Patrik Engellau: Rapport från ett frontavsnitt i statens kamp mot medelklassen

Patrik Engellau

En av PK-ismens ideologifabriker är Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF. En av de viktigaste ungdoms- och civilsamhällesfrågorna visar sig lite otippat – eller kanske inte – vara att ”genomföra insatser i syfte att främja en öppen och inkluderande miljö i skolan för unga hbtq-personer”. Förra året höll MUCF enligt sin årsredovisning 16 utbildningsdagar för skolpersonal i detta ärende.

På myndighetens hemsida finns en inspelning från en sådan utbildningsdag. Auditoriet består av hundratals skolpersonal från hela landet som tagit sig till Norra latins konferenscentrum på Drottninggatan i Stockholm för att inhämta statens rekommendationer i ärendet. Budskapet är i korthet att hbtq-barn i skolan far illa på grund av olika slags trakasserier, från milda gliringar och skämt till grovt våld, som beror på inflytandet av traditionella könsroller varför skolan måste motarbeta dessa könsroller, särskilt maskulinitetsnormen.

För att åskådarna ska komma in i rätt slags tänkande förklarar myndighetens föredragshållare genusvetenskapens grunder. Människorna indelar sig i cispersoner och transpersoner. Cis betyder ”hitom en gräns”, trans betyder ”bortom den gränsen”. Cispersoner är de som håller sig till den så kallade heteronormen enligt vilken en person antingen är man eller också kvinna enligt sin biologiska konstruktion och nöjer sig med det. Alla andra är transpersoner.

Transpersoner förekommer i en mängd olika varianter, till exempel homosexuella, transsexuella, genderqueera och intersexuella. Transpersoner har fullständiga mänskliga rättigheter och om dessa kränks, exempelvis genom att lesbiska skolflickor känner sig mobbade, så måste skolan gripa in och ställa till rätta.

Här kommer ett av myndigheten utelämnat tankesteg som förvirrade mig ett tag tills jag kom på det. Myndighetens utgångspunkt är att huvudmotsättningen står mellan cispersoner och transpersoner och om en transperson lider så är det definitionsmässigt cisnormens och därmed cispersonernas fel. Bara om man accepterar denna premiss hänger myndighetens resonemang ihop.

Till exempel hävdar föredragshållaren att vetenskapliga undersökningar visar att 54 procent av transpersonerna i åldern 16 – 29 år lider av ”nedsatt psykiskt välbefinnande” mot 25 procent av heterotjejerna och 15 procent av heterokillarna. Ytterligare ett tecken på att transpersoner är särskilt utsatta är att 57 procent av dessa mellan 15 och 20 års ålder har ”allvarligt övervägt att ta sitt liv det senaste året” mot sex procent för motsvarande ålderskohort i allmänhet.

För att råda bot på sådant måste skolan enligt angiven premiss ”jobba med jämlikhets- och jämställdhetssatsningar och fortbilda kring maskulinitetsnormer”. Den fortbildningen ska följa ett ”normkritiskt förhållningssätt” vilket jag har svårt att förstå på annat sätt än att staten tycker att skolan ska motsätta sig maskulinitet.

Det räcker emellertid inte med att skolan för att skydda transpersonerna ska kritisera manligheten utan den måste också kritisera de ”traditionella könsrollerna”. Det är nämligen dessa traditionella roller som skapar våldet. Undersökningar visar, säger den skattefinansierade föredragshållaren, att folk som tror på – vad nu ”tror på” betyder – traditionella könsroller löper ökad risk för ”gå till handling och bruka våld”. Om killar instämmer i ”stereotypa påståenden om könsroller och maskulinitet” så ökar deras benägenhet att utöva våld 3,2 gånger. För tjejer är motsvarande siffra 2,5 gånger. Därför måste skolan ta krafttag när det behövs: ”Förebyggande och bra insatser har ett jämställdhetsperspektiv och granskar maskulinitetsnormer kritiskt”.

Enligt årsredovisningen deltog förra året 9 626 personer i myndighetens ”spridningstillfällen” inom området Ungdomspolitik (varav 75 procent överslagsmässigt var kvinnor).

Jag vet inte vad ”stereotypiska påståenden om könsroller och maskulinitet” egentligen betyder men jag är rätt säker på att jag skulle instämma mer i dem än exempelvis i genderqueera uttalanden om det sanna antalet kön i världen. Jag tror att jag är en man som är som män är mest, kort sagt rätt normal. Jag tycker inte om att en statlig myndighet försöker övertyga skolpersonal, där de flesta är kvinnor, att det är existensen av sådana som jag som orsakar nedsatt psykiskt välbefinnande hos transpersoner och att folk med min läggning därför måste motarbetas.

Jag har en skamlig bekännelse. Det är naturligtvis inte första gången jag hör tongångar som dessa. Jag har hört dem i årtionden och de har låtit ungefär likadant. Det skamliga i min bekännelse är att jag inte har brytt mig om dem. Jag har aldrig kunnat tro att någon skulle ta sådant trams på allvar och att det därför skulle försvinna av sig själv. Men det har det inte gjort. Det är samma sak med de andra frontavsnitten i den PK-istiska offensiven till exempel när det gäller tolkningen av historien och människans rättigheter.

Det är sådana som jag som är skyldiga till dagens situation, inte alls för att vi stöttade dumheterna utan för att vi var så självbelåtet övertygade om att fienden var alltför korkad för att någonsin kunnat få något genomslag att vi lät hen, inför våra ögon, bygga ett, som det ser ut idag, oövervinnerligt krigsmaskineri med kanonerna riktade mot oss medelklassare.

Vår enda chans är att fienden fortfarande är lika korkad som han alltid varit. I en demokrati är det folket som bestämmer. Om vi inför folket lyckas blottlägga kejsarens nakenhet så kommer folket att återställa ordningen. Det är den demokratiska principen. Det kan förstås hända att den demokratiska principen inte fungerar och att folket inte orkar stoppa dumheterna och återinsätta något slags sunt förnuft innan PK-isterna kört nationen i fördärvet.

82 reaktioner på ”Patrik Engellau: Rapport från ett frontavsnitt i statens kamp mot medelklassen

 1. Ciceronen skriver:

  Än så länge är det bara de könsdysmorfa man värnar. Vänta bara tills nästa utvidgning, då de artdysmorfa står på tur. Eller de etnodysmorfa. Det är väl varje människas rätt att själv bestämma sin tillhörighet, och om någon känner sig som en indian eller en fjäril i fel kropp, vem är då herr Engellau att begränsa dennes frihet? Det är i själva verket herr Engellau och hans koppel av feta kapitalistiska nackar som har skyldighet att bistå med medel till intersektionell korrektionell kirurgi för att dessa personer ska kunna bli jämlika med cistriarkatet av kvinnohatande vita högerpopulistiska män.

  Gillad av 5 personer

 2. Fredrik Östman skriver:

  Personal är ett oräknebart substantiv. Man kan säga vår personal och en personal (vilket betyder alla anställda som kollektiv) och att man tillhör personalen. Men man kan inte säga ?”två personal(er)” eller ?”hundra personal(er)”.

  Låt inte totalitaristerna taga ifrån oss vårt språk! Vägra vaneabstraktionismen som utgår från pseudoakademiska fäsörer från till universitet omdöpta vuxenseminarier!

  Gillad av 8 personer

 3. olle reimers skriver:

  ”Trams” är i det svenska samhället trams som hamnat på någon från början välmenandes skrivbord och sedan aningslöst spritts till dess att någon galning fått tag på det och upphöjt det till allmän sanning.

  En bättre illustration till Kejsarens nya kläder är svår att finna.

  Det man skapat är bilden av någon man ska tycka synd om och plötsligt ligger ett ”Sesam öppna dig” framför upphovsmännen (-kvinnorna) i all sin härlighet.

  Javisst, Patrik, vi är medskyldiga till att inte kunna se runt hörnen. Gör man inte det är det ofta försent. Anden har svårt för att ta sig in i flaskan igen.

  Gillad av 6 personer

  • Stig Palm skriver:

   Det Sovjet- och DDR-staterna inte lyckades med har Sverige lyckats. De for mer ‘hårdhänt’ fram medan Sveriges statsmakt långsamt införde sina metoder. Kan jämföras med grodor som långsamt kokas till döds med lång uppvärmningstid av vattnet. Dessa inte märker att gå döden till mötes.

   Gillad av 4 personer

 4. laogong2018 skriver:

  Medans andra (i alla fall några) länder bygger ny infrastruktur, fokuserar på god teknisk utbildning och forskning så fokuserar Sverige på dravel av denna typ. Sverige investerar resurser och tid i detta. Vad för resultat förväntas av detta?

  Gillad av 5 personer

 5. Mitt vykort skriver:

  Du tog det inte på allvar. Jag tror så här , jag tror att den generation som Patrik tillhör är den som indoktrineringen var värst för, för denna generation var den första för vilken statskontrollerad TV och massmedia ställde sig i vägen för egna observationer och den vetenskapliga metoden. Jag är yngre och var endast något år vid månlandningen, jag utsattes så klart för socialdemokratisk vänster-indoktrinering från första stund, Vilse i pannkakan och ransonerad Kalle. I Kalle så har vi ju ett exempel på hur lätt det gick att indoktrinera svensken, att bara få se Kalle på julafton blev en del av en tradition, den socialistiska ransoneringen av USAs Kalle Anka vändes mot oss för att skada vår mest kristna tradition, julen! Vänstern vände friheten mot oss själva och vår kultur.

  Nå, den stora skillnaden mellan Patriks generation och min, det var att när den anti-kristna och anti-västliga socialismen i Sverige blev internationell, och från första början vurmade för kulturer som var västs anti-tes, zulu och muslimer i Palestina, och från början anti-semitisk och invandrarna började strömma till, ja då var Patrik redan etablerad! Han slapp därför nöjet att få se svenska tjejer behandlas som horor och som jag, få se skallar sparkas in av gäng med invandrare. Redan då, långt innan massinvandring från kultur x, så gjorde invandrarna allt i grupp. Patriks generations enda kontakt med verkligheten blev då media. De ungdomar som inte var fegisar de organiserade sig, de var förenade i att de visste redan på 80-talet att de var förrådda, ingen skrev om de insparkade skallarna eller importerade våldtäkterna. Det fanns ingen politisk ideologi till hands för att svara på detta förräderi, det har ju nästan aldrig skett i världshistorien, det är som hela statsapparaten befolkas av Quislingar. Som MartinA insiktsfullt noterar så fann dessa unga de ideologier som fanns till hands och blev därmed lätta mål för etablissemanget som kunde fortsätta förräderiet. Där är vi idag fortfarande. Fler våldtas och fler skallar sparkas in, men 40 år senare så styr fortfarande samma gäng, och allt döljs av media, och SD och andra har fortfarande inte kunnat formulera en ideologi, en konservativ ideologi, som i det konkreta fallet inte alls behöver någon stödideologi, utan att vara utsatt för förräderi är nog information, en vetenskaplig observation, det måste så klart stoppas.

  Så förräderiet är gammalt, en stötesten på DGS, det har sin grund i socialismen, och folk blir förvirrade för vi har partier som ”Moderaterna”, men kärnan i principerna är socialism fortfarande med en stark stat. USA förbli hatobjektet No1 för där är folk friare, och som noterades så hatar också Carl Bildt USA.

  Så skinnhuvudena de var våra frihetskämpar, de kämpade mot något, synd att de inte fann något bättre att vara för, men hur skulle de kunna ha gjort det, korrekt konservatism kräver en kultur för att bära den, det kräver tradition och eftertanke och också kristendomen vad det verkar. Detta hade sossarna infiltrerat och underminerat.

  Så vi är förråda sen länge, de som fortfarande tror att våra politiker är tagna på sängen är förblindade. Jag kan inte förstå hur folk missar med vilken perfekt samfälld koordination allt har skett, redan från första början, det första barnprogrammet och den första chilenaren och jugoslaven som kom, de första lassen med pengar till ANC och PLO osv. Det har ju inte missats ett steg. Det betyder inte att varje enskild maktmänniska har hela bilden klar för sig, men en sådan som Palme hade det säkert. Det är i ideologin svaret finns, inte runt ett bord med en konspiration, ideologin, den anti-kristna socialistiska, har inte snubblat en gång. Hur annars få ett folk att acceptera gängvåldtäkter av sina egna barn?

  Gillad av 22 personer

  • Den äkte Fredrik Östman skriver:

   ”I Kalle så har vi ju ett exempel på hur lätt det gick att indoktrinera svensken, att bara få se Kalle på julafton blev en del av en tradition, den socialistiska ransoneringen av USAs Kalle Anka vändes mot oss för att skada vår mest kristna tradition, julen! Vänstern vände friheten mot oss själva och vår kultur.”

   Detta är genialt. Och att upptäcka det och beskriva det som ovan är också genialt.

   Gillad av 9 personer

  • Eva Danielsson skriver:

   Mitt Vykort
   Eftersom jag så gott som tillhör Patriks generation så erkänner jag hur lättindoktrinerade vi var, även vi som faktiskt avskydde kommunism och socialdemokratin med sina otäcka och familjeovänliga läror som förbarnsligade människor. För i stort var livet man levde tryggt då under femtio-och sextiotalet, och allt verkade dessutom bara kunna bli bättre och bättre för alla. Visst gycklade man lite med maktfullkomligheten hos Sträng och andra typiska sossepampar men ingen vettig människa kunde tro på att de verkligen menade vad som stod i politiska program om förstatligande o d. Galghumor och lite cynism men i stort sett inget hårt motstånd ens i tanken. Inte förrän Palme öppet visade sitt förakt för folket och för vad folk ändå, i alla fall i hemlighet, såg som ett gott liv. Ett välbärgat borgerligt liv. Såklart. Det var och är vad normala människor vill ha. Jag tror att även sossar gillade anglosaxisk litteratur, musik, filmer och modetrender och att livet i USA verkade tilltalande. Men många blev nog också stolta över Palmes fräckhet mot USA, den lille Goliat som vågade ryta till mot den stora världsmakten. (Parallell till Greta?) Oj, så många gånger man har fått skämmas under årens lopp för företrädarna för Sverige. Om inte ens egen krets överlag vore så fantastiska människor, så skulle det vara svårt att vara patriot och älska den svenska kulturen. Den som är präglad av kristna värderingar och vikingasamarbete där alla bidrar och västerländsk livsstil med frihet och demokrati. (Okej, här tänker jag nu bort utomeuropeiska invandrare och neomarxistiskta aktivister och tokliberaler.) Vanligt folk lever i praktiken i alla fall efter dessa värderingar och många tror fortfarande att detta goda liv ingår i socialdemokratins ideologi. Det är svårt att ta in hur ond ideologin är, och folks godtrogenhet inför politiker och staten gör mig förtvivlad, men du har helt rätt i att det är i ideologin svaret finns på vad som händer och varför.
   SD är ju enda riksdagspartiet i opposition och jag önskar också att de kunde utvecklas till en tuff rak höger och ett tydligt konservativt alternativ och rentav samverka med AfS och MED, att dessa partier som ju har liknande grundvärderingar, kunde sätta sig över vad som skiljer och förenas i att försöka rädda landet.

   Gillad av 9 personer

   • Vanligtvis skriver:

    Jag är äldre än både du och Patrik. Den största förlusten jag tycker vi har lidit är att det solidariska närsamhället har försvunnit. Jag växte upp med min syster och mor som naturligtvis var heltidsarbetande, under knappa förhållanden. Mormors femtiolapp i slutet av månaden var regelmässigt det som höll oss flytande. Men jag minns min huvudlärare som ofta frågade om jag fått något att äta till lunch och om inte både bidrog med gröt på det närliggande fiket eller en macka ur sin egen påse. Ofta var det kris på Postgirot och då jobbades det tills avstämningen var klar och då ryckte portvaktstanten in och såg till att vi fick något i magen och kom till sängs. Klasskompisarnas föräldrar kollade alltid om det var några urvuxna kläder som jag kunde använda eftersom jag var minst i klassen. Alla i släkten ställde upp för att ta hand om oss under loven och senare också klasskompisarnas föräldrar. Min bild är att den allmänna attityden har blivit självgod, arrogant och karriäristisk. Vi kan söka förändringens orsaker i politiken, i systemet, i skolan och den enorma kapacitet som media har för indoktrinering men det har skett en avgörande förändring i människans vilja och förmåga till empati i närområdet nu när vi har så oerhört många möjligheter att bli goda på distans.

    Gillad av 3 personer

  • Christer L skriver:

   Bjälken i det egna ögat är här ordet ”ideologi”. Man får det till att en ideologi är bättre än en annan. T S Eliot: inget politiskt system kan producera mänsklig godhet. Varken det kristna eller det socialistiska eller något annat politiskt system, inte ens det humanitära stormaktssystemet. Jag har sagt detta förr. Före socialismen var det i Europa katolicismen och protestantismen. En annan ideologisk formation är islam. Det är de politiska systemen som slåss, vad de än kallar sig, vad de än förespråkar för godhet, det är makt saken gäller. Makt är inte förstånd, makt är våld. Således har socialismen varit och är fortfarande, om än självmotsägande, en makt med en ideologi, men andra ideologier är också makter, och makter är destruktiva mot andra makter. Alla ideologier är maktens metod och ursäkt. Konservatismen är ingen ideologi, den handlar om konstaterandet att det vi har är oss själva, vår identitet, vår erfarenhet, och detta måste duga. Konservatismen är nativ, den är vi födda med. Det finns bara denna maktordning, konservatismen, med vilken vi kan försvara oss sådana vi är och bevara oss själva, utan att ge upp inför den ena eller andra ideologin. Vi är då grymma och hänsynslösa, vi är onda, det är inget som bara fienden kan. Se din egen ondska. Inget högtidligt trumpetande. Det kan komma en situation då du ser ett gäng främlingar sparka någon av dina egna i huvudet, och då måste du ingripa, du måste sparka. Hårdare. Annars drabbar detta dig för resten av livet. Detta är vad Östman säger – ibland. Han sitter i Österrike och filosoferar. Den svenska situationen är att vi av statens myndigheter nu rekommenderas att böja oss, huka oss, undvika provocera, och om möjligt flytta våra bopålar. De som gör så håller ju med Staten! Andra har inte den möjligheten. Men göra motstånd är, anser Myndigheterna, absolut inte tillrådligt. Till och med Tove Lifvendahl på SvD har börjat inse hur galet detta blivit.

   Det speciella med USA är, eller kanske var, demokratin. Den inbyggda motvikten mot statens egenmakt. Oavsett ideologi var staten tänkt att behöva tillgodose de intressen, som vanligt folk levde med, före maktens intressen. Det var ingen utopi, den motsade kristendomens kärleksbudskap, folket skulle vara beväpnat. Mot makten.

   Gillad av 4 personer

   • Mv skriver:

    Jag förstår inte exakt vad din poäng är, den ter sig självklar, men som jag ser det så är kristendomen västlig konservatism, dvs våra erfarenheter om hur man kan leva tillsammans, kodifierad. Självklart har detta också brukats för makt men när man tog bort kristendomen så tog man bort bäraren av den visdom vår kultur hade och allsköns galenskap spred sig, från Ted Gärdestads Moon-sekt till socialism eller våra spritt språngande ungdomsförbund. Vanligt folk tänker inte efter nog för att finna konservatismen eftersom livet idag är för lätt, man kan leva på staten eller något låtsasjobb och aldrig eller sällan möta verkligheten. Detta är min huvudkritik mot sådana som Sam Harris, som tror att allt bra i den västliga kulturen kan uppstå av sig själv eller introspektion, han märker inte själv hur han faller ner i liberalens hycklande hål, flera exempel i denna podd med Gad Saad som har skin-in-the-game vad gäller islam:

    Gillad av 4 personer

   • Mv skriver:

    Just det Christer 2, den amerikanska konstitutionen bygger ju på kristendomen. Att folket skall vara beväpnat är ju för att förhindra månglarna i templet (som nu styr hela Sverige)

    Gillad av 3 personer

   • Christer. L skriver:

    Jaså, Jesus ansåg att folket skulle beväpna sig. Och månglarna i templet var de som folket skulle beväpna sig emot. Och skillnaden mellan religion och statsskick ska jag väl inte lägga mig i. Så svårt jag har för att fatta det väsentliga. Och så intressant det blir, själva tänkandet, när man får hjälp som här!

    Gilla

   • Christer E skriver:

    Det är alltför enkelt att blanda ihop ideologi (kort: ett sätt att fördela materiella värden) med etik (läran om det ”goda”). Att religionen sedan med emfas sökt påverka politiken (ideologierna) gör snarare religionens företrädare till politiska aktörer (tänk bara på hur katoliker och protestanter slogs på samma sida i Europas stora religionskrig, det 30-åriga kriget).

    Tvärtemot vad min namne (Christer L) påstår, är konservatismen en ideologi, precis som socialism, anarkism, liberalism, etc. En anhängare av konservatism kan hävda att det som utgör ett samhälle är de olika band som definierar samhället, må så vara nykterhetsrörelser som bildningsförbund som jordbrukskooperationer, liksom socialisten som ser samhället som bestående av undertryckta och utnyttjade majoriteter, vars uppgift är att ”kasta av sig oket”.

    Idéen om att den som blivit sparkad på (”kränkt” är det senaste modeordet) måste sparka tillbaka än hårdare leder bara in i fördärvet. Europas 30-talshistoria, Balkan-krigen på 90-talet och den pågående polariseringen (för/mot EU, globaliseringen, Trump, förnybar energi, etc.) visar med tydlighet på vad som kan komma att hända med en dylik åskådning/ideologi.

    Det enda förslag jag kan lomma med är ett hit-men-inte-längre, vare sig det handlar om sympatier med Greta, Jimmy eller Busch-Thor (svårt att hitta personer eller politiker med så klara budskap (kan påpeka att jag inte sympatiserar med någon av dessa)).
    Vad som ska hända om en sådan röd linje överträds, vet jag inte, men revolution är det jag minst av allt tror på. Snarare ett utplånande av befintliga politiska maktsfärer som redan skett i Italien och Frankrike och på god väg att hända i UK.

    Gilla

 6. V för Vendetta skriver:

  I en demokrati bestämmer folket men i en demokratur bestämmer inte folket och vi lever i en demokratur. Det visar sig väl inte minst om man ser till vilka myndigheter vi har. De är inte tillsatta för att kontrollera att lagar upprätthålls utan de är tillsatta för att påverka folket. Uppenbarligen också i en riktning folket inte önskar för annars skulle väl inte myndigheten tjäna något syfte. Frågan är vart ett land är på väg där minoriteten får övertag över majoriteten men så är det i landet Sverige just nu.

  Gillad av 7 personer

 7. A skriver:

  Bra P.E, här är ett utmärkt exempel på de bygger upp sin härskarteknik. Det jag har kommit fram till är att upplägget alltid är samma. Exakt samma mekanism bara olika komponenter. Marxism, nazism, pk-ism, liberalism, feminism spelar ingen roll det är alltid samma upplägg. De själva A, skapar ett utopiskt mål (illusionen) som går på tvärs med dem man vill stjäla av, och som tilltalar B, sen är de fria att stjäla av grupp C.

  Mvh A

  Gillad av 8 personer

 8. Fredrik Östman skriver:

  Av hela befolkningen är ett par procent homosexuella, vilket uppenbarligen endast medför milda problem för de drabbade, så milda att de inte kan urskiljas i mängden allmänna problem som vi alla drages med.

  Andelen med verklig patologi i den sexuella läggningen, de som påstås omfattas av den råttsvans av bokstäver som följer H och B i olika uppradningar som HBTQAARIGFRDL, kan vi uppskatta till 0,04 procent, i Sverige 4000 personer. Dessa personer lider under sina vanföreställningar och söker inte sällan behandling.

  Ondskans apostlar och dödgrävare använder nu en dubbel hävstång för att med denna mycket lilla grupp av sjuka människor som verktyg, ty de bryr sig inte ett jota om dess medlemmars välmåga, angripa vårt samhälles grundvalar. Först slår de samman den lilla patologiska gruppen med den mycket större gruppen homosexuella. Sedan tager de de homosexuellas relativa normalitet och problemfrihet till intäkt för att normalisera det som egentligen är ett epidemologiskt oviktigt sjukdomstillstånd.

  Varför tillåter de homosexuella att på detta sätt exploateras och utmålas som sjuk och problematisk grupp?

  Varför uteblir den triviala kvantitativa analys som säger oss att TQAARGFHJK-problematiken bör behandlas inte av våra politiska inrättningar, utan av våra psykiatriska?

  Gillad av 16 personer

 9. Gustav H skriver:

  Könsdisforiska personer skapar sina trauma alldeles på egen hand. Vare sig det finns ”hetetronormativa” i närheten eller inte.
  Detta är sedan länge känt, bevisat och accepterat av den delen av vetenskaperna som ännu inte har vikt ner sig för värdegrundsfascisterna.
  Att normalisera, relativisera och till och med uppmuntra ett kliniskt destruktivt tillstånd, samtidigt som man kollektivt skuldbelägger oskyldiga, är nog ett psykologiskt tillstånd i sig.

  Gillad av 5 personer

 10. Observatör skriver:

  Patrik förstår inte att det är medelklassen som är problemet. Överklassen är av tradition moderater, men allt fler röstar på SD. Arbetarklassen är av tradition gråsossar men alltfler röstar på SD. Det är medelklassen som röstar på PK-partierna v, c.mp, fi och l.

  Gillad av 6 personer

  • Den äkte Fredrik Östman skriver:

   Sluta hacka på Patriks begrepp ”medelklassen”! För det första för att det rent allmänt alltid är fel att använda den mystiska metoden, att försöka se mönster i ord och djupare betydelser i begrepp. För det andra för att Patrik inte har valt detta begrepp av en slump, utan (i) använder det konsekvent och medvetet och (ii) har beskrivit mycket detaljerat precis vad han avser när han säger ”medelklassen”. För det tredje för att vi antagligen är betjänta av att använda ordet ”medelklassen” på precis det sätt som Patrik gör.

   ”Medelklassen” är ett begrepp som är skyddat av högre makter. Det kan inte vändas emot oss i en anklagelse om tillhörighet till något slags förbjuden -ism. Inför begreppen ”medelklassen” står våra fiender på fel fot med brallorna neddragna till knäna och jackan upp över huvudet. Låt oss för all del inte slå av eggen på ett av våra egna bästa vapen!

   Gillad av 4 personer

   • Mv skriver:

    Hm men begreppet som sådant kritiseras väl inte, utan observatören gör väl samma observation som Patrik, medelklassen röstar tänker fel och röstar därför fel.

    Gilla

   • Den äkte Fredrik Östman skriver:

    När Patrik säger ”medelklassen”, säger sig företräda ”medelklassen”, eftersom han inte kan säga ”folket”, så är det som när lusen på oxens huvud säger ”hör hur det brakar när vi går över ån!”. Om nu oxen väääägrrrrrarrrrr och blir kvar på fel sida om ån, så observerar vår Observatör att det var oxens fel! Nä, verkligen! Var det inte lusens! Säger du det!?

    Det oxen måste är över ån. Den som måste över ån är oxen. En dag rider vi nog oxen över ån. Vad som än piskar på den där bak.

    Gilla

  • cmmk10 skriver:

   ”Överklassen är av tradition moderater, men allt fler röstar på SD.”

   Visserligen drog många en lättnadens suck när SD gick med på att man fick plundra skattebetalarna genom ”privat välfärd”, men finns det verkligen några bevis för att de skulle ha börjat rösta på SD i någon märkbar omfattning?

   Gillad av 1 person

   • Mv skriver:

    En del, M har förlorat en hel del till SD i min överklasskommun, fast, jag tar nog fel förresten, det är i den fattigaste delen av kommunen där migranterna är flest där man röstar SD, nog tidigare C, eller S. Moderatväljarna är egoistiska hycklare som alltid ser om sitt eget hus först.

    Gillad av 3 personer

 11. Bo Svensson skriver:

  Skall det bli tillräcklig uppslutning för en kursändring, måste man ha fokus på sådant som ingen vettig människa kan ha några starka invändningar mot, vad de än tycker och tror om en massa andra saker.

  1: Direkt makt för skattebetalaren över sina pengars fördelning över de av de folkvalda godkända producenterna av skattefinansierade tjänster.

  2: Skattemedel till undervisning skall vi då släppa ifrån oss först när kunnandet hamnat på plats och för pengarna skaffar man sig sitt kunnande som man finner bäst på en fri undervisningsmarknad.

  3: Istället för snåriga regelverk för varje verksamhets legala bedrivande: Krav på ekonomisk garant med uppgiften att kompensera för de förluster man kan komma att förorsaka. – Det blir då ens försäkringsbolag som skriver reglerna och man kan välja ett med vettiga. – Principen kan med fördel tillämpas generellt till att täcka även förluster genom våldsbrottslighet.

  4: Man skall vinna terräng i kraft av sina förtjänster och inte i kraft av sina tillkortakommanden och tycka synd om -invandringen måste överges till förmån för arbetskraft-invandring där det finns brist på kompetens.

  5: Skattefrihet för alla med intäkter som inte räcker till vad migranter bjuds på mot ingen eller obetydlig motprestation.

  6: Utvisning-avvisning skall bara bestå i förpassning till enklav intill internationell flygplats varifrån man är fri att ta sig hemåt.

  7: Uppsägning av alla konventioner och förpliktelser som är migrationsrelaterade och av europainstansers överprövningsrätt av domar och beslut i migrationsrelaterade frågor.

  Gillad av 4 personer

  • Mv skriver:

   Urtrött på ditt recept. Ungefär som att planera en hamburgerkedja på månen innan man kommit på hur man skall bygga en raket.

   Kan du inte ägna motsvarande tankemöda på raketen?

   Gilla

   • Bo Svensson skriver:

    Man måste ha en plan som man har chans att vinna tillräcklig uppslutning för. – Det fungerar inte att bara vara överens om en massa saker man är emot.

    Gilla

   • Mv skriver:

    Det är förvisso sant, det är kanske lite övermaga att be dig om en raket, men det hade varit uppskattat om du uppfunnit en!

    Gilla

 12. Lars skriver:

  Jo, att 57 % av transpersonerna också mår psykiskt dåligt kan ju vara en orsak till att de har svårigheter att identifiera sin identitet alternativt är det osäkerheten i identiteten som skapar psykiska problem, det kan så att säga vara själva problemet och inte hur andra agerar gentemot dem.

  Normalitet kring könsroller måste rimligen betraktas vara den normala heterosexuella personen som bildar familj så småningom eller inte gör det. Denna normalitet kan inte upphävas av en myndighet. Oavsett så är det väl ganska meningslöst med all denna utbildning av medborgare, i detta fall antar jag det är lärare.

  Denna myndighet är ett exempel på vad jag anser kan läggas ned och därmed effektivisera statens användning av skattemedel.

  Gillad av 4 personer

 13. Fredrik Östman skriver:

  Tankefelen i det resonemang man preliminärt kan återskapa ur de retoriska fragment du återger är många. Ett av dem är den non sequitur du påpekar. Ett annat är sammanblandningen av det arketypiskt manliga med faktiska män. Vi vet att män är mer våldsbenägna än kvinnor. Detta är i sig inte något problem eller fel. Det betyder emellertid inte att alla män är skylidiga för en enskild mans enskilda handling ens om denna enskilda handling korrelerar med en manlig arketyp.

  Vänsterns argument bygger alltid på osanning och orätt.

  Gillad av 7 personer

 14. Stefan Sewall skriver:

  ”folk som tror på – vad nu ”tror på” betyder – traditionella könsroller löper ökad risk för ”gå till handling och bruka våld”

  S.k. samhällsvetenskaplig forskning är ofta humbug. Man kan ”bevisa” vad som helst för samband som man önskar genom utformningen av sina statistiska undersökningspremisser och urval.
  Statistik kan man ljuga hur mycket som helst med. Nu har de börjat kalla alla möjliga statistiska sammanställningar för vetenskap. Ofta är det beställningsjobb. Pseudovetenskap. Man får de samband man vill ha genom att manipulera urvalsmetoder och frågeställningar på politisk grund.

  Dessa är fiender till intelligens och sunt förnuft och ett vettigt fungerande samhälle.

  Om dessa våra fiender skulle tvingats leva i ett land där alla vita heteromäns insatser och framsteg genom historien tagits bort, så hade de fått leva primitiva grottmänniskoliv med svält, misär och elände från födsel till död. -Tidig död också pga vapenvåld från anfallande fientliga stammar som de inte kunnat försvara sig mot. De har glömt livets och naturens grundläggande hårda villkor.

  Gillad av 10 personer

  • educaremm skriver:

   Samhällen har alltid behövt s.k. syndabockar eller syndabocksgrupperingar, för att kunna ihopsamla en större mittengruppering, som stöd för en lednings viljor och planer?

   Det har då kunnat vara utpekbara (mindre), grupperingar, eller ibland enskilda individer, vilka då fungera för de resterande större grupperingarna, (en medelklassgruppering), som avstamp och avståndstagande. Sådana syndabocksgrupperingar fungera då som avskräckande skräckexemplar, och som sådana fungerar de hopsamlande på den större, mittengrupperingen.

   En s.k. syndabocksgruppering kan då utmålas både som farlig, ond, hatisk, elak, dum, rasistisk, korkad, primitiv och imbecill osv., och medför då att de flesta människor, (kanske då medelklassare vilka då anser sig själva i motsats till den utpekade grupperingen vara sansade, kloka, kärleksfulla, ickehatiska, arbetsamma, lydiga, ansvarstagande, solidariska, konforma och följsamma samhällsmedborgare, dvs., ser sig som goda, ja, kanske aktningsvärde och värdefulla medborgare), då tar avstånd från.

   Det märkliga är att många samhällen ibland kan ha brist på utpekbara s.k. syndabockar, eller s.k. syndabocksgrupperingar, och faktiskt då ser sig mer eller mindre nödgade att skapa sådana grupperingar själva?

   Sådana grupperingar kan då ibland anses nödvändiga att framskapa? (Kanske då särskilt i samband med stora och omvälvande samhällsförändringar, t ex vad gäller en omfattande invandring av många väldigt främmande människor, till ett litet land som t ex Sverige?)

   Kanske behövs det då skapas syndabocksgrupperingar som en sådan liten stat som Sverige, då kan använda sig av, för att just få med sig (den stora) majoriteten på sitt politiska program (= stor invandring till Sverige?).

   Det man kan undra och fråga sig är då vilka, vem, hur, av vem och på vilket sätt kunde då en sådan (eventuell), syndabocksgruppering (som skulle fungera som utpekad ondska?), då bildas i Sverige?

   Vilka var då egentligen de geniala förmågor eller vilka var egentligen de superintelligenta personer, vilka smarta, hatuppviglande och samtidigt välformulerade, medryckande och uppviglande personer, samt övertygande och självsäkra ”agenter”(?), (”agents provocateurs?”), som då kunde ihopsamla en sådan, (för staten nödvändig?), syndabocksgruppering av förmodligen många unga, arga och frustrerade män?

   (En s.k. för staten då nödvändig syndabock-gruppering som då spydde ut hat och som framför allt formulerade rasistiska och nazistiska paroller, med sina symboler, vilka då resten av samhälles anständiga medelklassbefolkning kunde ta det strängaste avstånd från?
   Vlket väl då staten och dess politiska program då tacksamt tog emot för att därmed ostört kunna fortsätta med sitt (välplanerade och sedan långa tider välgenomtänkta ?), invandringspolitiska program?)

   Vem vet…

   Gilla

 15. miketheviking skriver:

  Tack Patrik för det insiktsfulla bekännandet.
  Ja, det är många män i maktställning som låtit denna galenskap växa fram.
  Det började med att man släppte in tokfeminister i ledande ställning som politiker eller professorer eller generaldirektörer. Det fortsatte med att man började tillsätta mellanchef och chefspostioner med kvinnor – allt i jämlikhetens namn.
  Det man glömde bort var att de kvinnliga nätverken ansåg att ”män var djur”, svenska män förstås, medan afghanska män var ”barn” som skulle tas hand om moderligt (och i vissa fall rent incestiöst).
  Ovanpå det öppnade man upp för homolobbyn som bokstav för bokstav flyttat fram sina positioner. Och det intressanta är att de när de väl har samma rättigheter som alla andra fortsätter beklaga sig som diskriminerade och börjar stigmatisera alla oss andra.
  Genusvansinnet som Tanja o Pär försökte stoppa vann på KO, för att de behärskade både jämställdhets- och homorättighets narrativet.

  Nu skördar vi draksådden.

  Det faktum att en så stor del av kommun. landsting utgörs av kvinnor (70%) gör att de, med hjälp av dessa irrläror, kan marinera svenska killar och tjejer i en sås av anti-maskulinitet och könsdysfori. Och så undrar man varför killar ramlar ur skolan och tjejer mår psykiskt dåligt?
  Samtidigt har vi importerat diametralt motsatta kulturer där kvinnor är lågt stående tjänstevarelser som nu utsätts för denna marinad. Kan bara sluta med att såsen skär sig.

  Gillad av 10 personer

 16. K. Ulvert skriver:

  Frågan är om detta trams är ett politiskt korrekt sätt att angripa de beteenden som kommit till landet med den stora invandringen?
  Att säga som det är rätt ut vågar ingen, men snirkla runt lite och låtsas som det handlade om män i allmänhet och inte vissa män i synnerhet går bättre.
  Man kanske dessutom får gå längre fram i nästa års Pride-parad, vem vet?

  Gillad av 1 person

 17. Eva Danielsson skriver:

  Detta är trams. Det är skadligt trams. Vi är nog många som har reagerat ungefär som PE, tror jag, att detta är så fånigt, så det måste blåsa över av sig självt. Vi insåg inte att sossestaten skulle tvinga på alla fakulteter inom akademin detta genustrams och att skolpersonal skulle tvingas lära sig om detta på det här sättet. Inte hjälper man unga människor med avvikande sexuell läggning med att dels låtsas som att det inte finns någon norm, något normalt, och dels låtsas som att det finns en automatisk motsättning mellan cisgrupper (suck) och olika transgrupper. Det svåra är väl att acceptera sig själv som annorlunda och att i sociala sammanhang vilja bli accepterad som en person och inte som något annorlunda stämplat i pannan. I många samhällen finns ingen tolerans mot avvikande sexuell läggning och inom islam ger det dödsstraff. I ett modernt land med lika juridiska rättigheter som i t ex Sverige, har alla chans att leva ett normalt liv. Ingen vinner något på att det normala skuldbeläggs, tvärtom förlorar alla på att man skapar förvirring och motsättningar som inte egentligen finns.
  Parallellen till klimathotsbluffen är uppenbar. Politiker väljer att vilja förvirra oss kring det fundamentala i tillvaron.Tron på vad ens sinnen ser, hör och känner och  säkerheten i sin egen kropp och sina barns anatomi, och tilltron till vetenskap som systematisk noggrann observation och dokumentation som kan falsifieras eller bekräftas och upprepas av andra. Vi är utsatta för att allt detta ska göras osäkert.
  Människor har behov av att kunna lita på sina sinnen och sin egen förmåga, behöver en viss självtillräcklighet. Man har dessutom samtidigt behov av kontakt och tillhörighet med andra människor, man behöver kunna samarbeta med andra och förhålla sig till yttervärldens krav.
  Genustramset och klimathotshetsen är iscensatta ”problem” som perforerar både självförtroendet och tilliten mellan människor, möjligheten att orientera sig i både den sociala tillvaron och i tingens värld, och det kan inte ses som annat än ren illvilja mot medborgarna och är förstås katastrofalt för samhället.
  Vill etablissemanget verkligen ödelägga västvärlden på alla plan?? Varför? Om det är prestige, fåfänga, avund, makt, pengar, alltså de vanliga skälen för krig och förtryck, så måste de ju inse att så småningom återstår bara en fattig deprimerad  ”sophög” att sitta som högsta hönsen på, om man fortsätter i det här spåret. Är man så intelligensbefriad eller självmordsbenägen eller handlar det om att man bara har gett varandra klartecken för att utan hämning släppa fram sin inneboende ondska? Att illvilja alltså normaliseras med ett gigantiskt och internationellt ”group think”. Man kanske bara inte förmår hejda den snöboll man har satt i rullning? Eller är det att man ändå tänker till men tycker att det vore för förnedrande och för mycket att förlora, om man stoppar idiotierna nu? Att de kanske inte vill ha något egentligen, utan bara älskar makten över andra i sig, är så svårt att förstå.
  Här skulle jag i alla fall gärna se lite ”normkritiskt förhållningssätt” från dem som älskar att förespråka just det. Om någon av dem kan dra ner brallorna på låtsasvetenskapen kring genus och klimat, skulle de kunna vara värda att bli förlåtna. Vi andra ”icke-troende” kan ju bara fortsätta kritisera galenskaperna och lära våra närstående unga vad som är rätt och riktigt.

  Gillad av 9 personer

 18. Hans Högqvist skriver:

  Encelliga organismer förökar sig genom delning. Blommor har ståndare och pistiller och är väl då tvåkönade. Undulathonor kan förändra sig till hanar men hanar kan inte bli honor.
  Förövrigt är väl tvåkönade varelser det vanligaste ( rätta mig om jag har fel, jag är inte biolog ) så han och hon är nödvändiga för artens överlevnad. Att hylla dem som endast vill ha sex med det egna könet blir då för mig märkligt.
  Att identifiera 72 olika kön är ett modenyck som har utvecklats till galenskap. Att myndigheter omhuldar och till och med propagerar för dessa företeelser är skrämmande, speciellt när det gäller ungdomar som tycker det är spännande att vara annorlunda och söker uppmärksamhet.

  Gillad av 4 personer

 19. Folke Lidén skriver:

  Känns som ett helgerån att gamla ärevördiga Norra Latin används för dylika ändamål. Jag tillhörde visserligen Östra Real, men ändå. Tänk så många Cis-personer som studerat vid NL och senare i livet bidragit till att dessa dumheter kunnat växa och frodas vi skattemedel.

  Gillad av 1 person

 20. Göran Holmström skriver:

  Nu cirka 30 år senare, så det vi resultatet av indoktrineringen i skola och förskola,
  barn utan kön!
  Först tvingade man ut mammorna i förvärvsarbete, sedan splittrade man kärnfamiljen och till det tog bort könen för barn.
  Ändå letar ni ursäkter åt brottslingarna.
  Stockholmssymdromet i kvadrat.
  Hur många är dessa könslösa?
  Ett par tusen, ska få styra miljoners verklighet. Se genom bluffen istället.
  ONDSKA…

  Gillad av 10 personer

 21. svenne skriver:

  ”Det räcker emellertid inte med att skolan för att skydda transpersonerna ska kritisera manligheten utan den måste också kritisera de ”traditionella könsrollerna”.

  Men den intolerans som en viss religion har gentemot homosexuella verkar inte vara något att som behöver kritiseras!!?

  Gillad av 1 person

 22. Aha skriver:

  Jävelen, PK-ismen går verkligen in för att upplösa tiotusentals år av tudelad könsindelning till en smet av olika könsidentiteter. Man leker oförfärrat med elden. Hur många irreversibla könskorigerande operationer kommer inte att utföras där man blir ännu olyckligare än vad man var innan? Hur många självmord kommer ”leken” med könen att medföra?

  Det är häpnadsväckande det som pågår inom PK-väldet.

  Gillad av 9 personer

 23. Göran Fredriksson skriver:

  Motkraften till feminiseringen av Sverige och toleransen för HBTQare finns främst bland invandrarna.

  Invandrat patriarkat mot feminister och HBTQare.

  Ju längre feminismen och genustramset drivs in absurdum desto större stöd kommer även ”ursvenska” män ge till en återupprättad maskulinitet. Som tillhörande den sistnämnda gruppen går det att se kampen tämligen avspänt från åskådarläktaren. Att stödja feminister och HBTQare som ändå mest anser att vi bara är fel blir för var dag som går alltmer osannolikt.

  Gillad av 3 personer

  • brrr skriver:

   Vad jag förstår, studerar många hijabis dessa genusutbildningar på Södertörn och andra ställen. Jag utgår ifrån att de kommer att utnyttja även denna galenskap för att på sikt avskaffa demokrati slutgiltigt.
   Minns att Brödraskapets hundraåriga plan för att ta över Europa och USA inbegriper att deras fotsoldater ska infiltrera alla våra institutioner för att sedan ta över alltsamman, avskaffa det och införa sharia.

   Gilla

 24. MartinA skriver:

  Först och främst måste jag förankra mig i verkligheten så jag inte blir bortsvept av den ström av påverkan och hittepå som ständigt sköljer över oss alla. Uppfattningen om verkligheten är oändligt plastisk. Det finns nästan ingen gräns för hur fantasifull vår verklighetstolkning kan bli. Jag är en hängiven lyssnare av alla podcasts som Mike Duncan skapar. Han är den historiska podcastens Grand Signor. Just nu har han kommit fram till den Ryska Revolutionen. Och som förarbete gått igenom socialismens utveckling och förgrundsfigurer på artonhundratalet. Alltså, Marx och Bakunin var intelligenta, bildade människor. Så jag häpnar över hur tanklösa de var. De förstod inte ens det mest grundläggande om populationer. Nämligen att de växer så länge det finns mat. Trots att det borde varit än mer uppenbart för dem än för oss som lever nu. Så skapade de sina fantasislott.

  Jag använder evolutionen för att förankra mig i verkligheten. Allt vi ser omkring oss kan vägas mot evolutionen. Ta likhetsfeminism till exempel, som varit i sväng i 30 år. En man betalar potentiellt 50 kalorier för att återskapa femtio procent av sitt DNA. En kvinna betalar garanterat miljoner kalorier för att återskapa femtio procent av sitt DNA. Massivt annorlunda evolutionärt tryck på könen. Ergo, likhetsfeminismen är en mindre trolig teori. Alla påståenden om biosfären i allmänhet och människan i synnerhet bör vägas mot evolutionen.

  En annan insikt som är viktig är att de flesta människor endast bryr sig om resurser och status. De saknar intellektuellt intresse. Helt. De kommer utan att blinka att adoptera vilken teori om verkligheten som helst, så länge det ger dem status och resurser. Det är därför vi behöver ett järnspett som är så djupt indrivet i verklighetens kärna att ingenting kan rucka på det. Så vi har någonting att hålla oss i. En fixpunkt att relatera allting annat till.

  Gillad av 7 personer

 25. Sven skriver:

  Den manliga arketypen är ett hot mot det totalitära samhälle man vill bygga över hela västvärlden (till att börja med). Den uppväxande generationen av pojkar skall inte ha en positiv förebild av manlighet och styrka som kan tjäna som inspiration till att göra uppror mot makten.
  Dessutom är propagandan mot kött ätande och framhållandet av vegan kost som ett ideal ett sätt att påverkat uppväxande pojkars hjärnor till att bli mer feminina i sitt funktions sätt.
  Med en kost utan kött produceras mindre testosteron under uppväxten hos pojkar och de blir därmed mera fogliga.
  Fenomenet med sk soy boys är väl känt. Makten vet precis vad den gör och vilket slutmål man strävar mot.

  Gillad av 10 personer

 26. Björn skriver:

  Jag skiter fullständigt i vilken sexuell läggning folk har, o/e vilket av de TVÅ könen de anser sig tillhöra! Det är var och ens ensak, och inget jag vill bli upplyst om i tid och otid eller genom olika ”festivaler”! Punkt slut!

  Gillad av 2 personer

 27. Niklas R skriver:

  Ypperligt exempel på hur den socialistiska ideologin om offer- och förövargrupper appliceras i alla möjliga sammanhang som socialisterna har infiltrerat.
  Det lustiga är att även socialister märker hur uppenbart konstruerat detta är så fort det gäller offer- respektive förövargrupper som de själva inte erkänner.
  ”… huvudmotsättningen står mellan cispersoner och transpersoner och om en transperson lider så är det definitionsmässigt cisnormens och därmed cispersonernas fel.”

  Offergruppen är ”transpersoner” och förövargruppen är ”cispersoner”.

  Detta scenario kan vi applicera till alla socialistiska sekter som feminism, socialdemokrati, vänsterpartiet, AFA, miljöpartiet, svarta pantrarna, nationalsocialister, etc, etc. De jobbar alla efter exakt samma mall. Deras infallsvinkel bestämmer offergrupp och förövargrupp – sedan är det bara att jobba på enligt mall 1A.

  Gillad av 3 personer

 28. Sixten Johansson skriver:

  Synd-om-tyckandet är den tyngsta, mest skenheliga och vanställande börda man kan lägga på någons axlar. Sak samma om det gäller inbillade, förvärvade eller naturliga ojämlikheter och egenskaper, handikapp eller identiteter.

  Den som har äkta medkänsla vill ge den nedtryckte uppmuntran och verktyg för att häva sig upp av egen kraft och kanske överträffa andra eller åtminstone överträffa sig själv. Syndomtyckaren låtsas vilja lyfta vissa offergrupper, men håller dem nedtryckta för att få känna sig mer lyckad, medveten och god och pressa ut pengar och status från syndabocksgrupper. Nu har detta destruktiva syndomtyckande blivit den anbefallda manualen för familjen, skolan, rättsväsendet och samhället.

  Jag ser DGS och andra alternativmedia som ett terapeutiskt samtalstorg och öppet universitet för alla sanningssökande. Här kan vi utbilda och fortbilda varandra och nya läsare. Andra organ behövs för hårdare agitation och aktioner. Idealet vore samarbete med någon stark partipolitisk eller medial aktör.

  Min teori är att PK-samhället i huvudsak är ett självgående maskineri med en egen logik, som strider mot naturen och därför blir samhällsupplösande. På den förståelsenivån behöver jag inte tala om avsikter, illvilja eller ondska. Men inget hindrar att jag i självförsvar eller för att bromsa förstörelsen kanske inför en större läsekrets skulle välja hård agitation och stämpla maktmissbrukarna, tankepoliserna och deras lakejer som kallhamrat beräknande, bottenlöst giriga och ondskefulla.

  Gillad av 1 person

 29. lookslikeanangel skriver:

  Det finns personer i min omgivning, som jag
  upplever som narcissister. När jag läser på lite
  om ”hur man överlever en narcissist”, slås jag
  över likheten i dagens samhälle. Det självgoda,
  oförmågan att ta till sig argument etc. Gärna
  förminska, ta heder och ära av andra. Kanske
  i grunden inte så genuina människor.

  När det gäller ansvaret så förväntar man sig
  att förtroendevalda (fint ord!) faktiskt uppfyller
  kontraktet – samhällskontraktet. Det är väl det
  de är där för?

  Så, hur mycket tid och ork ska vanliga med-
  borgare lägga egentligen?

  PS Men, om jag ska vara ärlig, så finns det
  män som trivs alldeles för bra i myskoftan.

  Gillad av 1 person

 30. lookslikeanangel skriver:

  Det finns personer i min omgivning, som jag
  upplever som narcissister. När jag läser på lite
  om ”hur man överlever en narcissist”, slås jag
  över likheten i dagens samhälle. Det självgoda,
  oförmågan att ta till sig argument etc. Gärna
  förminska, ta heder och ära av andra. Kanske
  i grunden inte så genuina människor.

  När det gäller ansvaret så förväntar man sig
  att förtroendevalda (fint ord!) faktiskt uppfyller
  kontraktet – samhällskontraktet. Det är väl det
  de är där för?

  Så, hur mycket tid och ork ska vanliga med-
  borgare lägga egentligen?

  PS Men, om jag ska vara ärlig, så finns det
  män som trivs alldeles för bra i myskoftan. DS

  Gilla

 31. Bo Svensson skriver:

  Grundfelet är att släppa ifrån sig makten över drygt hälften av produktionsresultatet att spenderas av en centralmakt. – Det finns ingen som är kompetent att hantera sådan makt.

  Globalt är det makten över kreditgivningen som det handlar om att återta. – Den skall vara spararnas och det går att ordna med aktiesparandet som förlaga. – Och rätten att ta lån som menas skall återbetalas av framtida skattebetalare, skall underkännas.

  För mycket makt gör folk galna.

  Gillad av 2 personer

 32. Mitt i solnedgången skriver:

  Har åtskilliga gånger lyssnat till olika föredragshållare i Kunskapskanalen, under UR s regim. Känner väl igen kråksången. Olika forskare i en talarstol inför ett väl utvalt auditorium. Minsta ord eller fras bryts ned i inkludering och uteslutning. Alltid finns det grupper som anses vara förbigångna eller uteslutna.

  Analyserar man sportfisket finns det för många män i den typen av fritidssyssla.
  Och de män som är representerade utgör ett snedvridet utsnitt av normalbefolkningen. Det speglar inte alls det multikulturella samhällets större spännvidd. Kontinenten Afrika och Främre Orienten finns dåligt representerad. Därför är sportfiske en etniskt ojämlik fritidssysselsättning.

  Dessutom är sportfiske associera med köp av viss teknisk utrustning. Det gör att mindre ekonomiskt bemedlade inte kan ta sig över den ekonomiska tröskeln. Med andra ord en socioekonomisk uteslutning är för handen.

  Och antagligen finns det för många alfahannar som ägnar sig åt spinnfiske. Som pekar mot ett testosteronöverskott, ofta funnet hos just heterosexuella män. Inte bra. Sportfisket behöver inte bara drag och spinnare. De behöver både agna och veva in mer av HVTQ- män i sin verksamhet. För allt hänger ihop, brukar vi få veta. Sexualitet, normbildning och inkludering har betydelse även längs ständer och i båtar.

  Så finns där det vanliga konventionella mansförtrycket. Att frugan antagligen brett smörgåsarna åt sin man. Denna typen av förtryck är extra påtaglig i grannlandet Norge, där man helst äter smörgåsar till lunch. Kanske även till middag. För i alla skillnader kan man spåra någon sorts förtryck, exkludering och uteslutning.

  Går du ensam i fjällen har du uteslutit resten av världen. Din egen ensamhet är ett uttryck för ett egoistiskt handlingsmönster, faktiskt av det större formatet. Eftersom det berör resten av världen. Och om inte handikappade kan ta sig upp på Kebnekajses topp så handlar det om ett motoriskt utanförskap. Som ställer ut människor som undantag.

  Det är inte utan man undrar hur dessa PK-certifierade analyser går ihop med föredragshållarnas egna privatliv? Om de slår sig på tummen, när de spikar upp en nonfigurativ tavla, och ropar ”jävar”, så handlar väl också det om uteslutning av övriga religioner, och deras berättelse? Inte bra.

  Och hur många har de med sig i sin egen lilla segelbåt? En väl utvald människoskara som speglar hela universums mångfald? Så inte båten seglar på ett värdegrund! Risken är väl att båten sjunker innan de tar sig ut på havet. För hur många skall med? Hundra, tusen, tiotusen eller miljoner människor? Hur många får plats i en Folkbåt?

  Allvarligt talat ser jag numera dessa fördrag som en PK-show. Och som ett lackmustest på egenhändig indoktrinering. Som i hög utsträckning hämtar kraft från den psykologi som får sekter att hålla samman. Dessa föredrag visar hur extremt långt människor kan gå från sunt förnuft och normalt tänkande. Den som behövs på en bondgård och som vanligt sjövett.

  Man får nog vara över att glad PK-isterna inte beräknar broars hållbarhet.
  Eller servar jetmotorer. Eller konstruerat den bil man kör. Kanske även kör till en stunds fiskelycka – när öringen är på hugget och rödingen vakar på sitt försiktiga vis. Mitt i solnedgången.

  Gillad av 3 personer

  • Stefan Sewall skriver:

   ”Och hur många har de med sig i sin egen lilla segelbåt? …Så inte båten seglar på ett värdegrund! Risken är väl att båten sjunker innan de tar sig ut på havet. För hur många skall med? Hundra, tusen, tiotusen eller miljoner människor? ”

   Alla ska med – Det var ju sossarnas valparoll 2004-08
   Båten kommer garanterat att sänkas.

   Gillad av 1 person

 33. Ulf Bergström skriver:

  På 1970-talet utvecklades ett nytt bekämpningsmedel, nonylfenol, vilket användes första gången för att bespruta träskområdena I Florida mot mygg. Några år senare upptäckte man att aligatorerna inte reproducerade sig längre. Efter undersökning fann man att manliga aligatorer hade medfödda defekter av könsorganen, eller Inga könsorgan alls. Senare fann man I Danmark att det började födas oproportionerligt många gossebarn med samma symptom, varefter Danmark har blivit ledande inom forskningen på detta område.
  En stor del av våra bekämpningsmedel inom jordbruket är I dag baserade på syntetiska östrogenhormoner med syftet att förhindra insekternas reproduction och min hypotes är alltså att detta är orsaken till överskott av östrogenhormon och utvecklingen av nya ”genders”. Lägg därtill att spermie produktionen hos vita män I väst har sjunkit med närmare 50%..
  .

  Gillad av 5 personer

  • Bo Svensson skriver:

   Visst är det miljögifter som är orsaken till ökningen av problem med oklar könstillhörighet. – Och till att mängden insekter minskat drastiskt. – Bekämpningsmedel, brandskyddsmedel, mediciner och hygienprodukter som hamnar i grundvattnet.

   Gilla

 34. Jaxel skriver:

  Vi skall alltså helt och hållet acceptera de lite mer ovanliga förhållningssätten när det gäller könsidentiteter

  Respektera den mer typiska manliga identiteten behöver man dock inte göra. Tvärtom

  Vore det inte en god idé att försöka respektera alla människor som de är, inklusive de typiska. Jag är benägen att tro att det är det enda sättet som i längden är bra även för de icke-typiska.

  Fast då skulle förmodligen PK-fördragshållarna inte lägre kunna känna sig så mycket bättre än oss ”vanliga” inskränkta medelklassare.. Och det är gissningsvis något som är en väsentlig ingrediens i de aktiviteter som beskrivs i krönikan.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.