Patrik Engellau: Hjälper det om Sverige har en miljöpolitik?

Patrik Engellau

En del säger att Sverige måste ha världens mest koldioxidfria energisystem ty då kan vi stå som en fyrbåk och förebild för resten av världen att följa. Vi ska inte bara vara en humanitär stormakt utan även en elektromoralisk. Andra säger att sådant är bortkastade pengar och att vår asketiska miljöpolitik bara handlar att vi ska tillfredsställa vår övermodiga inre drift att känna oss etiskt överlägsna.

Svårt att bedöma. Så jag bestämde mig för att forska på egen hand trots att jag saknar tillräckliga förkunskaper så ursäkta om jag har missförstått. Men här är vad jag kommit fram till.

Sveriges installerade effekt för fossilfri elproduktion uppgår till nästan 32 gigawatt (GW) som fördelar sig på vattenkraft (16,2 GW), kärnkraft (8,4 GW), vindkraft (6,6 GW) samt solkraft (0,4 GW). Purister som inte nöjer sig med att elen ska vara fossilfri utan också kräver att den ska vara förnybar räknar bort kärnkraften varvid 23 GW återstår i svensk installerad elkraft med full miljöauktorisation.

Det värsta som finns för en miljövän är kolkraft, alltså el producerad av kol. Kolkraft är store Satan. Om Greta och Angela Merkel fick bestämma så skulle all existerande kolkraft fasas ut och inga, Gud förbjude, nya koldrivna generatorer byggas. Detta diagram visar hur den installerade kolkraftseffekten utvecklats sedan sekelskiftet:

Varje kurva representerar installerade kolkraftseffekt i en region i världen. Tre kurvor pekar uppåt. Högst upp och snabbast växande är Kina som nu ligger på 973 GW. Nästa uppåtpekare är Indien, 221 GW och den tredje Övriga Asien med 191 GW. De två kurvor som pekar nedåt representerar USA och Europa.

För Kina har den årliga nyinstallationen av kolkraft sedan år 2000 i genomsnitt legat på 43 GW. Kina installerar således varje år 85 procent mer smutsig effekt än vad Sverige har totalt i ren effekt. Sverige skulle behöva varje år öka sin förnybara elproduktion med lika mycket som vi redan har installerat för att kompensera för den kinesiska utbyggnaden (om ingenjörer kan acceptera det resonemanget). Skulle vi dessutom kompensera för Indien och Övriga Asien skulle vi nästa år behöva tredubbla vår rena elproduktion för att därmed ersätta existerande smutsig el och sålunda uppväga asiaternas synder.

Jaha, säger du kanske, men det där är ju historia. Nästan alla länder utom USA har gått med i Parisavtalet så framöver blir det väl inga nya kolkraftverk, inte ens i Kina. Betrakta då denna vackra karta:

De färgade cirklarna representerar kolkraftverk. Om de är vita håller de på att läggas ned. Som framgår av bilden finns nedläggningarna i USA, Europa och Australien. Gula cirklar är kolkraftverk i bruk och orange och rosa cirklar är nyöppnade kolkraftverk respektive kolkraftverk under byggnation. (De afrikanska kolkraftverken visar sig om man förstorar bilden består av ett tjugotal stycken som eldas med det värsta av allt ont, nämligen brunkol. Den nya anläggningen heter Kusile Power Station. Den togs i bruk förra året, mer än två år efter det att Sydafrika undertecknat Parisavtalet den 22 april 2016, och drivs med brunkol.)

Vad är det för mening med att Sverige ska ta i så att livstycket spricker för att bli så mycket bättre än alla andra länder att inga andra länder ens orkar försöka följa oss?

67 reaktioner på ”Patrik Engellau: Hjälper det om Sverige har en miljöpolitik?

 1. Bo Svensson skriver:

  Kinas skattesystem är snårigt med otaliga skatter på ditt o datt men inga på miljöförstöring.

  Beskattningen följer som överallt annars en helt annan logik än resten av rättsordningen och handlar fortfarande om att sno åt sig andelar av värdeflöden man tror sig kunna kontrollera. – Vilket här lett till den galna momsen som är straff på att skapa mervärde, arbetsgivaravgifter som verkar vilja stävja ofoget att ha folk anställda och inkomstskatten som straffar penningekonomi relativt självhushållning.

  Det går faktiskt att få till skattesystem som gynnar det som är bra och missgynnar det som är dåligt: https://www.alternativ.nu/index.php?topic=5417.0

  Gillad av 1 person

  • Bo Svensson skriver:

   Det dåligaste av allt som är det som verkligen är ett brott mot mänskligheten och mot allt annat, är att skaffa omotiverat rikligt med avkomma.

   Incitamenten för dem som har makten att skapa incitament för befolkningen att hålla måttan, kommer aldrig att finnas, så länge det fungerar att skyffla över ansvaret för sina övertaliga på andra dolk som förtjänat bättre.

   Omotiverad förökning är av korkade och brutala. – De finns redan så att det räcker och blir öber liksom av religiösa fanatiker. – Rätta ordningen är en där de får tränga ihop sig och släppa ifrån sig territorium åt mera avancerade släkten. – Som är som dem du skulle vilja vara i ditt nästa liv.

   Min provisoriska religion är tanken att ingen dör på riktigt men livet efter detta handlar bara om att försöka förmedla det man samlat på sig av värdefulla erfarenheter till dem som kan ha användning för dem. – Allt handlar om de levande och medvetandet är insidan av skeendet.

   Gillad av 1 person

 2. A skriver:

  Man skulle kunna se det så här P.E: Om man inte har VÄGEN, strävan efter mer sanning som håller en på banan, så är det troligt att fallenheten ökar att man tror på ord eller vilka lögner som helst som genererar ansvarsfrihet och upphöjdhet. De säljer hela tiden samma produkt. Om bara. Det jag tror mig insett är att när man ska leta efter de verkliga sanna incitamenten så ska man söka efter vad upplägget genererar här och NU. Alltså ”om bara” är illusion och ligger vagt i framtiden, ”etiskt upphöjd” som du skriver, det levereras däremot per omgående, NU. Det är vad det egentligen handlar om och det som kommer att styra vad som faktiskt händer. Det troliga är att ”de” kommer att följa den etiska upphöjdheten i sig själv, och att verkligheten går mot att fungera sämre. Riktningen mer förstörelse.

  Mvh A

  Gillad av 4 personer

  • Sand på tand skriver:

   Jo, lögnen styr och det är andra syften som tjänas, makt, pengar och under det ondska som kommer ur att det värsta premieras, lögnen premieras. Rent ekonomiskt så tror jag att Patriks VIK kan generaliseras, och det passar in på vindkraft. Lögnar-Etablissemanget är helt enkelt för allt msn kan parasitera på, och ett redan byggt kärnkraftverk ger få möjligheter till mutor på 50år (eller mer). Nya vindkraftverk däremot! Rika möjligheter till korruption, och inte håller de 50år! Snart skall dock kärnkraften bytas ut, då finns det återigen möjlighet till korruption så en ny generation politiker kan bli för kärnkraft.

   Politiken styrs idag av vilka möjligheter till korruption det finns, se på Sveriges sämsta affärskvinna, Maud Olofsson, hennes som jobbar med vindkraft, av en slump, har ingeeeet med Mauds politik att göra.

   Gillad av 6 personer

 3. pllay skriver:

  Du försöker med rationella argument i en värld styrd av känslor.
  Vi befinner oss i en religiös väckelserörelses epicentrum, inget spelar roll utom hängivenhet för saken, och den ändras från dag till dag, miljön, klimatet, flyktingar, öppna gränser, fred, #meeto, isbjörnar och vadhelst den nya religionen kan finna på att engagera sig och oss i.
  Eftertanken kommer, men inte än.

  Gillad av 12 personer

 4. Tritonen skriver:

  När nu invandringsprojektet blivit fiasko, behöver den sk eliten något annat att stoltsera med och beundras för. Löfven har just lovat en fördubbling av vårt redan stora bidrag till FNs klimatfond. Det är lätt att vara generös med andras pengar.

  Gillad av 9 personer

 5. Tång på strand skriver:

  Först en teknisk kommentar. En Watt är en mått på en momentan mätning, en gammal 60W glödlampa avger ju inte 60Watt när den är släckt. Därför så måste man räkna Watt-timmar. Man måste se kurvor över produktionen för energislagen över tid, för svensk och tysk och dansk vindkraft har samma problem samtidigt när det inte blåser. Då är det som en stor urskruvad glödlampa. Därför så måste energisystemet ha en överkapacitet för att kompensera för den nyckfulla vinden. Kostanden för detta läggs inte på vindkraften men borde förstås räknas med, och det man egentligen borde titta på är hur det ser ut när det inte blåser. När det blåser mycket så blir det istället en överkapacitet och annan kraft måste stängas av. Självklart är detta enormt dyrt och vi ser här en av huvudanledningarna till att Kina går om oss och producerar alla våra varor. För så är det ju, allt vi använder (även tyska bilar har delar från denna region) kommer från Asien, båtar, bilar, elektronik, leksaker, kläder osv och tillverkas med billig kolkraft.

  Så allt är lögn och på en rent teknisk nivå så är det som en lök med lögn, dagens politik är lögn på lögn på lögn. Så jag stoppar här och tar nästa lager i nästa inlägg. Om nåt kommer med

  Gillad av 15 personer

  • Staffan Anderstig skriver:

   Ja det mesta är lögn,arbetslösheten bland utrikes födda sägs vara 200 tusen inskrivna på arbetsförmedlingen som arbetssökande,men inte räknas de 160 tusen som går på SFI,inte de ca 200 tusen inskrivna hos migrationsverket,eller du tusental som kallas papperslösa.Lögn är sanning 1984 är här !

   Gillad av 9 personer

  • Fredrik Östman skriver:

   Vi måste titta på energin, i J eller TWh, som du säger arean under kurvorna över produktionen per tidsenhet, men också alla dess derivator: effekt i W, effektändring i W/s, ändring av effektändringen i W/s^2 och så vidare. Däremot är genomsnittet av kurvan, och andra statistiska mått, vilket är det som anförs för sol- och vindkraftverk, tämligen ointressanta och vilseledande.

   Vid varje tidpunkt måste produktionskurvan och konsumtionskurvan precis anpassas till varandra. De små skillnader som ändå kvarstår när man på kraftverken efter förmåga har höjt och sänkt produktionen utjämnas av distributionsnätet genom medroterande motorer, kondensatorer, ledningsnätets elektriska egenskaper (resistens, induktans, kapacitans) och genom frekvensvariationer tills dessa resurser inte längre räcker till och nätet stänger av sig.

   Vind- och solkraft skiljer sig från bränslebaserad kraft genom (a) att inte ha kvar för senare bränsleekvivalent (vind eller solljus) som inte används vid en viss tidpunkt om den maximala produktionen vid denna tidpunkt inte behövs, den försvinner helt enkelt medan bränsle eller uppdämt vatten (inom vida gränser) blir kvar, och (b) att ha en med tiden varierande maximalproduktion som varierar oberoende av konsumtionsmönstren, vilket gör att de inte alls kan tillgodoräknas i en effektbudget, de är här värda noll. Tillsammans leder dessa effekter till att de övriga kraftverken i nätet måste reglera ännu mera, mer än de ursprungligen utformades för, vilket sliter på dem, så att de kräver ytterligare resurser och har ytterligare tid när de är avstängda för reparation.

   Varför skall ideologer, dödskultingar, som inte förstår något av detta, som förnekar sinnevärlden, ha något alls att säga till om? Riv alla vindkraftverk nu! Befria all jordbruksmark från solpaneler!

   Gillad av 8 personer

   • pllay skriver:

    Om all el från vind och solkraften användes till att pumpa upp vatten till vattenmagasinen ovan vattenkraftverken skulle problemen med den oberäkneliga solen och vinden minska.
    Jag har inte räknat på verkningsgrad eller kostnads/intäktskalkyl men ser denna lösning som den enda tekniskt vettiga.
    Bara ett skott på måfå i ett försök att göra något vettigt av miljömupparnas kraftproduktion.

    Gilla

   • uppstigersolen skriver:

    Jag trodde också på teorin om att pumpa upp vatten till magasinen mha sol och vind. Det fungerar inte i praktiken. På den yttersta av Kanarieöarna samt nånstans i västra England har man provat. Man är stolt över att vara ”fossilfri”. Men att pumpa upp vatten är betydligt knepigare än att släppa ut det och låta det strömma genom ett vattenkraftverk. Så det blir för lite energi totalt. På El Hierro (ön i Kanarieöarna) så har man för säkerhets skull ett dieselkraftverk. Så man har kontinuerlig ström. Vissa dagar, ibland t.o.m. nån vecka i sträck så funkar det med ”förnybart” Men inte hela tiden. När inte ens ett så här litet försök med ideala förhållanden funkar, hur kan nån tro på Förnybart till 100 %.

    Gillad av 8 personer

 6. Sant i sand skriver:

  Det är intressant för här har vi en inneboende konflikt mellan globalistisk vänster och globalistiska storföretag och miljörörelse, man vill ha en gränslös värld men om alla våra produkter produceras med kolkraft i Kina så måste ju miljörörelsen förbjuda och begränsa handel, som man ju villa förr. Så miljörörelsen har lite gemensamt med Trump haha!

  Gillad av 3 personer

  • svenne skriver:

   Fredrik.
   ”Tillsammans leder dessa effekter till att de övriga kraftverken i nätet måste reglera ännu mera..”

   Alldeles riktigt. Med tanke på vindens och solens nyckfulla leveranser så måste dessa övriga kraftverk även vara mycket snabbreglerande för att möta de momentana produktionsbortfall som kan uppstå. Vattenkraft klarar detta men det krävs att sådan produktion – med tillräcklig effekt – finns i standbyläge för att förhindra att frekvensen faller på ett otillåtet sätt.

   Gillad av 2 personer

 7. Kattsand skriver:

  Det sista jag vill säga (som blir regelmässigt censurerat) det är att Patrik visar på absurditeten i det som sker men detta ÄR JU VAD SOM SKER! detta vansinniga ”miljötänk” är ju vad dom styr, ta skatten på plastpåsar, ännu en absurditet, man har inte ens tagit med i beräkningarna att folk använder påsarna till sopor, så använder man inte (den idag biologiskt nedbrytbara) matkassen så måste man köpa EN PÅSE TILL! Därutöver så kommer att man måste återanvända icke-engångs kassarna tusentals gånger innan det blir mer miljövänligt så det blir alltså MER MILJÖOVÄNLIGT med etablissemangets miljöpolitik.

  Vad gäller plast så har det visat sig att 90% av all plast i världshaven kommer från 10 floder i Asien, och 5% kommer från utvecklad västvärld. Då frågar man sig varifrån kommer all plast från början? Jag gissar att istället för att plasten som inte kan återvinnas MED PROFIT här, och inte bränns med vår miljövänliga teknik istället skeppas till Asien där arbetare sorterar ut det som kan används och resten dumpas i floderna. Så jag gissar att vår sopsortering är med och skapar mycket värre miljöproblem än de som processen är avsedd att avhjälpa. Lögn på lögn på lögn.

  Gillad av 15 personer

  • Kronblom skriver:

   Jag har löst mitt problem med skatten på plastkassar. Det var bara att köpa en stor låda med nya matvarukassar utan tryck så det räcker till min 100-årsdag och inte en krona till den nya skatten.

   Gillad av 1 person

 8. Krabba i sand i min hand skriver:

  Nu kommer jag till det som blir censurerat, jag har skrivit på DGS länge och jag brukar bli censurerad när jag kommit på något nytt, tills det blir allmän parlör. Det är inte BARA VIK (eller BIK) man måste tjata om.

  Så Patrik beskriver absurditeter men det är ju vad som sker, våra energisystem byggs om på politiska och ovetenskapliga grunder. Varför? Hur har man återigen kunnat lura folk så kapitalt? Nu kommer det… det är skulden! Vi styrs av politisk psykologi och redskapet är skuldprojektion och Patrik är inte fri, ta att han skriver att kolkraft är ”smutsig”. Förr kanske men inte idag, detta är maktens språk och ger dem rätt på den viktiga punkten, koldioxid, som egentligen är livets gas, själva förutsättningen från allt från tallar till kolibris och isbjörnar, skall folk se som ”smutsig”. Jag tror att man i framtiden kommer att kunna se att mänskligheten utan att förstå det var på väg mot livets utrotning under 150ppm CO2 men räddade livet på jorden genom att bränna fossila bränslen (dvs återförda från livets kretslopp).

  Vi styrs med skulden som redskap, låt oss vara observanta på var den dyker upp.

  Gillad av 8 personer

  • Elisabeth G skriver:

   Jag uppfattade Patrik som ironisk när han använde ordet smutsig. Där ser man så olika man kan läsa en text.

   För övrigt ligger det nog något i att det handlar om skuld. Maken sade för en stund sedan att han undrade om inte masspsykosen runt Greta Thunberg beror på att de psykotiska känner skuld över klimatet men blir befriade från ansvar om de sluter upp kring Greta.

   Gillad av 3 personer

   • Mv skriver:

    Ironi fungerar därmed inte när allt är absurt. Hade någon sagt till mig att man föreslår kannibalism så hade jag inte trott på det för 10 år sedan.

    Gillad av 5 personer

  • A skriver:

   Svensken fungerar som robot, programerad med skuld. Så,vilka mekanismer löser upp skuld? Det finns alltid exempel som fungerar i någon mån. Det måste man låta sig ledas av och utveckla och raffinera. Försök, återkoppling, förfining. Man tar reda på vad som är sate of the art inom ett område sen tar man det därifrån och anpassar och utvecklar det vidare. Lungt och metodiskt så har man det snart som i en ask, plötsligt böjar man få tur, saker går stolpe in. Man måste börja med att definiera och rangordna mål och här har vi ett som vi nu fått av den kära Sand i Samarkand. 🙂 Utmärkt.

   Mvh A

   Gilla

 9. Fredrik Östman skriver:

  Vad betyder här ”förnybar”? Vilken är den applicerade tidshorisonten? Solkraft, varav vindkraft är en variant, är inte förnybar, utan kommer från en kärnreaktion i en näraliggande stjärna, som har ett begränsat förråd av bränsle och till slut kommer att slockna. Detsamma gäller annan kärnkraft. I båda fallen finns nog med bränsle för att räcka under vår livstid och de närmaste hundra generationernas. På vilken grund gör du alltså skillnad mellan direkt kärnkraft i kärnkraftverk och indirekt kärnkraft i sol- och vindkraftverk eller -anläggningar? Det finns ingen saklig grund.

  Om vi skulle vrida oss som masken på metkroken och byta ut begreppet ”förnybar” till ”upprätthållbar”, så hamnar vi en annan men likväl liknande situation. Kärnkraften har många emotionellt drivna irrationella motståndare, och vi har redan sett i Tyskland och Sverige vad de kan åstadkomma. Fullt fungerande och lönsamma kärnkraftverk har stängts utan saklig grund. Ur detta perspektiv är kärnkraften inte upprätthållbar. Men även sol- och vindkraft har många motståndare. Vi har ännu inte sett och fått klart för oss alla de miljöproblem som dessa kraftverk har. Enorma mängder byggmaterial används för att bygga och upprätthålla vindkraftverk. Betongen och stålet kommer ut gruvor och är därmed inte förnybar, se ovan. De förstör lanskapen och de dödar flygande djur som insekter, fåglar och fladdermöss. De skapar vibrationer, infraljud, som ytterligare kan skada djurlivet. Solcellerna tillverkas, liksom så mycket annant, i Kina utan varje form av miljökontroll. De innehåller speciella ämnen som måste vinnas genom gruvdrift, vilket på primo inte är förnybart, se ovan, och pro secundo har okända miljöeffekter när de sprids i biosfären. Såväl vind- som solkraft stjäl viktig yta på jordskorpan och haven som kunde ha använts för samma ändamål av växter och djur, de begränsar biosfärens omfattning. Vi kan vara helt säkra på att miljöproblem med vind- och solkraft vid första kris kommer att leda till att deras — genom subsidier, propaganda och censur — artificiellt skapade status som upprätthållbara kommer att återställas.

  Gillad av 9 personer

  • G. Persson skriver:

   Tja, förnybar skulle oljan kunna kallas. Det finns forskare som anser att olja nybildas på stora djup under inverkan av mycket högt tryck och höga temperaturer.
   Simsalabim!

   Gillad av 1 person

 10. Observatör skriver:

  För kineserna är det egna landets fattigdom ett större problem än utvecklingen av de olika klimaten man har i sitt land (Klimatet är alltid lokalt. Det finns inget globalt klimat.) Däremot ser man gärna att västerlandet trasslar till det för sig och understödjer gärna åtgärder i den riktningen. I dagens China Daily propageras för koldioxidskatter i samverkan med EU vilket är genialt. De trasslar till det för EU men i Kina är det ett nollsummespel eftersom skatterna går till den kinesiska staten som äger kraftverken. Kineserna är inte dumma.

  Gillad av 5 personer

 11. Stefan Sewall skriver:

  Tång på strand skrev: ”Så allt är lögn och på en rent teknisk nivå så är det som en lök med lögn, dagens politik är lögn på lögn på lögn. ”

  Just så. Mycket bra skrivet. Det är bara lögner och trams i svensk debatt. Ingen ärlighet och ingen insikt om sanningen och ingen verklig intelligens.

  Om Sverige bara försvann skulle det inte märkas alls på världens kurvor över atmosfärsammansättning resp. kraftproduktion eller konsumtion. Svenska debattörer har total hybris och inbillar sig att vi spelar roll. Men vi spelar ingen roll förutom för oss själva.
  Begår vi kollektivt suicid så drabbar det bara oss och ingen kommer att notera det.

  Gillad av 12 personer

 12. Östrahult skriver:

  Ja det är en dårskap som pågår i Sverige med våldsamma överdrifter i stil med att Raul Wallenberg var andra världskrigets störste hjälte. Att det blir så tokigt beror ytterst på att Sverige utgör en märklig sammansmältning av amerikanisering och socialism. En sak man kan höja på ögonbrynen åt är hur lydigt det svenska näringslivet hakar på. Svante Axelsson har snart fått alla branschers ledande personer att skriva avlatsbrev där man bedyrar evig trohet till ett fossilfritt Sverige.

  Gillad av 7 personer

 13. Fötterna på Jorden skriver:

  Varför enbart betrakta energisystemen? Människan utgör idag en geologisk kraft. Hon gräver, borrar och spränger efter malmer. Natur bränns ned och läggs under plogen. Öken bevattnas. Salter anrikas efterhand och gör jordarna obrukbara. Jordar utarmas på näringsämnen. Födan i sig blir mindre näringsrik. En hel mikrovärld av nedbrytare tar stryk. Och jordar blåser bort. Marker eroderar. En rovdrift på havens resurser pågår. Art efter art betas av. Rester slängs överbord. Olja pumpas upp ur geologiska skikt, för att värma och driva dagens värld framåt. Miljoner ämnen med okända effekter sprids över land och hav. Arter utrotas i en takt som liknar ett massutdöende. En smygande katastrof för livet självt. Habitat på land isoleras till krympande öar. Ekosystemen glesas ut och optimeras för mänskligt mer krassa motiv. Radioaktivt material måste slutförvaras i 100 000 år för att komma ned till uthärdliga radioaktiva nivåer. Optimister vill se briderteknik som en lösning. En utveckling av sofistikerade nukleära vapensystem pågår, och en spridning av dem till B- och C-länder. Människan är en art som påverkar minsta vrå av jorden. Snart är vi tio miljarder innevånare. Men jordytan förblir densamma. Mitt i allt detta talas det om uthålliga energisystem. Nu hängs mänsklighetens räddning upp på en elektrifiering av transportsystemen. Och att flygets bränsle tas från krympande skogar. Eller från odling av modifierade mikroorganismer. Jag tänker bara – vem lurar vem? Jag ser bara självbedrägeri. Vad tror vi om oss själva? Vad blir effekten av att miljarder människor söker högre materiell standard? Tror man att ekologiska och fysiska katastrofer, och kollapser, kan paketeras och skickas ut i rymden?

  Gillad av 2 personer

  • gratiks skriver:

   Det invasiva människosläktet är som lämlarna som myllrar fram mot sin egen undergång. Omöjliga att bromsa på sin väg.
   Det enda sättet att rädda planeten är att tvärbromsa befolkningstillväxten, men hur gör man det? Med frivilliga metoder lär det inte gå, det enda som återstår är ett massivt världskrig eller en världsomfattande ebolaepidemi. Inga lockande scenarier för någon.

   Gillad av 3 personer

   • uppstigersolen skriver:

    Men på jorden finns några supervulkaner. Yellowstone i USA, Flegreiska fälten i närheten av Neapel är två exempel. Får dessa massiva utbrott så blir det mörkt under några år. Knepigt att odla. Massvält inträffar. Problemet löst.

    Gillad av 2 personer

   • Elisabeth G skriver:

    Det är läskigt med dessa vulkaner. Läste om att vulkanen i Yellowstone brukar få utbrott med ca 200 års mellanrum och att det är ungefär 200 år sedan sist. Nåja, då blir väl Greta nöjd, förstås, när folket svälter igen.

    Det är faktiskt ingenting annat än grav megalomani att tro att vi människor kan påverka klimatet så till den milda grad. Vi är som en pink i Ålandshav i jämförelse med krafter som styr.

    Gillad av 1 person

   • Eva Danielsson skriver:

    Gratiks
    Fast samhällen med hög ekonomisk standard, som exvis vårt eget tills nyligen, ökar ju inte sin befolkning. Och bryr sig t o m om natur och miljö.
    Så med globalt ökad ekonomisk standard borde varje nation kunna bromsa in befolkningökningen.
    Hålla migration nära noll, effektiva gränser men med kontakt och utbyte, fokus på bibehållen eller minskad befolkning men med hög livskvalité. Tillväxt av kunskap, teknik och samarbete, inte av antalet människor. Man måste få drömma lite…Om inte makthunger och ondska fanns…

    Gillad av 2 personer

  • olle reimers skriver:

   ”Fötterna på jorden”; och ändå rör hon på sig, som Galileo Galilei så observant konstaterade!

   Människorasen har haft en viss förmåga att lösa problemen allteftersom de dyker upp, men plötsligt blir världen översvämmad av besserwissrar som bara har ångest över livets problem som drivkraft.

   Jag vet att du delar den ångesten med NWO-gänget som gärna ser att antalet människor bringas ner med ett antal miljarder så att de kan få leka i fred med sina kompisar på det här fina jordklotet. Dåligt sällskap? Det är inte det sämsta!

   Gillad av 1 person

   • Bo Svensson skriver:

    Teknikens starka utveckling gör mer skada än nytta, så länge den ger mera makt att ställa till elände för ansvarslösa som kunnandet sprids till. – Alla begriper varför man inte skall lära schimpanser göra upp eld.

    Gilla

   • Bärnsten bland tången skriver:

    Olle Reimers. Efterlyste inte Patrik ett stopp för rena personangrepp?
    Att slå ihjäl budbäraren – har aldrig varit en särskilt bra strategi.

    Gilla

  • Lars Mellblom skriver:

   # Fötterna på jorden#

   ”Arter utrotas i en takt som liknar ett massutdöende.” Var vänlig berätta för oss okunniga vilka arter som utrotats detta sekel. Nu begär jag inte det orimliga och kommentarerna är begränsade till 1500 ord, så nämn bara fem.

   Gillad av 1 person

   • Artegoism - ett mänskilghetens gissel skriver:

    Lars Mellblom, Ur SvD, 2015-06-08, ”Människan har utrotat 130 000, sju procent, av alla kända djurarter på jorden, enligt en studie. Siffran är många gånger högre än tidigare uppskattningar. Den grundas på helt nya beräkningar av utdöendetakten bland ryggradslösa djur”.

    Människan misstänks också ha haft ett avgörande inflytande över de stora arternas utrotande under istidens slutskede, både i Eurasien och Nordamerika. Att skilja på klimat och mänsklig påverkan är tämligen svårutrett. Men utgrävningar i Arizona har visat på hur man successivt gått från jakt på stora köttdjur ned till fångst av de allra minsta, över ett antal årtusenden. En artikel om detta publicerades i Scientific American för åtskilliga år sedan.

    Lätt att tänka på enbart stora djur i toppen av näringspyramiden när det kommer till utrotning. Kom ihåg att nybildning av arter utgör en mycket långsam process. Relationen nybildning-utrotning visar på skrämmande höga siffror. John Craig Venter ledde en gång ett privat projekt som kartlade människans Genom. Han har även undersökt artrikedomen i haven med hjälp av kartläggning av hur DNA förkommer som kluster. Det pekade mot en artrikedomen som var tio gånger högre än den då kända. Längst ned i näringskedja hamnar det mesta under radarn. I vad mån listor på högre djurarter speglar det mest väsentliga kan alltid diskuteras. Men här en lista på tio högre djur som för alltid försvunnit.

    https://www.listor.se/djur-natur/10-djur-som-utrotats-av-manniskan/

    Gilla

   • uppstigersolen skriver:

    Hm. Arter som utrotats av människan. Genom jakt kan vi konstatera att 10 arter utrotats enligt listan du länkar till. Genom att vissa under 17 och 18 hundratalet jagade några djur så försvann dessa. Har ingenting med dagens prognoser om massutrotning att göra. Sorgligt i och för sig men djur som är lätta att slå ihjäl ligger pyrt till ibland. Tänk på buffeln i USA. Nästan utrotad. Finns nu i hyggliga antal.

    Gilla

   • Lars Mellblom skriver:

    #Artegoism# Den beräkning du hänvisar till i SvD bygger på datormodeller. Samma modeller förklarade isbjörnen utdöd 2012. Empiriska studier dokumenterar något helt annat. Data från IUCN visar att utrotningstakten avtar. Jag hittar inte nu i all hast originalgrafen, men scrolla ner till diagrammet med röda staplar: http://www.klimarealistene.com/2019/07/21/er-masseutryddelsen-i-gang

    Av utrotade djur sedan år 1500, har det stora flertalet berott på introduktion av predatorer på öar, huvudsakligen råttor och kattor, samt i någon mån på jakt. Vad har det med dagens debatt om antropogen klimatpåverkan att göra? Detsamma kan man fråga om din länk till 10 utrotade arter.

    Gillad av 1 person

   • cmmk10 skriver:

    Det är nog ganska lätt att hitta betydligt fler än bara fem! 😉

    Sedan är det kanske hårklyveri om en art är utrotad eller inte, om det finns några enstaka exemplar kvar i djurparker eller liknande. Finns ju t ex några embryon på gång av en noshörningsart, inplanterade i surrogatmödrar.

    https://www.expressen.se/nyheter/djuren-som-utrotades-2017/
    ”En fladdermus och flera ödlor bedöms ha utrotats 2017.
    Även ett kattdjur från Sydostasien är på väg att försvinna.
    Ekologen David Steen, vid Auburn university, listar årligen de djurarter som bedöms ha utrotats under året. Hans lista har uppmärksammats av Mashable och innehåller en rad djurarter som sannolikt dött ut i år eller nyligen.
    Med på årets lista finns flera arter som bedöms ha utrotats på Julön i Indiska oceanen. En fladdermusart – Pipistrellus murrayi – som inte setts till sedan 2009 bedöms nu vara utrotad. Även tre sorters ödlor bedöms ha utrotats: Lepidodactylus listeri, Cryptoblepharus egeriae och Emoia nativitatis.”

    https://www.svd.se/ny-studie-130000-arter-har-utrotats
    ”Resultaten efter att forskarna analyserat de båda modellerna är entydiga: Cirka 130 000 av alla kända, namngivna landlevande djurarter är utdöda, merparten utrotade av människan.
    Detta är sju procent av de 1,9 miljoner arter som hittills namngivits. En förbluffande stor andel av den biologiska mångfalden på jorden har med andra ord gått förlorad – utan att vi känt till det.
    Siffran är klart högre än den som beräknats för de två bäst kända grupperna av organismer, däggdjur och fåglar, cirka 1,3 procent. Alla är dessutom ense om att siffran är korrekt.
    En del har dragit slutsatsen att en ungefär lika stor – eller snarare liten – andel av de ryggradslösa djuren har dött ut. Men forskarna i den nya studien avvisar detta. De erkänner att beräkningen är grov och kan visa sig vara fel. Men de är säkra på att sju procent är närmare sanningen än 1,3 procent.
    Har de rätt är massutdöendet som så många spekulerat om inte längre en hypotes utan ett faktum.”

    Gilla

  • Palle9 skriver:

   ”Fötterna på jorden”: Fjärde generationens kärnkraftteknik utnyttjar avfallet från tidigare processer med slutresultatet att man åtminstone kommer ner till en slutförvaring av 1000 år. Förvisso även det en lång tidsrymd men ändå betydligt mer hanterbar.
   https://www.nyteknik.se/nyheter/karnkraftsprofessorn-fjarde-generationens-reaktorer-ersatter-fossilt-6343559
   I vårt land infördes som bekant den s.k. tankeförbudslagen inom just kärnkraftområdet – någon motsvarande lag för rikspolitiker har dock inte införts, föreföll väl som en obehövlig åtgärd.

   Gillad av 2 personer

  • Samarkand skriver:

   Jag noterar att folk börjat använda signaturer snarlika mina, tänker på bärnsten i tång. Säkerligen någon som vill så split, då jag nästan alltid håller med Olle Reimers. Var aktpågivande!

   Gilla

 14. perbblog skriver:

  Nu får vi ta och skärpa oss. Michel Mann är avslöjad som en bedragare och hans hockeyklubba är ett falsarium. Den har använts överallt för att bevisa att CO2 är en farlig växthusgas, och det sitter så hårt att vi inte kan tänka i andra banor.
  Jag har inte sett något foskningsresultat överhuvudtaget som visar att CO2 orsakar uppvärmning. Så varför inte antaga att den inte gör det. Öppna slussarna i huvudet för att CO2 endast är en livets gas som bara är nyttig för människan. Det finns forskare som hävdar att det är så, beroende på att dom mätt upp att atmosfären är i termodynamisk equilibrium och hänvisar till Einstein och säger att CO2 inte påverkar temperaturen. Hoppsan, då står vi inför helt nya tänkesätt.
  Vi kan alltså bygga bort all elbrist i hela världen utan att skämmas. Kina, Indien och hela Afrika har gigantiska behov. Bygg kolkraftverk och höj människorna över fattigdomsgränsen, så börjar dom intressera sig för miljön.
  Sedan bör vi satsa på teknisk utveckling. Där ser jag hoppfullt på Thorium bridreaktorer som eldas med det avfall tidigare generationers kärnreaktorer lämnat.
  Sedan tycker jag vi skall spara på oljan och inte använda den till fel saker. Olja är ett oslagbart bränsle för maskiner som flyttar på sig, bilar motorcyklar, traktorer, skördetröskor, grävmaskiner, och många fler.

  Gillad av 5 personer

  • cmmk10 skriver:

   I gårdagens SVT-nyheter var det en professor i meteorologi som var helt inne på att en minskning av CO2 var enda sättet att ”rädda” klimatet. Faktiskt förvånansvärt att vetenskapsmännen kan ha så skilda uppfattningar om ett sådant naturvetenskapligt fenomen!

   Just CO2:s effekt borde ju kunna gå att analysera utifrån experiment?

   Gilla

 15. Björn skriver:

  Ett gyllene tillfälle för regeringen; visst låter det bättre med ”höjda skatter för att rädda klimatet”, än höjda skatter för att betala invandringens skenande kostnader…..

  Gillad av 4 personer

 16. Kristina von Heland skriver:

  Det finns en annan verklighet om Kina och Indien.De planterar nu mycket träd.Etipoien också.
  Kina bygger centrala kolkraftverk. Det är för att ta bort alla små koleldade ugnar i varje kineshem. Centralisera för att sedan kunna ändra systemet. Kina sätter upp solceller.
  Som iskall mot all socialism och plakatretorik ställer jag mig kritisk till Löfven och gänget. Samma skit då som nu.
  Ska plakat framtagna av vänsterföräldrar, ska klimatskatter lösa problem? Skatter som är som hundskatt som gick ner i kommunens slukhål för extra utgifter förr.
  Klimatskatterna ska gå till vadå?
  Jag anser inte, såsom många här och annorstädes, att soc dem byggde Sverige. Jag anser att trots dem gick det mycket bra ett tag.
  Det går åt hel.ete i alla fall, om man ska till Sundsvall så hamnar man i Hudiksvall som . Euskefeurat spelar.Ett bra vänsterband men så är de från Piteå också! Svenskt vemod på topp

  Gillad av 5 personer

 17. Christer E skriver:

  Tidningen Economist har en hel del intressanta artiklar om just klimatet i veckans nummer. Den riktigt svårlösta ekvationen är att om ett land (t.ex. Sverige) gör stora åtgärder för att minska användningen av fossila bränslen, fördyras produktion och transporter med försämrad konkurrenskraft som följd. Detta utan nämnvärd påverkan på klimatet.
  Om å andra sidan, samtliga länder utom ett vidtar s.k. klimatstärkande åtgärder sjunker (kanske) den globala uppvärmningen och alla länder utom detta enda som fortsätter som vanligt, får försämrad konkurrenskraft relativt landet som agerar kärringen mot strömmen.

  Slutsatsen kan bara bli att Sverige inte ska vidta andra klimatstärkande åtgärder än vad samtliga andra länder gör. Inte vara bäst i klasen, utan att vara en av de sämsta när det handlar om CO2-minskning. Sverige har dessutom redan ett av jorden lägsta CO2-utsläpp per invånare.

  Gillad av 3 personer

 18. John J skriver:

  Vad är det för mening?

  Peter Alestig i dagens SvD är tydlig: Det krävs en ”revolution”. En ”samhällsmässig” sådan. Han och Johan Rockström spelar med öppna kort. Och Jonas Sjöstedt gillar och retweetar allt han ser på Twitter om sådant.

  Alla ”influencers” som skrev en debattartikel i våras hade inga problem att förstå. Där var budskapet enkelt: Löfven, ta över! Ta över allt och avskaffa demokratin… ”forskarna” håller med men kanske med invändningen att det var lite för idealistiskt. Känns detta igen?

  Men samtidigt…ifrågasätter du så är du ett hot mot demokratin!

  Allt detta är en öppen bok men det måste påpekas vad det faktiskt är och handlar om också.

  Gillad av 3 personer

 19. Ulf skriver:

  Bulls eye.

  Vi drar det en vända längre. Oavsett vad sverige och EU gör så kommer världens koldioxidutsläpp att öka något enormt beroende på Kina, Indien m fl. De har i princip frikort fram till 2030.
  Så om tio år vet vi om koldioxid verkligen är så farligt som alla påstår.
  Fast kollar man på de prognoser som gjordes på 1990 talet så kan vi konstatera att koldioxid inte var så farligt som alla påstod då. Jag skulle kunna sätta en hygglig slant på att det blir samma resultat igen om 10 år.
  Det är inte klimathotet vi ska vara rädda för det är klimathotarna och ekofascisterna/socialisterna/nazisterna som är det farliga. De förenas i ett djupt hat mot mänskligheten.
  Uppenbarligen vill Greta göra hela världen till ett stort Venezuela i alla fall om man bemödar sig att läsa hennes tal.

  Gillad av 2 personer

 20. Ulf skriver:

  Lägg märke till att i talet kallar Greta evig ekonomisk tillväxt en sagoberättelse. Något som räddat miljarder människor ur fattigdom döms alltså ut och ska överges. Tveklöst handlar detta om ett djupt människohat. Humanismen lyser med sin frånvaro helt, mycket obehagligt.

  Gillad av 2 personer

  • Elisabeth G skriver:

   Det beror på att Greta, i likhet med alla vänsternissar, inte begriper vad tillväxt är. De tror att det bara handlar om att tillverka fler konsumtionsvaror. De har ingen aning om att det faktiskt betyder att skapa större värden av samma eller mindre resurser, helt enkelt att utnyttja resurserna bättre. Hade vi börjat med nolltillväxt på 1930-talet hade vi t.ex. haft 1930-talets sjuk- och tandvård. Vi hade eldat med koks eller frusit ihjäl. Så om Greta menar allvar med något som helst miljöengagemang borde hon vara en stor vän av tillväxt. Men – när okunnigheten sitter i högsätet – och därtill hyllas av lika okunniga men lättledda människor blir det så här.

   Gillad av 3 personer

   • cmmk10 skriver:

    Det finns en inneboende konflikt i det här med tillväxt. Den ökning av produktiviteten du tänker på är inte den skattegenererande tillväxt som politikerna omhuldar. Får du bensinsnålare bilar så höjer man bensinskatten. Jag tror att politikerna eftersträvar den ”tillväxt” som vänstern talar om. Annars skulle man knappast anse att det är ett hot om befolkningarna får högre medelålder och minskar i antal.

    Gilla

 21. Dandersan skriver:

  Vi har en unikt bra förutsättning att bli första koldioxidfria landet och ett föredöme för andra.

  Ett mantra som hörs av politiker utan förmåga att förstå ordet unik!

  Gilla

 22. Rikard skriver:

  Hej.

  Jag tycker PE:s första stycke i texten är det viktigaste.

  Det handlar om Sverigebilden, både den vi säger varandra att omvärlden ser och den vi själva tittar på.

  Den moraliska stormakten. Den ekologiska stormakten. Den integrationsmässiga stormakten. Beviset på att totalitär korporativism (vi kallar det parlamentarisk demokrati med solidariskt skattesystem) är det optimala systemet.

  Det är det miljöpolitik, invandring, energipolitik, försvar, polis, socialpolitik, och allt annat handlar om: Sverigebilden. Självbilden.

  Som alkoholisten som inte erkänner sitt eget missbruk, för hon dricker ju bara ett glas vin, till maten (alltså ett till två till lunchen, ett medan maten lagas hemma, två till maten, ett efteråt, och kanske likör till kaffet – varje dag och 2 dl vin per glas, men oooh nej hon dricker ab-so-lut inte en flaska vin om dagen!). Som narkomanen, som minsann vet att spliffar är mindre farligt än sprit, och därför puffar ett-två-tre varje dag – men oooh nej, knarkar gör han inte, nej nej. Som den obotlige fortköraren, som minsann vet att han är en bättre förare än Nikki Lauda, Juan Manuel Fangio eller Ronnie Peterson och därför håller nitti knyck rätt genom en by där det är femtio. Som en genuspolitiskt korrekta dagisfröken som förbjuder pojkar att leka krig.

  Självbilden som god, herrar damer medkommentatorer, allvetare och experter.

  Resten, som att det kommer elektricitet ur sladden och rent vatten ur kranen? Det har man väl folk som tar hand om, så säg?

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, fd lärare

  Gillad av 4 personer

  • Palle9 skriver:

   Rikard och Dandersan: Ni har som jag ser det helt rätt – det handlar om att vara ”världsmästare”, inte för att det påverkar det globala klimatet mer än ytterst marginellt/försumbart men däremot för att man inbillar sig att vi skulle utgöra ett skinande, unikt exempel för alla övriga länder.
   Rikard är inne på missbruksbeteende, våra makthavare utgörs av godhets- och världsfrälsar-narkomaner – ja, med andras pengar förstås.
   Betraktar man Sverige kan man notera ett antal fall av kollektivt maniskt uppförande. Aktuellt f.n. är redogörelsen för Tomas Quick-affären – även där lyssnade man på s.k. experter och var beredd att köra vidare på fel spår i princip hur långt som helst.
   Vidare har vi fallet med de s.k. apatiska flyktingbarnen där bubblan nu – långt efter det begav sig – börjar spricka. Även här var PK-meningen att historierna var absolut sanning, trots påpekanden att detta fenomen inte uppträdde i andra länder. Detta påverkade inte etablissemangets övertygelse om att man satt inne med en högre sanning.
   Ser vi bakåt kan vi nämna konflikterna i forna Jugoslavien, Irak och Syrien: i samtliga fall verkar våra politiker ha trott att vårt lilla land skulle ta emot enorma flyktingströmmar och därmed utgöra någon form av skinande, unikt exempel. På sätt och vis blev det väl också så: andra länder måste ha betraktat oss som kompletta dårar. Som ren konsumentupplysning borde det sätta upp en skylt över ingången till Rosenbad: ”Se upp för dårarna”.

   Gillad av 2 personer

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.