Men det är ju krångligt att gilla. Har försökt några gånger, men jag kommer till en inloggningsruta och därmed uteblir mitt gillande.

    Gilla

 10. lenam skriver:

  SD är fulstämplat men jag börjar strunta i det. Öppnar munnen när jag kan. Ringer SVT s klagomål när de driver en agenda. Tel: 08-7820000. Igår sa man att det är bevisat att det är människan som orsakat den globala uppvärmningen. Var finns dessa bevis? Vad ska vi betala för? Vad är nyttan? Vi vill ha alla miljöpengar till vårt eget land. Inte till FN. Hur vågar ni?Hur vågar ni skicka våra miljöpengar till FN?

  Gillad av 12 personer

  • Göran Nilgard skriver:

   @LENAM
   Och i detta rapport som slår alla tidigare indoktrineringsrekord får Erica Bjerström frågan: Hur oroväckande skulle du säga att dagens rapport är?
   Är inte det som att gå ut och fråga NN på stan samma sak (förutsatt att NN inte som brukligt är på Rapport en utplanterad vänsterpolitiker som presenteras som just NN utan partibeteckning som råkar befinna sig på rätt plats vid rätt tidpunkt med rätt åsikt)? Vad är värdet av Bjerströms svar mer än att indoktrinera?

   Gillad av 2 personer

  • Göran Nilgard skriver:

   @ LENAM
   Och i detta rapport som slår alla tidigare indoktrineringsrekord får Erica Bjerström frågan: Hur oroväckande skulle du säga att dagens rapport är?
   Är inte det som att gå ut och fråga NN på stan samma sak (förutsatt att NN inte som brukligt är på Rapport en utplanterad vänsterpolitiker som presenteras som just NN utan partibeteckning som råkar befinna sig på rätt plats vid rätt tidpunkt med rätt åsikt)? Vad är värdet av Bjerströms svar mer än att indoktrinera?

   Denna försvann bland kommentarerna så jag skickar en gång till

   Gilla

  • cmmk10 skriver:

   Gav inte den där glaciärforskaren, i Aktuellt, ett väldigt obekvämt intryck? Verkade som om han inte riktigt visste hur han skulle svara på frågorna – han ville uppenbarligen vara till lags men vågade inte riktigt ta ut svängarna. Slutresultatet blev helt intetsägande och en meningslös intervju.

   Gillad av 2 personer

  • Stefan Sewall skriver:

   Vem värmde upp snowball earth (1000-500 miljoner år sedan) då hela jorden var en isboll.? Jo kanske jordens vulkaniska inre. Vem kylde till nästa istid? Vem värmde upp igen? Hur kunde nästan hela Nordamerika och Europa vara nedisade samtidigt? Det finns jätteflyttblock i Namibiska öknen liksom i Närke och Österlen. Inlandsis fanns alltså i södra Afrika. Ingen annan förklaring. Kontinenterna rör sig. Inget är stabilt. Magmaflytning och vulkanaktivitet varierar stort beroende på sprickor som öppnas. Plötsligt sker ett gigantutbrott som Toba (75000 år sedan) som förmörkar atmosfären till vinter i 6-10 år. Plötsligt slår en enorm meteorbumbling ner i Yukatan och dinosaurierna dör ut tillsammans med 90% av allt annat.

   Hur kan man veta exakt varför ngn grad ändras? De gigantiska förändringar som tidigare hänt var verkliga katastrofer och omkastningar. 2 grader + nu och 1 meter högre vattenstånd kan väl också vara solvariations- eller magmaflödes-påverkat? Men visst, tvinga gärna kineserna lägga ned kolkraft och bilkörning, och vad vi 3-4 miljoner försörjningsarbetande svennar än gör här är egalt. De som inte nettoförsörjer landet och inte måste ta sig till jobbet, kan väl stängas in i 15-gradiga bostäder och hänvisas till att äta kalla alger och lyssna på sol-els-driven sosse-radio, P 1 eller P3 på SR. Förr satt pensionärerna hemma och lyssnade på Det ska vi fira, och var inte ute och körde upp bensin och skapade avgaser. Nu är de ute i trafiken.
   Nej, Stoppa trafiken. Sänk värmen. Släck ljuset. Flyg inte. Det gör de ju i Kina, eller hur?

   Gilla

 11. Rutger skriver:

  I medvetandegörandet ingår att man tydliggör sina egna värderingar och synsätt. Först då kan man börja bekämpa PK. På tex Expressens ledarsida kunde man nyligen läsa att pojkars skolresultat betydligt sämre jämfört med flickors. Ledaren framställde pojkarna som offer och ställde krav på åtgärder för att hjälpa dem. Som medelklassare säger jag att lärarnas auktoritet behöver höjas och de lata gossarnas öron behöver vridas om så de börjar läsa sina läxor. Här behövs inga kuratorer och ”stödresurser ”

  Gillad av 1 person

  • Jari Norvanto skriver:

   Auktoritet i all ära, bara det inte innebär ännu hårdare sanktioner mot dem som misstror PK-indoktrineringen i skolorna… Om ideologin som lärs ut är knas. Det är väl redan visat i undersökningar att flickor premieras vid betygssättningen jämfört med pojkarna, när kunskaperna jämförs (möjligen var det nationella prov som underlag vid jämförelsen, jag minns ej); lika objektiv kunskapsnivå missgynnar pojkarna. Flickor utvecklas tidigare i kognitiva hänseenden av betydelse för skolprestationerna och ‘duktighet’, dvs social och beteendemässig följsamhet. Vilket inte hindrar att de är giftiga mobbare med ord och åtbörder, där pojkarna är mer handgripliga eller gör väsen.

   Men visst finns det disciplinproblem, PK-ideologi, hotfulla situationer och glädjebetyg mm som gör skolan allt sämre.

   Gilla

 12. Isabella skriver:

  Din text ger hopp om möjlig förändring ur det PK-träsk vi befinner oss i.

  Hur ska vi göra? Vi måste gå samman. Vi måste kämpa tillsammans. Se till att lag och ordning återförs och att lagen gäller alla.

  Bidragsstopp för friska i arbetsför ålder som inte arbetar. Inga barnbidrag för tredje barnet.
  Redovisningskrav på att bidrag stannar inom landet till det det är avsett för.

  En stor icke väpnad revolution vore på sin plats.

  Gillad av 6 personer

 13. Mats Rosengren (@stamcose) skriver:

  Ja, massorna konsumerar MSM! Men de flesta nöjer sig nog med Sporten! Kanske också lite skvaller om kända personers kärleksliv! Vansinnet på ”kultursidorna” eller idiotin i ”Ledaren” förblir nog nästan alltid oläst! De som verkligen intresserar sig för samhällsfrågor håller sig nog huvudsakligen till Alternativmedia! Och är tillräckligt smarta för att informera sig på Internet!
  Med radio är det naturligtvis lite annorlunda! Den står på för underhållningsmusikens skull som många vill ha ständigt skvalande (t.ex. min hustru!). Och mellan sång-styckena kläms lite ”fake news” och annan propaganda in! För lättlurade (kvinnor, t.ex. min hustru!) är det naturligtvi en stor fara!

  Gillad av 2 personer

  • cmmk10 skriver:

   Ja, anledningen till att våra skattepengar skall användas till att producera ”underhållning” i SVT är naturligtvis för att tittarna inte skall söka sig till andra kanaler. Då kunde de ju bli svårare att nå med ”budskapet”. 😉

   Gilla

 14. Vaknauppnu skriver:

  Gå ihop! de olika forum som finns; SwebbTV, alternativmedia etc.. övervinn käbbel och bli konkreta kring vad som är viktigast . Info och budskapet måste ut och väcka folket från denna mardröm.
  Se över finansieringen ” hur kan folket själva direkt välja vad de vill lyssna på”

  Gillad av 1 person

  • Jari Norvanto skriver:

   Har Kvartal påstått det?

   Kvartal:

   ”Kvartals grundidé är att återupprätta ett vuxet samtal, en samhällsdebatt där argumentens styrka och belägg är det som avgör vilken tyngd de ges, inte vem som framför dem. Ett samtal där vi lyfter fram det konstruktiva och sakliga och där vi lämnar polariserande retorik och hårda personangrepp därhän. Och där vi – i stället för att brännmärka – välkomnar analyser som går på tvärs med det gängse synsättet eftersom oliktänkande i alla tider har varit de som fört samhället framåt.”

   https://kvartal.se/vart-uppdrag/

   Gillad av 1 person

   • JL skriver:

    Ja

    “”Kvartal har ingen värdegrund eller ideologisk riktning – annan än att vuxna människor både har rätten och plikten att diskutera sin samtids frågor utan försök till uppfostran,” stod det i Kvartals första programförklaring. Detta är fortfarande den idé som ligger till grund för vårt arbete.”

    Nej, jag skojar inte.

    Kvartal är så nära oberoende journalistik man kan komma i Sverige idag. Når publik på båda sidor, och körs av skarpa Huitfeldt som slutade på statsmedia när han nog nog av agendajournalistik.

    Gillad av 2 personer

   • Arne anka skriver:

    Du ger poäng för öppna ladudörrar. Skrapa på ytan, vad vill Kvartal göra åt saken? Svaret är detta: exakt det som makten för stunden säger den vill göra. Allt annat är ”polariserande”. Alltså om man har ett band politiker som satt demokratin ur spel (7-klövern) och som gör om Sverige till ett våldtäktsland där jag absolut inte kan släppa min dotter som man själv kunde fara runt för det står folk från en annan kultur i varje gathörn, på varje köpcenter, på varje konsert och festival, hur kan man låta bli att vara polariserande? Deras programförklaring avslöjar Kvartal, de vill helt enkelt snacka bort sin skuld och är dessutom en propp mot verklig samhällskritik. Indoktrinering är lager på lager på lager, falsk intetsägande kritik är det yttersta lagret.

    Gillad av 5 personer

   • Palle9 skriver:

    Arne Anka: Det är möjligt att du har rätt i dina hårda omdömen om Kvartal – själv har jag inte följt denna webbplats, men tänkte ge den en chans. Hur som helst ser jag det som ett litet positivt tecken att denna typ av reportage nu börjar uppträda även på siter, som ligger någonstans mellan mainstream och mer kritiska siter. Tänk för några år sedan var det ju enbart snyftreportage, som helt dominerade. Dessa förekommer fortfarande, men alls inte lika ofta.

    Gilla

  • Arne anka skriver:

   Skojar du? Kvartal är det värsta av det värsta inom pk just för att man låtsas (och folk går på) att man inte är pk. Kvartal är som vallhunden som skäller på fåren så de håller sig i fållan.

   Gillad av 4 personer

   • uppstigersolen skriver:

    Jag länkade till artikeln om småbarnsmamman i ett politiskt korrekt forum i min kommun. Alla vet att jag sitter i KF för SD men tror ni inte att många ansåg att artikeln inte var PK. För att jag länkat till den. Dessutom undrade flera vad jag avsåg att göra åt dessa sysslolösa män. När jag svarade att lösningen bör komma från de som släppt in dem så kan ni ana vilken reaktion det blev. SD tar inte ansvar. Det är långt kvar innan många vaknar. Ändå är det en välbärgad kommun där vänstern bara har ungefär en tredjedel av platserna i KF.

    Gilla

 15. Stig Rydmark skriver:

  Rubriken är fel, vad borde ha gjorts är mer korrekt. Åtgärder som sätts in idag, om 4 år eller om 10 år är för sent. Är det någon som räknar med asylstopp, radikalt högre födelsetal hos svenska kvinnor, stopp på svensk utvandring, tvångsutvisningar, alla illegala ut ur Sverige, annullering av medborgarskap och kraftigt skärpta lagar mot kriminella?
  Det smärtar att behöva erkänna att Sverige är förlorat för svenskar och assimilerade invandrare.

  Gillad av 2 personer

 16. Rikard skriver:

  Hej.

  Vad bör göras?

  Fråga Greta. Vad skulle Greta gjort?

  Höj skatterna. (Inför ännu mer möjligheter till avdrag för vissa.) Inför fler skatter. (Inför ännu fler möjligheter för de tillräckligt rika att slippa på olika sätt.) Sänk bidragen genom att öka antalet mottagare. Håll inflationen så nära noll som möjligt. Fortsätt gynna skapande av pengar ur intet. Lån på lån med lån och fordringar som säkerhet för nya lån. Anställs fler mellanchefer, kommunikatörer, handläggare och liknanden inom offentlig verksamhet. Lägg själva arbetet på privata företag. Skriv avtal med dessa som garanterar viss vinst/avkastning. Låt infrastrukturen fortsätta ruttna sönder; det är sundare marknadsekonomiskt att endast laga väl något går sönder och då via långa kedjor entreprenörer som ansvara för varsin skruv, så att ingen är ansvarig för något – kontinuerligt underhåll av statlig egendom utförd av statligt verk (Banverket för länge sedan t ex) är olönsamt för kommande kvartalsredovisning. Mer JIT-system; lager är att elda med pengar. Höjda konsumtionsskatter på livsmedel och förbrukningsvaror för miljöns skull. Bygg järnvägar och flygplatser i Norrlands inland, istället för hela vägar, fungerande sjukvård, brandbekämpningshelikoptrar, gränsbevakning, med mera eftersom vi måste investera i glesbygd. Sälj ut hamnar till främmande makt. Förbjud i princip svenska fiskare från att arbeta. Öka invandringen från MENA och Afrika. Tillåt och förbjud segregation inom skolan (ja till religiösa, läs muslimska, friskolor, men förbud för svenska med enbart svenska elever). Privatisera psykvården och fängelser. Mer jobbcoacher. Villkora TUT och PUT mot anställning (vad kan gå fel där…).

  Med mera. En del av ovanstående är gjort sedan länge, och behöver bara göras mer och hårdare så blir det bra vilket årtionde som helst. Annat är inte prövat så noga än.

  Eller du kanske menade bra saker istället?

  Då är svaret på frågan byta statsskick. Grundstenarna i hörnen har satt sig och bottenstockarna är ruttna och måste bytas, så hela timmerhuset måste först lyftas och göras vid innan det är någon idé att gräla om det skall vara parkett eller brädgolv.

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, fd lärare

  Gillad av 8 personer

 17. Nattugglan skriver:

  Varför blir inget gjort?
  Våra ombud/riksdagsmän som har till uppgift att ordna så att skattepengar kommer till bäst nytta levererar inte. Det beror inte på bristande medvetande hos skatteklassen.
  Varför blir det inte nyval?

  Gilla

 18. Leif Nilsson skriver:

  ”Den nya medelklassen har inga tidningar …”, är en sanning med modifikation.
  Nya Tider är förmodligen undantaget som bekräftar regeln. Visserligen endast en veckotidning, men alltid med artiklar, skrivna av ”den nya medelklassens” skarpaste skribenter, t.ex. Dan Ahlmark, Julia Caesar, Katerina Janouch, Karl-Olov Arnstberg m.fl.

  Att PK-isterna gör sist yttersta för att smutskasta och ändra lagstiftningen, för att tysta tidningen, är ett tydligt tecken på dess betydelse, som en röst för den nya medelklassen.

  På frågan ”Vad bör göras?” är ett konkret svar: Prenumerera! Prova Nya Tider utan förpliktelser. Tre nummer gratis! https://www.nyatider.nu/3nr/

  Gillad av 1 person

 19. stigrydmark skriver:

  Rubriken är fel, vad borde ha gjorts är mer korrekt. Om något görs idag, om 4 eller 10 år, är utan betydelse – för sent. Är det någon som tror på ett asylstopp, betydligt högre födelsetal hos svenska kvinnor, massvis tvångsutvisning, annullering av medborgarskap eller uppehållstillstånd, stopp av svensk utvandring, kraftigt skärpta lagar mot kriminalitet eller alla illegala ut ur Sverige?
  Inom ett par decennium är svenskar i minoritet, befolkningsutbytet sker i allt raskare takt.
  Varför en majoritet av befolkningen ser fram emot att bli en minoritet med sämre levnadsvillkor är den stora gåtan.

  Gillad av 1 person

 20. Samuel af Ugglas skriver:

  ”VAD BÖR GÖRAS?”
  RF bör snarast ändras så att politiker inte kan stjäla din OKRÄNKBARA rätt till LIV och EGENDOM!!!
  I den svenska RF finns inga hinder för detta.
  Svenska medborgare skall ha uttrycklig rätt att sparka politiker som missbrukar/skadar dessa förutsättningar.
  Politikers möjligheter att plundra enskilda medborgare på deras egendom har passerat anständighetens gräns sedan länge.

  Gillad av 2 personer

 21. phnordin skriver:

  I ett system med majoritetsval blir resultatet att 50+ % kan styra över dem som röstat fram 49,9% av befolkningen. I Storbritannien anses detta system rättvist, ty man vet att makten kan pendla mellan blocken och i långa loppet får alla komma till tals. Det proportionella valsystemet skapar en glidands regnbågsskala av ofta konturlösa politiska åsikter där ingen egentligen behöver ta skarp ställning (bekvämt för den grå majoriteten som befinner ig i den gemensamma potatissäcken), men i Sveriges fall skadligt när en skarpt uttalad politik typ SD utlöser räddhåga och tvingar folk att ta klar ställning.

  Gillad av 1 person

 22. Bo Svensson skriver:

  Det vi behöver minst av allt, är ny antagonism mellan svenskar utöver dem som massmediamegafonerna odlar. – Många som nu är tärande, har bidragit mer än många av dem som är bidragande någonsin kommer att hinna med.

  Det gäller att samla, inte att splittra. – Hitta något att sluta upp kring. – Min rekommendation:

  Säga upp alla migrationsrelaterade förpliktelser man undertecknat inklusive Europa-instansers rätt att överpröva svenska beslut och domar i migrationsrelaterade ärenden.

  Att hjälpen till flyktingar skall vara resurseffektiv och bedrivas där den hjälper bäst och flest.

  Att vi som skattebetalare tar den direkta makten över våra pengars fördelning över skattefinansierade ändamål.

  Yttrandefrihet.

  Likhet inför lagen för medborgare oavsett ursprung och om det görs skillnad mellan svenskar och utlänningar, skall det vara till förmån för dem som hör hemma här.

  Gilla

  • Bo Svensson skriver:

   Ekonomiske garanten som i regel blir ett försäkringsbolag, får då betala kompensation för vad deras klienter ställer till med villet förutsätter att man sätter pris på våldsbrott.

   Bevis på ekonomisk garant kan förslagsvis fungera som visum och reseförsäkringen skall då täcka resenärernas samtliga kostnader som de inte täcker själva, så att inget vältras över på skattebetalarna där de vistas.

   Gilla

 23. SB skriver:

  Nyanlända läkare, tandläkare och sjuksköterskor misslyckas med kunskapsproven. Endast 3,5 % får yrkeslegitimation. Skräcksiffrorna kostar staten tiotals miljoner kronor om året.
  https://samnytt.se/kunskapsproven-for-utbildade-nyanlanda-ger-skrackresultat/

  Jag känner en som jobbar på arbetsförmedlingen, inte nog med att dom har ljugit om sin utbildning 9 av 10 klarar inte av att ha ett samtal med sin handläggare utan tolk efter 3-4 år på SFI trots att man påstår sig vara välutbildad. Vissa av dessa sjuksköterskor och läkare har även haft extratjänst som vårdbiträde men inte fått förlängt pga. bristande språkkunskaper och attitydproblem pga. sin religion.

  Inte en siffra rätt i invandringspolitiken.

  Gillad av 4 personer

 24. Björn skriver:

  Det är ont om tid, därför måste vi samla oss och gemensamt stödja de som kommit längst i kampen mot PK-väldet; SD! Då skapas också potential för en ”snöbollseffekt” bland väljarna! Splittrade i småpartier, har vi inte en chans…..

  Gillad av 2 personer

 25. Lars skriver:

  Ideologi, vad är det? En samhällssyn, en samhällsbeskrivning, ett ekonomiskt baserat ide paket och med andra inslag som geostrategiska, förhållande till EU, välfärdssystem mm. Patriks fråga har han inget svar på, för nyliberalismen och nedmontering av välfärds staten är inte ett program som samlar medelklassen och arbetarklassen och nettoskattebetalande dvs de som betalar in mer är de får ut är troligen bara 20 %. Detta är moderata samlingspartiets rekryteringsbas! Patrik torgför det moderata budskapet minus invandringspolitiken. I detta ligger inget nytt och kritiken mot invandringspolitiken är ingen höger-vänster fråga.

  PK ismen då? Det avser inkompetens och brist på kunskap och sammanväxten av det politiska och mediala systemet och en del av akademierna. Det råder man inte bot på med sunt förnuft utan genom att rekrytera andra sorters människor till politik och media och akademier.

  Gilla

 26. olle reimers skriver:

  Alla vet nu att förfallet har gått så långt att varje avgörande förändring kommer att bli en blodig och bitter kamp som kommer att kräva många offer.

  Av denna anledning kommer det att dröja ytterligare 4-5 år innan någon verklig förändring kan skönjas.

  Det är som att ha smygande sjukdom som inte är livshotande på kort sikt, men som, om man inte gör något åt den, kommer att förstöra ens liv. Å andra sidan vet man att operationen kommer att bli smärtsam och följas av en långvarig och oviss konvalescens.

  Inför sådana utsikter väljer nog många att hoppas att sjukdomen går över av sig självt fram till dess plågan känns outhärdlig och hoppet om självläkning har dött. Där är vi inte ännu.

  Syndromet är den kokta grodan. Upphettningen har inte nått mer än till 45 grader och vi kanske tål 5-10 grader till innan vi hoppar ur kastrullen.

  Gillad av 1 person

 27. christer jacobsson skriver:

  Välformulerat PE.Pk-samhället är ett farligt samhälle se på sverige med topplaceringar i dem dåliga listorna som sprängningar och våldtäkter.Vem hade trott det för 20 år sen.Tack vare pk-ismen med sin massinvandring,klimathysteri och feminism har den här utvecklingen kunnat pågå.
  Nyspråket som pk-iter slänger sig med är till för att man inte ska kunna tänka Det känns som 1984 ”krig är fred frihet är slaveri okunnighet är styrka”.Jag väntar bara på att åsiktspolisen kommer och tar in mig till förhör för att kontrollera att man tänker rätt.För man tillhör ju motståndsrörelsen till pk-samhället.För oss som är vakna är det olidligt att se

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.