Richard Sörman: Historien väntar på en revolt

Richard Sörman

Historien väntar på hjältemodiga uppror. Passiv underdånighet ger inga poäng när det förflutna summeras. Svensk ungdom har ett uppror att göra mot vad den själv borde uppfatta som passiviserande och fördummande indoktrinering. Rimligtvis bör ett sådant uppror komma. Alla kommer inte delta, men tillräckligt många. Under tiden kan vi alla göra aktivt motstånd i vardagen. Vi måste börja stå upp för oss själva och vägra delta i ett politiskt projekt vi inte tror på.

Varje generation har sin egen strid att utkämpa. Kanske har detta inte gällt vår svenska efterkrigsgeneration, men nu är verkar det vara dags igen. Förhoppningsvis behöver det inte bli en strid mot en militär fiende, men däremot en strid mot en mentalitet, mot en mental konsensus, mot en ideologi som förenklar och fördummar.

Nya generationer tenderar att vilja vara annorlunda från tidigare. Man vill stå för något nytt, man vill skapa sig själv. Kampen för det egna kan då bli en kamp mot föräldrarnas dominerande värden och värderingar. Varje generation vill likt 1960-talsgenerationens ikon Bob Dylan kunna sjunga att ”The times they are-a-changing”.

Så finns det någon jordmån idag för ett ungdomligt uppror mot föräldragenerationens påverkan och makt? Ja herregud. Det är väl det minsta man kan säga.

Dagens svenska ungdomar lever i ett genomideologiserat samhälle som redan från förskoleåldern har utsatt dem för en från makten påbjuden indoktrinering om könlöshet, mångfald och jämställdhet. Hårda ord kanske någon tycker men titta vad som står i de läroböcker som idag används på våra lärarutbildningar. Vår svenska moderna pk-moral är till sin natur både religiös, moralistisk och konformistisk. Och om det stämmer att det är synd om ett land vars ungdomar inte gör uppror mot sina föräldrar kommer det vara mycket synd om Sverige om dagens ungdomsgeneration inte kastar pk-samhället över ända och skapar något helt annat.

Det första steget är kanske det svåraste. Det är att förstå att ett uppror faktiskt är både möjligt och önskvärt. Dagens ungdomar måste inse att historien förväntar sig att de gör uppror. Vem minns historiens fega medlöpare? Vem minns de som lydigt underkastade sig makten? Framtiden är alltid öppen, den är aldrig skriven i sten. Problemet idag är att vi inte har någon tradition av att göra uppror mot vänstern. Vi har heller aldrig gjort revolution mot internationalism. Och har vi det var det så länge sen att vi inte minns det eller förmår se parallellerna.

Men historien väntar. Hjältedåd väntar. Vi är fortfarande i början av ett nytt årtusende. Vi är i början av ett nytt sekel. Och vi befinner oss dessutom mitt i ett decennieskifte. Landets ledning vacklar när det gäller riktning och identitet. Ekonomin blir sämre och det finns en allmän känsla av att ingen vill eller kan ta verkligt ansvar. Här finns ett gyllene tillfälle för alla som vill att göra skillnad. Det är bara att hugga i. Skriv in era namn i den svenska historien unga män och kvinnor.

Bli den generation som återupprättade vår självkänsla och identitet. Och det första som måste falla är vår letargi, vår likgiltighet, tafatthet, långsamhet, tröghet, underdånighet. Nu gäller det att handla, att reagera, att vara snarare än att icke vara. Det går att göra uppror. Andra har gjort det förr. Nu är det dags igen.

Och om vi tänker oss att motståndet riktas mot det som tidigare dominerat vårt tänkande, mot det som passiviserat oss och som på sikt riskerar att utradera oss från historien och jordens karta (Jodå: släpp det där sega ”det kommer väl aldrig att hända”-tänkandet nu. Bättre att förekomma än att förekommas.) ska naturligtvis detta motstånd i första hand vändas mot nedvärderandet och förnekandet av vår egen svenska identitet. Det handlar inte om att ta till vapen, men om att åstadkomma ett tydligt skifte när det gäller attityd och tänkande.

Som jag själv har skrivit flera gånger här på Det Goda Samhället måste omsorgen om det egna, den egna identiteten, den egna kulturen få en naturlig legitimitet istället för att ifrågasättas och misstänkliggöras. Det handlar om att skapa acceptans för det som tidigare var oacceptabelt. Och det sker till viss del genom argumentation, men också genom att ett tillräckligt stort antal människor inte längre ber om ursäkt för sina åsikter. Alldeles för många opinionsbildare på högerkanten räds att säga vad de egentligen tycker, och det är de facto ett underdånigt slavbeteende som inbegriper ett erkännande av motståndarens moraliska överhöghet.

Men ett motstånd måste också komma till mot den förhärskande genusideologin. Naturligtvis ska vi ta med oss det som är positivt med den moderna jämställdheten (och jag föreställer mig att upproret mot pk-samhället till stor del kommer drivas av unga kvinnor så det kommer sköta sig självt), men den destruktiva utopismen kring människans tydligen så önskvärda könlöshet måste utmanas på allvar. Och i grund och botten handlar det, tror jag, om att återupprätta manlighetens värde. Det finns goda manliga värderingar som vi i vårt moderna och genomfeminiserade samhälle behöver knyta an till igen och det får gärna ske snarast. Många som klarar av att tänka utanför mainstreamvärldens påbjudna ramar menar idag att vårt samhälles dysfunktionalitet i huvudsak kommer av en frånvarande manlighet. Och då syftar man på en manlig stolthet, en manlig omsorg om det egna, ett manligt sinne för gränser och förnuft. Det må vara en överdrift, men helt irrelevant är det nog inte.

Men vi ska naturligtvis inte sätta oss ned och vänta på att ungdomarna gör uppror. Vi har alla ett ansvar att bidra med vad vi kan. Det finns numera ett ganska stort antal människor i Sverige som är grundligt trötta på värdegrunder och politisk korrekthet. Om alla vi tillsammans börjar agera mot pk-samhällets konformism utgör vi en kraft som inte ska underskattas.

Så kära läsare. Dags att börja göra motstånd. Protestera öppet om barnen utsätts för genuspedagogiska experiment på dagis. Gå samman med andra föräldrar som delar era åsikter och säg ifrån. Min erfarenhet är att lärare, pedagoger och byråkrater ofta blir osäkra om de möter motstånd, speciellt om motståndet kommer från fler än en person. Vägra på samma sätt att delta i arbetsplatsens hbtq-certifiering. Varför ska man utsättas för politisk indoktrinering under arbetstid? Och det är alltid viktigt att flera går samman. Ensam är inte stark i de här sammanhangen och det gäller att få chefer och värdegrundsaktivister att börja tveka. Och är du aktiv på sociala media är det bara att fortsätta att mata på med dina kritiska kommentarer även om det känns tröstlöst. Det har effekt. Just nu är det uppenbart att vänstern är på mental reträtt. De kan inte blunda längre för de problem som immigrationen fört med sig och på sikt kommer de heller inte kunna blunda för den rättmätiga kritik som kommer mot den vänsterfeministiska aktivismen.

Vi kommer aldrig övertyga alla, aldrig. Men vi kan påverka tillräckligt många för att pendeln ska börja svänga. Och vi kan försöka hjälpa till den dag en ansenlig del av svensk ungdom börjar reagera på den indoktrinering de utsatts för. De kommer också reagera på vårt samhälles ekonomiska nedrustning. Med vilken rätt ger vi dem ett Sverige som är betydligt sämre rustat än det Sverige vi själva en gång fick ta över? Ekonomin rasar, städerna förfulas, brottsligheten blir alltmer skrämmande, vårdköerna växer…

Reaktionen måste komma. Den kommer att komma.

86 reaktioner på ”Richard Sörman: Historien väntar på en revolt

 1. Bo Svensson skriver:

  Den sortens omvälvning flockvarelser har stöd för i gener och släktminne är när man gaddar sig samman och detroniserar makteliten. – Man är verksam globalt nu med att försöka detronisera ”den vite mannen” och försöker uppbåda alla som kan tänkas ha revanschbehov.

  En djupgående förbättring krävs av de demokratiska spelreglerna som lämnar öppet för maktskifte, när det finns mera kompetenta som känner sig kallade men inte som nu när de slöa och lågpresterande kan ta makten i kraft av sitt flertal.

  Denna förbättring heter: Direkt makt för skattebetalarna över sina pengars fördelning över skattefinansierade ändamål och myndighet och rösträtt villkorad med godkänd grundutbildning.

  Gillad av 4 personer

  • Marie Nilsson skriver:

   Jag tillhör dem som tidigare röstat S, men inte varit särskilt politiskt intresserad.

   Är väl inte jätteintresserad nu heller men då det blev en sådan diskrepans mellan MSM:s bild av barnflyktingar och vad jag själv såg i omgivningen av en massa äldre tonåriga pojkar och vuxna män som kallades för barn – ja, det blev en väckarklocka.

   Den här artikeln på Fristad är intressant, om debattklimatet.

   http://www.fristad.eu/2019/08/nar-mobbaren-soker-sympati/

   Gillad av 3 personer

   • Kalle skriver:

    Vi normala vita män tycker att vänster feminismen får ta på sig ansvaret för alla tokerier som pågår. Det blir troligen ett inbördeskrig i landet när de importerade massorna vill etablera sina kulturer på riktigt. Feministerna får med vapen i hand bekämpa de krafter som vill ta över.

    Gillad av 2 personer

 2. Mitt vykort skriver:

  Det är en god observation att de unga idag inte gör uppror, inte än, istället så är det slående hur de man ser går maktens ärenden, som noteras ovan så måste det ju vara det bästa beviset på att vi lever i ett totalitärt samhälle, dagens ungdomar är som PolPots barnsoldater med Greta i AFA T-shirt i spetsen. Många ungdomar håller förstås inte med, men det döljs, vid många skolval så får SD egen majoritet.

  Hade konflikten endast rört svenskar så hade detta kanske kunnat vinnas utan våld och våra ledare hade försvunnit in i skammens dimmor, fast med kultur x är det annorlunda. Det behövs dock inte så mycket våld, Israel, en pyttenation, håller en ofantlig grupp människor stången lätt, deras motståndare har både pengar och hat och människor så det räcker, det skiljer en faktor 100 i antalet. Ändå står Israel emot. Det beror förstås på att de organiserar sig disciplinerat, på västligt vis, något kultur x helt enkelt inte förmår. På samma sätt kommer det att bli här så snart förrädarna är borta.

  Det är en skam dock att det är våra barn som skall lösa detta.

  Gillad av 17 personer

  • Linden skriver:

   ”Det beror förstås på att de organiserar sig disciplinerat, på västligt vis, något kultur x helt enkelt inte förmår”

   Det är vårt hopp. Hoppas att jag får leva så länge att jag kan bidra i frigörelsen.

   Gillad av 2 personer

  • Törnrosa skriver:

   MITT VYKORT: Skulle dock hellre spekulera så här: Greta i Afa-tröja var troligen bara ett misslyckat försök att stajla barnet så det skulle verka mer vuxet och tufft i samband med att kritikerna började höra av sig. Tycker det är väl drastiskt att blanda in PolPot. Känns grymt på något sätt. mvh

   Gilla

 3. miketheviking skriver:

  Bra skrivet om bakgrunden till varför de måste bli en revolt.
  Men revolten måste komma från flera håll. Att tro att de unga ska driva den är beföngt. De är så genommarinerade genom år av dagis, förskola, flumskola, media och sociala kontaktnätet att de snarare idag utgör ett hot om ytterligare PK-ism.
  De unga ser inte att de vid samma ålder har det sämre än sina föräldrar, att de mår psykiskt sämre. att anställningsförhållandena är otryggare och att de är mer uppstressade.

  Snarare är det de äldre, de som gått i pension, som inte kan sparkas av en arbetsgivare som bör driva revolten. De om några måste ju kunna se att samhället gått käpprakt åt fanders.
  Men de myser i Spanien eller Thailand istället.

  De vuxna arbetande människorna, de som utgör huvudmassan, är de som är mest böjliga i ryggen. De kommer inte göra något – de har för mycket att förlora. Och de inser också att staten ändrat ansikte. De har upplevt gestapofasoner på FK, de har förnedrats i flygsäkerhetskontroller, de har givit upp att först ,den största sajten i Sverige; skatteverket.se.
  De har sett, de har tigit och de har förlorat sin värdighet och sitt självförtroende.

  Sörman kan mycket väl uppfattas som uppviglare av Staten. Och gripas.
  Och hur ska de unga göra revolt när de ser Gula västarna få sina ögon utskjutna av polisen?

  Mitt förslag är att man sjukanmäler sig den 11 september. Unisont.
  Och det varje år tills förändring sker. Antingen måste då staten visa ännu mer repressivitet eller tvinga arbetsgivarna till ren förföljelse.
  Vi kallar den ”Sjuka Sverige dagen”

  Gillad av 7 personer

   • miketheviking skriver:

    Ja med återinsjuknanderegeln så kan man göra det var femte dag i sju veckor. Blir bara lite skumt med arbetsgivaren då.

    Man kan också bestämma att alla ringer Riksdagens växeln vid en o samma tidpunkt.

    Massa små hyss som tröttar ner Regimen.

    Gillad av 2 personer

 4. Aurora skriver:

  Att förvänta sig revolt från de unga är nog inte troligt. De är redan hjärntvättade. Dessutom kan dagens situation inte jämföras med gamla tiders ungdomsrevolter. Vårt samhälle är i grunden förändrat. Vad är svensk identitet idag? De stenkastande och skjutande ungdomar som lever i våra utanförskapsomtåden hävdar sig vara svenskar också. En gemensam svenskhet är de facto utsuddad till nationell identitetslöshet. Revolt kan enbart komma från vuxengenerationen som ännu vet vilka värderingar som kan hålla samman ett Sverige. Föräldrar i skolan och medarbetare på arbetsplatser är nog, som slutet av krönikan anger, bästa motståndet. Tyvärr har det i över 20 år visat sig att motstånd från kunniga människor mot vänsterns vanvett effektivt kvävts av maktens politik.

  Gillad av 5 personer

 5. Observatör skriver:

  Dagens ungdom kommer aldrig att orka göra något uppror. Med en hjärna helt marinerad i amerikansk populärkultur orkar de sällan titta upp från sina skärmar.

  Gillad av 4 personer

 6. Jan Andersson skriver:

  Man får intrycket att alla vi i föräldra- och farföräldragenerationen skulle vara skyldiga till att barnen blivit indoktrinerade med allt flum, trams och rena lögner som idag förs fram som dagsens sanning av de flesta riksmedia. Så är det bestämt INTE, föräldrar är inga auktoriteter i barn ögon utan lätt tragiska figurer vars livsresa barn bestämt tagit avstånd från när de börjat realisera sina egna ofta lätt utopiska livsplaner.

  Det har ofta varit en framgångsrik strategi eftersom möjligheterna och välståndet ökat stadigt under de senaste decennierna, men nu kommer den unga generationen att vara den första någonsin som garanterat kommer att få det sämre än sina föräldrar, en reträtt helt skapad av våra katastrofalt korttänkta ledarpersoner och okunniga bisittare hela västvärlden.

  Det vore därför mycket bättre för alla om barnen började lyssna på sina föräldrar ute i landet som generellt, vågar jag påstå, av egen erfarenhet är mycket skeptiska mot invandringen, klimatlarmen, inrikespolitiken, skolan och skattepolitiken, istället för att blint acceptera allt som kommer från officiellt håll som ofrånkomliga fakta och nödvändigheter.

  Alla som som inte fyllt fyrtio är enligt min erfarenhet helt fångade av medias bild av verkligheten. Det är egentligen djupt tragiskt eftersom det är de, och deras eventuella egna barn som kommer att bli de verkliga förlorarna.

  Vi måste nu tillsammans ta krafttag mot alla ideologier, lögner och rena dumheter som regnar över oss hela tiden, och först vända utvecklingen tillbaka till fast mark innan vi kan börja ta oss vidare därifrån.

  Men Det var bättre förr, utan tvekan. Hitta tillbaka dit, snabbt. Skynda på; det är vi äldre som kan och vill hjälpa till. Men vi orkar snart inte med mer avgrundpolitik från ledande håll.

  Gillad av 5 personer

  • Tomas skriver:

   Helt rätt, vi ses på Bensinupprorets demonstration den 20 september 13.00 på Sergels torg som förövning till kommande demonstrationer mot folkutbytet.
   De som inte vill komma kan börja sina kommentarer med ”för det är så här jag vill ha det”

   Gillad av 1 person

 7. Carburetor skriver:

  Jag är inte så säker på att reaktionen kommer i någon meningsfull omfattning.

  Vi har redan terrordåd, ständiga skjutningar, handgranater, våldtäkter, välfärd i fritt fal, etc etc etc. Allt detta till trots så röstade svensken i stort sett som vanligt år 2018.

  Gillad av 9 personer

 8. gmiksche skriver:

  Kan inte hålla med. Makthavarnas indoktrinering riktar sig till ungdomen i första hand. Genom värdegrunden och fråntagandet av föräldrarnas uppfostringsansvar genom skolan. Traditionellt har ungdomar, i synnerhet pojkar, gjort ”uppror” genom att frigöra sig från föräldrarna, en icke minst biologisk styrd process. Indoktrineringen ovanifrån använder sig av detta fenomen för att med leda ”frigörandet” i de banor man önskar. Ungdomarna indoktrineras ständigt med att de ska välja sin ”egen” väg, d v s den som statsmakten och media i förening utstakar genom bl a den anpassningsbara värdegrunden. Det faller i god jord, eller i ond jord, hur man nu ser det. Uppvaknandet, om det sker, kommer senare i livet.

  Gillad av 1 person

  • Erik Björn-Rasmussen skriver:

   Gerhadt! (@gmiksche)
   Du gör det allt för lätt för dig genom att bara säga: ”Jag håller inte med”. Vad är ditt alternativ?

   Gilla

   • gmiksche skriver:

    Jag har ju antytt varför jag inte håller med Sörmans tolkning. Analys är en sak, förslag till åtgärder med utgångspunkt från analysen eller förutsägelser om den framtida utvecklingen är en helt annan. Jag tror att ett kännetecken för den utveckling som fört samhället dit det står idag är des kontinuitet under en lång tidsperiod, femtio år eller mer. Små steg, men summa summarum med ett genomgripande resultat. Det är varje litet stegs till synes obetydliga förändring som låtit folk bortse från vad förändringen i längden skulle leda till. Ifall utvecklingen komprimerats till några få år tror jag att folk hade reagerat på ett helt annat sätt. Men räkningen kommer att presenteras till slut, obönhörligen. I ekonomiska termer som kommer att drabba alla och envar.

    Gillad av 3 personer

 9. Anders Lundin skriver:

  Oj vad jag hoppas att du har rätt Richard!
  Tyvärr måste jag säga att jag är skeptisk. Många, många människor – inte minst – de unga är likgiltiga och zombifierade.

  Dessutom: var är alla arga, upprörda människor som skriver exempelvis här, när det är demonstrationer mot vansinnet?
  Var är ni då?
  Ni har en ny chans fredagen den 20:e september i Stockholm!

  Gillad av 4 personer

  • Rune skriver:

   Jag är hemma! Jag har femtio mil till Stockholm och det är dyra övernattningar där. Tyvärr är Sverige mycket stort till ytan och resor är dyra. Det är endast etablissemanget som har fria resor och övernattningar som kan röra sig fritt i landet.

   Gillad av 4 personer

   • Claes-Göran Olsson skriver:

    Med en smula fantasi går det att minska kostnaden för en resa till Stockholm. Några förslag:
    – Erbjud samåkning – gärna i husbil/med husvagn
    – Ordna gruppresa med buss
    – Avtala övernattning hos släkt eller vänner någonstans på vägen, så övernattning inte behövs i Stockholm
    – Övernattning i vandrarhem är relativt billigt
    – Övernattning i tält ännu billigare – minusgrader i Stockholm ca 20. sept mindre troligt

    Är drivkraften tillräckligt stor kan många ute landet – liksom jag själv – komma till Stockholm 20 sept

    Gillad av 1 person

 10. malmobon skriver:

  Såg en notis häromdagen på Twitter. ”För 40 år sedan ville de unga ha en förändring i Iran, och vad fick Iran i stället”. Vänsterrörelsen.
  Indoktrineringen i skolor och SVT är vår värsta fiende. Fördummar unga.
  Är medelålders och äldre som måste visa vägen för de unga, annars blir det bara ännu sämre.
  Hur det skall gå till få föräldrar reagera fattar jag inte?
  Tror det blir när ekonomin och arbetslösheten ökar som folk reagerar. Plånboken.

  Gillad av 2 personer

 11. Att uppfinna hjulet - igen skriver:

  Det pågår en samhällelig infrastrukturell upplösning i bakvattnet på en ideologiserad och framfusig politisk aktivism. De nya generationerna har inte tagit underhåll och utbyggnad av järnvägsnät, avloppssystem, motorvägsnät, elförsörjning och andra typer av infrastrukturell utbyggnad och underhåll på fullaste allvar.

  Något basalt och nödvändigt har betraktas som särintressen i marginalen. Till och med det svenska försvaret ansågs av Fredrik Reinfeldt tillhöra ett marginellt särintresse bland alla övriga.

  Man har i efterföljden av alla avregleringar ansett att marknaden skall klarar av det mesta. Som om marknaden själv skall fås att reagera på läckande avloppssystem, försenade tåg och ökad brottslighet, innan någon reaktion kan ske.

  Att bygga tryggad elförsörjning kräver decennier av planering. Likaså att bygga ut motorvägssystemen. Samma sak med fjärrvärme och större sammanhängande avlopps-, dagvattensystem och reningsverk. Underhåll av gamla system och utbyggnad kräver år av planering. Inget av dessa nödvändiga ting har tillhört särskilt tjusiga ämnesområden eller verksamhetsfält. Inte som när man säger sig vilja rädda klimatet.

  Förr planerades utbyggnad av skolor, äldrevård, polis, försvar, vägutbyggnad, avloppssystem och elkraft efter noggrann demografiskt statistik. Där en befolknings basala behov kom att fungera styrande för alla nödvändiga gemensamheter.

  Väl länge har makthavarna uppträtt som om en kraftfull immigration till Sverige inte påverkade samhällets långsiktiga planeringsbehov. Behövs det en tankerevolution så tycks den mest bestå av att uppfinna hjulet ytterligare en gång. Att samhället i sig behöver mer av ingenjörsmässig planering för att fungera väl.

  Hur är det ens möjligt att förvånas över lärarbrist, polisbrist, elbrist, bostadsbrist, sjukvårdsbrist och alla övriga brister i samhället när man under så lång tid underlåtit att ta ett mer övergripande strukturellt samhällsansvar?

  I ideologiseringens och politiseringens spår har effekterna av en vidlyftig immigration helt tappats bort. Man har medvetet valt att köra på med lösa tyglar. Och låtit saker och ting bero. Konsekvensbeskrivningar har aldrig blivit upprättade. Mycket höga doser av politisk aktivism har följt i spåren av den frikostiga migrationen. Understödd av de politiska makthavarna. En politik som numera påverkar praktiskt taget alla viktiga samhällsområden på ett negativt sätt.

  Säkerheten och tryggheten berör inte bara de mer uppenbara trygghetsfrågorna utan även mer basal infrastrukturell trygghet inom samhället i stort. När även statliga institutioner som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ( MSB ), mer verkar bry sig om att stänga ned SwebbTV, än att ägna sig åt strukturella trygghetsfrågor, känner jag själv ökad oro. Hur skall jag som medborgare veta om de ser min politiska uppfattning som ett större problem än läckande avloppssystem?

  Så nog har nya generationer något att ta tag i. Men dessa frågor är inte lika tjusiga som Gretas typ av engagemang. Och det som SSU numera ägnar sig åt på våra äldreboenden. Att de gamlas petande i maten skall rädda oss från den stora klimatkatastrofen.

  Gillad av 13 personer

  • pllay skriver:

   Landet saknar en nationalistisk intelligentia som kan leda motståndet mot både vänsterns och nyliberalernas förstörelseverk.
   Jag tror Palmes nyintroduktion av klasskampen och Miltons hyllande av girigheten gjort iden om värdet av ett gemensamt samhälle med en gemensam kultur omodern eller snarare något negativt.
   Den samhällsbärande intelligentian vek sig för Palmes anfall och tröstar sig nu bittert med de nya arbetsområden Milton öppnade, att sko sig själv och skita i samhället.
   Vi dissidenter saknar färgstarka ledare med bildning och engagemang i vår kulturs överlevnad.
   Dessa ledare har i många generationer utgjorts av vår intelligentia, en kår av välutbildade, nationalistiska ämbetsmän och politiker, samhällets skelett.
   Palme vann och nu ser vi hur otroligt fort vanskötsel och vänsterideologi kan ruinera landet och förstöra den kulturbotten som tidigare var så framgångsrik.
   Det är inte en ungdomens revolt vi behöver utan intelligentians uppror mot fördumningen samt dess återtagande av sin ledarroll i samhället.
   Hur detta ska ske kan jag inte förstå då fienden fyllt alla maktpositioner med lojala orcher som piskar folket till lydnad, den totalitära vänsterns och nyliberalismens förstörelsemaskin.

   Gillad av 5 personer

 12. Östrahult skriver:

  När man ser alla tatuerade och vad de ägnar sig åt så undrar man om dessa kan vara en rekryteringsbas för det uppror som borde komma. Kan den generation som har Melodifestivalen och Kalle Ankas julafton som favoritprogram på TV verkligen opponera?

  Jag tror att det som kommer att utlösa opposition är ekonomin. Den yngre generationen har idag inte råd med mycket mer än boende och tror att man kan leva på värdestegringen. Det som väntar är att bostadsbubblan spricker, räntorna stiger, bostadsvärdena faller men skulderna är kvar. Samtidigt urholkas pensionerna av minusräntan så länge den finns kvar. Då kanske man vaknar upp.

  I avvaktan på att detta händer borde DGS läsare ge sig ut och agitera. Gör som SwebbTV, hyr en Finlandsbåt som steg nr 1.

  Gillad av 5 personer

 13. Richard skriver:

  Ja, det är väldigt viktigt att alla ställer sig upp mot förtrycket. Asch kom, i sina experiment om konformitet, fram till att det gör stor skillnad om bara en enda person stöttar mot gruppen.

  https://en.wikipedia.org/wiki/Asch_conformity_experiments#Variations_on_the_original_paradigm

  ”Presence of a true partner
  Asch found that the presence of a ”true partner” (a ”real” participant or another actor told to give the correct response to each question) decreased conformity.[1][3] In studies that had one actor give correct responses to the questions, only 5% of the participants continued to answer with the majority.”

  Så genom att du ställer dig upp för det som är sant och rätt kan di ge andra mod att göra detsamma.

  Gillad av 3 personer

 14. Astrid skriver:

  Motståndet far illa av inre splittring som spelar PK-isterna och globalisterna i händerna. Det fodras mod, hederlighet och viss sammanhållning.

  Planen för en ny världsordning har 100, 150 år på nacken. Resurserna bakom syns outtömliga. Bilden pyret mot JÄTTEN är talande. Sagorna förmedlar hopp om att mirakel är möjliga, men inte såsom trolleri; vissa betingelser måste uppfyllas för att det ska ske, andliga lagbundenheter ge seger. Erfarenheter visar att s k under kan inträffar när allt tycks förbi och ingen räddning finns.

  Enligt min kunskap står kraftmätningen, denna kamp som faktiskt gamla ”mästare” förutsagt, också mellan ett materialistiskt tänkande och ett mer spirituellt tänkesätt.

  Målet är en kommunistisk ordning. Islam tjänar som redskap i processen. Muslimer liksom kristna arbetar för globalismen och kristendomens avveckling. Muslimernas strid mot kristenheten är effektiv. Avkristnandet och sekulariseringen har öppnat för övertag.

  Att man kallar visselblåsare och avslöjande analyser för ”foliehattar” och ”konspirationsteorier” är djupt olyckligt. Precis vad globalisterna vill.

  Under sommaren har jag rest mycket och observerat hur träd och buskar runt om i Sverige står halvdöda, döda eller ligger fallna på marken. Tallar, granar, rönnar, björkar… dör onaturligt i sin bästa ålder. Är man en ”foliehatt” om man undrar över om orsaken kan vara besprutningar i lufthavet? Självklart skadas även vi människor.

  (Förresten foliehatten är riktigt elegant, särskilt tjusig till en vacker långkjol.)

  Gillad av 1 person

 15. uppstigersolen skriver:

  DGS riktar sig till mogna lite äldre människor som har klara uppfattningar om det mesta. Ytterst få ungdomar läser här. Vi är inte hippa eller i takt med tiden överhuvudtaget. Richard får välja ett annat forum om han vill väcka ungdomar att göra revolution. Vad kan vi göra för att välta dagens makthavare över ända? Jag har tyvärr inget bra recept.

  Gillad av 1 person

 16. Liam skriver:

  Säkerhetsbranschen i Sverige exploderar. Förklaringen är kriminalitet och otrygghet.

  De närmaste åren behövs 3.200 väktare, 900 ordningsvakter och över 400 skyddsvakter. Det krävs också hundratals larmoperatörer och tjänstemän, men framför allt är behovet väktare och ordningsvakter.

  Totalt handlar det om 5.300 personer som behöver anställas.

  Hur ska Damberg Morgan och Steffe förklara det?

  Gillad av 2 personer

  • miketheviking skriver:

   De behöver inte förklara någonting ty den ”granskande” makten media ställer inga frågor.
   Media och Steffe är ihop mot dig.

   Gilla

 17. Ofrivillig svenska skriver:

  Jag tvivlar på dagens ungdoms förmåga till uppror, de flesta av dem korsar ju inte ens en helt bilfri gata utan att invänta grön gubbe…De som slaviskt följer grön/röd gubbe ser alla ut att vara under trettio (småbarn givetvis undantagna, de bör inte försöka bedöma trafik själva).

  Gillad av 2 personer

 18. Zoran skriver:

  Vi som bygger Sverige är fortfarande för rika för uppror:/. En mätt människa gör inte uppror. Det kan hände hur mycket elände som helst i landet utan att vi står upp. Och det sker redan egentligen onormalt mycket elände.

  Det enda som kan tvinga oss ut är antigen en total fattigdom eller om någon börjar stimulera en revolution utifrån. Dock är jag rädd att om någon stimulerar utifrån då kommer de stimulera de från förorter vilket är oerhört mycket lättare. De gör egentligen redan uppror som stöds och tystas ner totalt av våra kära msm som jobbar åt någon som vill oss illa. Regeringen likaså, hur man än tittar så kan man inte hitta en enda förklaringen om varför de kör stenhårt åt en och samma riktning som saknar all logik.

  Bara gud kan hjälpa oss

  Gillad av 2 personer

 19. Hans Karlsson skriver:

  Håller inte med om texten. Det låter som när man sitter och fantiserar om vad man ska göra med 100 miljoner man erhållit genom en lottovinst.

  De unga är genomdränkta i politisk korrekthet. De är totalt historielösa, en stor andel vet inget om andra världskriget och än mindre om första. De har aldrig haft en dålig dag, allting har alltid fungerat runt dem, de har i många fall inte ens behövt dela rum med en förälder eller med syskon. De räknar med att det finns mat i affärerna, att elen finns i uttaget, att medicin finns i apoteket, att veganmat säljs i varje korvmoj, att man har alla rättigheter och inga skyldigheter. Det absolut värsta som kan hända är att mobilnätet är svagt eller att batteriet inte går att ladda, det är den unga generationens motsvarighet till hungermarscher och deportation. Den unga generationen idag är den sista som gör uppror utan att dessförinnan hela samhället har fallit samman – och då är det så dags.

  De vettiga ur ungdomsgenerationen är tvungna att ha ett jobb för att kunna betala ett allt dyrare boende, de kommer inte riskera sin försörjning. De vill, liksom egentligen alla, ha ett lugnt liv. Dessutom tar familjeliv mycket tid.

  De enda som kan göra ett uppror som märks idag är de äldre, de som gått i pension och tidigare haft höga positioner i samhället, vars namn gemene man har hört talas om (bortsett från iphone-generationen förstås). Stefan Hedlund på denna sida är ett sådant exempel.

  Det går inte ens att göra väpnat uppror. Det finns ingen armé, ingen polis värd namnet, dessutom är båda organisationer garanterat marinerat pk.istiska. Alltså återstår på den här fronten, om man vill leka med tanken, endast terroristliknande tilltag, vilket inte gagnar någon i det långa loppet.

  Jag är uppgiven. Ser bara två utvägar. Antingen ett samhälle i totalt kaos där den starkare tar för sig (dvs förortens unga med sin våldskultur) eller att ge sig av härifrån. Man undrar ibland varför det fanns kvar judar i Tredje Riket efter 1933/1934, varför emigrerade de inte när de hade chansen? Man kommer se på oss på samma sätt om 50 år.

  Gillad av 12 personer

  • Stefan Sewall skriver:

   Hans Karlsson har rätt. Det finns ingen realism i tankar på ungdomsrevolt. Alla unga är så totalt fullkomligt och extremt hjärntvättade i PK-ism som är mer genomsyrande än Hitlerjugend. Den börjar ju på dagis vid 3 års ålder. Hjärntvätten indränker ju hela samhället och framför allt media.
   Varenda reklamsnutt innehåller PK-propaganda och om någon inte gör det så blir den anmäld.
   Enda hoppet är att unga inte längre ser på TV på samma slaviska ritualmässiga sätt som äldre och medelålders soml åter sig matas likt fågelungar. Unga väljer själva från nätet.
   Vi har ingen armé med oberoende officerare heller. Om man skulle skriva eller videosända kritiskt mot PK-vänstersamhället kan man bli avstängd och åtalad. Allt kallas högerextremism även om man bara vill ha tillbaka ett hederligt mittenpolitiksamhälle som det var en gång.
   Det finns inte kunskap och incitament och verktyg för någon revolt. Det blir som i Venezuela men med större grymmare motsättningar av etniskt slag. I Venezuela har de väl inte så många från mellanöstern att komma i konflikt med utan egna fattiga grupper och socialist-ekonomisk kollaps som skulle kunna reverseras med en annan ledning, som kanske kommer. Trump är nog dock för fredlig för att göra något. Jag ser på sikt mer hopp för Venezuela än för Sverige som har den absolut mest hjärntvättade likriktade befolkningen utanför Nordkorea.

   Gillad av 13 personer

   • Palle9 skriver:

    Stefan Sewall och Hans Karlsson: Det ligger (tyvärr) mycket i den beskrivning ni ger.
    Dock tror jag att man inte ska glömma bort hur nära det var i senaste riksdagsvalet att den socialistiska sidan skulle mista makten – det krävdes understöd av C och L för fortsatt maktinnehav. Närmare 60% av väljarkåren röstade faktiskt inte på de öppet socialistiska partierna S, Mp och V. För S del pekar siffrorna nedåt även om regressen inte sker i den takt, som vi kan bevittna på flera håll i Europa. På kommunalplanet tappade S markant. Således vilar nuvarande regerings makt på ett synnerligen skört underlag.
    En ytterligare ökning för M+Kd + SD och eventuellt en mer tydlig icke-socialistisk politik från den nya L-ledningens sida skulle kunna utgöra en tillräcklig förändring för att omöjliggöra några JÖK-uppgörelser framöver.
    Det stora problemet utgörs av den ensidiga nyhetsrapporteringen i Gammelmedia, men även dessa journalister har svårt att helt förvränga verkligheten när t.ex sprängningar och skjutningar inträffar i parti och minut. Det sovande folket kanske börjar gnugga sig i ögonen och undra vad som egentligen pågår?

    Gillad av 2 personer

 20. Kjell Rehnström skriver:

  Det är nog med den vändate ungdomsrevolten som med Jesu Kristi återkomst – ingen vet när och hur, men det är inte säkert att ungdomsrevolten blir vad gamlingarna skulle önska sig. Revolter verkar ske där utvecklingen har gått ur led och det är inte så önskvärt som man vill tro.

  För övrigt slås jag av tanken att motståndarna mot den påstådda PK-ismen verkar ha en del gemensamt med en del religiösa entusiaster som avskyr genuspedagogikon – och de återfinns i flera religioner!

  Gillad av 1 person

 21. Realist skriver:

  The game is lost. On current trends, within 25 years Sharia will be formally adopted as the foundation for all legislation. In Sweden

  Realist

  Gilla

 22. bullstomper skriver:

  Jag håller med Rikard om att det måste bli en revolution. Men är osäker på om det är ungdomen som kan göra detta. Vi ser nämligen idag alltför många unga som idag saknar konkreta förebilder till vuxet beteende samt en alltför stor acceptans av vänster ideologi bland de s.k. vuxna som inte ger dagens ungdomar tillräcklig motivation eller kunskap om hur man kan ändra på det ordning som råder idag. Jag tror istället att det är vi vuxna som nu måste resa på oss och starta det revolution som Rikard pratar om, genom att bl.a. konsekvent börja lyfta fram hyckleriet med klimatet där AFA Malena och Svante och kk kungen Rentzhog skall få oss att tro att jorden går under om 10 år så att de kan godhets stämpla och berika sig själv genom lukrativa bok kontrakt och PR uppdrag. Vi måste också börja se, berätta och behandla vänster ideologi såsom vi har behandlat nazismen, med målet att göra det oacceptabelt att vara vänster med hjälp av det historiska bevis som utopisk socialismen har lämnat oss i form av mänsklig död, civilisations förstörelse, och destruktiv samhällsbyggen. Ungdomarna idag saknar kunskapen om detta, därför kan de inte anförtros att leda revolutionen. Det måste vi göra här, och vi börjar genom DGS tycker jag.

  Gillad av 3 personer

 23. Leif Nilsson skriver:

  Tack Richard Sörman!
  Din krönika väcker välbehövlig optimism. Den utgör ett av många tecken, på att vinden håller på att vända. Länge har den kalla socialistiska ostanvinden förfrusit debattklimatet, men nu, trettio år efter att den östtyska ”fascistiska skyddsvallen” kollapsade, tycks den börja rämna även här.
  Den tills nyligen så effektiva ”antifascistiska” retoriken, tycks inte längre helt kunna undertrycka fakta och yttrandefrihet. Förnuftets revolt närmar sig!

  Gillad av 1 person

 24. MartinA skriver:

  Upproret har pågått länge. Och uppror mot intellektualismen har redan prövats, misslyckats och omvärderats.

  På sjuttiotalet började folk känna varthän det barkade. Det ledde till en rennässans för folkkultur, främst inom vänstern. På slutet av sjuttiotalet och på åttiotalet började arbetarklassen känna sig alltmer övergivna av de som de trodde skulle vara deras politiska företrädare. Det ledde till den nationalistiska vågen. Problemet var att arbetarklassen inte hade några intellektuella. De hade ju litat på de intellektuella från medelklassen som gjorde karriär inom Socialdemokratin och VpK. Men dessa hade vänt dem ryggen. De argaste och mest drivna inom arbetarklassen valde då Nazismen och det var ett logiskt val. Själva hade de ej förmåga att bygga en ideologi eller hävda sig i debatter. Så de tog över en färdig ideologi som utformats av andra intellektuella i en större kultursfär och som i stort upplevdes vara på deras sida. Men den här rörelsen, både den nationella vågen och de som försökte göra politik av den misslyckades. Och de som kommit efter dem har insett det springande behovet av intellektualism. Och att bygga ideologier som är relevanta för vår tid och situation. Därav sådant som Arktos, Motpol, Logik, Palaestra med flera.

  Samtidigt. Att ta makten över centrum i Sverige är inte längre möjligt. Demografin har gått för långt. Förstörelsen av rättsmedvetande, sanning, institutioner har gått för långt. Så vad folk har gjort är att söka sig livsutrymme utanför det officiella Sverige. Flera olika migrationer har pågått de senaste tio åren. Mest tydligt är kanske Det Fria Sverige. Men även de som startade Nordisk Ungdom. Kommunnätverket. Och även vad som finns kvar den av Nazistiska rörelsen.

  Jag tror många av de vanliga fega Svenska åsnorna gör liknande, men utan att artikulera vad de håller på med och samtidigt som kräken ylar mot ”rasism”. Det är den sortens ”revolution” vi kan hoppas på. En lågmäld balkanisering. Jag vet inte hur djupt Sörman gått in i det här. Det här var en bra artikel. Eftersom den lyfter fram både manlighet och Svensk Identitet. Båda är vital del i någon form av motstånd. Eller snarare överlevnad. Men det finns mycket att lära av den nationella rörelsen i Sverige och gångna årtioendens kamp.

  Gillad av 6 personer

  • MartinA skriver:

   Min poäng är att ungdomsupproret som efterfrågas i artikeln redan inträffat på åttio och nittiotalen. Och krossats. Grattis till segern, kära vänsterliberaler.

   Gillad av 2 personer

   • MartinA skriver:

    Jag borde egentligen ha varit rasande och skrivit långa tirader om hur medelklassen fnittrat av förtjusning åt att arbetarklassens döttrar blivit våldtagna i trettio år och hur demoniserat och krossat och förföljt varje liten motreaktion. Men nu när det är deras egna barn så låter det annorlunda. Det är ju vad jag brukar skriva till PE. Men Sörman har inte hållit upp den fega hycklande medelklassen som någon sorts ideal. Och han skrev ut Svensk Identitet och manlighet. Hursomhelst, det var ju precis det han hade i skinheadsen och den nationella vågen och gatuslagsmålen på åttio och nittiotalet. Och då fanns det också folk kvar i institutionerna av den gamla skolan som kunde ge en hjälpande hand. Men nu blev det inte så. Revolten kom och den krossades och då blev det så här.

    Gillad av 4 personer

 25. Christer E skriver:

  En ledarskribent (Andrev Walden, DN) skriver idag ”Vi har bytt debatt. Från en socioekonomisk till en sociokulturell konfliktdimension”. Tror han hittat något väsentligt som förklaring till dagens ofta fördummande debatter.

  Politiker av idag upplevs som utan makt vad det gäller ekonomin, det mesta ekonomiska styrs av Marknaden (med stort M) eller stridslystna politiker i de stora länderna (t.ex. Trump och Xi). Kvar blir polarisering, vi-dom. Ekonomiska frågor är ju byggda för kompromisser, du får lite A och jag får lite B, så blir vi båda i alla fall inte missnöjda, bara lite ”lagom” halvnöjda. Sociokulturella frågor är till sin natur svåra att kompromissa om.

  Gilla

  • olle reimers skriver:

   Christer E; hur förklarar du då att de svenska politikerna lyckas med sitt uppsåt att köra ekonomin i botten?

   Ekonomi och sociokulturella frågor går hand i hand. Det som händer nu är att en ökande andel av svenska folket börjat bli medveten om att samhället gradvis försvagas och att de kan spåra försämringen till sociokulturella frågor. De ser ju tydligt att mycket resurser slösas på att islamisera Sverige; en sociokulturell fråga så god som någon!

   Skillnaden mellan politikr contra ekonomin nu och då var att det fanns en ambition att förbättra landets ekonomi genom att ge skjuts åt näringslivet respektive diverse offentliga (om än misslyckade) projekt. Idag saknas helt och hållet den aspekten av den politiska ekonomistyrningen och allt går åt till att uppfostra befolkningen i en sann pk-anda allteftersom deras individuella förmåga att på allvar protestera försvagas.

   Ett befolkningsutbyte pågår: ett mer sociokulturellt projekt får man nog leta efter!

   Gillad av 1 person

   • Loke skriver:

    Ekonomin är körd i botten är ett felaktigt påstående. Är det inga som skriver på DGS som driver företag eller är innehavare av värdepapper? Migrationen har stärkt företagens inflytande och även gett flertal branscher omfattande tillgång till skattemedel. Det är inte bara de direkt asylrelaterade företagen som gynnats. Alla företag inom inhemsk konsumtion är vinnare varför påståenden om dålig ekonomi inte leder till ökad förståelse om varför vi står där vi står. Varför skulle så många inflytelserika som drar in stora belopp tack vare migration inte stödja dagens politik? Så länge man tror att massmigration är en politisk fråga och inte en företagsekonomisk fråga kommer man inte att kunna ta till rätta metoder för att styra upp utvecklingen. Politiken ska betraktas som ett verktyg för inflytelserika och inte som en process för att styra ett land.

    Gilla

 26. Patrik Andersson skriver:

  Upproret mot pk-samhället till stor del kommer drivas av unga kvinnor??? Skämtar du??! Vad baserar du ett sådant påstående på kan man fråga sig… Vilka uppror överhuvudtaget har drivits av kvinnor tidigare? Ytterst märkligt skrivet. Men okey, låt oss vänta på dessa kvinnor…

  Gillad av 1 person

   • cmmk10 skriver:

    Jag tror att merparten av kvinnorna ändå insåg att #Metoo inte berörde dem och att de normalt sett kunde hantera mer eller mindre påträngande inviter från svenska män. Flertalet kände säkert begränsad sympati med dem som försökt gå sängvägen men bara blivit utnyttjade.

    Mer märkligt att inte många kvinnors begränsade rörelsefrihet får dem att reagera. Kanske den rikliga tillgången på individer av ungt hankön är värt den uppoffringen?

    Gillad av 2 personer

  • pllay skriver:

   I samhällen med barn och levande identifierbara barnafäder står kvinnor ofta bakom mannen och uppmanar honom till kamp till försvar av familjen, i Sverige finns inte längre svenska barn, identifierbara fäder eller familjen.
   Någon orsak för svenska kvinnor att göra uppror finns inte, inga barn, ingen man, ingen familj, inga rötter, ingen framtid, inget att försvara.
   Högre värden som Nationen, Religionen, Friheten saknas också, idag okända eller onda begrepp.

   Gillad av 2 personer

 27. GWI skriver:

  Stafetten går vidare. Stort vemod.

  Ecce homo

  Ja ich weiss woher ich stamme!
  Ungesättigt gleich der Flamme
  glühe und verzehr ich mich.
  Licht wird alles was ich fasse,
  Kohle alles was ich lasse.
  Flamme bin ich sicherlich!

  Fr Nietzsche

  Gillad av 1 person

  • Kaʻanāʻanā skriver:

   Nietzsche låter ännu bättre på hawaiianska;

   ʻAe, ʻike wau i kahi aʻu i hele ai!
   ʻAʻole i hōʻoluʻolu e like me ka lapalapa
   Hoʻopili wau a ʻai wau.
   E lilo ka kukui i nā mea a pau i hiki iaʻu ke hopu
   Kūleʻa nā mea a pau aʻu e waiho nei.
   Ua maopopo iaʻu ka lapalapa.

   Gillad av 3 personer

 28. laogong2018 skriver:

  Aun Rand hade iden att alla produktiva människor (som betalar allt detta) går i strejk och startar om på nytt. Lite svårt men strejk en dag eller vecka varje år?

  Gillad av 1 person

 29. lenam skriver:

  Det finns en grupp ungdomar som tror på asatron. Jag kommer att tänka på dem. De klär sig avvikande och är avvikande i största allmänhet, men snälla och skötsamma, tror jag. Vi som bodde grannar kallade dem hedningarna. Kanske är det hedningarnas tid nu?

  Gillad av 1 person

 30. educaremm skriver:

  Sörman tror på uppror, protester, revolter och revolutioner, vilka i dagens värld, och kanske särskilt i Sverige, nog egentligen är passerade stadium, om dessa företeelser egentligen alls har varit några stadier i Sverige över huvud taget?

  Jag tror (då kanske mer) på en framtida lantbruks-återvandrings-revolution, där självförsörjningsideal kommer att stå högt på en önskelista hos många unga och friska familjer.

  Gillad av 1 person

  • pllay skriver:

   Det blir inte bara högt på listan det blir existentiellt nödvändigt.
   Med en självförsörjningsgrad av 50% kommer mat bli hårdvaluta då kronan hyperinflaterats.
   Dagens stadsbor saknar ofta släktband med landsbygden och har därmed ingen naturlig koppling till någon fungerande matproduktion, de är utelämnade till att betala det pris köpmännen kräver eller svälta.
   Detsamma gäller elförsörjningen, betala eller frys, efter kärnkraftens nedmontering blir det frysa även om du har pengar, räddningen blir som vanligt skogen för dem som bor på landsbygden.
   Någonstans här blir det som parasiter, feminazi, vänster, nyliberaler och miljötalibaner jagas bort från makten och det gamla Fattigsverige återuppstår.
   Om inte, blir Sverige det nya Libanon, inte bara fattigt utan fullt av beväpnade strider, etniska och religiösa grupperingar bekrigande varandra.
   Sveriges blir multikultis empiriskt belagda totala misslyckande.

   Gillad av 3 personer

 31. Rikard skriver:

  Hej.

  Mätta hundar jagar inte.

  Där har du ditt ungdomsuppror.

  Vill du förstå det djupare, läs hur Julia i romanen ‘1984’ resonerar.

  Ett uppror innebär inte demonstrationer, flygblad, pamfletter, torgmöten och så vidare. Det är den demokratiska processen, och uppror är något helt annat än en demokratisk process.

  Uppror är att du, Sörman, vet att du är redo att se en annan människa i ögonen och trycka av för att denna andra människa – med föräldrar, kanske syskon och barn precis som du – är en fiende. Det, Sörman, är uppror, och det är du knappast beredd till.

  Du är inte beredd till uppror förrän du är beredd att med vapen i hand hindra statens tjänstemän från att göra sitt jobb, vare sig det är polis eller socialtjänst.

  Tänk dig att det i din by, eller din stad finns ett gäng som rövar och rånar och våldför sig på flickor. Tänk dig att det vanliga sker. Tänk dig nu att du och ett dussin andra karlar, jägare och hemvärnsmän, tar era vapen och ett par skåpbilar och samlar ihop gänget under vapenhot. Tänk dig att några av er blockerar vägar så att polis inte kan komma fram. Tänk dig att ni, maskerade, håller ståndrätt med detta gäng på torget och helt sonika hänger dem från lyktstolparna.

  Tänk dig reaktionen i media.

  Och sedan, när statens polis kommer för att gripa er – vad gör ni, och era familjer och grannar då? Om ni med mildast möjliga våld hindrar polisen från att gripa er utan istället skickar dem till fots mot Stockholm, utan vare sig vapen eller uniform – då, Sörman, då gör ni uppror.

  Tills dess är detta endast en önskelek om att ‘nånannan’ skall göra uppror, helt i linje med salongsvänstern anno 1968.

  Titta på landets nya folk, de som kommit för att erövra och ersätta dig: de gör uppror på riktigt. De skjuter varandra, de skjuter på polisen och de lyder bara när de tjänar på det, och bara så länge de tjänar på det. Titta noga, för en tolvårig bilbrännare från Rosengård har mer stake än upprorsdrömmande medelklass.

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, fd lärare
  PS Ja, jag är arg och tvär och bitter i tonen. Av erfarenhet. Jag har sett uppror på riktigt med egna ögon och jag har varit med på riktigt, och svensk medelklass? Den bara leker; den tror den gör uppror när den i smyg röstar SD. DS

  Gillad av 10 personer

  • Johanna skriver:

   Bra formulerat!
   Själv har jag funderat över de yngre generationernas hunger och strävan efter lyxprylar och rikemansvanor. Har tänkt vad händer med dessa generationer när det blir en djup djup ekonomisk kris? När bostadslånen blir ohanterliga och samhället ej erbjuder skuldsaneringar? När för oss alla självklara rättigheter och förmåner skärs bort. Vad kommer folk sträva efter då? Var hittar de mening med sina liv?
   Det enda jag kan komma på är fanatisk religiositet i någon form som sveper in över landet. Att allt som efterkrigsgenerationerna värderar högt byter de yngre ut mot religionsdyrkan…

   Gillad av 1 person

 32. Henric Ankarcrona skriver:

  Någonstans läste jag häromdagen att någon feministisk organisation fått kritik av någon organisation som representerar? de transexuella. Feministerna hade sagt att repliken från en man att ”jag känner mig som kvinna” inte var tillräcklig för att mannen? skulle kunna gå in i damernas omklädnings- och duschrum. Transarna tyckte att det var diskriminerande.

  Som bevis på dagens galenskap tycker jag att det kommer hyggligt högt på listan. Men är kanske en del av upproret?

  Gillad av 2 personer

 33. Magnus Rosensparr skriver:

  Reblogga detta på Magni Värld och kommenterade:
  Richard Sörman har helt rätt, det finns ett motstånd i Sverige mot PK-tänket och det postmodernistiska förfallet och dess indoktrinering. Det kommer främst från ett segment av befolkningen som är födda under tiden från andra världskrigets slut fram till slutet av 1970-talet. Dessa måste tradera erfarenheten som de allra äldsta i det svenska samhället har, av det gamla fattiga men fria, hedersamma och stolta Sverige, till dem som aldrig har blivit informerade om den epoken. De yngsta i samhället måste erbjudas en motbild till den rådande dystopin och ges ett positivt och uppmuntrande alternativ. Gamla böcker kan också ge en sådan kunskap, men levande berättande människor slår allt annat. De allra äldsta kan inte deltaga i kampen om Sveriges framtid, men med mellangenerationernas hjälp kan de unga som en dag ska ta över bibringas de goda förebilderna för ett framtida Sverige.

  Gillad av 1 person

 34. Dan Ahlmark skriver:

  En utmärkt artikel. Det gäller bara att man i det nya samhället verkligen ändrar på lagar och regler, så att riktig frihet nås. Problemet med t ex Sverigedemokraterna är att – bortsett från deras invandringspolitik, som har stora förtjänster – de verkar alltför förtjusta i socialdemokraternas tidigare välfärdsstat. Men denna innehåller, förutom självklarheter som alla ställer upp på, mycket mera än så – ofta kollektivistiska policies, som är onödiga i den formen. Jag skiljer därför mellan StatsVälfärdsStaten (socialdemokraternas Sverige) och den Civila Välfärdsstaten (ett frihetligt Sverige, som vilar på libertariansk ideologi), och det är en milsvid skillnad mellan dessa två former av välfärdsstater.

  Gillad av 1 person

  • Fredrik Östman skriver:

   En totalitär välfärdsstat är en totalitär välfärdsstat. Det finns inget ”om bara…”

   Under varje sluttande plan står din fiende och tippar hit och dit som det passar honom. Det är bara du som är ute på det sluttande planet.

   Gillad av 1 person

  • gmiksche skriver:

   Det må vara så vad gäller SD som du skriver. Vad spelar det för roll?

   Utifrån mitt perspektiv är det enda väsentliga att det svenska samhället såsom det utvecklats i hundratals år håller på att monteras ner och ersättas av ett multikulturellt samhälle med inneboende motsatser, som går långt utöver de i princip reversibla motsättningar som finns i de samhällssystem du räknar upp och andra därtill. Och i så måtto är SD det enda parti av betydelse som klart och tydligt verkar för att stoppa den utvecklingen.

   Så vad spelar det för roll att SDs politik i vissa avseenden kan synas likna gammaldags S-politik? Det som är avgörande roll att de ”borgerliga” partierna M och KD, trots vackra ord och gäster, fortsätter på vägen till fördärvet. För att inte tala om L, C, S och vänsterpartiet. .

   Gilla

 35. Törnrosa skriver:

  De unga har inget att jämföra med, de flesta är uppfödda med en smart distraherare i handen. Deras föräldrageneration kanske har vissa minnesfragment om en annan bättre tid. Ska det bli acceptabla protester vill det nog till att anlita farföräldragenerationen.

  Vi är ganska många som faktiskt är väldigt moderna i vårt förhållande till tiden. Rätt tröttsamt att ständigt höra hur gamla TV-tittare och DN-läsare vi är. Vilket feltänk. Korkade, ointresserade – eller dåligt pålästa – människor finns i alla generationer.

  Normalt är jag emot att utnyttja systemet – men nu har svenskarna gått med på att avmonetariseras” för att få praktiska spionkontokort. Banker och politiker ges makt över medborgarnas pengar. Manöverutrymmet krymper.

  Då blir mikethevikings idé om 11 september ett sätt att visa missnöje med det maktmissbruk man tycker sig vara utsatt för. Andra sätt kan vara att de gamla tipsar de unga om olika sätt att se på s k civil olydnad. mvh

  Gilla

 36. Ante skriver:

  Man tycker att ungdomar borde ha anledning att revoltera mot sina föräldrars livsstil och värderingar. En livsstil som är miljöförstörande och kan leda till svält, stora befolkningsomflyttningar och krig. Men ingenting tyder på att ungdomarna bryr sig.

  Gilla

 37. Sixten Johansson skriver:

  Jag tänker i liknande banor som Pllay (09:44, 15:11, 14:58) och Rikard (13:48). Dels som livsstil, dels av nödtvång förstärks säkert också en grön odlings- och prepparvåg bland unga familjer, men utvecklingen i stort påverkas inte av det. Hur kaossituationen, samarbets- och överlevnadsmöjligheterna kommer att se ut bestäms i hög grad av om internet och mobilnäten kan hållas uppe eller inte.

  Ingen revolt, men en i det kollektiva medvetandet viktig förändringsfas skulle kunna starta, om t ex några DGS:are och andra respekterade personer bildade ett nytt konservativt parti tillsammans med Hanif Bali och Katerina Janouch. Helst ett personvalsparti centrerat kring ”Fristående Realister” + ”Konservativa Folkhemspartiet” + samarbete med AfS, SD och MED.

  Jag tror alltså inte att det finns personer i Sverige med tillräcklig handlingskraft för att vända utvecklingen, men för civilisationens skull är det viktigt att in i det sista sprida förståelse av vad som har gått snett och varför.

  Folkhemsbegreppet kom ursprungligen från högern. Att lansera ett konservativt folkhemsparti skulle både vitalisera SD och reta gallfeber på (s) + (m). SM-partiernas ledare, politiker och väljare är de största svikarna av alla mot sina egna ideal. De borgerliga är ruttnare än vänstern, för de äger både överlägsna resurser och väljarmajoriteten, men väljer att sälja sin egen själ. Krämare och andligen förkrympta känner inga högre värden. I sin vällevnadsrusiga inbilskhet säljer de sin själ och sina egna barn.

  Gillad av 1 person

 38. Engels skriver:

  Under de sista 20 aren har det valfardssystem som betalades och byggdes upp av dagens pensionarer anvants for att betala for invandringen av folk fran kulturer dar en stor andel inte bidrar ett ore till det allmanna. Ingen reaktion. Enligt uppgift har vi idag 300 000 fattigpensionarer I Sverige, darav de flesta kvinnor. Svenska flickor foraktas och valdtas av unga man fran samma kulturer. Ingen reaktion. Man fran samma kulturer laser in sina egna dottrar. Ingen reaktion fran varldens forsta feministiska regering (styrd av en man). Invandrarflickor konsstympas. Ingen reaktion fran var feministiska regering. etc., etc.

  Om inte detta orsakar en revolution, da ar det en drom att tro pa en revolution i Sverige.

  Ska du starta en revolution — ta bort fredagsmyset, eller Sangfestivalen………

  Engels

  Gillad av 1 person

 39. lookslikeanangel skriver:

  Typiskt svenskt?

  Jag har alltid undrat och förundrat mig över att
  svenskar – och ungdomar – som reser så mycket
  inte är mer internationella.

  Är vi i grunden så väldigt provinsiella? Nästan
  som en slags fotboja. Eviga ”kusiner från landet”.
  Svårt för att förstå världen på det hela taget.

  Gillad av 2 personer

 40. maximillianrockatansky skriver:

  Ett problem är att svensken är så illa hjärntvättad att han accepterar lagar som ”förbjuder” honom att äga vapen för självförsvar mot Statens stormtrupper och kriminella (i den ordningen).

  En obeväpnad befolkning är en befolkning av offer.

  Själv sätter jag de minas och min egen säkerhet före statens påbud.

  Gilla

 41. malinkim skriver:

  Jag fastnar på en detalj i krönikan: meningen om de böcker som används vid svenska lärarutbildningar. Tyvärr är jag mycket okunnig om innehållet i dessa, men vansinnigt nyfiken. Skulle Richard Sörman kunna tänka sig att upplysa oss ovetande i en kommande krönika, gärna med några illustrativa exempel på vad de blivande svenska lärarna utbildas i?

  Gilla

 42. Kalle K skriver:

  Richard Sörman önsketänker. Det svenska folket har i över ett decennium kunnat läsa mängder av PK-kritiska bloggar och en allt vassare alternativmedia på nätet. De har i två decennier haft SD och dessutom i det sista valet två nya friska och seriösa partier att rösta på: Medborgerlig Samling + Alternativ För Sverige. Mindre än en halv promille tog chansen. SD fick 17,5%. Över 80% röstar på partierna som står bakom det etnokulturella Sveriges snabbavveckling. Bland kvinnorna röstar >90% för denna avveckling. Svenskarna vill dö som kulturfolk, det är uppenbart, och det kommer också ske det kommande seklet. Att deras barn och barnbarn också kommer på sikt kan drabbas av djup fattigdom och ett eskalerande våld verkar inte röra dem i ryggen.

  Det är ingen naturlag att demokratisinnade dissidenter alltid omkullkastar totalitära stater inifrån. Det skedde i Sovjet och i Östereuropa – efter 45-70 år av öppet, stenhårt och enfaldigt förtryck – men å andra sidan har vi fortfarande efter mer än ett halvt sekel kommunist-Kina, kommunist-Kuba, Nordkorea, Venezuela, Vietnam och islamist-Iran. Det är i Sverige forfande långt, långt, långt ner till armodet, de grova offentliga lögnerna och de från högsta ort sanktionerade övergreppen i de ovannämnda länderna. Kommunisterna har i de länder de fått makten utarmat kultur och näringsliv. Det går med stor möda att ställa till rätta men kan ta ett sekel. En frivillig ”total makeover” av demografin som i Sverige är ett helt annat och nytt fenomen. Indianerna i Amerika och aboriginerna i Australien kämpade emot sin kolonisering. Bysantinska riket kämpade emot islam i 1000 år och gick sedan under. Hagia Sofia är nu en moské. Om 50 år tror jag flera kyrkor i Stockholm och Göteborg är omvandlade till moskéer. Det är en mer sannolik utveckling än att lata och feta 40-talister och förnuftsbefriade unga kvinnor i Sverige plötsligt når ett ”reaktionärt” politiskt uppvaknande och ”revolterar”.

  Gillad av 4 personer

 43. Lennart Blomkvist skriver:

  Richard,
  Tack.
  En utmärkt text med ett synnerligen viktigt budskap.
  Dags att börja agera – starta t.ex med att sprida RS:s inlägg här på DGS.

  Lennart B.

  Gilla

  • educaremm skriver:

   Tack för länken, eller hänvisningen till artikeln i Kvartal. Mycket intressant genomgång.

   Varje generation riskerar tydligen, och uppenbarligen, att kunna ryckas med i förståelse som då vill basera sig på de nyligen genomlidna händelseförloppen ( andra världskriget), och de fasansfullheter som där har skett.

   Men att verkligen vilja tänka långsiktigt, och också med ett erkännande av hur barn och ungdomar fungerar, och behöver fasthet och ledning, samt krav och vägvisning, beröm samt kritik, under sin uppväxt mot vuxenhet, (där då ett eget ansvar förväntas kunna tas), det vill ofta lysa med sin frånvaro därför att människor, lika fiskstim och flockar i sken, då inte kan motstå de läror, eller de förklaringar och de modeller (teoribildningar inte minst inom skola), som då blir dominerande och ledande (och som då för alla och envar inom skolans värld just där och då förstås, upplevs och tolkas som det korrekta, det riktiga och det rätta).

   Detta är märkliga psykologiska fenomen. Massröresler som massrörelser, kollektiva psykoser som kollektiva psykoser, har alltså tendenser till att kunna återuppstå, om än i olika skepnader och variationer, men ändå likartade till sin fundamentala natur?
   `
   Man kan undra vad sådant kan bero på.

   Själv har jag alltid varit nyfiken, undrande och förundrad, inför olika idéer, olika läror, även ismer och religioner, (har även översatt en bok om islam, utan att för den skull vara muslim), samt också då pedagogiska idéer. (Är själv monttesorilärarutbildad där vi elever, från hela världen, under utbildningen (i början av -70-talet i London), blev tillsagda att – ” – We Montessorians are often seen as peculiar, and oddies, by others – (!).

   Är förundrad över hur den svenska skolan har – utvecklats – , och kunnat styras och ställas med av så pass ideologiskt, och fanatiskt, präglade individer, som då verkar ha velat bortse från att barn inte är vuxna människor?

   Montessoriskolans paroll lyder f.ö. ; – ”Help me to do it by myself”, vilket syftar till en pedagogik som då vill försöka att stimulera barns självständighetsambitioner, samt inbodda vilja att – bli vuxen – .

   Men den pedagogiken har nog på sina håll (och kanske inte minst inom svensk grundskola?), då kunnat misstolkas och missförstås när man då bortsett från att barn, och ungdomar, i grupp, inom en skolmiljö, ändå alltid behöver lärares ledning, vägledning, undervisning och också auktoritativa gränssättande? Samt också att ge bedömning och upplysning om vad som är bra respektive dåligt, vad som är rätt respektive fel, vad som är gott respektive ont osv. Barn/elever, och särskilt inte i klasser och grupper, kan inte lämnas – vind för våg – och tilltros om att – alldeles själva – , kunna söka all nödvändig kunskap för att kunna komma vidare i sina utbildningsambitioner.

   Svensk skola kan nog sägas ha gjort feltolkningar när de tilltror barn om att i princip vara vuxna innan de är det? Kanske har detta också kunnat medföra att barn/elever, då inte strävar efter fullvuxen vuxenhet, utan riskerar istället att vilja förbli kvar i olika barnstadier? (Dvs., i kollektivistiskt präglade och gruppstyrda grupper?).

   Svåra saker…

   Gillad av 1 person

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.